Falen is de basis voor succes.

(しっぱいはせいこうのもといなり / shippai wa seikou no motoi nari).

Japans leren kan soms lastig zijn. Dit spreekwoord is een goede bron van motivatie. Zonder het te proberen en af en toe te falen kunnen we niet slagen.

Het goede aan de Japanse getallen is dat je ze vrij eenvoudig zou moeten kunnen leren.

Zoals met alle vreemde talen is het van fundamenteel belang dat je weet hoe je moet tellen. Je moet weten dat je in het Japans, door slechts 11 woorden te kennen, reeds tot 999 kunt tellen!

Bovendien worden in de Japanse taal getallen niet op dezelfde manier aangeduid als in de westerse wereld. Om bijvoorbeeld honderd miljoen te zeggen, groeperen we in het Nederlands doorgaans de cijfers per drie, zo dus: 100 000 000. In het Japans wordt de groepering van getallen steeds met 4 cijfers tegelijk aangeduid, honderd miljoen wordt dus als volgt geschreven: 1 0000 0000.

Door een gevarieerde Japanse woordenschat te leren kun je niet alleen een zin opbouwen, je kunt er ook uitdrukkingen mee maken. Als Japanse lessen het huis zijn, zijn de woorden de bakstenen. Hetzelfde geldt voor getallen. Getallen vormen een essentieel onderdeel van je Japanse woordenschat.

Hier volgen enkele tips om tijdens je Japanse privélessen te leren tellen. Zoek naar leraren Japans met Superprof.

Beginners die Japans willen leren kunnen ook terecht in dit artikel.

De beste leraren Japans beschikbaar
Momo
4,9
4,9 (12 reviews)
Momo
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,8
4,8 (11 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kei
5
5 (4 reviews)
Kei
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sem
5
5 (4 reviews)
Sem
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emma
4,7
4,7 (3 reviews)
Emma
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marina
5
5 (4 reviews)
Marina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Michiko
Michiko
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Junya
Junya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Momo
4,9
4,9 (12 reviews)
Momo
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,8
4,8 (11 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kei
5
5 (4 reviews)
Kei
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sem
5
5 (4 reviews)
Sem
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emma
4,7
4,7 (3 reviews)
Emma
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marina
5
5 (4 reviews)
Marina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Michiko
Michiko
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Junya
Junya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Overeenkomsten en verschillen tussen Japanse en Chinese cijfers

Japanse cijfers zijn ontleend aan het Chinese model. De sinogrammen of tekens die in het Mandarijn voorkomen zijn precies dezelfde als die van Japanse kanji. Met één uitzondering: de telmethode.

In het Japans wordt, net als in het Chinees, de kanji of het sinogram om het getal 1 aan te duiden geschreven met "一". Anderzijds, als men 100 wil uitdrukken, gebruikt men in het Japans de kanji "百" en in het Chinees de tekens "一百", wat zou kunnen worden gelijkgesteld met "eens per honderd".

We vinden hetzelfde principe om "duizend" aan te duiden. "千" in het Japans en "一 千" in het Chinees. Om 2000 of 600 uit te drukken, vinden we wederom dezelfde aanduiding in het Chinees en Japans.

Het enige noemenswaardige verschil is dat we in het Chinees de 1 kwantificeren als we spreken van een dozijn, honderd, of duizend, wat we in het Japans niet doen.

Om te leren hoe je de datum of tijd zegt, moet je eerst de cijfers leren!

Japanse school
Wees gerust, je hoeft niet terug naar school om de cijfers in het Japans te leren! (Bron: Unsplash.com)

Hoe je van 0 tot 9 moet tellen

Als je basis-Japans wilt leren, moet je beginnen met de basisprincipes. De basis van het tellen is het kunnen opzeggen van de getallen 0 tot 9. Net als wanneer je het in de kleuterklas leert, begin je met de basis. Het is dankzij de basis dat we hogere getallen kunnen vormen, zoals bijvoorbeeld 42 of 87.

Japans werkt op dezelfde manier, namelijk een ontleding van het getal in verschillende afzonderlijke eenheden.

De tabel hieronder belicht verschillende nuttige elementen, van het hiragana-schrift, tot de kanji of romaji-transcriptie tot de uitspraak.

 

Cijfer Kanji Hiragana Romaji-uitspraak
0 れい rei eye
1 いち/いつ Ichichi / When ichi / itsu itchi / itsu
2 ni / ni
3 さん San / sanne
4 し / よん shi / yon / chi / tonne
5 Go / go
6 ろく roku / rokou
7 しち / なな shichi / nana / chitchi / nana
8 はち hachi / hatchi
9 きゅう/く kyu / ku / kyou / kou
10 じ ゅ う

 

Deze tabel kan je inderdaad helpen om de mondelinge uitspraak van een getal te beheersen, maar ook het Japanse schrift via de ideogrammen die je bijvoorbeeld in hiragana vindt. Door alle elementen in deze tabel onder de knie krijgen ben je uitstekend op weg om Japans te leren, en vooral de Japanse cijfers en getallen.

We kunnen het ook gebruiken als we ervoor kiezen om eerst Japans te leren spreken, voordat we aan de moeilijke taak van het lezen en schrijven in kana en kanji beginnen.

In dit artikel ontdek je in meer detail hoe je jezelf voorstelt in het Japans.

De beste leraren Japans beschikbaar
Momo
4,9
4,9 (12 reviews)
Momo
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,8
4,8 (11 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kei
5
5 (4 reviews)
Kei
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sem
5
5 (4 reviews)
Sem
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emma
4,7
4,7 (3 reviews)
Emma
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marina
5
5 (4 reviews)
Marina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Michiko
Michiko
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Junya
Junya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Momo
4,9
4,9 (12 reviews)
Momo
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,8
4,8 (11 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kei
5
5 (4 reviews)
Kei
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sem
5
5 (4 reviews)
Sem
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Emma
4,7
4,7 (3 reviews)
Emma
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marina
5
5 (4 reviews)
Marina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Michiko
Michiko
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Junya
Junya
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Enkele cijfers die je moet kennen voor complexere getallen

Rekenmachine
Getallen zijn er niet alleen voor het oplossen van wiskundige problemen. (Bron: Unsplash.com)

Met een gelijkaardige tabel kun je meer leren over getallen die verder gaan dan het cijfer 9. Zoals je zult zien, is het niet nodig om veel te weten. Met de cijfers 0 tot en met 9 zul je uiteindelijk alle getallen kunnen vormen.

 

Getal Kanji Hiragana Romaji Fonetisch
10 じ ゅ う Jou-
20 二十 に じ ゅ う niju nijou-
30 三十 さ ん じ ゅ う Sanju sanjou-
100 ひ ゃ く hyaku hyakou
1000 せ ん sen seine
1 0000 ま ん man manna
10 0000 十万 じ ゅ う ま ん jūman jou-manne
100 0000 百万 ひ ゃ く ま ま ん hyakuman hyakoumanne
1000 0000 一 い い っ せ ん ま ま ん issenman issennemanne
1 0000 0000 お く boku okou

 

De getallen ertussen zijn heel gemakkelijk samen te stellen.
Bijvoorbeeld, voor 20 zien we dat de ontleding van het getal gedaan wordt met 2 en 10, dit om aan te geven dat 20 het equivalent is van twee keer tien.
We vinden deze twee componenten (2 en 10) zowel in het kanji-schrift als in het hiragana, maar ook als we romaji proberen om te zetten. Je moet ook noteren dat in dit geval de 2 altijd vóór 10 komt.

Voor wie zich afvraagt wat het teken '-' betekent in de kolom "uitspraak", onthoud dat dit gewoon bedoeld is om de uitspraak of de laatste lettergreep van het woord in kwestie te verlengen. Om bijvoorbeeld 30 hardop te zeggen zullen we ons concentreren op de "or," die de laatste lettergreep van het woord vormt.

Zoals we al eerder aangaven - en in tegenstelling tot wat je bij tellen in het Nederlands aantreft - gebeurt de Japanse groepering van de getallen per 4 in plaats van per 3. Als je in het Nederlands 100 000 ontleedt als honderd maal duizend, geldt dezelfde logica niet voor Japanse getallen. In het Japans zal honderdduizend niet meer en niet minder zijn dan tienmaal duizend, omdat er gedeeld wordt door 4, en niet door 3.

Dezelfde logica geldt voor één miljoen, dat ontleed wordt in 100 maal 1000. Toch kunnen we hier niet spreken van uitzonderingen, aangezien het telsysteem nu eenmaal verschilt. In de Japanse logica is het dus niet nodig om van een uitzondering te spreken. Er is simpelweg een verschil in hoe we de getallen tellen en schrijven.

De tijd en datum vermelden in het Japans doe je volgens dit artikel.

Enkele uitzonderingen bij Japanse getallen

Tellen met de vingers
Het tellen met de vinger verloopt in Japan ook anders dan in de westerse wereld. (Bron: Unsplash.com)

Helaas is niet alles even gemakkelijk en er zijn enkele getallen die een uitzondering vormen op de algemene regel. Ken je de uitdrukking "de uitzondering bevestigt de regel"? We leerden deze uitdrukking op school al goed kennen, vooral als het gaat om grammatica en het aanleren van alle verschillende uitzonderingen. Voor sommige getallen is het in het Japans net hetzelfde!

Hier bij Superprof willen we niets verborgen houden en daarom moet je deze zeldzame uitzonderingen goed kennen, om ervoor te zorgen dat je geen fouten maakt.

De meeste van die uitzonderingen zijn nogal logisch, zowel mondeling (uitspraak) als schriftelijk. Ze zijn er vaak om de mondelinge dictie of het schrijven gemakkelijker te maken.

Voor 300, zeggen we niet "sanhyaku", maar "sanbyaku" (三百 in kanjis en さ ん び ゃ く in hiragana).

En eveneens:

Voor 600 (六百) zeg je "roppyaku" (ろ ぴ ゃ く) in plaats van "rokuhyaku",
800: (八百): Je zegt "happyaku" (は ぴ ゃ く) in plaats van "hachihyaku",
3000 (三千): Je zegt "san sen" maar "san zen" (さ ん ぜ ん),
8000 (八千): je zegt "hassen".

Het is belangrijk om te weten dat deze uitzonderingen voorkomen in alle getallen waarin ze voorkomen. Bijvoorbeeld 824 of 3252.

Volg je Japanse cursus met een privéleraar!

Enkele voorbeelden voor een beter inzicht

We hebben nu de theorie bekeken, laten we ons nu eens in de praktijk verdiepen. Kun je de volgende getallen ontleden? De antwoorden vind je onder de foto.

 • 15
 • 32
 • 106
 • 1764
 • 15 0000
De les is bijna voorbij
Kom op, hou nog even vol, de les is bijna voorbij! (Bron: Unsplash.com)

De antwoorden zijn:

 • 15 = 十五 tien plus vijf. "jûgo" uitgesproken,
 • 32 = 三十二 drie tientallen en twee eenheden om tweeëndertig te maken (sanjūni in het Japans),
 • 106 = 百六 honderd plus zes (hyakuroku), uit te spreken als "hyakourokou",
 • 1764 = 千七百六十四 (1000 – 7 – 100 – 6 – 10 – 4) dus één keer duizend, zeven keer honderd, zes keer tien, en vier eenheden. We schrijven "sen'shichihyakuroku'jūyon",
 • 15 0000 : 十五万 dat is 15 keer 10.000 en niet honderdvijftigduizend (100 * 50 * 1000) zoals wanneer we ontleden in het Nederlands.

Getallen buiten de wiskunde

Bijvoorbeeld, om een persoon te tellen, gebruikt men de kanji 人, gevolgd door het cijfer of het getal. Toch verandert de uitspraak. Om een persoon aan te duiden, schrijft men bijvoorbeeld "一 人", dat uitgesproken wordt als "hitoli". Merk op dat in het Chinees hetzelfde ideogram bestaat om mensen aan te duiden.

Om te vragen "Hoeveel personen?" gebruiken we "何 人" nan'nin' of "何 名 様", nan'mèèsama in de meer beleefde of formele versie.

Er zijn ook verschillen wanneer je "dingen" telt. Hiervoor gebruiken we de kanji "つ" (tsu) en houden het bij de kanji van het getal of het bijbehorende getal. Eén ding wordt geschreven als "一 つ" maar wordt uitgesproken als "hitotsu" en niet als "itchitsu" zoals we misschien zouden denken.

Er bestaan andere specifieke telmethoden voor het tellen van boeken, meubels, kleren, plakjes, of pillen.

Japan is een land vol cultuur en traditie, en op het gebied van tellen bestaan er zelfs geluks- en ongeluksgetallen.

Maar het enige wat je hoeft te doen is een paar beleefde zinnen leren. Dat is het!

Laat je niet ontmoedigen! Het is niet zo moeilijk als je denkt! Je hebt alvast de cijfers onder de knie!

Het is inderdaad waar dat het Japanse schrijfsysteem anders is dan het Europese. Toch kunnen buitenlanders zich redden door de ongeveer 44 hiragana of katakana-tekens te leren, waarmee klanken worden weergegeven op vrijwel dezelfde manier als in het Nederlands.

Bovendien is de grammatica in het Japans in veel opzichten een stuk eenvoudiger dan die van de Europese talen. Japanse zelfstandige naamwoorden hebben geen geslachten, meervoudsvormen, of begeleidende lidwoorden die je moet leren. De taal kent ook maar twee werkwoordstijden, tegenwoordige en verleden tijd, en er zijn weinig onregelmatige werkwoorden. Gesproken Japans heeft slechts 5 klinkerklanken en de spelling is fonetisch consistent, waardoor de taal betrekkelijk gemakkelijk uit te spreken is.

Kortom:

 • Of je nu naar Japan wilt reizen, naar Kyoto, Osaka, of naar de voet van de berg Fuji, in Japan wilt werken, of gewoon nieuwsgierig bent en de Japanse cultuur of het land van de rijzende zon bewondert, is het erg praktisch om te weten hoe je moet tellen in dagdagelijkse situaties, zoals bij het bestellen in een restaurant of om te weten welke metrolijn je in Tokio moet nemen, bijvoorbeeld. Kortom, tellen is één van de eerste elementen die je moet kennen als je Japans leert.
 • Het Japanse alfabet (kanjis, kana met hiragana katakana) verschilt sterk van het Latijnse alfabet en kan enkele obstakels bevatten voor buitenlandse leerlingen of iedereen die met een ander schrijfsysteem is opgegroeid.
 • Daardoor zal de grootste obstakel bij Japanse getallen het "schrijvende" aspect van de taal zijn. De uitspraak is echter toegankelijker dan wanneer men Chinees probeert te leren.
 • Het laatste dat we je willen meegeven is dat je goed moet opletten hoe getallen zich verdelen per 4, in plaats van 3. Voor 150 000 (15 0000 in het Japans) zal de ontleding dus niet gebeuren zoals in het westen, waar we honderdvijftigduizend zeggen, maar eerder vijftien maal tienduizend. Dit zijn de dingen die je niet mag vergeten als je hardop in het Japans telt!

Verrijk je Japanse woordenschat!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Dieter

Fanatiek reiziger, schrijver en levensgenieter. Actief voor Superprof sinds 2020.