Waarom is een star (ster) een celestial body (hemellichaam), maar zijn regeringen political bodies (politieke lichamen)?

Waarom niet alleen een -s aan body (lichaam) toevoegen, zoals de meeste andere meervoudsvormen?

Hoe komt het, dat we in onze Engelse lessen, hebben geleerd om admitted (toegegeven) te schrijven, maar dat ‘benefitted’ (geprofiteerd) niet juist is?

‘Benefited’ wordt gespeld met slechts één t.

Ondanks het feit dat meer dan twee derde van de woorden in de Engelse taal kan worden gespeld door hoe ze klinken, zijn er regels die moeten worden gevolgd bij het schrijven van woorden in een andere dan hun stam werkwoordsvorm.

Om je schrijfvaardigheden en algehele taalvaardigheid te verbeteren, moet je Engelse studie beginselen van de juiste spelling bevatten.

Welke regels zijn er om de Engelse spelling te leren? Hoe leer je ze om woorden altijd correct te spellen?

Laten wij het uitzoeken!

De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (41 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (9 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (9 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (41 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (9 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (9 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Engels Leren: Verander -Y naar - IES

Eerst gaan we in op het feit dat de letter Y zowel een klinker als een medeklinker is, vanwege de manier waarop deze wordt uitgesproken, afhankelijk van de positie in het woord.

De algemene regel is: Y is een medeklinker als deze wordt gebruikt als de eerste letter van een woord: young (jong), yet (toch), year (jaar).

Het wordt als een klinker beschouwd als deze in het midden wordt gebruikt, of aan het einde van een woord: rhyme (rijm), cycle (cyclus), baby.

Het begrijpen van die richtlijn maakt het gemakkelijker om te leren waarom soms de -y van sommige woorden in -ies verandert om het meervoudig te maken.

Wanneer een woord eindigt met een klinker + y, voeg je simpelweg de -s toe om het meervoudig te maken.

Zo wordt key (sleutel) keys, ray (straal) wordt rays en day (dag) wordt days.

Deze woorden hebben een CVV – Consonant (medeklinker) - Vowel (klinker) – Vowel patroon.

Omgekeerd heeft baby een medeklinker + y, daarom wordt het meervoud van het woord gespeld als babies.

Hier zijn meer voorbeelden:

Engels leren groep 6 bij Superprof.

Diffculty (moeilijkheid) vermenigvuldigt zich naar difficulties; een company (bedrijf) wordt companies en epiphany (verschijning) verandert in epiphanies.

Deze woorden hebben een VCCV-patroon.

Deze regel is ook duidelijk in werkwoorden zoals fry (bakken), try (proberen) en apply (toepassen). Wanneer ze worden vervoegd in de tegenwoordige tijd, derde persoon enkelvoud, worden ze: het fries (bakt); hij tries (probeert), zij applies (past toe).

Een andere Y-regel

Veel woorden die eindigen op -y, zoals party (feest), beauty (schoonheid) en happy (gelukkig), ondergaan een verandering wanneer ze worden omgezet in, meervoud, bijvoeglijke naamwoorden of anderszins een achtervoegsel krijgen.

Party wordt in het meervoud parties, beauty wordt als bijvoeglijk naamwoord beautiful en happy verandert in happiness.

Als een woord eindigt op een medeklinker + y, wordt de y een i - tenzij het achtervoegsel begint met een i.

Drying (drogen), defying (tarten) en applying (toepassing) zijn allemaal voorbeelden van die uitzondering.

Engels bevat een aantal vastgestelde spellingsregels
Dubbele medeklinkers behouden het klinker geluid ǀ Bron: Pixabay - Ulleo

Leer meer over andere vormen van Engels spreken: van BBC Engels tot het Engels van de koningin.

Engelse Spelling: de Verdubbelingsregel

Heb je je ooit afgevraagd waarom er een verschil is in het klinker geluid tussen put en putt?

En waarom klinkt ‘putting something away’ (iets weg zetten) niet hetzelfde als ‘putting on a golf course’ (een golfbaan aanleggen)?

Om het verschil tussen put en putt te begrijpen, zou een moedertaalspreker van het Engels de woord oorsprong opzoeken. Putt is een Schots woord dat gooien betekent; put is een oud Engels woord.

Verdubbelde medeklinkers behouden de klank van de voorgaande klinker, ongeacht of het twee keer dezelfde medeklinker is, of een paar niet-overeenkomende medeklinkers.

Om het correcte klinker geluid in eenlettergrepige woorden met een klinker-medeklinker-einde te behouden, wordt de medeklinker verdubbeld.

Put (zetten) – putting; tap (tikken) – tapping; shop (winkelen) – shopping’; big (groot) – biggestfat (vet)– fattest

De regel is ook van toepassing op langere woorden met een klinker-medeklinker-einde, maar alleen wanneer de nadruk op de laatste lettergreep ligt:

Occur (gebeuren) – occurring; begin (beginnen) – beginning; refer (verwijzen) – referral.

De laatste medeklinker in het woord ‘benefit’ (voordeel) wordt niet verdubbeld omdat de gesproken nadruk op de eerste lettergreep ligt.

De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (41 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (9 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (9 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (41 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (9 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (9 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Spelling in het Engels: Laat de E Vallen

Je Engelse leraar heeft je waarschijnlijk verteld dat veel woorden in de Engelse taal eindigen met een stille -e, om daar het juiste klinker geluid in de vorige lettergreep te behouden.

Dit leidt tot verwarring voor Engelse moedertaalsprekers en ook voor niet-Engelstalige studenten.

Moeten we gewoon het achtervoegsel toevoegen zonder het einde te veranderen?

In woorden als writing (schrijven), closing (sluiten) en imagination (verbeelding), merk je dat er geen -e is waar, in zijn basisvorm write, close en imagine, er wel een is.

De -e blijft staan ​​als de stam eindigt op -ge of -ce, om de 'zachte' medeklinker klank te behouden.

Outrageous (schandalig), courageous (moedig) en noticeable (merkbaar) zijn voorbeelden van woorden die het achtervoegsel toevoegen aan de -e.

Zorg dat je foutloos Engels kunt schrijven
Correct Engels schrijven verbetert ook je uitspraak ǀ Bron: Pixabay - 3844328

Engels Leren: het Veranderen van de  -F naar -VES

De meeste woorden die eindigen op -f veranderen in -ves wanneer ze meervoud worden:

 • calf (kalf) – calves
 • half (half) – halves
 • knife (mes) – knives
 • leaf (blad) – leaves
 • loaf (brood) – loaves
 • life (leven) – lives
 • wife (vrouw) – wives
 • shelf (plank) – shelves
 • yourself (jezelf) – yourselves

Omdat ze zo vaak verkeerd gespeld worden, is het voor sommige woorden nu acceptabel om eenvoudig een -s toe te voegen aan de enkelvoudige vorm van het woord om de meervoudsvorm te geven:

 • scarf (sjaal) – scarfs/scarves
 • dwarf (dwerg) – dwarfs/dwarves
 • wharf (aanlegsteiger)– wharfs/wharves
 • handkerchief (zakdoek) – handkerchiefs/handkerchieves

En nu, de uitzondering: woorden die eindigen op een dubbele f krijgen de standaard meervoudsvorm. Men voegt er eenvoudig een -s toe aan:

 • cliff (klif) – cliffs
 • toff (rijke man) – toffs
 • scuff (schuur) – scuffs
 • sniff (luchtje) – sniffs

Deze woorden zijn enkele van de weinige die correct zijn gespeld met drie medeklinkers.

Engels vocabulaire leren kan op verschillende manieren worden gedaan. Degenen die Engels als tweede taal studeren beginnen vaak met het herhalen van een reeks woorden die hun ESL leraar spreekt.

Later onthoudt de Engelse leerling hele boeken vol woorden. Ze leren ze te spreken met behulp van het internationale fonetische alfabet of IPA om vloeiend te spreken.

Bijles Engels te nemen via Superprof.

Terwijl je oefent hoe je deze woorden uitspreekt - in het Brits Engels of in het Amerikaans Engels, wordt er vaak geen verbinding gemaakt door ESL docenten of degenen die online Engels of in persoon Engels als tweede taal onderwijzen, over spelling beïnvloedt door de klank van woorden.

Om je Engels te verbeteren, dien je kennis te nemen van deze en andere spellingsregels.

Door de Engelse spelling te leren maak je minder fouten
De uitgang van sommige woorden kan wijzigen door een achtervoegsel ǀ Bron: Pixabay - Michitogo

Leer Engelse Grammatica: Woorden die Eindigen op het Achtervoegsel  -Ful

Ben je grateful (dankbaar) voor deze bijles? Heb je goede hoop (hopeful) om vloeiend in het Engels te worden?

Als je Engels leert spreken, zul je vertrouwd raken met het maken van bijvoeglijke naamwoorden van zelfstandige naamwoorden.

Een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden is tussen -ful, een achtervoegsel en full - de betekenis van het achtervoegsel.

Being hopeful means to be full of hope. (Hoopvol zijn betekent vol van hoop zijn).

Nooit zou de -L op het achtervoegsel verdubbeld moeten worden!

Slechts één -L zal je volmaakt (full) maken, is een eenvoudige manier om deze regel te onthouden

Deze specifieke regel heeft geen invloed op de uitspraak, maar het leren ervan zal je score zeker verbeteren als je spelling quizzen gebruikt.

Wees voorzichtig, terwijl je Engels als tweede taal leert, dat er van al deze regels er misschien nooit een in je Engelse les zal worden genoemd.

Engelse les online - begin vandaag nog!

Al- Betekent All

Net zoals er een achtervoegsel gespeld is dat bijna hetzelfde is als de betekenis, bevat de Engelse taal een voorvoegsel met bijna dezelfde spelling als de betekenis.

Je zou all ways (altijd) Engelse lessen moeten nemen – all ways wordt always.

All though (hoewel) je de Engelse grammatica kent, moet je meer Engelse cursussen volgen. All though wordt although.

All right (oké), is de enige uitzondering op deze regel. In een informeel gesprek vraag je misschien aan iemand of ze alright zijn. De eerste vorm is voor meer formeel Engels schrijven.

Waarschijnlijk de enige regel die je al hebt geleerd tijdens het studeren van Engels is:

I voor de E, Behalve na C

Dit is misschien wel de meest bekende spellingsregel van de Engelse taal.

Terwijl believe (geloven) en relieve (verlichten) worden gespeld met de i vóór de e, keren recieve (ontvangen) en conceive (bedenken) deze twee letters om om het 's' geluid te behouden.

Je kunt diepgaand lezen over deze specifieke regel in een artikel dat we onlangs hebben gepost.

Het kennen van de Engelse spelling zal je zelfvertrouwen vergroten
Beheersing van de Engelse spelling zal je de mogelijkheid geven mee te doen in de maatschappij ǀ Bron: Pixabay - Geralt

Tips om de Spelling te Beheersen in Engelse Lessen

De beste manier om Engelse spelling te leren, is woorden in lettergrepen te splitsen.

Dit systeem helpt je ook om in het Engels te spreken!

Het maakt niet uit of je Engels aan het leren bent voor IELTS - om je in te schrijven voor een hoger opleidingsinstituut of dat je zakelijk Engels studeert vanwege je carrière in een wereldwijd bedrijf, kan alleen helder en duidelijk spreken helpen.

Aan het begin van dit artikel hebben we vermeld dat meer dan twee derde van de woorden in de Engelse taal kan worden gespeld door hoe ze klinken.

Leren hoe je woorden in lettergrepen kunt omzetten, helpt je Engelse woorden sneller en vloeiend te spellen.

Om de Engelse spelling te oefenen, zou je elke dag nieuwe zinnen kunnen kiezen en elk nieuw woord spellen, woorden die je niet bekend zijn, terwijl je bezig bent met je dagelijkse activiteiten.

Jargon zinnen werken bijzonder goed voor deze oefening, evenals het idioom of elke nieuwe uitdrukking die je in een dagelijkse gesprek zou kunnen oppikken.

Veel taalcursussen maken een duidelijk onderscheid tussen schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid, hoewel ze beide worden beschouwd als actieve vaardigheden in de filosofie van het leren van talen.

Wij beweren dat de Engelse uitspraak en het schrijven van Engelse woorden nauw verwant zijn.

Aangezien het schrijven de woordenschat versterkt, wat leidt tot vloeiend Engels spreken, zou er geen barrière mogen zijn tussen de vier hoofdgebieden van het Engels.

Om je woordenschat te verbeteren, moet je elk onderscheid tussen gesproken Engels en spelling verwijderen.

Alleen dan weerspiegelt je schrijfvaardigheid de voortgang die je maakt in je taal leerlessen.

Leer hoe je je Engelse accent kunt perfectioneren met onze blog over uitspraak. Of waarom vind je geen docenten in het VK voor cursussen Engels in Londen, Manchester, Glasgow, enzovoort.

 

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!