Elke ESL-docent zal je vertellen dat het beheersen van Engels een levenslange opgaaf zou moeten zijn: een die aandacht vereist voor zowel regels als de afwijkingen daarop.

Elke leerling, of het nu een moedertaalspreker is op de lagere school of een internationale student aan de universiteit, is even stellig in de bewering dat men, om goed Engels te leren, een verscheidenheid aan technieken moet gebruiken om de taalvaardigheid voortdurend te verbeteren.

Zou het niet handig zijn om een slimme handleiding te hebben om te volgen terwijl je leert? Een stappenplan waarin staat welke valkuilen je moet vermijden?

Hier doen we ons best om de meest voorkomende fouten bij het spellen, spreken, lezen en schrijven in één handige lijst samen te vatten.

Als bonus vind je handige tips voor de Engelse uitspraak en uitleg van de meer obscure grammaticaregels.

Leg je notitieblok klaar: here we go!

Klik hier om een Engelse cursus online te vinden.

De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (43 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (6 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (43 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (6 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Engels voor Beginners: 10 Woorden die Vaak Verkeerd Worden Uitgesproken

Splits moeilijke Engelse woorden eerst op in lettergrepen
Je moet de Engelse lettergrepen kennen om de woorden juist uit te kunnen spreken ǀ Flickr.com - recep boidak

Het meest up-to-date Oxford Engels woordenboek bevat vermeldingen voor bijna tweehonderdduizend woorden.

Hiervan zijn er enkele die het vaakst verkeerd worden uitgesproken.

Veelvoorkomende Woorden die Lijden aan een Verkeerde Uitspraak

Je zou denken dat ongewoon lange woorden, of woorden die uit andere talen zijn geleend, meestal niet correct worden uitgesproken.

Eigenlijk zijn het alledaagse woorden die soms de vaardigheden van Engelssprekenden op de proef stellen.

Het woord usually staat bovenaan de lijst. Leerlingen van het Engels en moedertaalsprekers spreken het allebei uit als 'u-shur-ly' of 'u-woo-ly'.

Om de juiste uitspraak van woorden te leren, is het leren herkennen van lettergrepen de sleutel!

Lettergrepen zijn de kleinste klankeenheden waarin een woord kan worden opgesplitst, meestal bestaande uit ten minste één klinker en één medeklinker.

Sommige woorden, zoals society - een ander vaak verkeerd uitgesproken woord, hebben een enkele klinker als lettergreep: de e. Verdeeld in eenheden klinkt dat woord als: so+ci+eh+ty.

Hier zijn andere woorden die baat kunnen hebben bij het herkennen en uitspreken van elke lettergreep:

 • February – vaak uitgesproken als febuary, is fe+bru+a+ry;
 • Library – verkeerd uitgesproken als liberry, is li+bray+ry;
 • Prerogative - niet perogatief! pre+ro+ga+ti+ve;
 • Preemptory - correct uitgesproken als pre+emp+to+ry;
 • Supposedly - meestal uitgesproken als supposably, is sup+po+sed+ly;
 • Probably – steevast afgekort tot prolly of probly is eigenlijk pro+ba+bly.

Zoek online naar beschikbare ESOL-cursussen.

Moedertaalsprekers gebruiken deze techniek om hun kinderen goed te leren spreken. Leraren Engels moedigen hun studenten verder aan om moeilijke woorden één lettergreep per keer uit te spreken.

Je kunt je spreekvaardigheid en je spellingvaardigheid verbeteren door hetzelfde te doen.

Over het Opbouwen van Vaardigheid in het Schrijven en Spreken

Internationale studenten, vooral jongere, worden aangemoedigd om te vertrouwen op het Internationaal Fonetisch Alfabet als een manier om de vocalisatie van het Engelse vocabulaire te leren.

Dit soort woorden noem je homofonen
Vergis je niet in woorden die in het Engels dezelfde uitspraak hebben! ǀ Flickr.com - eholshoe

Leerlingen op gemiddeld niveau en hoger hebben de neiging om hun toevlucht te nemen tot opnames van woorden die de meeste woordenboek-apps bieden, om een ​​idee te krijgen van de juiste uitspraak.

Hoewel ze nuttig zijn aan het begin van je Engelse taalstudie, kunnen deze hulpmiddelen je voortgang zelfs belemmeren naarmate je spreekvaardigheid toeneemt.

De geluidsfragmenten van woordenboek-apps zijn over het algemeen het hele woord, zoals gesproken in een gesprek door moedertaalsprekers, in plaats van elke lettergreep afzonderlijk - een methode die Engelse studenten echt zou helpen bij het correct uitspreken van woorden.

Naarmate je vloeiender wordt in je tweede taal, heb je een manier nodig om snel nieuw vocabulaire te verwerken.

Het uitspreken van woorden zal dat doen.

10 Belangrijke Uitzonderingen in de Engelse Grammatica

ESL-leerlingen raken soms gefrustreerd omdat geen enkele regel van de Engelse grammatica of vocabulaire consistent is: er zijn altijd uitzonderingen.

Degenen die ESOL-lessen geven, betreuren vaak het feit dat, zodra hun leerlingen een regel beheersen, zich een uitzondering manifesteert die elke verklaring tart, waardoor hun studenten gaan nadenken over de eigen Engelse taalvaardigheid van de leraar.

Zelfs moedertaalsprekers van het Engels overtreden vaak grammaticaregels en spellen woorden verkeerd. Dat bewijst in ieder geval dat dergelijke regels moeilijk te onthouden en toe te passen zijn.

Terwijl je Engels studeert, moet je grammatica- en spellingsregels leren en hun uitzonderingen onthouden.

In feite is het misschien gemakkelijker om regeluitzonderingen in het geheugen vast te leggen voordat je de gewoonte krijgt om de regel eenzijdig toe te passen.

Uitzonderingen op de Regel in de Engelse Spelling

I before E, except after C, unless is sounds like A (as in 'neighbor' or 'weigh')

Dit kleine gedicht is ontworpen om Engelse studenten te helpen een primaire spellingsregel te onthouden.

De regel geldt voor woorden als believe, achieve en piece, en voor 'a' klinkende klinkercombinatie woorden als: freight en weight.

Height, neither, weird, foreign en efficient zijn allemaal voorbeelden van woorden die de beroemde regel niet volgen.

Verdubbeling van de Laatste Medeklinkers

Studenten die Engels als tweede taal leren, worden gekweld door woorden die eindigen op een medeklinker.

Moet de medeklinker worden verdubbeld of moet men gewoon het achtervoegsel toevoegen?

De laatste medeklinker wordt ALLEEN verdubbeld als beide voorwaarden van toepassing zijn:

 1. Een enkele klinker voorafgaat aan de medeklinker - stop, admit, benefit;
 2. De laatste lettergreep van het woord is benadrukt, of het is een eenlettergrepig woord.

Benefited is een woord waarmee iedereen worstelt om correct te spellen. Hoewel dit woord voldoet aan een van de criteria voor medeklinkerverdubbeling, wordt bij het uitspreken van dit woord de klemtoon op de eerste lettergreep gelegd.

Admit is een tweelettergrepig woord met de klemtoon op de laatste lettergreep. Volgens de regel is medeklinkerverdubbeling vereist, waardoor het wordt toegelaten.

De toepassing van deze spellingsregels zou in een normale Engelse conversatie niet worden gehoord, maar is van groot belang in Engels schrijven.

Behaal een IELTS certificaat in het Engels
Schrijf je in voor een Engelse IELTS cursus ǀ Flickr.com - dol english

Je kunt punten verliezen op een examen of essay, simpelweg vanwege een slechte spelling!

Tips voor het Effectief Leren van Talen

Je leert Engels als tweede taal. Je doel is hoogstwaarschijnlijk omvloeiend te worden, zo niet de taal te beheersen.

Om je doelen te bereiken, moet je:

 • Streven naar begrijpend lezen;
 • Je schrijfvaardigheid oefenen;
 • Een uitgebreid vocabulaire ontwikkelen;
 • Je gesproken Engels oefenen bij elke kans die je krijgt.
 • Je luistervaardigheid uitdagen.

Als je bent ingeschreven op de universiteit, kun je cursussen in het Engels zoeken voor academische doeleinden.

Als je Engels voor een meer formeel doel wilt gebruiken, wil je misschien een zakelijk Engels vocabulaire verwerven.

De British Council komt tegemoet aan veel van je Engelse leerbehoeften, van basiscursussen Engels tot cursussen zakelijk Engels.

Bovendien kun je Engelse lessen volgen in je plaatselijke bibliotheek of gemeenschapscentrum.

Veel universiteiten bieden mensen die Engels als vreemde taal leren een keuze aan leerplannen om uit te kiezen.

Is er misschien zo'n campus bij jou in de buurt?

Als dat niet het geval is, kun je proberen Engels online te leren: veel websites bieden Engelse taalcursussen aan; je zou zelfs gratis examen voorbereidingsmateriaal kunnen vinden.

Engels is de meest voorkomende taal die online wordt onderwezen. - Duolingo

Met je computer, tablet of smartphone kun je alles leren, van basiswoorden en -zinnen tot waarom zelfstandige naamwoorden soms als bijvoeglijke naamwoorden fungeren.

Online lessen volgen naast je andere taalcursussen kan je zelfs helpen sneller vooruit te komen!

De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (43 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (6 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (43 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (6 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Engels Leren: Veelvoorkomende Grammaticale Fouten

Veel ESOL-studenten melden dat het leren van Engelse grammatica hun grootste struikelblok is om vloeiend in de taal te worden.

Met zoveel regels voor werkwoordvervoeging, voornaamwoorden, interpunctie en woordvolgorde, is het gemakkelijk te begrijpen waarom.

Werkwoord Tijden en Hoe Ze te Gebruiken

Werkwoorden in het Engels kennen weinig regels
De onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t) wordt het meest gebruikt in het Engels ǀ Pixabay - moucheiro

Studenten die Engels leren spreken, leren eerst de enkelvoudige tijden: verleden, heden en toekomst.

Voor niet-moedertaalsprekers van het Engels uit landen waarvan de werkwoorden nooit van vorm veranderen, ongeacht het voornaamwoord of wanneer de actie plaatsvond, dienen de weinige regels die de werkwoorden beheersen en hun gebruik in het Engels om de kwestie te verwarren in plaats van te verduidelijken.

Verdere grammaticastudies laten zien dat werkwoorden naast het aangeven van actie ook verschillende functies vervullen.

Om vaardigheid te verwerven in het gebruik van Engelse werkwoorden, onthoud:

 1. Enkelvoudige tijden worden alleen gebruikt om gebeurtenissen of omstandigheden te beschrijven die over het algemeen waar zijn;
 2. De continue tijden (o.t.t) worden het meest gebruikt in algemene Engelse conversaties.

Om je Engels te verbeteren, moet je leren hoe je werkwoorden correct gebruikt. Een kwaliteitsvol Engels programma zoals IELTS-test prep zal je coachen in het juiste gebruik van werkwoorden en hun tijden.

Onregelmatige werkwoorden zijn vaak bijzonder lastig voor mensen die Engels als vreemde taal leren.

Voor meer informatie over het onderwerp van regelmatige en onregelmatige werkwoorden, vervoeging en gebruik, kun je de website van de British Council raadplegen, of een ander taal leermiddel dat je normaal gebruikt.

Je zou je ESOL-leraar ook meer kunnen vragen over het gebruik van werkwoorden.

Foute Woordenschat

I am literally so happy I could fly!

Het woord literally wordt vaak gebruikt in jargon om een ​​kwaliteit of extremiteit uit te drukken.

That was literally the most beautiful sunset I've ever seen.

Hoewel het trendy en populair is, is het gebruik van jargon woorden geen juist gebruik van het vocabulaire.

Hoewel de zonsondergang in kwestie misschien wel de mooiste was die de spreker ooit heeft gezien, is het onwaarschijnlijk dat iemand echt op de vleugels van geluk zou kunnen vliegen!

Om je Engels te verbeteren, moet je weerstand bieden aan het volgen van populaire taaltrends... in ieder geval totdat je de taal goed onder de knie hebt.

Het volgen van de podcasts van de British Council is een goede manier om zowel je Engelse luistervaardigheid als je Engelse spreekvaardigheid te verbeteren.

Op hun website hoor je gesprekken tussen moedertaalsprekers over gewone, alledaagse onderwerpen zoals koken of winkelen.

Je kunt deze gesprekken volgen door de bijbehorende transcripties uit te printen en te lezen. Als je dit doet, verbetert je je lees- en schrijfvaardigheid.

Deze podcasts gebruiken geen onjuiste grammatica-uitdrukkingen of promoten het gebruik van jargon, tenzij het onderwerp zelf het juiste gebruik van jargon-uitdrukkingen is.

Ze zullen je echter vertrouwd maken met het idioom en het gebruik ervan.

Practice and Practise

Engels vocabulaire heeft verschillende woordparen die hetzelfde zijn, maar in één letter verschillen.

Practice en Practise is zo'n woordpaar, net als advice en advise.

Deze woorden, gespeld met een c, zijn zelfstandige naamwoorden die als bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden gebruikt:

I always ask my Esl teacher for advice.

of:

You should take some practice quizzes before your exam.

Vergelijk deze met:

My ESOL teacher advised me to practise my reading and writing.

Hoewel er geen verschil is in de manier waarop deze woorden klinken, of ze nu gespeld zijn met s of c, bij het schrijven ervan, is het verschil cruciaal: één letter bepaalt welk type woord het is.

Zelfs moedertaalsprekers van het Engels gebruiken het werkwoord soms in plaats van het zelfstandig naamwoord.

Woordvolgorde is Belangrijk!

Leer de volgorde van bijvoeglijke naamwoorden in het Engels
'Cute little brown dog'! ǀ Flickr.com - tagdrai

In het Engels volgt het rangschikken van woorden om zinnen te vormen deze volgorde: onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp, behalve voor vragende zinnen.

Je hebt die uitzondering waarschijnlijk geleerd tijdens je eerste Engelse taallessen.

Wat volgt, brengt ons een stap verder in het begrijpen van woordvolgorde.

The cute little brown dog begged for treats.

Het opsommen van bijvoeglijke naamwoorden vereist een bepaalde volgorde om ze logisch te maken. De kwalificaties zijn:

 • Hoeveelheid of aantal;
 • Kwaliteit of mening;
 • Maat;
 • Leeftijd;
 • Vorm;
 • Kleur;
 • Het juiste bijvoeglijke naamwoord (vaak nationaliteit, andere plaats van herkomst of materiaal);
 • Doel of kwalificatie.

Volgens deze lijst is de kleur van de hond minder belangrijk dan de grootte; daarom gaat little aan bruin vooraf.

Evenzo is de mening dat de hond cute is veel betekenisvoller dan alle andere kenmerken, daarom is het het eerste bijvoeglijke naamwoord op de lijst.

Of je nu studeert voor IELTS of Engels leert voor dagelijks gebruik, dit is een van de grammaticalessen die je vaak moet oefenen, totdat je seriële bijvoeglijke naamwoorden kunt gebruiken zoals een Engelse moedertaalspreker.

Engels Schrijven: Veelvoorkomende Spelfouten

Meer dan de helft van de woorden in het Engels kan worden gespeld door de manier waarop ze klinken.

Door woorden op te splitsen in lettergrepen, kun je zelfs moeilijke Engelse woorden elke keer correct spellen.

Of je nu online of op een taalschool Engelse cursussen volgt, spelling zal een belangrijk onderdeel van je curriculum zijn.

Om je spelling te oefenen, kun je je favoriete uitdrukkingen en idiomen schrijven - zonder te kopiëren!

Is Engels leren moeilijk?

Met alle grammaticaregels en spellingsfouten is het zeker een uitdaging om de Engelse taal te leren.

Om je Engels te verbeteren, moet je leermateriaal selecteren op basis van je doel.

Streef je ernaar om een ​​internationale student in Oxford te worden? Dan zijn ESOL-oefeningen iets voor jou.

Als je wilt gaan studeren in het Engels volg ESOL
Je kunt overal 'English for Speakers of Other Languages' volgen ǀ Flickr.com - Lone Star College North H..

Heeft een Amerikaans bedrijf je ingeschakeld? Dan passen de quizzen zakelijk Engels en TOEFL beter bij jouw behoeften.

Als je je taalvaardigheid wilt verbeteren, kun je Engelse lessen online of in een klaslokaal volgen.

Vaardigheid in het Engels komt van werk en toewijding.

Oefen je Engels dagelijks, schrijf je in voor Engelse lessen, speel online woordspelletjes en leer elke dag nieuw vocabulaire.

Je zult snel merken dat Engels leren echt gemakkelijk is dan je denkt.

Als je op zoek bent naar extra ondersteuning met het leren van Engels, kun je op Superprof Engelse cursussen in heel Nederland!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!