Waar denk je aan als je aan Frankrijk denkt? Frans voedsel? Zijn kunst en architectuur? De Eiffeltoren misschien, en de Arc de Triomphe, het paleis van het Louvre of andere beroemde monumenten? Of de invloed van Franse kunstenaars op de Europese kunst, de romanticus Delacroix, de impressionisten zoals Claude Monet, Auguste Renoir en Edgar Dégas, of de post-impressionisten zoals Paul Cézanne of Gauguin? Of misschien de geschiedenis ervan, met de vervolging van de protestantse Hugenoten door Catharina van Medici?

Of heb je nagedacht over de talen en hun fascinerende evoluties, de mythe rond Franse beroemdheden of het literaire erfgoed? Hier is een overzicht van enkele fascinerende aspecten van de Franse cultuur waar je misschien nog nooit aan hebt gedacht.

De beste leraren Frans beschikbaar
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Geschiedenis van de Franse Taal

Geboorte van de Franse Taal

De basis voor de Franse taal kwam uit twee hoofdbronnen: het Latijn en de taal van de Franken, een Germaanse stam die zich na de val van het Romeinse Rijk in het gebied van Frankrijk vestigde.

Naarmate de tijd vorderde, werd het pure Latijn aangepast en beïnvloed door de moedertaal van de Frankische kolonisten. Terwijl hun rijk zich uitbreidde van de Pyreneeën tot de Alpen, deed hun nieuwe taal dat ook. Tegen de tijd dat twee kleinzonen van Karel de Grote in 842 in de stad Straatsburg een eed van trouw aan elkaar zwoeren, waren de talen van hun koninkrijkjes al gescheiden in een vroege versie van het Oudfrans (Gallo-Romaans) en Oudhoogduits.

De Taal van de Liefde?

Het Frans mag nu als de taal van de liefde worden beschouwd, in de Middeleeuwen was het de Langue d'Oc, gesproken in het zuiden van Frankrijk, die de troubadours en hun ideaal van hoofse liefde inspireerde. In het noorden componeerden dichters, trouvères genaamd, soortgelijke liederen en verhalen in de Langue d'Oïl, die op een dag zouden uitgroeien tot ons moderne Frans. Tot de Renaissance waren de troubadours van het zuiden echter de grootste invloed op de Europese hoofse cultuur.

Van Frans de Officiële Taal Maken

Beginnend met de Renaissance en de Honderdjarige Oorlog, kreeg het Frans - of 'françois' zoals het werd genoemd - bekendheid in Frankrijk net toen het verdween uit Engeland (waar het de taal was geweest van de Normandische aristocratie nadat Willem de Veroveraar het overnam).

In die tijd evolueerde de Franse uitspraak naar iets dat meer klonk als de moderne vorm van de taal. In de loop van de eeuwen na het einde van de oorlog vaardigden Franse heersers een reeks edicten uit die lokale talen en/of ‘la langue françoise’ over het Latijn promootten in officiële handelingen. Gerechtelijke vonnissen of wetten, zouden voor iedereen perfect te begrijpen moeten zijn.

Het Codificeren van de Franse Taal

De Académie kreeg de opdracht een woordenboek en grammatica te creëren
Kardinaal de Richelieu richtte de Académie Française op als bewaker van de Franse taal | Flickr.com - Zwiit Erion

De eerste van vele pogingen om de 'zuiverheid' van de Franse taal te verzekeren, begon onder de Verlichting, een periode van filosofische en wetenschappelijke vooruitgang die begon in de zeventiende eeuw onder het bewind van Lodewijk XIII. (Deze zouden doorgaan in de 20e en 21e eeuw.) Kardinaal de Richelieu richtte de Académie Française op als bewaker van de Franse taal en gaf haar de opdracht een woordenboek en grammatica te creëren.

Een generatie later ging Lodewijk XIV met zijn centralisatieproject een stap verder dan het verzamelen van de adel om hem heen in zijn Palais de Versailles. Hij promootte het Frans boven de regionale talen, een proces dat na de Franse revoluties opnieuw werd opgepakt. In de 19e eeuw culmineerde dit in verplicht basisonderwijs dat Français Métropolitain verspreidde en gedeeltelijk het gebruik van lokale dialecten en talen op school verbood.

De Franse Taal Overzee

Maar terwijl ze op het vasteland van Frankrijk de patois (plaatselijke talen en dialecten zoals die in Marseille gesproken werden) langzaam uitroeiden, verspreidde de overzeese gebieden van het Franse kolonialisme ook de Franse taal en liet die evolueren. Van Quebec-Frans waar de taal gewoon een andere wending nam (hoewel het Engels het enigszins beïnvloedde), tot lokale Creoolse talen die een mix zijn van Frans en wat de lokale taal ook is. Frans is nu niet langer alleen de taal van Voltaire en Balzac, maar een kleurrijke mengelmoes van verschillende Creoolse talen en dialecten.

10 Franse Filosofen Die Je Zou Moeten Kennen

Hoewel de Duitsers beweren ‘een volk van denkers en dichters’ te zijn, zou hetzelfde kunnen worden gezegd van de Fransen. Enkele van de meest invloedrijke Franse filosofen kwamen uit de Hexagone (Frankrijk). Het is niet verwonderlijk dat velen van hen schreven in de zeventiende en achttiende eeuw, waar de Verlichting de intellectuele revolutie van de Renaissance een stap verder bracht en de weg vrijmaakte voor echt wetenschappelijk onderzoek.

Dit vereiste echter een herstructurering van hoe we de wereld zien, en van de plaats van religie daarin.

Verlichting: Barokke Filosofen

Het tijdperk van de Verlichting bracht ons niet alleen een tamelijk nutteloos Frans woordenboek (in zijn zoektocht naar zuiverheid bevatte het woordenboek van de Académie geen perfect gebruikelijke alledaagse uitdrukkingen), maar ook een van de grootste wetenschappelijke inspanningen aller tijden: de Encyclopédie Universelle. Denis Diderot, zelf een intellectueel en filosoof, was redacteur van de Encyclopédie waarin 72.000 artikelen stonden van alle grote geesten van het achttiende-eeuwse Frankrijk, waarvan 6.000 van zijn eigen hand. Zijn filosofische overpeinzingen omvatten Pensées philosophiques (1746), een beroep op de verzoening van rede en gevoel, traditioneel in tegenstelling, om een ​​psychologisch evenwicht te bereiken. La promenade du sceptique (1747) gaat over een dialoog tussen een deïst, atheïst en pantheïst waarin elk probeert het universum te verklaren. Het was lange tijd verboden voordat het ooit werd gepubliceerd (sommige bronnen beweren dat het manuscript door de politie in beslag werd genomen als een aanval op het christendom). Het werd echter uiteindelijk postuum gepubliceerd in 1830.

De Verlichting bracht een nieuwe manier van kijken naar de wereld. Dit gold niet alleen voor wetenschappelijke inspanningen, maar ook voor de politiek. Twee van de grote geesten van die tijd schreven verhandelingen over politieke filosofie: Mirabeau en Montesquieu.

Franse les online op Superprof

De twee leerden elkaar kennen in het leger en staan ​​bekend om hun interesse in sociale economie en politieke antropologie, eeuwen voordat dergelijke vakken aan universiteiten werden onderwezen.

Victor de Riquetis, markies de Mirabeau, geloofde dat de rijkdom van een land in haar bevolking lag, en aangezien die bevolking moest worden gevoed, lag de schat van een land eerder in de landbouw dan in de handel. Zijn interesse in de gewone man leverde hem de bijnaam ‘l'ami des hommes’, de vriend van de mens op. Met zijn verhandeling over belastingen, die directe belastingen aanmoedigde in plaats van te vertrouwen op particuliere ‘fiscale boeren’ was de Franse regering niet blij. Hij kreeg een ​​gevangenisstraf en een ballingschap van twee maanden naar zijn landgoederen in Bignon. Zijn opvattingen kwamen goed overeen met de door Quesnay gestichte fysiocratische denkrichting.

Château de La Brède in Gironde, Frankrijk
Hier werd de Montesquieu geboren en schreef hij veel van zijn werken | Flickr.com - Ducombs Alain

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu schreef uitgebreid over de filosofie van de geschiedenis. Hij is echter vooral bekend om zijn politieke werk De l’esprit des lois (Over de geest van de wetten). Montesquieu wilde de laatste overblijfselen van het feodale denken uit de weg ruimen, zoals weerspiegeld door de États-Généraux. Deze États was een conclaaf van vertegenwoordigers van elk van de 'klassen' van de samenleving: geestelijken, aristocratie en gewone mensen. In plaats daarvan verdeelde Montesquieu de Franse samenleving in de monarchie, aristocratie en gewone mensen. De koningen, als soevereinen, zouden gescheiden blijven van de administratieve tak van de regering. De regering zou zelf worden verdeeld in de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht. Elk zou hun eigen belangen behartigen en de anderen in de gaten houden door een systeem van controles en evenwicht - een politiek systeem dat door veel moderne democratieën wordt gebruikt. Montesquieu beïnvloedt dus tot op de dag van vandaag de Franse politiek.

Begin van de 19e en 20e eeuw: Henri Bergson en Paul Valéry

Henri Bergson leefde tussen 1859 en 1941. Zijn filosofie werd beïnvloed door Kant en Spencer in die zin, dat een kritiek op hun werken hem in staat stelde zijn theorie over de vrije wil te schetsen. Daarbij introduceerde hij het concept van duur om het te harmoniseren met theorieën over causaliteit en creativiteit. Hij bedacht ook het idee van het ‘élan vital’, of vitale impuls, om evolutie te verklaren voorbij een puur mechanisch proces. Zijn studie van creativiteit bracht hem er ook toe om te onderzoeken wat lachen veroorzaakt.

Paul Valéry (1871-1945), een gevierd dichter en wiskundige, schreef een aantal overpeinzingen gebaseerd op aforismen of bon mots, waarvan hij sommige in artikelen publiceerde. Andere kwamen uit zijn Cahiers, een dagboek waarin hij elke dag een gedachte opschreef over een willekeurig onderwerp, van wiskunde tot filosofie. Zijn opvattingen komen het beste overeen met constructieve kennistheorie, maar Valéry zelf heeft zich nooit op een school ingeschreven.

Voor meer invloedrijke Franse filosofen op Superprof, kijk hier

De beste leraren Frans beschikbaar
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

10 Franse Schrijvers Die Je Zou Moeten Kennen

Niet alle Franse schrijvers waren natuurlijk filosofen, evenmin waren het allemaal bohemiens en vrijdenkers, die van de ene affaire in de andere rolden. Het waren niet allemaal bed verhalen over erotiek en homoseksuele liefde die hen voor de rechter, voor schending van de moraal, brachten, noch stierven aan geslachtsziekten. Een verbazingwekkend aantal van hen deed dat allemaal wel, van wie je sommigen kunt ontdekken in een blog van beroemde Franse schrijvers.

We kijken hier naar drie auteurs die elk op hun eigen manier een stempel hebben gedrukt op de Franse cultuur of zelfs de wereldliteratuur.

Molière

In een klassieke opleiding is Molière voor Franse schoolkinderen wat Shakespeare is voor Engelse studenten. Ieder van ons heeft minstens één van zijn toneelstukken gelezen.

Jean-Baptiste Poquelin besloot op 21-jarige leeftijd acteur te worden. Na 13 jaar op het podium begon hij zijn eigen toneelstukken te schrijven. Meestal satirisch, met onderwerpen als religieuze hypocrisie, hypochonders en hebzucht. Zijn toneelstukken werden sterk beïnvloed door de Italiaanse commedia dell'arte, en bevatten vaak standaardpersonages zoals de incompetente arts, de minnaar, enzovoort.

Door de steun van Louis-Philippe, de broer van Lodewijk XIV, kreeg hij het recht om aan het hof op te treden - met algemene bijval. Sommige van zijn satires, zoals Le Tartuffe (‘De Bedrieger’), veroorzaakte echter verontwaardiging bij de aristocratie omdat het stuk net iets te dicht in hun straatje kwam.

Jules Verne

De taal Frans leer je door Franse boeken te lezen
'Vingt mille lieues sous les mers'. een avonturenroman van Jules Vernes | Flickr.com - Steve Miller

Over het algemeen beschouwd als de vader van sciencefiction, publiceerde Jules Verne (1828-1905) fantasierijke verhalen. In die verhalen waren ergens de meest geavanceerde technologie van zijn tijd verwerkt, waarbij hij zich overgeeft aan fantasieën over hoe ze kunnen worden verbeterd en geëvolueerd. Duikpakken, elektrische fakkels, onderzeeërs vonden allemaal hun plaats in zijn levendige avonturenverhalen. Van Vingt mille lieues sous les mers (Twintigduizend mijlen onder zee) en zijn iconische personage, Kapitein Nemo, tot Voyage au centre de la terre (Reis naar het middelpunt van de aarde) naar het mysterieuze eiland, zijn veel van de verhalen uit zijn 'wonderlijke reizen' aangepast door Hollywood.

Slechts twee van zijn verhalen werden afgewezen voor publicatie. Eén, Paris au XXe siècle (Parijs in de 20e eeuw), schetst een griezelig nauwkeurig beeld van een stad - in de jaren zeventig misschien, vóór thuiscomputers en, natuurlijk, smartphones.

Zijn gave om mogelijke technologieën te extrapoleren op basis van de mogelijkheden die nieuwe uitvindingen van zijn tijd boden, heeft een subgenre van sciencefiction, steampunk, beïnvloed, waarin verhalen zich afspelen in parallelle werelden gevuld met gasverlichting, differentiële motoren en luchtschepen.

Albert Camus

Camus, geboren uit Franse ouders in Algerije, groeide op in armoede, studeerde filosofie en behaalde zijn diploma ondanks tuberculose. Hoewel hij vanwege zijn vroege vriendschap met Sartre vaak een existentialist werd genoemd, zag hij zichzelf als een absurdist, die de tweedeling zag tussen de waarde van ons leven in het grote geheel der dingen en de waarde die we ons leven moeten geven om het ten volle te leven.

Hij verhuisde in 1940 met zijn tweede vrouw naar Parijs. Nadat hij eerst lid was geweest van de communistische en daarna van de anarchistische partij, vocht hij in het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Camus werkte als journalist voor verschillende tijdschriften en schreef verschillende romans en filosofische verhandelingen; hij ontving de Nobelprijs voor de Literatuur in 1957 zijn bekendste werk is L'Étranger (De Vreemdeling), dat deel uitmaakt van zijn absurdistische cyclus. L'Étranger wordt gekenmerkt door de onverschilligheid van de hoofdpersoon voor het leven om hem heen en de zeer eenvoudige taalstructuur die de auteur gebruikt om dit te benadrukken. Om die reden is het een goed boek voor een beginnersoefening in het lezen van Frans.

Tien Bekende Franse Figuren

Terwijl Frankrijk het grootste deel van de 20e eeuw bekend stond om zijn film en muziek, worden beroemdheden van de Franse film zoals Brigitte Bardot en Luc Besson nu nogal overschaduwd door de Franse politici.

Zo was François Mitterand, samen met Amerika’s Reagan, Ruslands Gorbatchov en Duitslands Helmut Kohl, een symbool van naoorlogse welvaart en verandering. Mitterand, de langstzittende president van Frankrijk (in een tijd dat het mandaat nog acht jaar duurde), leidde Frankrijk van 1981 tot 1995. Hij had een sterke stem in de Europese Economische Gemeenschap en speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht dat in1993 de Europese Unie vormde.

Meer recentelijk haalde Nicolas Sarkozy, de Franse president van 2007-2012, de krantenkoppen met zowel controversieel beleid als een stormachtig privéleven. Hij scheidde kort na de verkiezingen van zijn vrouw, ontmoette een maand later Carla Bruni, een zangeres en voormalig model en trouwde met haar in 2008. Het echtpaar schonk het Elysée zijn eerste presidentiële baby in 2011.

Zijn constitutionele hervormingen, die enkele van de controle en het evenwicht tussen het Parlement en het Presidentschap wijzigden, behoren onder meer tot zijn controversiële daden terwijl hij aan de macht was.

Na Sarkozy in 2012 volgde François Hollande, de meest impopulaire president van Frankrijk tot nu toe vanwege zijn hervormingen op het gebied van arbeidswetten en pensioenen. Tijdens zijn presidentschap had Hollande een affaire met actrice Julie Gayet. Daarmee kwam zijn relatie met verslaggever en waarnemend First Lady Valérie Trierweiler ten einde, waardoor het liefdesleven van de president opnieuw in de kranten kwam.

Bij de verkiezingen van 2017 waren de waarderingscijfers van Hollande zo laag dat hij besloot zich niet kandidaat te stellen voor een tweede termijn, maar in plaats daarvan Emmanuel Macron steunde, die won van Marine Le Pen en nu de huidige president van Frankrijk is.

Emmanuel Macron won van Marine Le Pen
De huidige president van Frankrijk | Flickr.com - Conecta Abogados

Hoe Moeilijk Is Het Om Frans Staatsburger Te Worden?

Is een jaarlijkse reis naar Frankrijk niet genoeg om je francofilie te bevredigen? Of woon je al in Frankrijk en ben je het aanvragen van werkvisa moe? Je kunt proberen het Franse staatsburgerschap aan te vragen.

De gemakkelijkste manier om Frans staatsburger te worden is natuurlijk om Frans te worden geboren, of in ieder geval in Frankrijk. Als je op Franse bodem bent geboren en meer dan vijf jaar in Frankrijk hebt gewoond na je 11e verjaardag, word je automatisch Frans staatsburger op 18-jarige leeftijd. Als je familie echter al meer dan 25 jaar in Frankrijk woont, ouder is dan 65 en een van je nakomelingen Frans staatsburger is, kom je in aanmerking. Je kunt ook in aanmerking komen als je getrouwd bent met een Frans staatsburger, zelfs als je momenteel niet in Frankrijk woont (hoewel je echtgenoot geregistreerd moet zijn als expat bij de plaatselijke Franse ambassade of het consulaat).

Als geen van de bovenstaande punten van toepassing is, maar je bent ouder dan 18 jaar, minstens vijf jaar permanent in Frankrijk woont en je hebt een basiskennis van de Franse taal, neem dan contact op met je plaatselijke prefectuur en kijk of je in aanmerking komt. Het proces duurt enige tijd, aangezien je dossier naar het Ministerie van Naturalisatie wordt gestuurd en daar wordt verwerkt. Daarna worden je gloednieuwe papieren als burger van de Franse Republiek teruggestuurd naar je plaatselijke prefectuur (of ambassade).

Frankrijk ondersteunt meerdere nationaliteiten, dus je hoeft je Nederlandse paspoort niet in te leveren!

Bekende Franse Dingen: Manieren en Etiquette in Frankrijk

Nu je genaturaliseerd bent tot Frans staatsburger, moet je kunnen functioneren in de beleefde Franse samenleving! Wat is de juiste Franse etiquette?

Onthoud vooral dat terwijl de Franse straatcultuur erg informeel is, de Franse zakencultuur veel formeler is dan in veel andere delen van de wereld. Kies altijd voor meer formaliteit in plaats van minder, totdat je je draai vindt.

Alsjeblieft en Dankjewel

Als je gewoon een leuke vakantie in het Frans hebt, zijn er vier dingen die je moet weten:

  • S'il vous plaît is alsjeblieft;
  • Merci is dank je wel;
  • Bonjour, comment allez-vous? is Hallo, hoe gaat het met u? (informeel: Salut, ça va?)
  • Je zult gekust

Ontmoeting en Begroeting

In de zakenwereld zul je handen schudden; de formele begroeting - ‘bonjour’, of ‘Ravi de faire votre connaissance’ - komt kort voor de handdruk, vaak met een kleine pauze ertussen.

In de Franse zakenwereld zal je handen moeten schudden
Bij een formele ontmoeting geeft men elkaar in Frankrijk een hand | Pixabay - geralt

Waar dan ook elders word je gekust. Komt een kennis je tegen op straat?

Hop, la bise!

Stellen ze je voor aan een andere kennis, of een van hun familie?

Hop, la bise!

De bise bestaat uit afwisselende lichte kusjes op elke wang. Meestal raken de lippen je wang helemaal niet echt, maar word je bij de schouders vastgepakt.

Het aantal kusjes varieert van regio tot regio - ga gewoon met de stroom mee en het komt goed!

Vergeet niet om iedereen die je voor het eerst ontmoet aan te spreken met ‘vous’, totdat ze de meer informele ‘tu’ aanbieden.

Franse Stiptheid

Over het algemeen moet je altijd op tijd zijn. De Fransen hebben echter een meer flexibele benadering van stiptheid. Wees niet verbaasd als je zakelijke afspraken een beetje laat zijn. Als nieuweling is het echter beter om aan de veilige kant te blijven en vroeg aan te komen.

Tenzij je bent uitgenodigd bij iemand thuis. Dan moet je consequent een kwartier te laat zijn, zodat de gastheer de nodige last-minute details aan het huis of de maaltijd kan doen. Als je meer dan vijftien minuten later bent, moet je bellen om de gastheren dat te laten weten.

Beleefde Communicatie

Franse brieven zijn zeer, zeer formeel, en e-mails hebben meer van die formaliteit behouden dan in andere landen. Een brief moet beginnen met ‘Cher Monsieur’ (Achternaam of le + de titel van de man) of ‘Chère Madame’ (Achternaam of la + de titel van de vrouw) en eindigen op een van de verschillende formele afscheidszinnen. De meest gebruikte is waarschijnlijk: ‘Veuillez agréer, Monsieur/Madame le/la (titel of naam hier), à l'expression de mes salutations distinguées’.

Hoe formeel hun briefwisseling ook is, de meeste Fransen beantwoorden de telefoon gewoon met ‘Allô?’ Er wordt dan van je verwacht dat je ‘bonjour’ zegt en je naam en bedrijf vermeldt.

De Fransen houden over het algemeen van late uren, maar je moet niemand na 22.00 uur bellen, tenzij het een noodgeval is.

Klaar om in de Franse cultuur te duiken? Waarom stem je niet af op de Franse radio, kijk je naar France 24 of abonneer je je op het Franse nieuwsmagazine Paris Match? Of verbeter je Franse grammatica en woordenschat met een van onze Superprof leraren.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!