De Graduate Management Admission Test (GMAT) is op Amerikaanse universiteiten (en ook in 110 andere landen) een heel nuttig instrument om studenten te selecteren voor verdere studie in business management programma's.

Dit betekent dat je moet overwegen dit examen af te leggen als je je voor een dergelijke opleiding wilt inschrijven.

Dus, ben je een business school student die het beste wil halen uit universitaire uitwisselingen, zodat je in de Verenigde Staten kunt wonen, met name in een noordelijke staat? Dan wil je waarschijnlijk wel wat meer weten over deze test en waarom je de GMAT moet doen om je niveau in het Engels te bewijzen en door de MBA toelatingsprocedure te komen!

Klik hier om een Engelse cursus online te vinden.

De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (38 reviews)
Cristina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (10 reviews)
Monique
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (8 reviews)
Peter
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (6 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (38 reviews)
Cristina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (10 reviews)
Monique
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (8 reviews)
Peter
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (6 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat is de GMAT?

De GMAT is een gestandaardiseerde test in het Engels die is opgesteld door de Graduate Management Admission Council (GMAC).

De GMAT score ligt tussen de 200 (laagste score) en 800 (hoogste score).

Een score van 550 is meestal voldoende om naar een "kleinere" universiteit te gaan, terwijl je over het algemeen ergens tussen 650 en 700 nodig hebt als je op Harvard hoopt te komen!

De test is zo ontworpen dat de helft van de kandidaten meer dan 500 haalt en de andere helft minder dan 500. Dat betekent dat er geen objectief goed cijfer is. Universiteiten kunnen zelf bepalen welke score ze willen halen en je wordt op een curve beoordeeld. Het is zeker niet het typische examen dat je in een les Engels aflegt, met een vast slagingspercentage en oplopende groepen van scores.

leraar engelse les
Klassikaal les krijgen van een docent kan prijzig zijn. Bron: Pexels

Wie ontwerpt de GMAT Test?

De GMAT wordt ontwikkeld door GMAC (Graduate Management Admission Council). Het is deze raad die bepaalt op welke vaardigheden de GMAT zich moet richten en hoe deze gemeten moeten worden. Een andere organisatie ontwikkelt de vragen, voert de test uit en verzamelt en rapporteert namens hen de testscores aan de relevante scholen.

Hoe is de GMAT test opgebouwd?

Tijdens de gehele test moet je kritisch denken en een sterke analyse kunnen laten zien. De GMAT test bestaat uit vier verschillende onderdelen of secties. Elke sectie krijgt een aparte score, maar vervolgens worden twee van die aparte scores gecombineerd om je samengestelde score te bepalen.

De vier secties zijn:

 • Analytisch Schrijven
 • Geïntegreerd Redeneren
 • Kwantitatief
 • Verbaal

De vier secties hoeven niet noodzakelijkerwijs na elkaar te worden afgelegd, je krijgt de optie om te kiezen in welke volgorde de secties worden afgelegd en je moet je beslissing maken in het testcentrum vlak voordat ze de test afleggen.

De Analytisch Schrijven sectie van de GMAT wordt apart van de rest beoordeeld met een score tussen 0 en 6, oplopend in stappen van 0,5. De Geïntegreerd Redeneren sectie wordt ook apart gescoord, maar dit keer op een schaal van 1 tot 8, en in stappen van 1 punt. De kwantitatieve en verbale secties hebben elk een schaalscore van 0-60. De twee worden gecombineerd tot een score op een schaal van 200-800, die in stappen van 10 punten omhoog gaat. Het zijn deze scores in de honderden waarmee je waarschijnlijk het meest vertrouwd bent. Je score op deze schaal geeft aan hoe moeilijk je de vragen vond aan de hand van een speciaal GMAC-algoritme.

De gemiddelde score voor het onderdeel Verbaal is 27, terwijl de gemiddelde score voor Kwantitatief 39 is. Het gemiddelde is 4,4 voor Analytisch Schrijven en 4,2 voor Geïntegreerd Redeneren.

De score die MBA programma's het meest zal interesseren voor een toelating is de gecombineerde score voor Verbaal en Kwantitatief. Hier past de GMAT zijn algoritme toe en converteert de twee gecombineerde scores naar de schaal 200-800, waarbij de gemiddelde score 552 is. Dit geeft je, hopelijk, een indicatie van wat een slechte en wat een uitstekende score is.

Leer Engels online van de beste docenten bij Superprof.

schrijven engelse les
Als je goede aantekeningen maakt onthoud je het beter! Bron: Pexels

De GMAT Test

De Engelse test is een computer adaptieve test (CAT), dus de eerste vragen zijn wat moeilijk en als je die goed beantwoordt, begint de moeilijkheidsgraad te stijgen. Als je echter in dit vroege stadium een aantal foute antwoorden geeft, zullen de vragen daarna in moeilijkheidsgraad afnemen. Het klinkt een beetje vreemd, maar het idee is om te proberen het jou zo moeilijk mogelijk te maken. Simpel gezegd, je test je bekwaamheid en stelt jezelf op voor een grotere uitdaging als je in staat bent om grotere dingen te bereiken.

Hier is wat meer informatie over de individuele secties en waar ze op testen.

Analytisch Schrijven

De Analytical Writing Assessment, ook wel bekend als de Essay Section, heeft als doel jouw schrijfvaardigheid te testen. Je werk wordt zowel door een computer als door een mens beoordeeld en de gemiddelde score wordt vervolgens gebruikt om je eindscore te bepalen. Dit helpt business schools om je schriftelijke communicatievaardigheden in te schatten.

De opgave wordt gepresenteerd als een kort betoog die je moet bekritiseren. De examinatoren verwachten niet dat je je eigen standpunt of mening over het onderwerp geeft, ze willen alleen zien hoe je reageert op het argument van de schrijver; hoe het klinkt, hoe het is onderbouwd (d.w.z. het gebruik van bewijsmateriaal, indien aanwezig) en hoe hij zijn antwoord heeft beredeneerd.

De menselijke examinator let op het vermogen om verschillende aspecten van het aangevoerde argument te analyseren, je bevindingen logisch en doordacht op papier te zetten en beknopte verbanden te leggen tussen je eigen punten. Alle elementen van het schrijven komen hier aan bod, niet alleen de voor de hand liggende zaken als interpunctie en spelling.

Geïntegreerd Redeneren

Het Geïntegreerd Redeneren gedeelte is het onderdeel van het GMAT examen dat meet hoe goed je gegevens integreert en interpreteert om complexe problemen op te lossen.

Als aankomend business student willen je potentiële docenten zien hoe innovatief je zou zijn in een snel veranderende en zich snel ontwikkelende zakenwereld. Ze willen zien dat je iemand bent die veel gegevens kan verwerken, maar toch nuchter kan blijven en de juiste beslissingen kan nemen voor het bedrijf.

Er zijn vier verschillende soorten vragen bij het Geïntegreerd Redeneren. Deze zijn:

 • Redeneren met meerdere bronnen

"Meet uw vermogen om gegevens uit meerdere bronnen te onderzoeken - tekstpassages, tabellen, grafieken, of een combinatie van de drie - en om elke gegevensbron zorgvuldig te analyseren om meerdere vragen te beantwoorden. Sommige vragen vereisen dat u discrepanties tussen verschillende gegevensbronnen herkent. Andere vragen zullen u vragen conclusies te trekken, en weer andere kunnen u vragen te bepalen of gegevens relevant zijn."

 • Tabel analyse

"Meet uw vermogen om een tabel met gegevens, vergelijkbaar met een spreadsheet, te sorteren en te analyseren om te bepalen welke informatie relevant is of aan bepaalde voorwaarden voldoet."

 • Grafische Interpretatie

"Meet uw vermogen om de informatie te interpreteren die wordt gepresenteerd in een grafiek of andere grafische afbeelding (scatter plot, x/y grafiek, staafdiagram, cirkeldiagram of statistische curveverdeling) om relaties te onderscheiden en gevolgtrekkingen te maken."

 • Tweedelige analyse

"Meet uw vermogen om complexe problemen op te lossen. Ze kunnen kwantitatief zijn, verbaal, of een combinatie van beide. Het formaat is opzettelijk veelzijdig om een breed scala van inhoud te dekken. Uw vermogen om afwegingen te maken, gelijktijdige vergelijkingen op te lossen en relaties tussen twee entiteiten te onderscheiden wordt gemeten."

Alle vragen hebben betrekking op zowel kwantitatief als verbaal redeneren, onafhankelijk van elkaar of in combinatie. In dit onderdeel vereisen veel vragen meer dan één antwoord, wat vrij uniek is in deze test. Bij het beantwoorden van de vragen mag je gebruikmaken van een online digitale rekenmachine met wiskundige basisfuncties. Vanwege de specifieke aard van dit onderdeel kunnen geen halve punten worden gegeven, zelfs niet voor het uitwerken of voor het bijna bereiken van het juiste antwoord. De vragen moeten correct worden beantwoord, anders worden geen punten toegekend.

Kwantitatieve Sectie

Het Kwantitatieve gedeelte van de GMAT is ontworpen om je analytische kennis te testen van wiskundige basisconcepten, zoals rekenen, algebra, getal eigenschappen en geometrie. Er zijn twee vraagtypes:

 • Data Sufficiency

Dit onderdeel bestaat uit een vraag en twee gegevens verklaringen. Aan jou de taak om te beslissen of de verklaringen voldoende gegevens bevatten om de gegeven vraag te beantwoorden of niet. De reden hiervoor is na te gaan of je snel kunt bepalen welke informatie je nodig hebt om het voorgestelde probleem op te lossen en om op verstandige en doordachte wijze irrelevante antwoordkeuzes te elimineren.

 • Probleemoplossing

Probleemoplossing is een gestandaardiseerde meerkeuzevraag, waarbij je een vraag krijgt en vijf mogelijke antwoorden. Bij de Problem Solving-vragen wordt gebruikgemaakt van wiskunde op schoolniveau en van meer ingewikkelde wiskundige concepten om jouw kritisch denkvermogen te testen.

Verbaal gedeelte

Het Verbale onderdeel van het examen test je beheersing van standaard schriftelijk Engels, hoe goed je argumenten kunt analyseren en je vermogen om kritisch te lezen. Er zijn drie soorten vragen in deze sectie:

 • Kritisch redeneren

Vragen over kritisch redeneren testen jouw vermogen om argumenten te formuleren en te evalueren, en om een POA of actieplan te formuleren. Je krijgt een kort betoog of een reeks beweringen te zien, plus een vraag die daarop betrekking heeft. De sleutel tot succes in dit onderdeel is inzicht in de structuur van argumenten en een logische analyse van de verbanden tussen bewijsmateriaal en conclusies.

 • Zinnen corrigeren

Hier krijg je meestal te maken met lange zinnen, waarbij een deel van de zin, of de hele zin, onderstreept is. Je wordt gevraagd de beste versie van het onderstreepte deel te kiezen, uit het origineel of uit vier alternatieven. De zin kan al correct zijn, maar er kunnen ook één, twee of drie fouten in zitten.

 • Begrijpend lezen

Deze leesvragen testen jouw kritische leesvaardigheid. Het doel van deze vragen is te zien hoe goed je de hoofdgedachte kunt samenvatten, conclusies kunt trekken naar aanleiding van informatie in een tekst, het verloop en de structuur van een passage kunt analyseren en de toon en houding van de auteur over een onderwerp kunt afleiden. Je krijgt een academische passage over een onderwerp dat verband houdt met een van de volgende onderwerpen: bedrijfskunde, biologische wetenschappen, sociale wetenschappen of natuurkunde en je krijgt drie tot vier vragen over de tekst.

Ontdek hier hoe je ESOL-cursussen kunt volgen.

docent nakijken engelse les
Heb jij de ambitie om een leraar te worden? Bron: Pexels

Hoe lang duurt de GMAT?

Voor specifieke informatie over hoe lang elk onderdeel duurt, zie het overzicht hieronder:

 • Analytische schrijf beoordeling: 30 min
 • Geïntegreerde schrijf beoordeling: 30 min
 • Kwantitatief: 62 min
 • Verbaal: 65 min
 • Optionele pauzes: 16 min
 • Totaal GMAT Test: ca. 203 min
De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (38 reviews)
Cristina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (10 reviews)
Monique
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (8 reviews)
Peter
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (6 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (38 reviews)
Cristina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (10 reviews)
Monique
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (8 reviews)
Peter
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (6 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe lang duurt de voorbereiding op GMAT?

De tijd die je nodig hebt voor je GMAT voorbereiding hangt af van de score waar je naar streeft, je niveau Engels (om de vragen in de verbale sectie te beantwoorden) en je niveau wiskunde (om de vragen in de kwantitatieve sectie te beantwoorden).

Vind hier Engelse cursussen in Londen.

De moeilijkheid van de GMAT komt niet van de moeilijkheidsgraad van de vragen (aangezien de vragen in de kwantitatieve sectie van middelbare school of zesde klas niveau zijn) maar eerder van de snelheid waarmee je de vragen moet beantwoorden (minder dan twee minuten per vraag) en hoe goed je de vragen beantwoordt (aangezien de test adaptief is). Om een goede score in de GMAT te halen, zul je de GMAT zelf moeten bestuderen om:

 • De methodologie te leren: kun je snel foute antwoorden herkennen? Hoe kies je tussen twee antwoorden als je niet zeker bent?
 • De nodige taalkundige en wiskundige vaardigheden te verwerven.
 • De tijd nemen om examens uit het verleden te bestuderen om je snelheid bij het correct beantwoorden van de vragen te verbeteren.

Om je kansen op succes te vergroten, begin je ongeveer een jaar voordat je de test gaat doen met de voorbereiding op de GMAT. Op het laatste moment voorbereiden op de GMAT is zelfs sterk af te raden. Als je niet bekend bent met de opzet van het examen, verspil je in feite je tijd en je geld.

De MBA website bevestigt dat "de meeste kandidaten een minimale studieduur van acht weken opgeven als ze enigszins bekend zijn met de onderliggende GMAT exameninhoud. Maar je kunt zelf het beste inschatten hoeveel tijd je nodig hebt om je voor te bereiden.

Waarom zou je niet eens kijken naar het testen van je Engelse taalvaardigheid met Cambridge English examens?

kind leert engelse les
Hoe jonger een kind in aanraking komt met een vreemde taal, hoe beter hij de taal zal leren. Bron: Pexels

Hoe te oefenen voor de GMAT?

Zoals eerder gezegd, bestaat de voorbereiding op je GMAT examen uit drie dingen: het leren van de examentechniek, het aanleren van vaardigheden, en het snel controleren om te slagen. Hier is wat advies voor wanneer je besluit te gaan studeren voor je GMAT:

 • Plan elke week één of meerdere uren in om te studeren voor de GMAT, om uitstelgedrag te voorkomen en verder te komen met je studie, zelfs als je agenda vol is. Dit is geen examen dat je kan onderschatten.

Hoe beter je je voorbereidt op je GMAT, hoe meer kans je hebt om een hoge score te halen.

Een snelle tip: neem de tijd wanneer je je voorbereidt, want je moet elke vraag snel beantwoorden om het examen binnen de tijd af te ronden.

Wat moet je herhalen voor de GMAT?

Heb je al gepland waar en wanneer je gaat oefenen? Op welke dagen heb je misschien een half uurtje hier of daar en op andere dagen heb je een hele dag om aan je opleiding te werken? Dat is geweldig! Laten we nu eens kijken waaraan je je tijd precies moet besteden om te reviseren en welke hulpmiddelen je daarbij moet gebruiken.

 • Abonneer je een jaar voor de GMAT op Engelstalige tijdschriften (zoals Time) om je cultureel bewustzijn te vergroten, je Engelse woordenschat te verrijken en je vertrouwd te maken met Engelse idiomatische uitdrukkingen. Maak er een gewoonte van om documenten in het Engels te lezen wanneer je maar kunt, waar je maar kunt.
 • Als je Engels zwak is, koop dan een klein grammaticaboekje, bestudeer online de basisvervoegingen, zoals de present simple, past simple, en present perfect, enz. en voorzetsels. 10 tot 15 minuten per dag (elke dag) is genoeg om snel vooruitgang te boeken. Zorg ervoor dat je begrip van deze concepten foutloos is tegen de tijd dat je het examen aflegt.
 • Zoek gespecialiseerde GMAT voorbereidingsboeken of GMAT studiegidsen om je te helpen met je voorbereiding. Deze staan vaak vol met nuttige studietips die je zullen helpen. Nogmaals, de GMAT is niet zoals enig ander examen dat je ooit hebt gedaan, zorg ervoor dat je weet wat je kunt verwachten!
 • Zorg dat je GMAT oefentests hebt om aan te werken. Aangezien de GMAT vragen bepaalde patronen volgen, zal elke GMAT student met genoeg oefening gewend raken aan de examens en de vragen. Al snel zul je doorkrijgen wat voor soort probleemoplossing er nodig is voor een vraag in een bepaald examen.
 • Overweeg om privélessen te nemen als onderdeel van je GMAT voorbereiding. Zij kunnen je een gespecialiseerde GMAT cursus aanbieden.

Als het op wiskunde aankomt, moet je al helemaal veel oefenen. Koop een GMAT practice test of past paper en neem de oefenvragen door. Controleer je antwoorden, kijk welke GMAT scores je zou halen en lees de aantekeningen van de examinator als je het fout hebt. Als sommige wiskundige concepten je niet duidelijk zijn, is het een goed idee om je tekstboeken van de middelbare school en de zesde klas eens af te stoffen. Als je je oude tekstboeken onverstandig in de prullenbak hebt gegooid, maak je dan geen zorgen! Lokale boekwinkels en online verkopers hebben waarschijnlijk tweedehands versies van de boeken die je nodig hebt.

Door oude examens te herlezen kun je je sterke en zwakke punten ontdekken, effectiever werken, taal- en rekenvaardigheden opdoen en, dankzij het feit dat je steeds dezelfde soorten vragen en antwoorden te zien krijgt, snel beter worden.

Leer welke certificaten nodig zijn om privé-les te geven.

Hulpmiddelen voor GMAT voorbereiding

Websites zoals Kaplan en The Economist bieden stimulansen voor GMAT studenten zoals gratis voorbeeldvragen met analyse van antwoorden, of mini vragenlijsten om je te helpen voorbereiden, maar als je wilt kiezen voor nog meer studie middelen dan kun je een behoorlijk aantal revisie tools online vinden om te kopen.

De MBA-website zelf biedt een mini-MBA-vragenlijst en een 8-weeks studieplan voor aspirant-testkandidaten. Het 8-weekse studieplan kan rechtstreeks van hun website worden gedownload en er wordt aangeraden om minstens 6 maanden voor het examen aan de voorbereiding te denken.

Op Amazon kun je ondertussen enorm veel materiaal vinden over de verschillende onderwerpen en deelonderwerpen van het GMAT examen, zoals de volgende bundel die alles omvat wat je zou moeten weten:

 • GMAT Official Guide 2020 Bundle

Huur een GMAT docent

Voorbereiden op het GMAT examen is een lang proces; het kan moeilijk zijn om gemotiveerd te blijven als het op studeren aankomt.

In feite is het leren oplossen van wiskundige problemen in je eentje geen gemakkelijke taak. Waarom neem je geen contact op met een GMAT docent of een speciale Engels docent?

Een privé GMAT leraar kan je helpen met Engels door:

 • Je te helpen een programma op te stellen dat werkt aan je sterke en zwakke punten.
 • Je te motiveren.
 • Wiskundeconcepten uit te leggen die je niet begrijpt.
 • Je de technieken aanleren die nodig zijn om snel vragen te beantwoorden terwijl je de kans dat je het fout hebt beperkt.

Hoewel er geen wondermiddel is om een goede score te halen bij de GMAT, geven we je hier toch wat advies om je kansen op de dag zelf te vergroten:

 • Lees de opgaven zorgvuldig om domme fouten te voorkomen.
 • Werk op een kladblaadje voordat je de vragen beantwoordt.
 • Houd de klok in de gaten: het zou zonde zijn als je de GMAT niet afmaakt omdat je te lang over een lastige vraag hebt gedaan.
 • Als een wiskundeprobleem te lastig is, elimineer dan de duidelijk foute antwoorden en ga door met de overgebleven antwoorden.
 • Als je bij het corrigeren van zinnen tussen twee mogelijkheden moet kiezen, kies dan de kortste.
 • Lees bij het onderdeel begrijpend lezen de vragen voordat je de tekst leest. Zo kan je de tekst actief en effectief lezen omdat je weet naar welke informatie je op zoek bent.

Als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij het voorbereiden van de GMAT of Engelse examens en tutorials, aarzel dan niet om de docenten op Superprof te raadplegen.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Bart