Veel mensen die Engels studeren verwerven een fundamentele woordenschat en gebruiken werkwoordsvormen minstens zo goed als Engelse moedertaalsprekers.

Om die omvangrijke kennis zodanig samen te brengen dat alledaagse gesprekken en officiële zaken allemaal met een minimum aan stress en problemen worden gehanteerd, is een totaal ander verhaal.

Is het acceptabel om jargon te gebruiken in formele onderhandelingen met de Raad of toelatingsbureaus van de universiteit? Hoe kan ik dit dialect gebruiken om mijn doel duidelijk over te brengen?

Ter ondersteuning van je toewijding om Engels te leren, bieden wij deze tips om je vaardigheid in het spreken van jouw aangenomen taal te vergroten.

De beste leraren Engels beschikbaar
Jonathan
5
5 (27 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (46 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (23 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul-mattias
5
5 (8 reviews)
Paul-mattias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (27 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (46 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (23 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul-mattias
5
5 (8 reviews)
Paul-mattias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Voor Nu...Vergeet het Beheersen van Engelse Dialecten

Volgens sommige berekeningen worden er meer dan zesenvijftig duidelijk verschillende dialecten gesproken in Groot-Brittannië.

We kunnen allemaal de belangrijkste identificeren, zoals Schots, Welsh en Iers - talen die uniek zijn voor hun regio en die ervoor zorgen dat Brits Engels anders wordt gesproken dan in het algemeen het geval is.

We hebben ook een grote bekendheid gekregen met het Engels van de koningin, de goedgekeurde uitspraak van Brits Engels. Iets minder formeel van toon dan de taal die de high society gebruikt, wordt meestal gesproken door televisie presentatoren.

Hoe zit het met Cockney (Engels dialect gesproken door de werkklasse in Londen), Estuary English (riviermondengels) en Engels uit Noord Engeland, om er maar een paar te noemen?

Om zich aan te passen aan de maatschappij, streven veel mensen bij hun aankomst in Groot-Brittannië naar taalvaardigheden die hun omgeving weerspiegelen.

Waar je, als nieuwkomer, probeert de spraakpatronen waarmee je buren zijn opgegroeid onder de knie te krijgen, dan zou je een heel leven nodig hebben om de tonen en verbuiging die de moedertaalsprekers in het gebied gebruiken vanzelfsprekend te beheersen.

Probeer in het begin de manier van praten los te laten
Focus je in eerste instantie niet op lokale spraakpatronen ǀ Bron: Pixabay - Geralt

Onze eerste tip voor spreekvaardigheid: laat het idee van het kopiëren van de spraakpatronen van de lokale bevolking varen - voor nu, tenminste.

Later zal er tijd genoeg zijn, als je je plaats in de maatschappij hebt gevonden en je binnen je gemeenschap functioneert, om te ontdekken dat de verbuiging die je het meeste hoort degene zal zijn die je zult overnemen... zonder je extra in te spannen.

Vertaal Niet Letterlijk in je Eigen Taal

Vrijwel elke taalstudent begint zijn tweede taal te begrijpen door woorden en zinnen te vertalen in zijn/haar moedertaal.

Even waar is : elke leerling in de Engelse beginfase zal zijn ideeën formuleren in zijn moedertaal en deze vervolgens vertalen in het Engels.

Als je op of boven het midden-tussenstadium van het Engels studeert, zou je beide praktijken niet meer nodig moeten hebben .

Een veel voorkomend probleem dat niet-autochtone Engelstaligen tart, is een letterlijke interpretatie van wat er wordt gezegd.

Misschien geboren uit oprechtheid - een serieuze wens om Engels te begrijpen en gebruiken, hebben ESL (English as a Second Language)-studenten de neiging om alles wat door een moedertaalspreker wordt gezegd met de grootst mogelijke ernst te accepteren.

Tip nummer twee: Neem niet alles letterlijk!

De Engelse taal, en vooral Brits Engels, zit vol met leuke eigenaardigheden en zinsneden die, wanneer ze als absolute waarheid worden aanvaard, voor ernstige misverstanden kunnen zorgen.

Stel je deze zin voor, als letterlijk genomen voorbeeld: I just had a blinding encounter with my old mate…” ("Ik heb net een verblindende ontmoeting gehad met mijn oude vriend ...").

Het zou heel goed kunnen betekenen dat de 'oude vriend' jarenlang wrok koesterde en uiteindelijk wraak nam door de spreker te verblinden.

Blinding is dialect voor brilliant (briljant), wonderful (prachtig).

In plaats van alles te vertalen, of elk gesproken woord als authentiek in betekenis te accepteren, zou je aandacht moeten besteden aan de context en nuances.

Je zult je spreekvaardigheid ontwikkelen zodra je merkt dat Engelse uitdrukkingen en dialect niet goed te vertalen zijn in andere talen.

Meer over het leren van Engels dialect, idioom en spreektaal

Engelssprekenden in het Verenigd Koninkrijk hebben een van de meest uitputtende woordenschat betreft dialecten die er bestaat.

You hear it from the telly; you read it in the penny-dreadfuls. Your mates may speak tosh, but it’s spawny we’re here for you. Don’t throw a paddy,we won’t let all this slang queer your pitch.

Als we verder kijken naar de ijver van taalstudenten in het algemeen, is het gemakkelijk te begrijpen waarom de meer luchtige aspecten van de Engelse taal als minder belangrijk zouden kunnen worden gezien dan een goede Engelse woordenschat en grammatica.

Laten we de bovenstaande zin in het standaard Engels verklaren:

You hear it from the television; you read it in gossip magazines. Your friends may mock you, but it’s lucky we’re here for you. Don’t throw a tantrum, we won’t let all this slang spoil your efforts.

Je hoort het op de televisie; je leest het in roddelbladen. Je vrienden mogen je bespotten, het is maar goed dat wij er voor je zijn. Verval niet in een driftbui, we zullen niet toestaan ​​dat al dit jargon je inspanningen verpest.

Zoals je in dit voorbeeld kunt zien, maakt dialect taal kleurrijk, beschrijvend en leuk en in veel gevallen veel minder formeel dan de standaard Engelse woordenschat.

Tip drie: Leer en gebruik jargon in niet-formele situaties

Als Engelse leerling, kun je je misschien ongemakkelijk voelen met het gebruik van jargon zinnen in je gesproken Engels, maar het kan geen kwaad sommige daarvan te leren, al is het maar om je taalbegrip te vergroten.

Hoe groter je kennis van het Engels, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt in het gebruik ervan. Vertrouwen is de essentie van spreekvaardigheid!

De beste leraren Engels beschikbaar
Jonathan
5
5 (27 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (46 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (23 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul-mattias
5
5 (8 reviews)
Paul-mattias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (27 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (46 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (23 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul-mattias
5
5 (8 reviews)
Paul-mattias
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe kun je Samentrekkingen in je Engelse Lessen Gebruiken?

In sommige aspecten is Engels een omslachtige taal. Als elk woord duidelijk werd uitgesproken - en met gelijke nadruk, zou de taal luidruchtig en monotoon klinken.

Do not correct my English pronunciation. I should have done it myself.

In de loop van je Engels lessen, ben je waarschijnlijk aangemoedigd om elk woord goed te schrijven - zonder samentrekkingen, en dat is inderdaad een goede manier om je Engelse schrijf- en spellingvaardigheden op te bouwen.

Wanneer je echter Engels spreekt, zorgt het gebruik van samentrekkingen ervoor dat de taal natuurlijker vloeit, zoals in deze zin:

Don’t correct my English pronunciation. I should’ve done it myself.

Corrigeer mijn Engelse uitspraak niet. Ik had het zelf moeten doen.

Fonetisch geschreven: doan correct my English pronunciation. I shuh dove done it myself.

Het gebruik van samentrekkingen is onze vierde tip voor een grotere spreekvaardigheid.

Samen met samentrekkingen moeten we verbindingen bespreken.

De Engelsen hebben de neiging om niet alle letters uit te spreken
Leer om woorden samen te trekken en te verbinden ǀ Bron: Pixabay - Geralt

Als je Engels leert als vreemde taal, dan heeft je ESL-leraar je hoogstwaarschijnlijk laten weten dat een woord een individuele eenheid is dat duidelijk moet worden uitgesproken.

Vergelijk dat advies met de manier waarop een Engelse moedertaalspreker zegt:

  • What do you want to do? Wat wil je doen? (Whachoo wanna do?)
  • Where do you want to go? Waar wil je heen? (Waird you wanna go?)
  • I will leave it to you to decide. Ik laat het aan you over om te beslissen. (Ah leavit tuh yoo tuh d’cide.)

Door woorden op deze manier te verbinden, wordt het Engels zowel gemakkelijker als sneller uitgesproken.

Om je spreekvaardigheid zowel als je welbespraaktheid te verbeteren, leer dan de regels voor het verbinden van woorden.

Je kunt je nieuwe spreekvaardigheid ook oefenen door een aantal quizzen op die pagina te doen!

Als je weet hoe moedertaalsprekers woorden verbinden, kun je ook je luistervaardigheid verbeteren.

Leer Engelse Zinnen, Geen Woorden!

Het begrijpen van grammaticaregels en het woord voor woord laten groeien van je woordenschat zijn traditionele manieren om je Engels te verbeteren - op gemiddeld niveau en lager.

Om vloeiend te leren spreken, en vooral als je op universitair niveau of zakelijk Engels leert, moet je doorgaan met het leren van hele zinnen tegelijk.

Probeer hele zinnen te leren
Leer zinnen in plaats van losse woorden ǀ Bron: Visualhunt - tonyhall

Het leren van zinnen zal niet alleen je woordenschat vergroten, maar het zal je ook een context geven in het gebruik van de woorden die je al hebt geleerd.

En hoe ze te begrijpen wanneer moedertaalsprekers ze gebruiken.

Een bijzonder effectieve oefening om talen te leren en vloeiender te worden is vervanging. Hier geven we een eenvoudig voorbeeld:

I am going to the train station. (airport, market, bus stop, corner, etcetera.) Ik ga naar het treinstation. (luchthaven, markt, bushalte, hoek, enzovoort.)

Door bestemmingen te veranderen, kun je je woordenschat verbeteren, je denken in het Engels versnellen en je grammaticale vaardigheden uitdagen.

Je zou ook kunnen zeggen dat je naar het concert of de keuken gaat, maar je kunt niet zeggen dat je naar de kamer of de school gaat, althans niet zonder enige kwalificatie: de achterkamer of de taalschool.

Engelse les online - klik hier!

Zing een Liedje!

Veel ESOL (English for Speakers of Other Languages)-studenten kijken televisie, vooral de nieuwsberichten, om taalpatronen te bestuderen en de presentatoren na te streven.

Hoewel dit idee enige verdienste heeft, zou het niet bovenaan de lijst moeten staan ​​van manieren om een ​​Engels gesprek te leren.

De stijl van het Engels voor het uitzenden van nieuwsprogramma's is over het algemeen niet geschikt voor dagelijks Engels gebruik.

Waarom zou je in plaats daarvan geen muziek gebruiken om je Engelse spreekvaardigheid te verbeteren?

Door naar Engelse muziek te luisteren, ontwikkel je je spreekvaardigheid
Muziek is een leuk en ontspannend alternatief om Engels te leren ǀ Bron: Pixabay

Je kunt gratis Engelse songteksten online vinden, zowel voor populaire als voor oudere muziek. Met de woorden voor je, hoef je alleen maar het geluid van de zanger te imiteren.

Het tempo en ritme waarin liedjes worden gezongen, kunnen je helpen een spreekstijl te ontwikkelen die niet alleen vloeiend is, maar ook aangenaam is om te horen.

Een leuke bijkomstigheid  is dat veel moderne liedjes veel gebruik maken van jargon en lastige, modieuze zinnen bevatten.

  • Om buiten het klaslokaal Engels te leren, en vooral om Britse humor te begrijpen, kijk dan naar populaire televisieprogramma's
    o Er is geen betere manier om het ijs te breken met moedertaalsprekers dan met zinnen en uitdrukkingen van trendy Britse                          tv-programma's.
  • Je leraar Engels kan in de klas films vertonen. Films kijken, met name wanneer Engelse ondertitels zijn ingeschakeld, is een goede manier om de Engelse dialoog te leren kennen zonder de stress van het moeten reageren.
  • Je kunt Engels online leren, via de website van de British Council. Hun online lessen en podcasts mengen het alledaagse Engels met een formelere speech die je misschien tegenkomt in de loop van je dagelijkse leven.
  • Zoek naar 'Engelse cursussen in Londen' op Google of welke stad het dichtst bij je in de buurt is om de docenten in jouw regio te zien.

Zoals hier is opgemerkt, kan vloeiend Engels kan op verschillende manieren worden bereikt.

Van al deze methoden, is niets vergelijkbaar met het feit dat je vandaag en elke dag Engels gebruikt om je Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

Leer hoe je je Engelse accent kunt perfectioneren met onze blog over uitspraak.

 

Online Engels leren

Engels leren groep 8

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,00 (2 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!