De meeste mensen geven aan dat hun interesse in de wetenschap ongeveer zo ver gaat als hun ziekteverschijnselen googelen als ze zich ziek voelen. Vaak ontdekken ze daarmee ziekten die tien keer erger zijn dan wat een gewone verkoudheid blijkt te zijn. Nu is het best goed om je eigen lichaam in de gaten te houden. Wetenschap bestuderen, en meer in het bijzonder biologie, kan je helpen om de wereld om je heen beter te begrijpen.

Biologie is een tak van de wetenschap dat veel te maken heeft met ons dagelijks leven. Alles van het onderzoeken van verre sterrenstelsels tot aan het begrijpen van microscopische processen wordt door biologen nagevorst.

Ze trachten niet alleen te ontdekken hoe dingen werken, maar ook hoe deze ontdekkingen kunnen worden toegepast om van voordeel te zijn voor onszelf en ons complex ecosysteem. Heb je belangstelling om meer over de biologie te leren? We geven hieronder aan wat deze discipline precies inhoudt.

Waarom en waar biologie studeren?

De beste leraren Biologie beschikbaar
Marnies
5
5 (8 reviews)
Marnies
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (4 reviews)
Muna
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Evianne
5
5 (5 reviews)
Evianne
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hadia
5
5 (3 reviews)
Hadia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Niki
4,9
4,9 (6 reviews)
Niki
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marnies
5
5 (8 reviews)
Marnies
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (4 reviews)
Muna
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Evianne
5
5 (5 reviews)
Evianne
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hadia
5
5 (3 reviews)
Hadia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Niki
4,9
4,9 (6 reviews)
Niki
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat is Biologie?

We kunnen op een eenvoudige manier definiëren wat biologie is door in het woordenboek te kijken. In de van Dale wordt het volgende aangegeven: "leer van de levensverschijnselen, studie van de plant- en dierkunde." Met 7,7 miljard mensen en nog veel meer dieren en planten kunnen we ons voorstellen dat het vak enorm breed is.

De grondslag van de studie van de biologie kan worden aangegeven als de studie van alle levende wezens. Daarmee bedoelen we alles van mensen, dieren, planten en de micro-organismen die om ons heen leven.

Er zijn drie hoofdtakken van de biologie: plantkunde, mens- en dierkunde en microbiologie. En al klinkt het misschien tegenstrijdig met de visie van de moderne biologie en zijn betrokkenheid met alles wat met genetica en cel structuren te maken heeft, toch voert zijn oorsprong terug tot de oude beschavingen.

Tijdens biologielessen wordt niet vaak over de rijke en veelzijdige geschiedenis van het vak gesproken | bron: Pixnio

Alle drie de takken van de biologie hebben te maken met de wisselwerking van de wetenschapper met veel verschillende disciplines, inclusief ontwikkelingsbiologie en biochemie.

Begrip van enkele van de basisbouwstenen van moleculaire en organische biologie betekent het weten van cel concepten zoals celdeling en overerfbare eigenschappen.

Aquatische Biologie

Van groot belang is de groei van de biologie van zeedieren van simpelweg verschillende diersoorten te willen classificeren tot het begrip van de chemie en het DNA van de organismen die het grote netwerk van zeedieren opmaken.

Veel van de disciplines van de biologie hebben een rijke historie die eeuwen terugvoert. Mariene biologie is een betrekkelijk nieuwe tak. Het kan worden beschreven als de studie van waterdieren en planten die in een wateromgeving leven.

Vooruitgang in computertechnologie heeft biologen in staat gesteld om het evolutionaire pad van zeedieren na te speuren. Tevens wordt hierdoor hun fysiologie nu veel nauwkeuriger begrepen.

Heb je interesse te weten wat voor werk marine biologen doen? Het zal je misschien verbazen dat deze wetenschappers in allerlei sectoren van de beroepsbevolking te vinden zijn. Oceanograaf is de meest voor de hand liggende baan voor een mariene bioloog, maar ze kunnen ook als docent, beleidsadviseur en als conservator werk vinden.

Lees meer over de marienebiologie

Moleculaire Biologie

Alhoewel het leuk kan zijn om de uitvoerige en eeuwenlange geschiedenis van de biologie te begrijpen, toch kan dit ook tot verwarring leiden. Hoeveel takken van de biologie zijn er tegenwoordig eigenlijk? In dit deel zullen we nog een specialisatie nader bestuderen: moleculaire biologie.

Deze tak is een betrekkelijk nieuwe discipline in vergelijking met bijvoorbeeld plant en dierkunde. Desalniettemin is zijn geschiedenis even veelzijdig en ingewikkeld. Moleculaire biologie kwam voor het eerst tot stand toen Gregorius Mendel experimenten uitvoerde op het vlak van de genetische overerving.

Het begrijpen van niet alleen het proces waardoor de genen worden uitgedrukt maar ook de specifieke moleculen die dit mogelijk maken stond gedurende de 20e eeuw bij moleculaire biologen centraal.

De vooruitgang van de biotechnologie heeft het mogelijk gemaakt om experimenten op genetisch materiaal uit te voeren. Daarnaast werd het een deel van een nieuwe golf van de biologie die te maken heeft met bio-informatica.

Tegenwoordig streeft deze discipline ernaar om de genomica, dat wil zeggen de volgorde van DNA, te begrijpen: welke genen informatie is waar te vinden op welk genetisch materiaal.

microbiologie meetopstelling ten behoeve van Spacelab
Technologie biedt hulp in het begrijpen van de structuur en de functie van veel dieren en planten | bron: Flickr

Beroepen in dit arbeidsterrein zijn enorm veelzijdig en kunnen variëren van laborant tot huisarts. De eerste stap naar het verkrijgen van deze banen kun je zetten door zeker te weten dat je de basisconcepten die bij deze discipline zijn betrokken goed begrijpt.

Alhoewel er heel wat basisconcepten met moleculaire biologie te maken hebben kun je je het beste richten op het begrijpen van genetische uitdrukking, nucleïnezuren en macromoleculen in het algemeen.

Lees meer over moleculaire biologie

De beste leraren Biologie beschikbaar
Marnies
5
5 (8 reviews)
Marnies
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (4 reviews)
Muna
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Evianne
5
5 (5 reviews)
Evianne
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hadia
5
5 (3 reviews)
Hadia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Niki
4,9
4,9 (6 reviews)
Niki
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marnies
5
5 (8 reviews)
Marnies
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (4 reviews)
Muna
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Evianne
5
5 (5 reviews)
Evianne
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hadia
5
5 (3 reviews)
Hadia
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Niki
4,9
4,9 (6 reviews)
Niki
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Plantkunde Bestuderen in Onze Tijd

Plantkunde of botanica maakt deel uit van een van de drie hoofdtakken van de biologie. Erbinnen is een groot bereik aan onderwerpen. Eenvoudig gezegd wordt het gezien als de studie van planten en tevens hoe deze planten interactie hebben met hun omgeving.

Men heeft vaak de neiging om plantkunde alleen te zien als werk zoals het onderhouden van botanische tuinen. In feite is het een van de oudste disciplines ter wereld, zo oud dat zijn wortels terugvoeren tot 300 v. Chr.

Dat heeft te maken met zijn hoofddoel: het begrijpen van planten. De afhankelijkheid van de mens van planten leidde tot een explosieve groei van zowel het classificeren als het categoriseren van alle plantensoorten. Daarnaast leidde het tot begrip van de effecten van veranderingen in hun omgeving.

Beroepen op dit vlak beslaan een groot terrein aan biologische onderwerpen. Werk in het onderwijs heeft vaak te maken met lesgeven of het opstellen van onderwijsmateriaal in de vorm van musea, als gids te fungeren of het maken van promotiemateriaal. Aan de andere kant heeft werk voor de overheid altijd te maken met onderzoek, advies of beheersinspanningen.

Plantkundigen zijn ook betrokken bij de geneeskunde van wilde dieren. Het begrijpen van de biologische processen van planten en hun kenmerken is een integraal deel van besef van ziekte en ook het onderhouden van nationale parken.

Lees meer over botanica

Zoölogie Studeren

Zoölogie of dierkunde beslaat de tweede tak van de biologie en heeft te maken met het bestuderen van dieren en hun leefomgeving. Hierbij is ook interdisciplinair werk betrokken, maar in de grond kan het bezien worden als het begrijpen van zowel de structuur als de functie van de opbouw van de dieren en tevens de ecosystemen die ze bewonen.

tropische kikker op blad
Kom als student bij het vak zoölogie bijzondere dieren tegen | bron: pxfuel

Het bestuderen van deze soorten organisme processen heeft te maken met een uitvoerig begrip van celdeling, morfologie, taxonomie, levenswetenschappen en neurobiologie.

Oorspronkelijk hadden de eerste dierkundige pogingen te maken met intensieve classificatiesystemen van jacht en huisdieren. Later werd het belangrijk om de evolutionaire paden van dieren te leren begrijpen. Dit werd in de 19e eeuw door Charles Darwin onderzocht. Zijn beschrijvingen en onderzoek werden een deel van de evolutionaire theorie.

Als je momenteel onderwerpen in de dierkunde bestudeert dan zijn er veel termen die je moet leren begrijpen. Er zijn daarbij echter een paar basisconcepten die je moet beheersen: energieoverdracht, gewervelde dieren en woonomgevingen.

Beroepen die mogelijk zijn na een studie dierkunde zijn gelijk aan al eerder genoemde, en tevens in de chemie, zoogdierenbeheer en conservatorschap.

Lees meer over de zoölogie

Ecologie: Studie en Banen

Ecologie kan gezien worden als het samengaan van verschillende onderwerpen binnen de dierkunde, plantkunde en andere biologische wetenschappen. Het wordt beschreven als de studie van alle levende wezens en hun interactie met hun leefomgeving

Het is een betrekkelijk nieuwe richting in het vak. In de 20e eeuw werd door het technologische innovatie flink uitgebreid. Vandaag de dag zijn ecologen gericht op het begrijpen van de biologische systemen die om ons heen werkzaam zijn.

Ecologie wordt vaak gekoppeld aan milieuwetenschappen. Het moet echter niet hiertoe beperkt worden, aangezien het afhangt van een scala aan verschillende onderwerpen zoals bevolkingsdynamiek, beheer en numerieke biologie.

Er zijn allerlei plaatsen waar ecologie gestudeerd kan worden. Als je er in geïnteresseerd bent kun je het beste beginnen door zowel de carrière vooruitzichten als de leerprogramma's te begrijpen.

tekening van microorganismen
Overal zijn levende organismen aanwezig | bron: Flickr

Lees meer over ecologie

Microbiologie Begrijpen

Het vervolgen van een graad in de microbiologie als bachelor, master of postdoctoraal kan heel nuttig zijn. Het is echter belangrijk om grondig te begrijpen wat deze discipline precies inhoudt.

Het heeft te maken met alles van microscopie, fylogenetisch onderzoek, neurobiologie en computer science. Het heeft zijn wortels in de 20e en de 21e eeuw en kwam tot stand door de opkomst van geavanceerde technologieën.

Carrières in dit vlak zijn er onder andere in de geneeskunde, biochemie en biofysica maar kan ook onderwerpen zoals milieuwetenschappen, biodiversiteit en zelfs levenswetenschappen bevatten.

Doe wat onderzoek aan welke microbiologie diploma's er in de biologie afdeling van de scholen zijn waarin je geïnteresseerd bent. www.ucas.com is een prima startpunt als je op zoek bent naar welke studiemogelijkheden er zijn.

Als je graag de afdeling biologie of levenswetenschappen van een bepaalde universiteit wilt inzien kun je op hun website zoeken naar mogelijkheden om open dagen te bezoeken.

Kom meer te weten over de microbiologie

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!