Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de filosofie weet dat Frankrijk een van de belangrijkste centra van intellectueel denken was tijdens de Verlichting. Het land heeft ook enkele van de meest beroemdste moderne filosofen voortgebracht, mogelijk omdat filosofie een vak is dat op school wordt onderwezen en wordt getest op het Baccalauréat, het Franse equivalent van Vwo-niveau (hoewel dat weliswaar afhangt van je hoofdvakkeuze).

Zelfs als filosofen niet hoog op je lijst van beroemde Fransen stonden, waarom zou je dan niet met ons meegaan op een kleine rondleiding langs de meest invloedrijke denkers van de continentale filosofie uit het land van de Franken.

De beste leraren Frans beschikbaar
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Franse Filosofie in de Middeleeuwen: Pierre Abélard

Graftombe Abélard en Héloïse, Père Lachaise Cemetery, Parijs, Frankrijk
Het grootste werk van Abélard is de Ethica/Scite te ipsum ('Ethiek/Ken uzelf'| Flickr.com - Jim Linwood

Petrus (Pierre) Abelaerdus was een theoloog uit de 11e eeuw. Hij werd geboren in 1079 in Le Pallet in Bretagne als de oudste zoon van een edelman. Zijn vader stimuleerde zijn liefde voor leren en Peter werd voor het eerst beroemd als docent dialectiek, een vorm van filosofie gebaseerd op de logische theorie van Aristoteles.

Hij schreef de school van het Realisme voor, volgens welke de werkelijkheid onafhankelijk van de waarneming bestaat. Na zijn succes in de logica studeerde hij theologie en werd in 1115 meester van de Notre-Dame en kanunnik van Sens. Gedurende deze tijd had hij een een relatie met de dochter van een van de kanunniken, wat een grote impact had op zijn theologische carrière. Het eindigde ermee dat zowel Abélard als Héloïse in kloosters woonden.

Hun liefdesbrieven aan elkaar zijn bewaard gebleven als een van de grote liefdesaffaires van de menselijke geschiedenis.

In het klooster concentreerde Abélard zich meer op religie, maar bleef dialectiek onderwijzen tot hij stierf. Hij kwam vaak in conflict met de meer traditionele elementen van de kerk.

Zijn grootste werk is de Ethica/Scite te ipsum ('Ethiek/Ken uzelf'). Daarin maakte hij het onderscheid tussen intentie en actie en betoogde dat intentie is waar de ware zonde ligt. Hij schreef in het Latijn, omdat Franstalige schrijvers in die tijd nog zeldzaam waren.

Michel de Montaigne en de Franse Filosofie van de Renaissance

Michel Eyquem de Montaigne werd in 1533 geboren in een rijke familie in de regio Aquitaine. Hij had veel invloed aan het Franse hof en stond bekend om zijn vaardigheid in bemiddeling. Op 38-jarige leeftijd trok hij zich terug in een torenkamer in het Château de Montaigne, waar zijn bibliotheek was gevestigd, en isoleerde hij zichzelf van vrienden en familie. Tien jaar later had de bekende geleerde zijn Essais af.

Montaigne hing het pyrronisme aan, een school van sceptisch denken die grotendeels gebaseerd is op epistomologie (de leer van de kennis). De beroemdste regel uit een essay is 'Ik weet het niet' 'Que sais-je? (Wat weet ik?). Hij citeert regelmatig de Griekse filosofen Socrates en Plutarchus, evenals Erasmus van Rotterdam. De essays behandelen onderwerpen variërend van kinderpsychologie (eeuwen voor Freud) en onderwijs tot religie tot justitie en politiek.

De essays hadden een fundamentele invloed op de grote geesten van de volgende eeuwen, van Francis Bacon tot Pascal tot Emerson.

Cursus Frans online, op Superprof

De Franse Filosofen van de Verlichting in de 18e Eeuw

Schilderij van Frans Hals
Descartes was een van de grondleggers van de Westerse filosofie | Flickr.com - Patrick

René Descartes

Geboren in Frankrijk (La Haye en Tourraine) in 1596, bracht Descartes vele jaren door in de Nederlandse Republiek, waar zijn geschriften later een jonge Baruch Spinoza zouden beïnvloeden.

Als echte veelzijdige geleerde, wordt Descartes beschouwd als een van de grondleggers van de Westerse filosofie en moderne wiskunde. De meest bekende zin uit zijn geschriften is ‘Cogito ergo sum’ - ‘Ik denk, dus ik ben’. In feite gaat de ontologische theorie van het Cartesiaanse dualisme verder en stelt dat de enige onbetwistbare realiteit die van het denken is, en dat de geest en het lichaam gescheiden en onafhankelijk van elkaar zijn. Zijn moraalfilosofie ziet ethiek als een tak van wetenschap.

Descartes luidde ook een gebied van onafhankelijk denken in de filosofie in, waarbij hij met de traditie brak door te weigeren zijn redenering uitsluitend te baseren op wat anderen voor hem hadden geschreven, in plaats daarvan kritisch denkend te prezen.

Hij had een grote invloed op de geschiedenis van de filosofie en inspireerde andere beroemde filosofen zoals Spinoza, Leibniz en David Hume.

Jean-Jacques Rousseau

Hoewel Jean-Jacques Rousseau in 1712 in Genève werd geboren, was hij vooral actief in Frankrijk en maakte hij deel uit van de Jacobijnse club tijdens de Franse Revolutie. Hij had grote invloed op de ideologie van zowel Robespierre als Saint-Just; men denkt dat hij hun inspiratie was voor het maken van de officiële religie van het Deïsme in Frankrijk tijdens de eerste Franse Republiek.

Tegen de denkrichting van Thomas Hobbes in, geloofde Rousseau niet dat de natuurlijke staat van de mens immoreel was. In plaats daarvan geloofde hij dat de universele ideale staat van de mensheid zou zijn om in een primitieve samenleving te leven, volgens zijn aard maar niet zonder discipline. In de achttiende eeuw was er veel kritiek op zijn morele principe. Het sijpelt door in zijn politieke filosofie van een staat die door het volk zelf wordt bestuurd. Zo'n staat moet klein zijn en ervoor zorgen dat er een gemeenschapsgevoel is dat een enkele persoon zou laten streven naar het welzijn van iedereen.

Mannen zijn slecht, maar de Mens is goed.

Zijn theorieën over opvoeding van kinderen leggen de nadruk op lesgeven door consequent te zijn in plaats van straf te geven.

De beste leraren Frans beschikbaar
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
5
5 (8 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (7 reviews)
Maureen
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (7 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adélaïde
5
5 (3 reviews)
Adélaïde
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Estellei
5
5 (12 reviews)
Estellei
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Luisa
5
5 (7 reviews)
Luisa
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jolijn
5
5 (7 reviews)
Jolijn
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Tijdperk van Wetenschap en Industrialisatie in de Negentiende Eeuw: de Franse Filosoof Henri Poincaré

Henri Poincaré, geboren in 1854 in Nancy, is het meest bekend om zijn wiskundige ontdekkingen. Hij werkte als burgerlijk mijningenieur en doceerde wiskunde aan de Sorbonne.

Net als Immanual Kant en tegen, zag zijn filosofie wiskunde niet als een analytische wetenschap, maar als een synthetische wetenschap. Ondanks een algemeen deterministische kijk op het universum, zag hij creativiteit ook als bestaande uit twee fasen, een van willekeurige ideeën gevolgd door de kritische evaluatie daarvan, die Daniel DeWitts begrip van vrije wil inspireerde. Hij was geen empirist, maar ergens tussen een realist en een anti-realist.

1908: De Geboorte van de Moderne Filosofie in Frankrijk

Vreemd genoeg werden drie van de meest invloedrijke Franse filosofen van de twintigste eeuw in hetzelfde jaar geboren: 1908.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, een van de grote Franse schrijvers van de 20e eeuw, beschouwde zichzelf niet als een filosoof. En toch had ze grote invloed op veel gebieden van de moderne filosofie. Die invloed uitte zich vooral op het feministische existentialisme en de sociale theorie van het feminisme, grotendeels in de traditie van eerdere vrouwelijke filosofen zoals Mary Wollstonecraft. Ze pionierde met het onderscheid tussen sekse en geslacht. Het idee dat veel van wat een vrouw in de moderne samenleving definieert, wordt geleerd, beïnvloed door de opvattingen van de samenleving over hoe een vrouw moet denken of handelen. Ze geloofde eerst dat een socialistische revolutie de noodzakelijke veranderingen in geloof en moraliteit zou teweegbrengen om de genderverschuiving gelijk te maken. Maar later zou ze haar Marxistische opvattingen opgeven.

Beauvoir schreef het boek 'Le Deuxième Sexe'
Simone de Beauvoir schreef over het onderscheid tussen sekse en gedrag | commons.wikimedia.org

Ze was een vriend van Merleau-Ponty en had een langdurige relatie met Jean-Paul Sartre.

Claude Lévi-Strauss

Een andere sociaal filosoof geboren in 1908 was Claude Lévi-Strauss. Hij benaderde filosofie meer vanuit het oogpunt van een antropoloog. Hij wordt in feite beschouwd als een van de grondleggers van de moderne etnologie en sociologie. Geboren uit Frans-joodse ouders in Brussel, studeerde hij rechten en filosofie aan de Sorbonne. Daarna vergezelde hij zijn vrouw, een etnoloog, naar Brazilië om sociologie te doceren. In tegenstelling tot filosofen van vorige eeuwen zag hij geen verschil tussen de 'wilde' en de 'beschaafde' geest. Hij probeerde de menselijke conditie en de manier waarop we samenlevingen opbouwen te begrijpen. Hij was de pionier van de theorie van het structuralisme, of het structuralistisch functionalisme. Volgens deze theorie is de samenleving een complex systeem dat in wezen werkt aan stabiliteit, door middel van zaken als politieke systemen en sociale etiquette.

Hij kijkt voorbij de attributen van de verschillende samenlevingen naar de fundamentele aspecten erachter, op zoek naar het basisniveau van het menselijke mythologische denken en de patronen waarin het wordt vertaald.

Maurice Merleau-Ponty

Beïnvloed door Martin Heidegger en Edmund Husserl, onderschreef Merleau-Ponty de fenomenologische school van het filosofische denken, die zich concentreerde op menselijke ervaring en bewustzijn. Hij zag er echter bepaalde gebreken in en ontwikkelde het verder tot existentiële fenomenologie. Zijn ideeën passen ook in de vormen van het structuralisme en het poststructuralisme.

Hij verdiepte zich ook diep in de Franse taal en hoe kinderen deze verwerven, waarbij hij werkte met sociologie, psychoanalyse en sociale antropologie. Hij schreef ook over kunst en wetenschap en hun relatie tot bewustzijn.

Moderne Franse filosofie: de Franse Filosoof Jean-Paul Sartre

De romanschrijver Sartre, geboren in 1905, staat bekend om zijn open relatie met Simone de Beauvoir, maar hij is ook een van de grootste filosofen van de moderne tijd. Als fenomenoloog en existentialist beïnvloedden zijn ideeën verschillende takken van de geesteswetenschappen, van sociologie tot literatuur. Hij combineerde beide filosofieën en zag de mogelijkheid die inherent is aan de fenomenologie om niet de wereld om ons heen te begrijpen, maar het menselijk bestaan ​​zelf. Een van de belangrijkste aspecten is het zoeken naar authenticiteit in de identiteit van het zelf. Omdat bewustzijn onafhankelijk of op zichzelf bestaat, maar zich altijd bewust is van zichzelf in termen van zijn relatie tot andere dingen - voor zichzelf - om zelfbedrog te voorkomen, moet het een project vinden dat een universele uitdrukking is van de menselijke conditie, waardoor het resoneert met anderen.

Hij beschouwde het Marxisme lange tijd als een manier om die filosofie tot ontplooiing te brengen door te streven naar het algemeen welzijn - een universeel project gebaseerd op authenticiteit in plaats van opgelegde macht.

Michel Foucault: Frans Filosoof

Er zijn zelfs straten en pleinen naar Foucault vernoemd
Foucault legde zich vooral toe op de theorie kennis en macht | Flickr.com - Alex Brey

Michel Foucault, geboren in 1926, legde zich vooral toe op de theorie van kennis en macht. Hij daagt onze kijk op macht als iets negatiefs en opgelegds uit en herdefinieert het in plaats daarvan als iets veranderend en interactiefs. Zijn opvattingen komen overeen met de scholen van poststructuralisme en postmodernisme. Zijn mijmeringen strekken zich uit op het gebied van de psychologie, waarin hij stelt dat waanzin de normale toestand is, met geestesziekten als gevolg van vervreemding. In die geest bestudeerde hij ook de geschiedenis van geestesziekten en de perceptie ervan en die van de moderne geneeskunde; veel van zijn werk is gebaseerd op historische analyse, waarbij hij de verschuivingen van perceptie door de menselijke geschiedenis en de impact ervan op verschillende theoretische constructies analyseert.

Met deze namen ben je zowel in je hoofd als in je hart goed op weg om Frans staatsburger te worden!

 

 

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!