De beste leraren Duits beschikbaar
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Petra
5
5 (7 reviews)
Petra
32€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anita
5
5 (7 reviews)
Anita
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Petra
5
5 (7 reviews)
Petra
32€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anita
5
5 (7 reviews)
Anita
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

1. Het ritme van de Duitse taal

Heb je ooit "My Fair Lady" gezien? Als je het nooit gezien hebt, huur het dan, koop het of stream het. Komaan, waarom ben je hier nog? Doe het!

In deze film leert een taalprofessor een jong meisje met een accent van een lagere klasse om als een echte dame te spreken. En hoewel iemand vastbinden op een stoel en die persoon klinkers laten herhalen geen goede manier is om iemand de Duitse taal (of eender welke taal) aan te leren, omhelzen veel van de oefeningen die de professor aan Eliza Doolittle geeft reële aspecten van spraak en accenten.

In één van die oefeningen moet ze de zin "wat aardig van je om te komen" herhalen terwijl ze het ritme op een xylofoon speelt. Probeer maar eens te luisteren naar mensen met verschillende accenten, maar zet het volume zodanig laag dat je de afzonderlijke woorden niet kunt herkennen. Valt het je op dat ze allemaal een andere melodie hebben?

Vreemd genoeg kun je in elke taal heel wat verkeerd uitspreken zonder de moedertaalsprekers al te veel te verwarren. Je kunt elk van de volgende aspecten fout hebben en toch verstaanbaar zijn, maar als je het ritme van de taal te veel door elkaar haalt, zal niemand je begrijpen.

De Duitse klemtoon is vergelijkbaar met die in het Nederlands - bij de meeste woorden van twee of drie lettergrepen wordt de eerste beklemtoond (TOchter, DIEN-stag, RE-gen, SI-cher-heit, MERK-wür-dig), met enkele uitzonderingen (ho-TEL, bijvoorbeeld). Langere woorden zijn minder gemakkelijk te classificeren, omdat sommige beklemtoond worden op de tweede lettergreep (Pro-FE-ssor). Ik ken geen enkel Duits woord van drie lettergrepen met de klemtoon op de laatste lettergreep. Samengestelde woorden worden beklemtoond volgens de woorden waaruit ze zijn samengesteld.

Leer hier meer over de Duitse grammaticaregels en de uitzonderingen op deze regels.

Uitspraak van Duitse werkwoorden met voorvoegsels

In werkwoorden met voorvoegsels worden de voorvoegsels auf, an, aus, bei, mit en un altijd beklemtoond (AUF-steh-en, AN-schau-en, BEI-tre-ten).

De voorvoegsels be, ent, en zer worden nooit beklemtoond (be-KOM-men, ent-ZIF-fern, zer-REIS-sen).

Voorvoegsels die een plaats aanduiden, zoals über, unter, um enz. kunnen beklemtoond of onbeklemtoond zijn, afhankelijk van de betekenis.

Zo zijn er bijvoorbeeld twee betekenissen voor "übersetzen", en dat zijn twee verschillende woorden.
Met de klemtoon Über-SETZ-en betekent het "vertalen"; met ÜBER-setz-en betekent het "overzetten".

Overzetboot
"Übersetzen" kan in het Duits "vertalen" of "overzetten" betekenen, afhankelijk van de klemtoon. (Bron: Unsplash.com)

Duitse zinnen correct beklemtonen

Niet alleen lettergrepen binnen een woord, maar ook bepaalde woorden in een zin worden meer beklemtoond dan andere. Het Duits legt meestal geen klemtoon op het eerste woord in een zin of op kleine woorden zoals lidwoorden, "und", "oder" enz. en wisselt vaak beklemtoonde en onbeklemtoonde woorden af. De kleine "vulwoorden" zoals "je" en "doch" worden echter vaak beklemtoond.

Luister. Wanneer je een nieuw woord ontdekt, luister er dan naar, online of via een woordenschattrainer, en duid de klemtoon op de één of andere manier aan op je flashcards. Herhaal zinnen die je hoort in films of series of zelfs in het Duitse nieuws en let vooral op de klemtoon.

Als het kan helpen, koop dan een xylofoon.

Duits leren kan lastig zijn, lees hier waarom.

2. Uitspraak van de Duitse "ch"

Studenten Duits hebben vaak moeite met de twee klanken die in het Duits met een "ch" worden geschreven. Over het algemeen zijn de klanken "k" of "sh".

De "ch" na een "a", een "o" of een "u" wordt diep in de keel uitgesproken. Probeer een "k" of een "g" uit te spreken en laat het rollen.
De "ch" na een "I", "e", of een medeklinker wordt uitgesproken als "sh", maar terwijl "sh" wordt gemaakt met het puntje van de tong, gebruikt "ch" het midden van de tong. Laat lucht uit je mond langs de zijkanten van je tong terwijl het midden tegen je gehemelte wordt gedrukt.

Zoek nu naar een Duits cursus.

3. "Oo" versus "u" bij de Duitse uitspraak

De dubbele klinkercombinatie "oo" is gelijkaardig aan het Nederlands.

“Boot”, bijvoorbeeld. Dit woord heeft in beide talen zowel dezelfde betekenis als uitspraak.

Boot betekent hetzelfde in het Nederlands en het Duits
Een boot in het Duits is hetzelfde als een boot in het Nederlands. (Bron: Unsplash.com)

De Duitse "u" klinkt dichter bij het Nederlandse "oe" - Duitse spoken zeggen "Buh!", uitgesproken als "boe!"

In kooperation en kooperieren, bestaat het uit "operatie/opereren" en het voorvoegsel "co-" maar dit verandert niets aan de manier waarop het wordt uitgesproken.

Leer hier hoe je grammatica onder de knie krijgt in onze complete grammaticagids.

4. Hoe spreek je de laatste -er uit in Duitse woorden?

Nederlands heeft ook talloze woorden die eindigen op -er: water, roeier, enz. In het Duits is de verleiding groot om het als "ur" uit te spreken. Maar je hebt moet er echter de suggestie van een "ah" in leggen.

De "r" wordt niet uitgesproken, het is slechts een lichte ondertoon van het sluiten van de keel.

Als je online Duits leert, kun je je uitspraak oefenen met een moedertaalspreker.

De beste leraren Duits beschikbaar
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Petra
5
5 (7 reviews)
Petra
32€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anita
5
5 (7 reviews)
Anita
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Petra
5
5 (7 reviews)
Petra
32€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anita
5
5 (7 reviews)
Anita
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

5. Klinkers, Klinkers, Klinkers: Duitse klinkers zijn zuiverder dan de Nederlandse

Nederlandstaligen zullen soms moeite hebben om de uitspraak van de klinkers goed te krijgen tijdens de lessen Duits.

De "U" bijvoorbeeld, spreken we in het Nederlands gewoonlijk uit zoals in het woord "bus".  In het Duits krijgt de enkele "u" echter standaard een "oe"-klank.

Een spookbeeld
Duitse spoken zeggen "Buh!". (Bron: Unsplash.com)

Als het tweeklanken betreft, schrijft Duits deze altijd letterlijk uit: Mai, leider, Meute, Bäume. Elke enkele klinker zal zeer zuiver worden uitgesproken - probeer ze in te beelden alsof ze een "h" aan het eind hebben:

A-”ah”
E-”eh”
I-”ee”
O- “oh”
U- “uh”

Trek ze echter niet te lang uit, tenzij er echt een "h" achter staat, of ze worden gevolgd door een medeklinker + klinkercluster, of een "ß".

Om onbekende reden, spreken Duitsers "y" uit als een "ü".

Met een cursus Duits online ben je al goed op weg!

6. Vergeet de Umlaut niet wanneer je Duitse woordenschat leert

Duits leren
Vergeet niet dat de Duitse Umlaut er niet alleen voor de show staat. (Bron: Unsplash.com)

Houd er rekening mee dat die kleine puntjes boven de klinkers er niet alleen mooi uitzien. Ze veranderen ook de klank van de klinker.

  • A= Ah, ä = eh
  • O = oh, ö = eu (zoals het Franse "eu"; probeer je mond te sluiten en enigszins te ronden terwijl je een klank probeert uit te spreken tussen een "E" en een "o")
  • U= oeh; ü = een geluid dat een beetje lijkt op het "uu" deel van "duur"

7. Uitspraak van de uitgang "e" in Duitse woorden

Probeer het niet uit te spreken - of in ieder geval niet te veel. Is dat verwarrend? Veel Nederlandstaligen leggen vaak een te sterke nadruk op deze lettergreep. Het geluid is meer een "uh" dan iets anders, maar zeer licht, alsof je aan het eind van het woord je adem iets luider laat ontsnappen.

8. Hoe spreek je "c" en "z" uit als je Duits spreekt?

"C" en "z" worden in het Duits ongeveer hetzelfde uitgesproken, en niet zoals de Nederlandse "c" of "z". Beide worden uitgesproken als "ts".

  • Cäsar (Caesar) = Tseh-zahr
  • Zeppelin = Tseh-peh-leen.
Een zeppelin
"Zeppelin" wordt in het Duits uitgesproken als: "Tseh-peh-leen." (Bron: Unsplash.com)

9. De Duitse klanken voor "S", "SS" en "ß"

Een "s" aan het begin van een woord wordt uitgesproken als de Nederlandse "Z", tenzij hij wordt gevolgd door een "p" of "t", in dat geval wordt hij uitgesproken als "sh".

Een "s" aan het eind, wordt uitgesproken als de Nederlandse "s" in woorden als "stress" of "soep".

Zowel een "ss" als een "ß" worden uitgesproken als in "stress" of "soep".

10. Uitspraak van samengestelde woorden in het Duits

Wanneer mensen geconfronteerd worden met één van die wonderbaarlijke Duitse constructies zoals "Flughafenbetreibergesellschaft" - een bedrijf dat vliegvelden beheert - geven de meesten het op. Ze worden echter niet anders uitgesproken dan de afzonderlijke woorden waaruit ze zijn samengesteld.

Als je eenmaal weet hoe je de afzonderlijke componenten van lange woorden moet ontleden, spreek ze dan uit zoals ze niet aan elkaar geschreven zouden zijn - je mag enkel niet pauzeren tussen de woorden:

  • Flug-Hafen-Betreiber-Gesellschaft
  • FlOEG-hah-fen-be-TRAAI-bur-geh-ZELL-shahft.

Zo ongeveer.

Als je het niet zeker bent geven online vertaalwoordenboeken zoals LEO en Linguee je de uitspraak van de woorden.

Leer hier alles over de Duitse spelling en hoe je de geschreven Duitse taal kunt leren.

Vind een privéleraar bij Superprof die je kan helpen om sneller vooruitgang te boeken.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Dieter

Fanatiek reiziger, schrijver en levensgenieter. Actief voor Superprof sinds 2020.