Het Italiaans wordt doorgaans beschouwd als één van de mooiste en meest romantische talen ter wereld. Talloze mensen zijn verliefd geworden op de taal en willen die dan ook graag leren.

De geschiedenis van de Italiaanse taal is evenzeer een geschiedenis van Italië zelf, maar ook van de eenwording van het Italiaanse volk.

Wist je dat Italiaans de 19de meest gesproken taal ter wereld is en buiten Italië ook gesproken wordt in het Vaticaan, San Marino, Zwitserland, Slovenië, Kroatië en Malta? Het is ook één van de officiële talen van de EU. Italiaans is alvast wereldberoemd.

De beste leraren Italiaans beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (29 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ruben
4,9
4,9 (12 reviews)
Ruben
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Alessandro
4,8
4,8 (16 reviews)
Alessandro
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Francesca
5
5 (30 reviews)
Francesca
49€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mimi
4,8
4,8 (5 reviews)
Mimi
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Chiara
4,9
4,9 (7 reviews)
Chiara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gaia
5
5 (8 reviews)
Gaia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Valeria
5
5 (6 reviews)
Valeria
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (29 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ruben
4,9
4,9 (12 reviews)
Ruben
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Alessandro
4,8
4,8 (16 reviews)
Alessandro
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Francesca
5
5 (30 reviews)
Francesca
49€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mimi
4,8
4,8 (5 reviews)
Mimi
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Chiara
4,9
4,9 (7 reviews)
Chiara
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Gaia
5
5 (8 reviews)
Gaia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Valeria
5
5 (6 reviews)
Valeria
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De geschiedenis van de Italiaanse taal

Rome werd niet in één dag gebouwd. Zowel Italië als de Italiaanse taal ondergingen in de loop van hun geschiedenis ontzettend veel veranderingen.

Hou je van geschiedenis? Zo ja, dan zul je waarschijnlijk genieten van dit artikel.

Het is een hele hap, dus laten we beginnen met de eerste bewoners in de verschillende regio's van Italië.

Het verhaal begint in 800 v.Chr. In die tijd werd het gebied dat nu deel uitmaakt van Italië en Corsica bewoond door verschillende volkeren.

Er waren:

 • De Etrusken (in Toscane)
 • De Grieken (in het zuiden en op Sicilië)
 • De Kelten (in het noorden van Italië)
 • De Feniciërs
 • En verschillende andere etnische Italiaanse bevolkingsgroepen

Deze volkeren kenden of deelden onderling niet eenzelfde taal. Maar ondanks hun verschillen leken hun talen toch vrij sterk op elkaar en werden er in de streek ongeveer 40 van gesproken.

Het Latijn stamt af van de talen die door de Italische volkeren werden gesproken. Het lassiek Latijn verschilt van de Italische talen. In dit artikel vind je meer informatie over het ontstaan van het Italiaans uit het Latijn.

Het ontstaan van Rome

De stichting van Rome in 753 v. Chr. door de Etrusken, Sabijnen, en Romeinen veranderde alles.

De geschiedenis van het Italiaans is erg duidelijk in Rome
Rome is één van de prachtigste steden ter wereld. (Bron: Unsplash.com)

Er volgden oorlogen en de streek werd naderhand veroverd. Dit resulteerde tijdens de heerschappij van Augustus (van het jaar 27 v. Chr. tot 14 v. Chr.) in een verenigd en geromaniseerd Italië. De Romeinen zouden later ook veel van de omliggende streken gaan veroveren.

Tegen 200 n.Chr. strekte het Romeinse Rijk zich uit over West-Europa, Noord-Afrika, Engeland, Armenië en Arabië. Bekijk maar eens een kaart van het Romeinse Rijk uit die tijd. Het is gigantisch!

Zo werd het Latijn over heel Europa geëxporteerd, met uitzondering van enkele plaatsen in de randgebieden van het rijk. De Romeinen brachten ook hun cultuur en hun godsdienst, het christendom, met zich mee.

Leer meer over de geschiedenis van Rome naarmate je de Italiaanse taal leert - volg gauw een Italiaanse cursus gegeven door een privéleraar!

De groei van het Latijn en de teloorgang van het Grieks

In 200 n.Chr. werden er dankzij mondelinge overlevering in het hele Romeinse Rijk twee hoofdtalen gesproken: Latijn en Grieks. De rest werd grotendeels genegeerd.

De plaatselijke machthebbers probeerden in het hele rijk het Latijn op te leggen, beperkten het gebruik van het Grieks en onderdrukten degenen die het probeerden te spreken.

Enkel het Latijn bleef over en splitste zich vervolgens in tweeën: Klassiek Latijn (dat door aristocraten werd gesproken) en Vulgair Latijn (dat door soldaten en kolonisten werd gesproken). Mettertijd kreeg het Vulgair Latijn de overhand en zou het de basis vormen voor het Italiaans, Spaans en Frans.

De diverse invloeden op het Italiaans

Geleidelijk aan verzwakte het Romeinse Rijk. De buren zagen dit als een mooie gelegenheid om hun intrek te nemen.

In de 4e en 8e eeuw vonden de Barbaarse Invasies plaats.

Eerst trokken de Hunnen in 375 het Romeinse Rijk binnen. Deze kwamen oorspronkelijk uit Centraal-Azië en werden geleid door Attila (de Hun). Ze gooiden de geopolitieke situatie in de streek helemaal overhoop. Met hun komst uit het oosten dreven de Hunnen verschillende bevolkingsgroepen naar het westen en verzwakten ze het West-Romeinse Rijk en zijn hoofdstad, Rome. Alleen de muren van Constantinopel konden het Oost-Romeinse Rijk (ook bekend als het Byzantijnse Rijk) van de Hunnen redden.

Onder de naar het westen verdreven volkeren vinden we de Visigoten, wiens belegering van Rome ertoe leidde dat de stad uiteindelijk in 410 viel. Ook andere Germaanse volkeren maakten van de situatie gebruik, waaronder:

 • De Franken
 • De Bourgondiërs
 • De Ostrogoten
 • De Vandalen
 • De Alemannen

Tegen het einde van de 5e eeuw hadden de Germaanse koninkrijken het Romeinse Rijk vervangen.

De Longobarden: Tussen de 6e en 8e Eeuw

In 568 namen de Longobarden, die oorspronkelijk uit Scandinavië kwamen, Milaan, Pavia, Tusany, en Venetië in. Ze veroverden geleidelijk de rest van Noord-Italië en een deel van het zuiden (dat ook in handen was van het Byzantijnse Rijk, door wie het Oost-Romeinse Rijk was uitgebreid). Italië zou tot de 8e eeuw gezamenlijk in handen blijven van de Longobarden en het Byzantijnse Rijk.

Invasies door de Franken en Islamieten: 8e en 9e Eeuw

Karel de Grote, de koning van de Franken in die tijd, profiteerde van de verschillende rivaliteiten tussen de hertogdommen van de Longobarden en viel Lombardije en Italië binnen. Hij werd koning van zowel de Franken als de Longobarden en vervolgens keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Italië werd in tweeën gesplitst: Romeins Italië en Germaans Italië. Om nog maar te zwijgen van de Islamieten die op Sicilië waren neergestreken en het hele eiland hadden veroverd. Tegen het einde van de 9e eeuw was Italië verdeeld in verschillende politieke entiteiten:

 • Het Koninkrijk Italië
 • De Pauselijke Staten
 • Het Byzantijnse Rijk
 • Venetië
 • De Islamieten

Het einde van de 10de Eeuw en de komst van de Normandiërs

In 999 voeren de Normandiërs (die hun oorsprong in Scandinavië hadden) de zeeën over en arriveerden in Zuid-Italië. Ze wisten al snel de Byzantijnen en de Arabieren te verslaan en het zuiden van Italië te veroveren. In 1154 stichtten ze het Koninkrijk Sicilië, dat bestond uit Sicilië en Zuid-Italië.

De verschillende veroveringen brachten een grote verscheidenheid aan talen met zich mee. Door die veroveringen kende Italië een enorme mengelmoes van talen (meer dan 1.000). Hoewel ze allemaal uit het Latijn stamden, kon geen enkele zich boven de anderen stellen.

Het Latijn dat door de Kerk gebruikt werd, was altijd van invloed op de cultuur in de streek. De verschillende volkeren en de talen die ze spraken oefenden echter een grote invloed uit op het Italiaans dat we nu kennen. Dat begon met de Germaanse stammen, de Longobarden en de Franken en werd verder beïnvloed door de Arabische, Normandische en Siciliaanse talen.

Bovendien ontleenden de Italianen tijdens de Middeleeuwen ook een heleboel Middeleeuws Franse woorden.

Leer meer over de invloeden op het Italiaans en doe kennis op over de Italiaanse taal - volg je Italiaanse cursus met een Italiaans expert!

Het ontstaan van het Koninkrijk Italië

Het begin van taalkundige eenwording dankzij de literatuur

Tegen het einde van de Middeleeuwen was Italië in tweeën verdeeld: de vorstendommen in het noorden (de Republiek van Siena en de Republiek van Florence) en het Koninkrijk Napels in het zuiden.

Tijdens de Renaissance in de 16e eeuw werd Italië enorm populair op het gebied van cultuur en wetenschap. Het kende een taalkundige eenwording dankzij de toenmalige schrijvers. De beroemdste schrijvers van die tijd schreven in het Florentijns, een sub-dialect van het Toscaanse dialect.

Tot deze schrijvers behoorden Dante, Petrarca, en Boccaccio.

Italiaans leren: de Goddelijke Komedie van Dante
Het was Dante's Goddelijke Komedie die het Florentijn over heel Italië hielp verspreiden. (Bron: Unsplash.com)

Dit weerhield het Kerkelijk Latijn er echter niet van om nog een aantal jaren te blijven rondhangen. Toen de boekdrukkunst zijn intrede deed en Paus Benedictus XIV toestond dat de Bijbel in een gewone taal (Florentijns in dit geval) gelezen werd, verspreidde de taal zich nog verder.

In de 16e eeuw onderging Italië de culturele invloed van Spanje via Karel V. Hij werd keizer van het Heilige Roomse Rijk en koning van Napels, Sicilië en Jeruzalem. Hierdoor werd de Italiaanse taal verrijkt met talloze woorden uit het Spaans en Portugees.

Wil je toevallig de Italiaanse taal leren? Volg gerust een Italiaanse cursus met behulp van een privéleraar!

De Franse Revolutie en haar invloed op Italië

Na de Franse Revolutie kwam Napoleon aan de macht in Frankrijk. In 1796 arriveerde generaal Bonaparte in Italië.

Ook de Franse revolutie had een grote invloed op de Italiaanse taal
Weinig mensen weten dat de Franse revolutie een grote invloed had op heel Europa. (Bron: Unsplash.com)

Door deze invasie wilden de Italianen een verenigd land. Daarom beschouwen veel historici de Napoleontische periode als het begin van het moderne Italië. Tussen 1796 en 1861 onderging Italië verschillende drastische veranderingen, waaronder:

 • Een hertekening van de grondgebieden na het Congres van Wenen in 1815.
 • De bijna totale overheersing van Italië door het Oostenrijkse keizerrijk.
 • Een oorlog tussen Frankrijk en de Piemontese tegen Oostenrijk, wat in heel Italië tot een unitaristische beweging leidde.

Het Italiaanse Koninkrijk groeide mettertijd gestaag. Tegen 1861 werden er in heel Italië verschillende talen gesproken. Deze waren onder andere:

 • Franco-Provençaals
 • Ladinisch
 • Gallo-Italisch
 • Sardijns
 • Centrale Dialecten
 • Zuidelijke Dialecten
 • Venetiaans
 • Corsicaans
 • Toscaanse Dialecten
Het Italiaans kent verschillende dialecten
Zelfs het moderne Italiaans kent veel verschillende dialecten. (Bron: Unsplash.com)

Het Florentijns werd echter gezien als de nationale Italiaanse taal.

Het moderne Italiaans

Tussen 1922 en 1945 legde de fascistische regering van Mussolini het Italiaans op in heel Italië. Italiaans leren (en alleen Italiaans) had de hoogste prioriteit. Lees hier alles over de Italiaanse taal in een notendop.

Minderheidstalen werden onder Mussolini verdreven. Het doel was om ze tot uitsterven te brengen. Leraren gaven alleen les in het Italiaans. Ook de overheid zelf werd geheel Italiaans.

De taalkundige rechten van de minderheidstalen werden geschrapt, om zo het Italiaans te versterken als enige officiële taal.

Ook werden bepaalde woorden die als "exotisch" werden beschouwd uit het Italiaanse lexicon geschrapt. Zo waren er honderden woorden (uitdrukkingen, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, enz.) uit het Frans, Engels, Arabisch en Duits die omgevormd werden of een Italiaanse vertaling kregen. Pas in 1948, na de Tweede Wereldoorlog, werd het weer mogelijk om een cultuur van minderheidstalen te scheppen.

Het moderne Italiaans vertoont thans niet veel gelijkenis meer met het Italiaans dat door Dante en zijn tijdgenoten werd gebruikt. Net als de Nederlandse taal onderging ook het Italiaans een aantal belangrijke veranderingen. Volgens gegevens van het ISA (Instituto Nazional di Statistica) daalde het aantal mensen dat alleen hun regionale dialect gebruikt om thuis te communiceren tussen 1987 en 2000 van 32% tot 19,1%.

Het Italiaans lijkt de andere talen over te nemen, zowel wat schrijven als spreken betreft. Sommige worden zelfs niet meer gesproken in de alledaagse gesprekken. In ieder geval kent het modern Italiaans een gevarieerde en rijke geschiedenis.

Als je tijdens je lessen meer wilt leren over de grammatica, vervoegingen, structuren en uitdrukkingen van de Italiaanse taal, is een kennismaking met de geschiedenis en de oorsprong van de taal een goede plaats om te beginnen. Het vormt tevens je toegangspoort tot de Italiaanse en Europese cultuur.

Om het Italiaans beter te leren begrijpen en je spreekvaardigheid te verbeteren, weet je wat je moet doen. Waarom zoek je geen gratis bijlessen Italiaans online, of ga je naar een taalschool, of schakel je een privéleraar in om je te helpen? Hier lees je alvast meer over Italiaans voor beginners.

Waarom geen reisje naar Italië? Er bestaat niets beters om een taal te leren dan op bezoek te zijn in het land waar ze gesproken wordt.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (2 beoordeling(en))
Laden...

Dieter

Fanatiek reiziger, schrijver en levensgenieter. Actief voor Superprof sinds 2020.