Spaans is één van de meest gesproken talen in de wereld. Het wordt dan ook op de middelbare school regelmatig als vak gekozen.

Het is goed om te kijken naar de beste manieren om Spaans te leren en er een uit te zoeken die bij je past. Wat heel geschikt is voor een ander zou wel eens niet zo goed voor jou kunnen zijn.

Als een kind echter moeilijkheden ondervindt bij het leren is het nodig om de juiste methoden te vinden om hen goed te onderwijzen. Er zijn veel hulpbronnen voorhanden die ervoor kunnen zorgen dat leermoeilijkheden de mogelijkheden van een kind om Spaans te leren niet in de weg gaan staan. Eén van die hindernissen die je kunt aantreffen is als er sprake is van leesstoornissen zoals dyslexie.

De beste leraren Spaans beschikbaar
Héctor
4,9
4,9 (31 reviews)
Héctor
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martine
5
5 (16 reviews)
Martine
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lola
5
5 (12 reviews)
Lola
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
4,9
4,9 (14 reviews)
Sara
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nay
5
5 (14 reviews)
Nay
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Juan
4,9
4,9 (10 reviews)
Juan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (11 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Héctor
4,9
4,9 (31 reviews)
Héctor
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martine
5
5 (16 reviews)
Martine
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lola
5
5 (12 reviews)
Lola
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sara
4,9
4,9 (14 reviews)
Sara
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nay
5
5 (14 reviews)
Nay
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Juan
4,9
4,9 (10 reviews)
Juan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (11 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Omgaan met Dyslexie Tijdens het Leren van Spaans

Je vraagt je misschien af wat dyslexie eigenlijk is. Dyslexie is een leergebonden afwijking die wordt veroorzaakt door een neurologische afwijking. Mensen met dyslexie hebben dus meer moeite met het leren lezen. Daarnaast hebben ze ook een aandachtsstoornis.

Er zijn drie hoofdtypen van dyslexie: fonologische dyslexie, oppervlakte dyslexie en gemengde dyslexie. De eerste komt verreweg het meeste voor. Daarbij heeft het kind problemen om het verband te leggen tussen een klank en de bijbehorende letters. Over het algemeen houdt dat in dat woorden niet goed ontcijferd kunnen worden.

Oppervlakte dyslexie heeft daarentegen te maken met moeite om de spelling van woorden en daarbij hun betekenis te onthouden. En tenslotte is gemengde dyslexie zoals de naam zegt een combinatie van deze twee eerstgenoemde typen.

Vaak zal de leerkracht op school de tekenen van een mogelijke dyslexie opmerken, zoals bij het leren van het alfabet en bij het lezen. Symptomen van dyslexie komen echter niet alleen bij het lezen aan de orde. Ook bij het schrijven ondervindt het kind moeilijkheden.

Dientengevolge moeten door het dyslectisch kind (ook wel dyslect genoemd) bij het leren van een vreemde taal grotere hindernissen worden overwonnen. Aangezien ze door hun dyslexie taalzwak zijn zal spraaktherapie een grote rol in zijn of haar leven moeten spelen.

Ieder kind moet in het leren voortgang blijven maken. Je zou je echter wel kunnen afvragen of het leren van een vreemde taal zoals Spaans wel mogelijk is als er al problemen zijn bij het leren van de moedertaal.

Veel ouders vragen zich dat af. Ze willen graag zien dat hun kind vorderingen maakt ondanks hun handicap. We kunnen zulke ouders geruststellen. Het is is inderdaad voor een dyslect mogelijk om een vreemde taal te leren.

Bedenk dat ook als klankenleer een flinke hindernis is voor het kind het toch mogelijk is om het te overwinnen.

Het is een goed idee om tips voor beginners te zoeken om Spaans te leren. De belangrijkste tip is wel om de juiste leermethode te vinden. Als het gaat om dyslexie moet je het leerproces aanpassen aan vooraf bepaalde en doeltreffende methoden.

Hierdoor zal je kind niet alleen een nuttige taal leren waar ze in de toekomst in hun privé en zakelijk leven veel aan zullen hebben, maar het zal het kind bovendien meer zelfvertrouwen geven.

Kinderen met Dyslexie Spaans Leren

Het is normaal dat het leren van Spaans uitdagingen met zich mee brengt. Als je het zelf leert dan ondervind je misschien moeite met de grammatica. Kinderen met dyslexie hebben vooral leesproblemen. Het is een hele uitdaging voor hen om te leren lezen.

De moeilijkheden hebben te maken met het ontleden van het woord en er klanken aan toe te kennen. Aan karakters en spraakklanken moeten daarom veel aandacht worden besteed.

Om dit te doen wordt woordontleding gebruikt. Alhoewel deze methode bewerkelijk is heeft het zijn nut bewezen. Maak daarom kaartjes met letters, lettergrepen en woorden. De meeste lettergrepen en klanken kunnen dan in te leren woorden gevonden worden (Spaanse les Amsterdam).

lezende vrouw met stapel boeken
Hoe kun je een dyslectisch kind Spaans leren? | bron: Unsplash

Inmiddels zul je wel weten dat hoe dichter de geschreven taal is tot wat uitgesproken wordt, des te gemakkelijker je kind het zal kunnen leren. Spaans is een heldere taal en het schrijven is heel eenvoudig! Hierdoor zal het kind zijn of haar begrip kunnen uitbreiden met het leren van een vreemde taal.

Om de lettergreep herkenning te vergemakkelijken zijn hier een paar tips die door leerlingen gewaardeerd worden:

 • gebruik een grote karakter: 14 of 16 punt lettergrootte in plaats van het standaard gebruikte 12 punt
 • gebruik dubbele regelafstand om meer ruimte te geven aan het document
 • benadruk belangrijke woorden met vet schrift
 • gebruik de Arial lettertype

Wees er bewust van dat bepaalde lettertypes gemakkelijker zijn voor dyslectische kinderen. Het is gemakkelijker om letters die gemakkelijk verward worden zoals "b" en "d" te herkennen als het lettertype goed onderscheid maakt.

Geef aandacht aan leestekens om het algemene begrip en leesvaardigheid te bevorderen.

Al deze dingen kun je in ogenschouw houden als je wilt dat je kind Spaanse boeken leert lezen.

Dyslexie Ondersteuning is Niet Moeilijk bij Spaanse les

Als je een vreemde taal leert moet je ook een nieuw fonologisch systeem, een woordenlijst en ook nieuwe grammaticaregels leren. Hoe vindt een dyslectisch kind hierin zijn weg?

Vreemde talen zijn echter wat leermoeilijkheden niet allemaal gelijk. Hoe transparanter de taal, des te gemakkelijker het opgenomen kan worden. Met transparant bedoelen we de gelijkenis van geschreven taal en de klanken die erbij horen.

Een taal die een eenvoudiger klankherkenning heeft is dus transparanter dan anderen. Technisch gesproken is er dan een gemakkelijk verband tussen lettergroepen en klanken.

Frans heeft bijvoorbeeld 190 lettergroepen voor 35 klanken. Er zijn bijna 200 manieren om een paar tientallen klanken te schrijven. Dat maakt Frans voor een dyslectisch persoon behoorlijk moeilijk om te leren.

In Frankrijk zijn er daarom twee keer zoveel dyslectische mensen in vergelijking met andere landen zoals Italië die 33 lettergroepen heeft voor 25 klanken.

De moeilijkste taal wat dyslectische studenten betreft is ongetwijfeld Engels. Met meer dan 250 lettergroepen en 40 klanken is het een formidabel obstakel. Het is de meest gesproken taal ter wereld, maar voor je kind kan het best een hele uitdaging zijn.

Leerlingen komen daarin een enorme hoeveelheid moeilijkheden tegen: veel medeklinkers en klinkers hebben een andere klank dan in het Nederlands. Het toepassen van letters in klanken is moeilijk omdat er allerlei mogelijkheden zijn. Veel woorden zijn fonetisch en wat schrijfwijze betreft vrij dicht bij elkaar...

En hoe zit het dan met Spaans? Gelukkig wordt Spaans beschouwd als een bijzonder transparante taal. Het ontcijferen is dus eenvoudig omdat er weinig lettergroepen en klanken zijn vergeleken met het Engels: 22 lettergroepen en 20 klanken.

Hierdoor komt de leerling veel minder problemen tegen wat het uitspreken van woorden en klanken betreft.

Spaanse cursus Online, vind een les

Hoe Iemand met Dyslexie te Helpen Spaans te Leren: Interventie Methodes

Er bestaan verschillende zeer goede Spaanse onderwijsmethoden voor dyslectische kinderen. Aarzel niet om verschillende uit te proberen voordat je een keuze maakt.

De doeltreffendheid van de methode zal afhangen van de leerling, dus zorg ervoor dat je kiest wat het kind de meeste vooruitgang zal bieden.

Meervoudige Zintuigen Methode

Zoals al door de naam wordt aangegeven is deze methode gericht op het stimuleren van meerdere zintuigen van de leerling. Zowel zicht, gehoor en gevoel worden geprikkeld ten behoeve van een verhoogde leerervaring.

Spaanse les Utrecht, vind een leraar.

magneetletters op witbord
Een dyslectisch kind helpen een taal te leren hoeft geen grote uitdaging te zijn | bron: Unsplash

Bied meerdere visuele methoden aan: kaarten geïllustreerd met kleurencodes, films, foto's, voorwerpen... probeer audio vormen: audioboeken, opnames ... en bied ook mogelijkheden aan om online Spaans te leren met behulp van apps op je computer, tablet of smartphone.

Tracht ook om gebaren of leerspelletjes aan te bieden (beweeg handen weg bij een lange klank, klap in de handen bij korte klanken enzovoort.

Spaans Lezen: Geheugensteuntjes

Voer tijdens iedere Spaanse les een geheugenoefening uit met behulp van kleurcodering, geluid of gebaren ondersteuning. Vergeet niet dat ezelsbruggetjes vaak uitstekende les ondersteuningen zijn.

Je kunt tenslotte de leerling aanmoedigen om zelf kaartjes te maken om de oefeningen gemakkelijker te maken.

Er zijn een heleboel ondersteuningsmaterialen die aangeboden worden voor online Spaans leren. Bedenk dat je online allerlei hulpbronnen kunt vinden om te helpen om activiteiten voor te bereiden. Daarnaast zijn er activiteiten en strategieën om een dyslectisch kind hulp te bieden. Zoek ernaar op Spaanse leer websites.

Om woordenlijsten te leren kun je kaartjes maken die bepaalde regels volgen:

 • geef de Engelse vertaling aan naast ieder woord
 • voorzie in audio en video materiaal om te helpen met het leren van woorden en hun uitspraak
 • zorg dat de woordenlijst hardop gespeld wordt voordat je het neerschrijft
 • rangschik de verschillende termen op fonetische wijze zodat er geen verwarring ontstaat
 • kleur de belangrijkste woorden met een kleurencode
 • geef moeilijkheden en onregelmatigheden aan met een marker stift
kleurpotloden
Werk met verschillende ezelsbruggetjes | bron: Unsplash

Doe het volgende om werkwoordsvervoegingen en woordenlijsten te leren tijdens Spaanse lessen:

 • rangschik onregelmatige werkwoorden naar hun familie
 • ontwikkel heldere regels voor iedere grammatica combinatie
 • geef iedere grammatica regel aan met voorbeeld
 • gebruik middelen die aangepast zijn aan iedere oefening
 • varieer de oefening op vier manieren: luisteren, spreken, lezen en schrijven

Wat hoorbegrip en mondelinge uitdrukking betreft:

 • voeg geschreven materiaal met sleutelwoorden toe om hoorbegrip te vergemakkelijken
 • overdrijf de uitspraak zodat de leerling zich gemakkelijker de betekenis van de tekst kan voorstellen.
 • probeer zo mogelijk in kleine groepen te werken
 • zorg ervoor dat je zelf een goede uitspraak hebt als je voorleest

Geschreven begrip en uitdrukking moet op verschillende wijzen uitgelegd worden:

 • presenteer de teksten op een heldere manier: benadruk het thema en introduceer de hoofdrolspelers
 • laat de leerling naar zijn vocabulaire kaarten verwijzen
 • geef ze de tijd om te lezen zodat ze alles op een correcte wijze uitspreken en niet in paniek raken
 • illustreer de teksten met beelden
 • vraag de leerling om de woorden die hij of zij opschrijft zachtjes op te zeggen
 • laat de leerling kijken naar hun woordenlijst en grammatica bladen om fouten te verminderen

Zorg bij de Spaanse Les voor Concentratie en Structuur

Aangezien de dyslectische leerling problemen ondervindt met de concentratie moeten er twee hoofdpunten in ogenschouw worden genomen:

 • probeer tijdens de oefeningen een kalme en rustgevende omgeving te creëren. Dyslectische kinderen zijn geneigd om hyperactief te zijn. Hoe minder prikkels worden aangeboden des te beter zij zich op de oefeningen kunnen concentreren.
 • zorg ervoor dat je Spaanse cursus georganiseerd en gestructureerd is. Hoe begrijpelijker en logisch ze zijn des te minder zal de student verward raken. Leg daarom aan het begin van iedere les op heldere en korte wijze uit wat de te nemen weg zal inhouden.

We raden aan om zulke dingen op het bord te schrijven zodat de leerling het beter kan plaatsen. Benadruk de belangrijke elementen en de onregelmatige vormen. Hoe meer de kinderen de stof begrijpen des te meer zelfvertrouwen ze zullen vergaren. En bedenk dat je altijd materialen gebruikt om beter met de student te kunnen communiceren.

Steun aan Dyslecten

Leerlingen met dyslexie lijden vaak aan een gebrek aan zelfvertrouwen.

De moeilijkheden die tijdens het leren worden ondervonden en in het bijzonder het gegeven dat de leerling langzaam is kunnen leiden tot slechte resultaten. Zulke leerlingen raken in een slecht aangepaste leervorm vaak de weg kwijt.

depressief meisje op zitbank
Bereid je voor om lessen te geven aan dyslectische kinderen | bron: Unsplash

Benadruk Altijd Vooruitgang en Goede Antwoorden

Als je je kind tijdens de Spaanse lessen bemoedigt en waardeert zal dat hun zelfvertrouwen vergroten. Daardoor worden de omstandigheden om te leren verbeterd.

Als je een waarderingssysteem opstelt is het verstandig eraan te denken om positieve beoordelingen te maken. Richt je op wat het kind weet en geleerd heeft en niet het omgekeerde. Schrijf alle positieve punten op.

Evalueer tenslotte de delen van verschillende oefeningen die in alle methodes voorkomen (gesproken woordbegrip, uitdrukkingsvaardigheid en leesbegrip).

Onderschat de verschillende manieren om Spaans te leren niet. Het gebruiken van films om Spaans te leren lijkt misschien niet voor de hand liggend, maar er zijn beslist voordelen aan verbonden.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,50 (2 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!