Sprechen Sie Deutsch? Met meer dan honderd miljoen sprekers is Duits een van de belangrijkste talen van vandaag. Behalve dat het de meest gesproken taal in Europa is, is het een integraal onderdeel van de Europese Unie. Naast in Duitsland zelf, wordt de Duitse taal ook in Oostenrijk en Zwitserland gesproken!

Er zijn vijf hoofdredenen waarom het moeilijk kan zijn om online of persoonlijk Duits te leren.

  • Duits bestaat uit verkleinwoorden en samengestelde woorden, waardoor het op een synthetische taal kan lijken;
  • Net als het Latijn volgt de Duitse grammatica strikte grammaticale regels zoals verbuigingen die de functie van een woord uitdrukken door het einde ervan te veranderen: de nominatief (eerste naamval), genitief (tweede naamval), datief (derde naamval) en accusatief (vierde naamval);
  • Duits is een taal die in zijn geheel moet worden begrepen, aangezien werkwoorden aan het einde van zinnen kunnen worden geplaatst;
  • Zelfstandige naamwoorden kunnen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig zijn. Dit kan het leren van Duits lastig maken als Nederlands je moedertaal is, want elke keer dat je een zelfstandig naamwoord leert, moet je weten welk geslacht het is en elke keer dat je een bijvoeglijk naamwoord leert, moet je meerdere versies ervan leren;
  • Het Duitse accent kan ook lastig zijn als je net begint. Echter, net als bij Nederlandse woorden, ligt de nadruk bij Duitse woorden vaak ook aan het begin.

Om de fundamenten ervan volledig te begrijpen, moeten we in de geschiedenis teruggaan tot 1200 jaar voor Christus. De solide basis werd echter gelegd in de Middeleeuwen. Dan is er Hoogduits en Nederduits.

Het Duits, zoals we die nu kennen, werd in de 19e eeuw rond Europese hoofdsteden gebruikt.

Vind een Duitse cursus bij jou in de buurt

De beste leraren Duits beschikbaar
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Stefan
4,8
4,8 (4 reviews)
Stefan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Stefan
4,8
4,8 (4 reviews)
Stefan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Grondslagen van de Duitse Taal

Rond 1200 voor Christus spraken de mensen in Jutland (op het Deense schiereiland) een Indo-Europese taal die Latijn, Keltisch en Sanskriet met elkaar vermengde. Sanskriet is dezelfde taal die wordt gebruikt in hindoeïstische en boeddhistische teksten. Helaas zijn er geen schriftelijke vermeldingen van deze taal in de geschiedenis terug gevonden.

Het Gotisch werd gesproken door het volk van de Goten
De Gotische bouwstijl heeft niets te maken met de Goten | Pixabay - stux

De Germaanse Talen van de Eerste tot de Vijfde Eeuw

De geschiedenis van de Duitse cultuur en taal wordt gekenmerkt door twee medeklinker mutaties. Dit is wanneer een fonetische (klank) verandering plaatsvindt van een medeklinker en mensen bepaalde groepen medeklinkers op een andere manier beginnen uit te spreken.

De eerste van deze medeklinker veranderingen vond plaats in de eerste eeuw. Dit is het moment waarop taalkundigen van mening zijn dat de Indo-Europese taal die in het gebied werd gesproken, de Proto-Germaanse en Armeense taal werden.

Hoewel dit misschien absoluut een eeuwigheid geleden lijkt, is dit nog steeds een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Duitse taal.

De Germaanse taal ontstond uit verschillende dialecten:

  • Gotisch, een Oost-Germaanse taal, die werd gesproken door de Goten, Vandalen en de Bourgondiërs. Deze taal wordt sinds de vierde eeuw niet meer gesproken;
  • Anglo-Fries, Duits-Nederlands, Nederduits, Nederlands, Vlaams, Hoogduits, Luxemburgs, Moezelfrankisch en Boven-Duits maken deel uit van de West-Germaanse talen;
  • IJslands, Noors, Faeröers, Deens en Zweeds zijn de Noord-Germaanse talen.

Tegenwoordig zijn de Germaanse talen Engels, Duits, Nederlands, de Friese en Nedersaksische dialecten die in Nederland en Duitsland worden gesproken, Luxemburgs, Zweeds, Deens, Noors, IJslands en Faeröers.

Afrikaans, dat wordt gesproken in Zuid-Afrika en Namibië, is ook een Germaanse taal. Pennsylvania-Nederlands is een dialect van het Duits dat in de Verenigde Staten voornamelijk in Amish-gemeenschappen wordt gesproken.

Oudhoogduits (Althochdeutsch) Tussen 750 En 1050

De tweede medeklinker verandering vond plaats tussen de vierde en achtste eeuw. Dit leidde tot een medeklinker klankverschuiving in het hele vocabulaire van het Oudhoogduits.

De medeklinker veranderingen in Germaanse talen werden verklaard door de Wet van Grimm. Deze wet is genoemd naar Jacob Grimm, de Duitse filoloog en de ene helft van de Duitse gebroeders Grimm, die het meest bekend zijn om hun sprookjes als Assepoester en Hans en Grietje.

De taalkundige Karl Verner breidde later de Wet van Grimm uit en legde enkele elementen van deze medeklinker verschuivingen beter uit. Deze verklaring wordt de Wet van Verner genoemd. Deze wet stelt dat plosieve (stop) medeklinkers fricatieve (of wrijvings) medeklinkers worden, waardoor de uitspraak van een groot aantal woorden in de taal verandert.

Hoewel de geschiedenis van de Duitse taal duizenden jaren geleden begon, werd het woord Duits pas in 786 gedocumenteerd.

Gedurende de Middeleeuwen was er geen vastgelegd schrijfsysteem voor het Duits. Daarom beschouwen we Oudhoogduits als een verzameling van alle Germaanse dialecten, waaronder Oud-West-Frankisch, Rijn-Frankisch en Oud-Beiers.

Geschreven geschiedenis bronnen zijn voornamelijk religieuze teksten, hoewel er ook teksten zijn met onder meer magische bezweringen en de Eden van Straatsburg. De eerste tekst die in het Hoogduits werd ontdekt, was Abrograns, een Middel-Latijnse woordenlijst.

Cursus Duits online, vind een leraar

Er was een verschil tussen Hoogduits en Laagduits
Hoogduits werd gezien als de taal van het schrijven | Pixabay - Carola68
De beste leraren Duits beschikbaar
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Stefan
4,8
4,8 (4 reviews)
Stefan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (4 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Stefan
4,8
4,8 (4 reviews)
Stefan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Middelhoogduits (Mittelhochdeutsch) Van 1050 Tot 1350

Gedurende de tiende eeuw nam de productie van Duitse teksten aanzienlijk af en het was pas in 1050 dat teksten geschreven in de Duitse taal weer begonnen te verschijnen.

Het Middelhoogduits bestaat uit een aantal Zwabische en Oost-Frankische dialecten. Er is een grote kloof tussen Oudhoogduits en Middelhoogduits gezien het feit dat Latijn de schrijftaal was in de tiende en elfde eeuw.

Het meeste bewijs tussen 1150 en 1250 in het Middelhoogduits is in ridderlijke stijl geschreven.

Middelhoogduits gaf aanleiding tot Vroegnieuwhoogduits (Frühneuhochdeutsch) dat tussen 1350 en 1650 werd gebruikt.

Laag Duits

Terwijl Hoogduits voornamelijk in het zuiden van Duitsland werd gesproken en als de schrijftaal werd beschouwd, was Schriftsprache of Nederduits de taal van het noorden van Duitsland. Als een taal van de arbeidersklasse werd het Nederduits als een lager taalkundig taalregister gezien.

Nederduits omvat verschillende dialecten zoals: Nederfrankisch uit Nederland en Vlaanderen, Nederlands en Fries dat, toen het in de Middeleeuwen door de Saksen naar Groot-Brittannië werd gebracht, later Engels zou worden.

Nederduits en Hoogduits zouden tijdens het Heilige Roomse Rijk samensmelten voordat ze in de 17e eeuw een dialect werden.

Nederduits leidde niet tot Middelnederduits. In feite deden het Oud-Saksisch en Nedersaksisch dat in het noorden van Duitsland werd gesproken dat. Deze West-Germaanse taal, die tussen de negende en twaalfde eeuw werd gesproken, zou samen met het Fries en het Oudengels ook bijdragen aan het moderne Engels.

Midden-Nederduits werd tussen ongeveer 1100 en 1500 langs de kusten van de Noordzee en de Oostzee gesproken. We weten dat het is geschreven, maar er is geen officieel bewijs. Middelnederduits is de voorouder van het moderne Nederduits.

Met bijles Duits spreek je de taal in een mum van tijd!

Standaard Duits (Hochdeutsch)

Maarten Luther vertaalde het Oude en Nieuwe Testament in het Duits
Maarten Luther vertaalde de bijbel in het Duits| Pixabay - andibreit

Het protestantisme zou ertoe leiden dat Standaard Duits op scholen zou worden gebruikt en zou bijdragen aan het creëren van een Duitstalige bevolking in het noorden van Duitsland.

Tussen 1520 en 1535 vertaalde Maarten Luther, een Duitse protestante theoloog het Oude en Nieuwe Testament in het Duits. Tot 1850 werd het in het zuiden van Duitsland als vreemde taal geleerd.

In de 19e eeuw werd Duits de taal van het bedrijfsleven bij uitstek. Vanwege het bewind van het Oostenrijks-Hongaarse rijk in Centraal-Europa werd Duits gesproken in een aantal steden, waaronder: Praag, Boedapest, Bratislava, Zagreb en Ljubljana, terwijl plattelandsgebieden hun lokale talen bleven spreken.

De Duitse gebroeders Grimm, die waarschijnlijk bekender zijn vanwege sprookjes als Assepoester en Hans en Grietje, waren ook filologen en de makers van de eerste woordenboeken van de Duitse taal. Tussen 1852 en 1860 namen ze de immense taak op zich om het Duitse lexicon te catalogiseren. Deze taak werd echter veel groter dan ze ooit hadden kunnen doorgronden en werd nooit afgemaakt.

De Zwakke Invloed van Latijn op de Duitse Taal

Hoewel het geen Latijnse taal is, werd de Duitse taal ook sterk beïnvloed door het Latijn, net als veel andere talen in de rest van Europa.

Deze invloed, hoewel niet zo sterk als het zou zijn op talen als Frans, Italiaans of Spaans, kwam voort uit de Romeinse invasie die technologische en oorlog vocabulaire naar de taal bracht.

De invloed van het Latijn zou toenemen naarmate het christendom zich over het land verspreidde en er kloosters werden gebouwd. Het Latijn beleefde zijn grootste invloed tijdens de Renaissance.

De Impact van de Duitse Taal in de Elzas

In de Franse Elzas wordt nog steeds een dialect van het Hoogduits gesproken
In de Elzas wordt nog steeds Elsässerditsch gesproken | Pixabay - Ben_Kerckx

De Elzas is een regio in het oosten van Frankrijk en is, door oorlogen en annexatie tussen Frankrijk en Duitsland, de thuisbasis van drie hoofdtalen: Frans, Elzassisch (bekend als Elsässerditsch of Elzasserduits) en Duits.

Elzassisch is een dialect van Hoogduits. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog was Duits de meest gesproken taal, maar na de Tweede Wereldoorlog was Frans de enige toegestane taal, aangezien de regio werd gecontroleerd door Frankrijk.

Door het eentalige beleid van Frankrijk werd de Franse taal jarenlang gepromoot en is het gebruik van het Elzassisch onvermijdelijk afgenomen.

Elzassisch wordt echter nog steeds privé gesproken door ongeveer vijftig procent van de bevolking in de regio, wat betekent dat het in een veel hoger percentage wordt gesproken dan bekendere regionale talen zoals Bretons, Corsicaans of Baskisch.

Elzassisch heeft echter moeite om zijn plaats te vinden tussen het Duits en het Frans, die vaker worden gesproken.

Omdat er zoveel interessante dingen over de Duitse taal te leren zijn, zou je misschien wel in Duitsland willen wonen, werken of studeren. Wil je meer weten over hoe je een Duits staatsburger wordt? Lees dan hier onze blog over Duits staatsburgerschap en naturalisatie.

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!