De Franse revolutie van 1789 is misschien wel een van de beroemdste gebeurtenissen in de Franse geschiedenis.

Veel van de resultaten en gevolgen van de revolutie hebben geleid tot verschillende belangrijke kenmerken die het politieke functioneren van het hedendaagse Frankrijk bepalen, evenals de waarden die het Franse volk heeft.

De revolutie was een belangrijk punt in de Franse en Europese geschiedenis toen Frankrijk transformeerde van een koninkrijk naar een republiek geregeerd door zijn volk.

Maar wat zijn de omstandigheden die hebben geleid tot het begin van de revolutie? En wat waren de resultaten ervan?

Superprof legt hier alles uit wat je moet weten over de Franse revolutie en hoe deze de basis heeft gelegd voor het hedendaagse Frankrijk!

Veertien juli is een nationale Franse feestdag
Op veertien juli wordt in Frankrijk de bestorming van de Bastille herdacht ǀ Visualhunt - y.caradec
De beste leraren Frans beschikbaar
Maureen
5
5 (8 reviews)
Maureen
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
4,8
4,8 (11 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ron
5
5 (9 reviews)
Ron
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (8 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohamed
5
5 (12 reviews)
Mohamed
37€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bert
5
5 (7 reviews)
Bert
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hélène
4,9
4,9 (7 reviews)
Hélène
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Maureen
5
5 (8 reviews)
Maureen
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Arianne
4,8
4,8 (11 reviews)
Arianne
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vicky
4,8
4,8 (11 reviews)
Vicky
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ron
5
5 (9 reviews)
Ron
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Martinus
5
5 (8 reviews)
Martinus
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohamed
5
5 (12 reviews)
Mohamed
37€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bert
5
5 (7 reviews)
Bert
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hélène
4,9
4,9 (7 reviews)
Hélène
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Tijdlijn van de Franse Revolutie

De Franse revolutie van 1789 vond om verschillende redenen plaats. Een van de belangrijkste was het feit dat de meerderheid van de Franse bevolking ongelukkig was met de manier waarop het land werd geleid in termen van economie en politiek.

Laten we eens kijken naar een ruwe tijdlijn van gebeurtenissen die plaatsvonden vóór, tijdens en na de Franse revolutie.

Een Moeilijk Financieel Klimaat

Een grotere bevolking en een economische bloei betekende dat de 18e eeuw voor het grootste deel een periode was waarin het Franse volk een hogere levensstandaard genoot dan voorheen.

Helaas duurde deze periode van welvaart niet lang en eind 1700 zag de economische stabiliteit van het land een sterke terugval, omdat de leiders van Frankrijk geconfronteerd werden met de opgebouwde schulden terwijl ze verwikkeld waren in verschillende oorlogen tegen de Britten tijdens de Amerikaanse revolutie.

De regerend vorst in die tijd was koning Lodewijk XVI, die de laatste vorst van Frankrijk zou worden.

In een poging de financiële problemen van zijn land op te lossen, wendde de koning zich tot zijn financiële adviseurs, met wiens mening hij het niet meer oneens had kunnen zijn: dat het Franse belastingstelsel zou moeten worden hervormd.

Lodewijk was ervan overtuigd dat er een andere manier voor hem moest zijn geweest om zijn land van faillissement te redden, dus ontsloeg hij zijn adviseurs en wendde zich in plaats daarvan tot Charles de Calonne, zijn controleur-generaal.

Calonne adviseerde koning Lodewijk dat de Franse adel en geestelijkheid - twee groepen mensen die voorheen vrijgesteld waren van belasting - nu verplicht zouden moeten zijn om geld in te zamelen om de nationale schuld af te lossen.

Nogmaals werd dit advies slecht ontvangen door koning Lodewijk, maar Calonne ging door en probeerde deze nieuwe belasting op te leggen. Zoals voorspeld ging dit niet goed en de aristocratie verwierp de eisen van Calonne.

Terwijl koning Lodewijk XVI en Calonne hun hoofd krabden, raakte het land verder in een economische crisis. Naast de financiële ontberingen was er een gevoel van frustratie aanwezig in elke sector van de samenleving.

De Amerikaanse Revolutie
De conflicten waaraan Frankrijk deelnam, bouwden de Franse schulden op ǀ Visualhunt

De Twijfel Over het Ancien Régime

Terwijl de aristocratie aanstoot nam aan de poging van Calonne om hun geld te gebruiken om de nationale schuld af te lossen, had de rest van de bevolking al genoeg van de manier waarop het land werd geleid.

Jaren van arme gewassen maakten voedsel duur en brachten de boeren van Frankrijk (bekend als de Derde Stand), dat de overgrote meerderheid van de bevolking uitmaakte, verder in armoede onder het feodale systeem terwijl rijke landeigenaren weinig bijdroegen aan de staat.

In hun verwarring arrangeerden koning Lodewijk XVI en Calonne in 1789 een ontmoeting met de Staten-Generaal, een orgaan dat de drie standen van de Franse samenleving vertegenwoordigde: de geestelijkheid (Eerste Stand), adel (Tweede Stand) en de boeren (Derde Stand) om een ​​oplossing te bespreken.

Gedurende de tijd vóór de vergadering stelde elke stand lijsten op van hun kwesties die met de Koning moesten worden besproken. Voor de Derde Stand was een van deze kwesties vertegenwoordiging in de Nationale Vergadering. Hoewel ze goed waren voor achtennegentig procent van de bevolking, kon de stem van de Derde Stand nog steeds teniet worden gedaan door die van de Eerste of Tweede.

Het belang van sociale status vormde de aanleiding voor politieke hervormingen en vormde het toneel voor revolutie, en de bijeenkomst verliep niet zoals de koning had voorzien. Na de afwijzing van de roep om gelijke stemrechten voor de Derde Stand verlieten zij de Staten-Generaal en vormden de Nationale Vergadering, die zich, gezien haar populaire voordeel, tot soevereine heerser van Frankrijk kon verklaren.

Franse les Maastricht - neem lessen via Superprof. 

De Nationale Vergadering

De vorming van de Nationale Vergadering was de eerste belangrijke stap op weg naar revolutie, en zodra haar leden de Eed op de Kaatsbaan hadden afgelegd, stond revolutie op het spel.

Door de Eed op de Kaatsbaan af te leggen, beloofde de Nationale Vergadering niet te ontbinden totdat Frankrijk een nieuwe grondwet had. De eed wordt zo genoemd omdat deze plaatsvond op een tennisbaan in de buurt van het paleis van Versailles, omdat de Vergadering daar door koning Lodewijk XVI werd buitengesloten van hun gebruikelijke vergaderruimte.

De Nationale Vergadering bleef in Versailles bijeenkomen tijdens het opstellen van een nieuwe grondwet, maar hoewel er een gevoel van hoop was onder Franse burgers, was de bevolking ook bang dat de koning zou proberen de controle te herwinnen door zijn troepen te mobiliseren.

Deze angst werd aangepakt door daden van geweld tegen symbolen van de monarchie en macht in de hoofdstad. De meest opvallende aanval, en waarvan wordt aangenomen dat deze het begin van de Franse revolutie was, was de bestorming van de Bastille.

De Nationale Vergadering was vertegenwoordigt in de Staten-Generaal
De Nationale Vergadering werd gevormd door de Derde Stand ǀ Visualhunt - archer10 (Dennis)

De Bestorming van de Bastille

De Bastille was een fort dat was gebouwd om Parijs te beschermen tijdens de Honderdjarige Oorlog, dat werd gebruikt als een gevangenis. Het werd gezien als een symbool van machtsmisbruik van de Franse koninklijke familie en aristocraten, en wetende dat het wapens huisvestte, vielen de ontevreden Parijzenaren het aan, namen kanonnen en buskruit en bevrijdden de gevangenen.

De opstandige atmosfeer greep ook degenen buiten de stad aan, en terwijl de bestorming van de Bastille het einde van het feodalisme aangaf, verlieten boeren op het platteland hun beperkende contracten en vernielden het eigendom van hun landheren.

Het schuldenprobleem van Frankrijk werd uiteindelijk opgelost door het land van de kerk te nationaliseren.

Dit redde niet alleen de Franse economie, maar het gaf ook de lagere klassen de kans om eigen bezit te hebben.

De anti-feodalistische koorts die de natie had schoongeveegd, werd op schrift gesteld met de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger. Deze verklaring was een document dat veel van de Franse grondwet na de revolutie inspireerde.

Het document stelde dat alle Franse burgers gelijke rechten zouden hebben, ongeacht sociale klasse en vrije meningsuiting. Een van de belangrijkste delen van de verklaring was het artikel over het einde van feodalisme en fiscale immuniteit.

Verschillende aspecten van de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger zijn te zien in de Franse grondwet van vandaag.

Hoewel het leek alsof de Nationale Vergadering hun ideeën met succes ten uitvoer bracht, waren er binnen de Vergadering zelf nieuwe problemen aan het licht gekomen, toen het ging om het controversiële onderwerp van de monarchie die de Nationale Vergadering verdeeld achterliet.

Controverse rond de Rol van de Monarchie

De groepen aan weerszijden van het argument, de Girondijnen (die ervoor waren de monarchie enige constitutionele macht te geven) en de Jacobijnen (die de monarchie helemaal wilden afschaffen en een republiek wilden vormen) stonden op gespannen voet.

De strijd tussen de Girondijnen en de Jacobijnen
De Girondijnen wilden de monarchie nog wel wat wat grondwettelijke macht geven ǀ Visualhunt - byb64

De eerste grondwet weerspiegelde beide kanten van het argument en de koning kreeg de macht om een ​​veto uit te spreken over beslissingen van de regering.

Een wetgevende vergadering werd gekozen om het land te besturen, en snel werd de oorlog verklaard tegen Pruisen en Oostenrijk, omdat de Vergadering vreesde voor een contrarevolutie door de Franse aristocratie die daar naartoe waren gevlucht. Terwijl ze met deze potentiële dreiging te maken hadden, begonnen de Jacobijnen een campagne van geweld tegen de koning.

Dit eindigde in de vervanging van de Vergadering door de nieuw genoemde Nationale Conventie. Dit was de regering die de Franse monarchie afschafte en in 1793 de opdracht gaf tot de executie van koning Louis XVI en Marie-Antoinette, zijn vrouw.

De monarchie werd afgeschaft en de Jacobijnen hadden hun doel bereikt, maar de dreiging van een contrarevolutie was te veel voor de Jacobijnse leider, Maximilien Robespierre, die 15.000 mensen ter dood veroordeelde in wat bekend stond als de Regering van het Schrikbewind.

Het leven van Robespierre werd ook beëindigd toen de rechtbank oordeelde dat zijn moordpartijen niet langer bijdroegen aan de veiligheid van Frankrijk.

Mijn Superprof-docent was echt geweldig in het aanraken van de Franse geschiedenis tijdens onze lessen Frans in Amsterdam (cursus Frans)!

Hoe de Revolutie het Moderne Frankrijk Veranderde

De Franse Revolutie heeft het politieke en sociale landschap van het land volledig hervormd.

Tekenen van de Revolutie van 1789 vind je overal in het Franse leven. Veertien juli is bijvoorbeeld een nationale feestdag in Frankrijk, bekend als Bastille Dag, omdat het de verjaardag van de bestorming van de Bastille markeert. Franse burgers vieren het evenement dat het begin was van de Franse revolutie die zorgde voor een rechtvaardiger samenleving waarin alle mensen gelijk worden geboren.

Het Franse motto heeft ook zijn oorsprong in de Franse revolutie. De uitdrukking ‘liberté, égalité, fraternité’ (vrijheid, gelijkheid, broederschap) werd voor het eerst in een openbare context gebruikt door Maximilien Robespierre in 1790 en is in alle aspecten een prominent kenmerk van het Franse leven geworden.

Als je dit artikel leuk vond, bekijk dan eens onze blog over de Franse militaire geschiedenis. Of schrijf je in voor een cursus Frans online!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!