Vaak beschrijven mensen zichzelf als een type student dat ofwel de linker of de rechterhersenhelft benut. Met andere woorden: ze zien zichzelf als iemand die interesses heeft die logisch en op informatie gebaseerd zijn, of ze beschouwen zichzelf als kunstzinnig en verbonden met de geesteswetenschappen. Gelukkig is het zo dat als je een vak als algemene biologie studeert je betrokken kunt raken in een onderwerp dat je wel of niet waardeert.

Biologische functies maken deel uit van ons dagelijks leven, van de bio-informatica die benut wordt om je geneesmiddelen te maken tot de cellulaire biologie die helpt om je sportprestaties te verbeteren. Het begrijpen van de vooruitgang in het vlak van de biologie en de termen die daarin benut worden kan je helpen in je studie en tevens in je verdere leven.

Hoe een biologie studie te kiezen

De beste leraren Biologie beschikbaar
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (4 reviews)
Muna
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Evianne
5
5 (5 reviews)
Evianne
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marnies
5
5 (8 reviews)
Marnies
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hadia
5
5 (3 reviews)
Hadia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Myrthe
5
5 (9 reviews)
Myrthe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (4 reviews)
Muna
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Evianne
5
5 (5 reviews)
Evianne
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marnies
5
5 (8 reviews)
Marnies
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hadia
5
5 (3 reviews)
Hadia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Myrthe
5
5 (9 reviews)
Myrthe
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Waaruit Bestaat het Werk van Biologen?

We hebben vaak een beeld van biologen dat eruit ziet als klinisch uitziende mensen die in een laboratorium experimenten uitvoeren en objecten bestuderen. Nu is onderzoek een belangrijk component voor professionals op biologisch gebied, zowel met een Bachelors als een Masters graad, maar het veld is veel ruimer. Het bedekt een groot netwerk van interdisciplinaire en tevens dynamische onderwerpen.

In wezen is biologie de studie van levende organismen. De enige vereisten om biologie te gaan studeren zijn een aanleg om te kunnen observeren en een interesse in de wereld om je heen. Als je geïnteresseerd bent in het begrijpen van de structuur en de opbouw van de biologie discipline van beleidsvorming tot computerwetenschappen dan doe je er goed aan om nauwkeurig te weten wat biologen doen.

Er zijn drie hoofdtakken van de biologie: botanica, zoölogie en microbiologie. Laten we beginnen om deze drie hoofdtakken duidelijk te definiëren.

microscoop opname van bacterien
De onderwerpen in de biologische wetenschappen zijn veelvuldig. | bron: Arek Socha op Pixabay

Drie Hoofdtakken van de Biologie

Zoals met iedere wetenschap is het terrein van de studie van de biologie terug te voeren tot de aanvang van de menselijke geschiedenis. Alhoewel oude mythen meer voor hun literaire en historische waarde worden geschat, toch symboliseren ze de ware wetenschappelijke methode waarbij natuurlijke fenomenen worden geobserveerd waarna er een verklaring ervoor in het leven wordt geroepen.

De vroegste biologische gegevens kunnen we bij de Assyriërs en de Babyloniërs vinden. Houtsnijwerk dat concepten zoals voortplanting van gewassen en diergeneeskunde zijn al vanaf 1800 voor Christus te vinden. En als dat al niet indrukwekkend genoeg is zijn er details van oogstmomenten te vinden vanaf 3500 voor Christus.

De Egyptenaren bewaarden biologische gegevens op papyrus en er zijn voorwerpen die informatie bevatten van allerlei zaken van de juiste wijze van balsemen tot de wetenschap van het maken van sieraden uit planten. De Ebers papyrus die in de 16e eeuw voor Christus is geschreven bevat geneeswijzen voor astma. Het wordt beschouwd als het vroegstbekende medische geschrift en is ook het oudste botanische geschrift.

Wanneer we ons op het oude China richten zien we dat de keizers als de bewaarders van biologische kennis werden beschouwd. Beschrijvingen van medicinale planten voeren terug tot 2700 voor Christus. Er zijn geschriften die informatie bevatten over insecten, zoals het kweken van de zijderups om zijde te produceren.

Mariene biologie: de tak rondom het waterleven

Ook in het oude India wilde men de landbouw begrijpen en men legde zich erop toe om dadels, meloenen en gerst te kunnen produceren. Er zijn geschreven teksten te vinden over onderwerpen zoals ziekteleer en verloskunde die dateren uit de 6e eeuw voor Christus.

exotische vis
Biochemische processen zouden zonder de biologie niet compleet zijn. | bron: Magda Ehlers op Pexels

Onderwerpen in de biologie die bij de tak van de botanica behoren zijn onder andere:

 • morfologie (anatomie, histologie, cytologie)
 • fysiologie
 • biochemie en biofysica
 • ecologie
 • systematiek
 • bacteriologie
 • mycologie
 • pathologie

Wat denk je van een studie ecologie?

Zoölogie

De zoölogie is de tak van de biologie die zich richt op het begrijpen van dieren op zowel cellulair niveau als wat hun verhouding tot dieren en hun leefomgeving betreft. En net als bij de botanica begint de geschiedenis van de zoölogie met de zorg voor levensonderhoud.

Verbeteringen in jachtmethoden en het houden van huisdieren vereisten uitvoerige en accurate kennis over een grote dierengemeenschap en hun onderlinge verhoudingen.

Aan Aristoteles wordt de uitvinding van de benadering van de zoölogie toegeschreven die tot de middeleeuwen stand zou houden. Deze methodologie is betrokken tot het met een systematische en beschrijvende instelling bestuderen van dieren en de functie van hun lichamen.

De benadering van Aristoteles werd in de 18e eeuw door Carolus Linnaeus herzien. Hij stelde een benamingssysteem op waarin alle dieren ten opzichte van elkaar waren geclassificeerd.

Tijdens de 19e eeuw vond de integratie van cellulaire onderzoek in het dierenrijk plaats. Georges Cuvier krijgt de eer van enkele van de eerste uitgebreide werken waarin dieren wat hun anatomie betreft met elkaar worden vergeleken. Celtheorie zorgde vanzelfsprekend voor vorderingen in de terreinen van ontwikkelingsbiologie en embryologie.

originele preparaten gemaakt door George Cuvier
George Cuvier vergeleek de anatomie van allerlei dieren. | bron: Wellcome Images op Wikimedia Commons

De evolutietheorie was nog een mijlpaal die in de 19e eeuw plaatsvond. Het resulteerde in een paradigma verschuiving op het terrein van de zoölogie waarbij de traditionele stelling dat alle bekende diersoorten uniek waren. Darwin nam de principes van overerving die door Mendel waren opgesteld over en stelde dat organismen in de tijd evolueren door een proces waarbij nutteloze of bruikbare kenmerken worden verworpen dan wel aangenomen.

Dit concept dat bekend werd als natuurlijke selectie vormde de ruggengraat voor zijn argument en het was natuurlijk een weerwoord op het werk van zijn voorgangers. Zijn stelling zou later veel terreinen binnen de biologische wetenschappen zoals de ecologie en de milieuwetenschappen beïnvloeden.

Lees over botanica, de studie van planten

Tijdens de 20e en de 21e eeuw vond een verschuiving plaats naar het oplossen van de biologische problemen van de wereld. Men hield zich minder bezig met classificerings inspanningen en meer met natuurbehoud. Vandaag de dag beslaat het vak van de zoölogie een ruim bereik van terreinen zoals:

 • anatomie
 • fysiologie van dieren
 • morfologie
 • taxonomie
 • systematica
 • fysiologie
 • embryologie
 • ontwikkelingsbiologie
 • evolutieleer
 • evolutionaire biologie
 • natuurbeschermingsbiologie
 • genetica
 • cellulaire en moleculaire biologie
 • ecologie en evolutie
 • ethologie
 • biochemie

Microbiologie

De derde tak van de biologie heet microbiologie. Het houdt zich bezig met de studie van micro-organismen. Micro-organismen zijn eenvoudige levensvormen zoals onder andere bacteriën en schimmels. Het begrijpen, beschrijven en testen van hun structuren en functies hebben geholpen om veel van de meest dringende problemen van de mens op te lossen.

Lees hier wat meer over de microbiologie

Organische biologie is de jongste van de drie hoofdtakken van de discipline. Het is terug te voeren tot de 17e eeuw.

kaart van gevarenzones wat biodiversiteit betreft
Biodiversiteit onderhouden is een essentiële wetenschappelijke onderneming | bron: Conservation International op Wikimedia Commons

Het wordt aan Antoni van Leeuwenhoek toegeschreven dat hij de eerste werken op micro-organismen heeft uitgegeven. Daarin staan tekeningen en observaties van bacteriën en protozoën van dieren. Zijn werk, uitgegeven door de British Royal Society, leidde tot veel experimenten.

Een mijlpaal van een concept in de 19e eeuwse biologie speelt nog steeds een rol in ons dagelijks leven. Het is het proces dat pasteuriseren wordt genoemd. Louis Pasteur trachtte meer te weten te komen van bacteriën en het gelukte hem daarbij een proces op te stellen waarin voorwerpen met hoge temperaturen werden behandeld om pathogenen te elimineren. Robert Koch was een tijdgenoot van Pasteur. Hij heeft in die tijd gewerkt aan ziekten die door specifieke organismen worden veroorzaakt.

Microbiologie is een jong studieterrein vanwege zijn afhankelijkheid van vooruitgang in de technologie. In de 20e en de 21e eeuw zijn met behulp van computer technologie grote schreden gemaakt op het terrein van onderzoek en het testen van micro-organismen.

Biochemie en genetica hebben niet alleen geholpen om kennis van simpele levensvormen te bevorderen, maar hebben het ook mogelijk gemaakt om besmettelijke ziekten te genezen en zelfs uit de weg te ruimen. Belangrijke informatie op het gebied van stofwisseling en voeding zijn ook door vorderingen in de technologie ontdekt. Terreinen die door deze tak van de biologie worden afgedekt zijn:

 • algemene microbiologie
 • morfologie
 • neurowetenschappen
 • neurobiologie
 • voeding
 • fysiologie
 • microscopie
 • stofwisseling
 • voortplanting
 • ziekteleer
 • genetica
 • genomica

Ben je toevallig op zoek naar biologie lessen bij jou in de buurt? Volg je bijles gerust via Superprof. Onze leraren helpen je graag!

Basisconcepten in de Biologie

Of je nu laboratorium werk verricht, studeert voor een Bachelors of gewoon middelbare school biologie tracht te bevatten, – het begrijpen en opfrissen van je kennis van basisconcepten van de biologie kan heel nuttig zijn. De grote verscheidenheid aan onderwerpen binnen de biologie kan best intimiderend zijn. We kijken hier naar de basisconcepten en de definities ervan in iedere tak van de biologie.

Celbiologie is een integraal deel van het begrijpen van de botanica. Alle levende organismen, inclusief planten, zijn opgebouwd uit cellen. Hier zijn enkele termen die je moet begrijpen als je onderwerpen bestudeert die te maken hebben met de botanica:

 • de kern: deze structuur wordt in alle cellen gevonden behalve die van bacteriën en sommige algen. Het houdt zich bezig met het besturen en regelen van de cel-activiteiten. De erfelijke informatie, de genen, bevinden zich hierin
 • meiose: dit is het proces waarin een zaadcel zijn kern splits om vier geslachtscellen of gameten te vormen. Iedere gameet bevat slechts de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid chromosomen ten opzichte van de oorspronkelijke ouder-cel
 • celdeling: het proces waaronder cellen reproduceren, namelijk de mitose en de meiose
 • fytotron: een speciaal soort plantenkas die gebruikt wordt om planten en hun omgeving te bestuderen
 • molecuul: een groep gebonden atomen die de kleinste eenheid van een chemische groep vormen.

Zoölogie maakt een belangrijk deel uit van de biologische studies. Daartoe hoort ook kennis over de opbouw en het gedrag van dieren. Enkele belangrijke termen hierin zijn:

 • selectief fokken: het proces waarbij ouders gekozen worden om bepaalde kenmerken weg te fokken met als doel het verbeteren van het nageslacht
 • overerfbare componenten: overerving is een statistiek dat betrokken is bij een deel van de fenotypische variantie toegeschreven aan genetische variantie

In de microbiologie zul je veel definities tegenkomen. Het belangrijkste concept is echter om te begrijpen dat er acht micro-organismen zijn die je kunt bestuderen:

 • bacteriën (eubacteria, archaea)
 • algen
 • schimmels
 • protozoa
 • virussen
 • prionen
 • korstmossen
 • slijmzwammen
>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...
Schrijver Klaas

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!