Als we het hebben over grote geesten van onze tijd hebben we het veelal over denkers, leiders of zelfs politici. Als het echter gaat over mensen die ons begrip omtrent de wereld hebben gevormd en waarom we ons gedragen zoals we doen kunnen we beter kijken naar de grote economen van onze tijd.

Economie heeft invloed op bijna elk deel van ons dagelijks leven. We worden vaak direct of indirect beïnvloed door dingen zoals

 • de toestand van onze plaatselijke economie
 • de kracht van de wereldeconomie
 • de plaatselijke en het internationale economische beleid

Dientengevolge is het de moeite waard om tijd te besteden om meer te weten te komen van de denkers die ons huidig begrip van de economie hebben gevormd. Deze mensen maken bovendien deel uit van school of universiteitslessen. Hoe meer je van ze af weet, des te beter zul je in staat zijn om tijdens je studie goed te presteren.

Met dat op het oog geven we hier een overzicht van de tien meest invloedrijke economen aller tijden, en waarom je ze zou moeten kennen.

Bijles economie in Maastricht, neem een kijkje op ons platform.

De beste leraren Economie beschikbaar
Adam
4,9
4,9 (36 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Isa
4,9
4,9 (16 reviews)
Isa
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josephine
4,9
4,9 (22 reviews)
Josephine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Julia
4,9
4,9 (7 reviews)
Julia
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,7
4,7 (6 reviews)
Ton
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cornelis
5
5 (9 reviews)
Cornelis
37€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (36 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Isa
4,9
4,9 (16 reviews)
Isa
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josephine
4,9
4,9 (22 reviews)
Josephine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Julia
4,9
4,9 (7 reviews)
Julia
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,7
4,7 (6 reviews)
Ton
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cornelis
5
5 (9 reviews)
Cornelis
37€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Beroemde Britse Economen

Beatrice en Sidney Webb
De Webbs waren de oprichters van de London School of Economics en waren zelf ook economen | bron: Wikimedia LSE Library

De beroemdste economen zijn ongetwijfeld over de hele wereld te vinden, van Groot Brittannië tot de V.S. en elders. Als het echter gaat om de grondslagen van de moderne economie dan zijn we de volgende economen veel verschuldigd.

Adam Smith (1723 – 1790)

Adam Smith was een filosoof. Hij wordt vaak beschouwd als een van de vaders van de moderne economische wetenschappen. Hij was een vooraanstaand denker  binnen de klassieke economische school. Hij geloofde in laissez-faire politiek en stelde dat vrije markten de neiging hebben om zichzelf te regelen. Hij verwees naar dit concept als de "onzichtbare hand".

Zijn beroemdste werken zijn onder andere Theorie van de morele gevoelens (The Theory of Moral Sentiments) en Hoe worden landen welvarend (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), die in 1759 and 1776 werden uitgegeven. Als je meer bewijs nodig hebt van zijn belangrijkheid, kijk dan op zijn afbeelding die in 2007 op het £20 bankbiljet van de Bank of England werd geplaatst.

David Ricardo (1772 – 1823)

David Ricardo was nog een klassieke econoom die veel theorieën lanceerde over lonen, winst en arbeid. Hierbij behoorden:

 • het economisch concept van pacht
 • het comparatief voordeel
 • de arbeidswaardeleer

Zijn meest beroemde werk is The Principles of Political Economy and Taxation die in 1817 werd uitgegeven.

Bijles economie Groningen, volg lessen op Superprof.

John Maynard Keynes (1883 – 1946)

Keynesiaanse economie speelde een grote rol op het vlak van de macroeconomie. De theorieën van Keynes worden vandaag niet alleen nog steeds gedoceerd, maar hebben ook neventheorieën voortgebracht. Een econoom zoals de onlangs overleden Michal Kalecki heeft zich opgesteld als een voorstander van de na-Keynesiaanse school van economisch denken.

In het kort gezegd verzette Keynes zich tegen laissez-faire. Hij geloofde dat regeringen in zouden moeten grijpen om:

 • de stijgingen en dalingen van de economie te stabiliseren
 • werkeloosheid te verminderen
 • een economische recessie te voorkomen

De gedachtegang van Keynes was revolutionair voor zijn tijd. Hij stelde voor dat de vraag en niet het aanbod de meest belangrijke stuwende kracht was van de economie. Dit ging in tegen de algemene gedachte van die tijd.

Zijn meest beroemde werk is De algemene theorie over werkgelegenheid, rente en geld (The General Theory of Employment, Interest and Money).

Bijles economie in Leiden.

Plakkaat van woning John Maynard Keynes
Keynes is een van de meest invloedrijke economen die ooit geleefd hebben | bron: Edwardx - Own work, CC BY-SA 4.0,

Amelia Fletcher (1966 – )

Als Keynes gezien wordt als revolutionair in de wereld van de economie, dan heeft Amelia Fletcher de grenzen die traditionele economen aangeven helemaal verdoezeld. En dat is niet alleen omdat ze een van de schaarse vrouwen is die een naam voor zichzelf hebben gemaakt op het vlak van de economie!

Ze verkreeg haar doctoraat in de economie op het Nuffield College toen ze nog maar 27 was. Acht jaar later werd ze op het Bureau voor Eerlijke Handel aangesteld als hoofdeconoom. Voor degenen die het niet weten: dit bureau regelt economische zaken van Groot Brittanië.

In oktober 2016 werd ze aangesteld om de Autoriteit voor Effecten en Markten te leiden. Dit is een regeringsinstantie die zorgt voor sterke bedrijfsconcurrentie (en oneerlijke zakendoen tegengaat). Deze  vrouw is niet het stereotype van een econoom maar ze heeft wel veel bereikt.

Misschien kun je je eigen economie studie even opzijleggen en haar op een heel andere manier in een concert meemaken terwijl ze zingt en gitaar speelt met de Canterary Wires!

Arthur Cecil Pigou (1877 – 1959)

Iedereen is wat 's werelds meest invloedrijke economen betreft op de hoogte van John Keynes, maar velen zien zijn beschermheer over het hoofd. Arthur Pigou werd op de Harrow School opgeleid. Hij won later als geleerde van de geschiedenis op het King’s College verschillende prijzen waaronder één vanwege een gedicht geheten de Chancellor’s Gold Medal.

Hij kwam via een omweg in aanraking met de economie: via filosofische en ethische studies. Maar toen hij eenmaal zicht kreeg op het onderwerp bleek hij er heel vaardig in te zijn. Dit was vooral omdat hij de legendarische Alfred Marshall als docent had.

Later zou hij Marshall opvolgen. Hij werd aangesteld als Professor van Politieke Economie. Kort na deze aanstelling te hebben verkregen maakte hij fondsen beschikbaar voor het werk van Keynes op het gebied van de waarschijnlijkheidstheorie.

De twee heren zouden later heel verschillende gezichtspunten hebben over hun verhouding. Pigou stelde dat de theorie van Keynes aanzienlijke verdienste had. Keynes maakte echter voornamelijk kleinerende opmerkingen over zijn beschermheer.

Pigou’s meest blijvende nalatenschap op het terrein van de economie blijft het concept van de externaliteit (neveneffecten), dat essentieel is voor de moderne welvaartseconomie en de milieu-economie. Als je ingeschreven bent in de School of Economics te Cambridge dan zou je je dank moeten uitspreken aan Arthur C. Pigou.

Terwijl hij in 1901 daar Economie studeerde stelde hij een lesplan op dat de volgende dertig jaar door iedere student Economie is gevolgd. Tot op de dag van vandaag beïnvloedt het daar nog steeds de economische leergangen!

W. Arthur Lewis (1915 – 1991)

Lewis promoveerde aan de London School of Economics onder begeleiding van Sir Arnold Plant. Hij koos om acht jaar staflid te blijven na zijn doctoraal te hebben behaald.

Vervolgens doceerde hij op het Universiteit van Manchester, waar hij een aantal van zijn meest invloedrijke economische ideeën formuleerde. Deze hadden te maken met inkomen en kapitaal in ontwikkelingslanden.

Terwijl hij in Manchester was gaf hij een artikel uit die het Lewis Model introduceerde. Deze is ook bekend als het Dual Sector model.

Hij verkreeg veel ervaring door de geldbeweging te analyseren in Ghana, een land dat net in 1957 zijn onafhankelijkheid had verkregen. Hij was als hun eerste aangestelde economische adviseur behulpzaam in het opstellen van het eerste vijfjarenplan van dit land.

Zijn onderzoek naar ontwikkelingseconomie leverde hem de Nobel Memorial Prijs op in 1979, gedeeld met Theodore Schultz.

Beatrice Webb (1858 – 1943)

Martha Beatrice Webb was opmerkelijk vanwege het feit dat ze nooit een formele opleiding had genoten. Toch had ze sterke ideeën over opvoeding in het algemeen en de invloed van samenwerking op een samenleving.

Webb was een toegewijde socialist en schaafde haar ideeën bij terwijl ze huur inde. Deze positie nam ze over van haar oudere zus.

Ze hielp ook haar neef Charles Booth de sloppenwijken van London onderzoeken. Zijn studie van de armen in de hoofdstad wordt weergegeven in het grote werk Life and Labour of the People in London, een schokkend rapport dat uiteindelijk leidde tot regeringsingrijpen om armoede tegen te gaan.

Intussen gebruikte Beatrice, die nooit klassikaal onderwijs had genoten, een deel van de toelage die zij en haar echtgenoot ontvingen om de London School of Economics and Political Science op te richten.

Mocht je het apart vinden dat zij zo een onderwerp koos om een school aan te wijden, bedenk dan hoeveel tijd, energie en inspanning ze gestopt heeft in het verbeteren van de levens van mensen.

Ze heeft een aantal bijdragen geleverd aan de Cooperative Movement Economic Theory en publiceerde zelfs verschillende proefschriften over dit onderwerp.

Zij en haar echtgenoot waren sterke voorstanders van het concept van een centraal plan. Zij bedacht de term collectieve arbeidsovereenkomst (collective bargaining) om uiteenlopende entiteiten weer te geven die elkaar tegemoetkomen en een overeenkomst te maken over werkaspecten zoals salarissen en arbeidsomstandigheden.

Lijsten van Amerikaanse Economen

Naast alle prominente Britse economen zijn er door de jaren heen eveneens in de V.S. en elders grote economen geweest.

Bijles economie in Rotterdam, Superprof helpt je verder.

foto van econoom Irving Fisher
Irving Fisher is een van de top economen van zijn tijd. | bron: Bain News Service - Public Domain,

Irving Fisher (1867 – 1947)

Fisher was een van de meest vooraanstaande economen van de vroege twintigste eeuw. Je kunt zelfs zeggen dat hij een van de eerste beroemdheden was op economisch gebied.

Fisher droeg in grote mate bij aan de grondslagen van het monetarisme en is wellicht het meest bekend vanwege zijn twee werken: The Debt-Deflation Theory of Great Depressions en The Theory of Interest.

Alhoewel zijn bijdragen op het gebied van de economie aanzienlijk zijn heeft hij een beroemde tegenslag meegemaakt toen hij in 1929 verklaarde dat de "beursprijzen zo te zien een permanent hoogvlakte hebben bereikt" en juist dagen daarna de Wall Street crashte en het begin van de Grote Depressie werd ingeluid.

Milton Friedman (1912 – 2006)

Milton Friedman wordt vaak afgeschilderd als een tegenhanger van Keynes. Hij speelde een belangrijke rol in de Chicago School of Economics. Hij volgde de voetstappen van Adam Smith en betuigde voor een vrije markt. Het meest bekend  is hij vanwege zijn aanmoediging van vrije markt kapitalisme.

Friedman pleitte in tegenstelling tot Keynesiaanse theorie voor:

 • minder regeringsingrijpen
 • een voortdurende toename van de geldvoorraad binnen groeiende economieën
 • zwevende wisselkoersen

Zijn werk wordt overal erkend. Vaak wordt hij naast Keynes gezien als een van de grootste economische denkers van de twintigste eeuw. Friedman ontving in 1976 de Nobel Prijs voor Economie.

Joseph Stiglitz (1943-)

Joseph Stiglitz was professor op de Columbia Universiteit. Hij maakt deel uit van de nieuwe Keynesiaanse economische school en heeft aanzienlijke bijdragen geleverd aan het vak van de economie. Zijn functies waren Hoofdeconoom en Senior Vicepresident bij de Wereldbank. Hij diende ook in de raad van economische adviseurs tijdens het presidentschap van Bill Clinton.

In 1979 ontving hij de John Bates Clark Medaille, in 2001 de Nobelprijs in Economie, en deelde in 2007 in de Nobelprijs voor de Vrede. Hij wordt algemeen erkend voor zijn bijdragen aan de Macro Economische Theorie en onderwijs. Daarnaast heeft hij een groot aantal boeken uitgebracht.

Hij is bekend voor zijn kritiek op de laissez-faire economen en op instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds.

Alan Greenspan (1926 – )

Greenspan is een van de mikpunten van de toorn van Stiglitz juist vanwege zijn laissez-faire houding naar de economie. Hij is berucht geworden vanwege een aantal economische aardbevingen die de Verenigde Staten en de rest van de wereld tijdens zijn aanstelling als voorzitter van de Federale Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten hebben getroffen.

Hij is ook een invloedrijke econoom die niet altijd zijn voeten stevig geplant had op dit carrièrepad. Aanvankelijk studeerde hij muziek op Julliard en speelde saxofoon en clarinet.

Misschien had hij wel economie in zijn bloed. Zijn vader was een markt analyst en een effectenmakelaar. Of misschien was het zijn vriendschap met John Kemeny dat zijn liefde voor getallen aanwakkerde.

Hoe dan ook, Greenspan schreef zich in op de Stern School of Business waar hij al spoedig zijn Masterdiploma in Economie verwierf. Later zocht hij overplaatsing naar New York University alwaar hij zijn doctoraal behaalde.

Hij was gedurende lange tijd lid van de industriele 'denktank' The Conference Board en mede daardoor een vanzelfsprekende keuze voor de aanstelling bij de Federale Reserve.

Onder zijn voorzitterschap troffen meerdere economische crises de VS en de rest van de wereld. Deze volgden elkaar snel op:

 • Twee maanden nadat hij aangesteld werd vond Black Monday plaats. De wereldwijde aandelenmarkt stortte in 1987 in te beginnen in Hong Kong en vervolgens de wereld over.
 • De Dot.Com zeepbel (1995-2000) waarvan wordt beweerd dat het is gebeurd door zijn voortdurend verhogen van de rente.
 • In 2001 leidden meerdere bedrijfsschandalen (en de 9/11 gebeurtenis) de Fed ertoe om de rente te verlagen tot 1% waardoor er schandalige leningen en speculatie ontstond.
 • De 'rommelhypotheekcrisis' wordt vaak toegeschreven aan het beleid van Greenspan terwijl hij voorzitter van de Fed was.
 • De wereldwijde economische neerval in 2008 wordt toegeschreven aan zijn laissez-faire vorm van economie bedrijven.

Nadat hij in 2007 de Fed verliet nam hij bij de Exchequer een erefunctie aan.

Elinor Ostrom (1933 – 2012)

Mevrouw Ostrom was een politieke econoom. Tijdens haar jeugd raadde haar moeder af om naar de universiteit te gaan omdat ze verdere opleiding van haar dochter zinloos vond.

Desondanks ging ze door en studeerde politieke wetenschappen op het UCLA. In drie jaar maakte ze haar Bachelors af dankzij het feit dat ze zomerklassen volgde.

Ze kon geen PhD in economie volgen omdat ze op de middelbare school geen meetkunde had gevolgd. Daarom werd ze eerst Master of Arts en daarna PhD in politieke wetenschappen.

Een ordening van hulpbronnen die in de praktijk werkt, kan ook in theorie werken – een beschrijving van Ostrom’s Law door Lee Ann Fennel

Deze gezegde kwam voort uit haar werk ten behoeve van het beheer van natuurlijke hulpbronnen om een ineenstorting van het ecosysteem te voorkomen.

Eerder werd aangenomen dat natuurlijke hulpbronnen zoals water en land die nodig zijn voor iedereen in de gemeenschap snel uitgeput zouden raken door hamsteren, wanbeleid of uitputting.

Ostroms onderzoek wees echter uit dat leden van de gemeenschap samenwerken om hun hulpbronnen te beschermen en te vernieuwen. Zij rekende af met het lang aangehouden idee over hoe een gemeenschap haar ecologie zou beheren en onderhouden.

In 2009 ontving ze voor haar werk in economisch bestuur de Nobel Memorial Prise. Tot op heden is zij de enige vrouw die ooit op het terrein van de economie een Nobel erkenning heeft ontvangen.

Bijles economie op Superprof.

Internationale Topeconomen

De grootste denkers op het vlak van de economie kwamen in alle hoeken van de wereld voor. Hieronder belichten we enkele van de belangrijkste.

Foto van Karl Marx op oudere leeftijd
Karl Marx, een van de meest invloedrijke economen aller tijden | bron:
Public Domain

Karl Marx (1818 – 1883)

Tegenwoordig is Karl Marx beter bekend als een revolutionair die de voordelen van het communisme bejubelde. Maar hij heeft een onmiskenbare invloed gehad op het economisch denken en principes die vandaag de dag door veel landen worden gevolgd.

Marx werd geboren in het Duitse Trier en wordt beschouwd zowel als filosoof en als econoom. Hij is beroemd vanwege Het Communistisch Handvest dat hij samen met Friedrich Engels heeft geschreven. In dit werk leggen Marx en Engels de aard van het Marxisme uit en verklaren ook volgens hen het kapitalistische systeem tot stand is gekomen. Zij stelden dat een kapitalistische samenleving onhoudbaar is en uiteindelijk zal worden vervangen door een socialistische samenleving.

Friedrich Hayek (1899 – 1992)

De Oostenrijkse Friedrich August von Hayek was een vooraanstaande econoom tijdens de Grote Depressie. Hij is waarschijnlijk het meest bekend door zijn verzet tegen de standpunten van Keynes. Deze botsing van standpunten wordt vaak in werken over Keynes en Hayek aangehaald. Het is zelfs in de populaire verbeelding terecht gekomen. Er zijn bijvoorbeeld zelfs op YouTube disputen die de standpunten van de twee economen aangeven.

Hayek geloofde in de kracht van de vrije markt en beweerde dat prijzen in een economie de vrijheid moeten hebben om te veranderen, aangezien dit weergeeft hoe goed de economie er voor staat.

Evenals andere namen op de lijst is Hayek in academische kringen vereerd. Hij ontving tijdens zijn leven:

 • de Nobelprijs voor Economie (1974)
 • de Companion of Honour (1984)
 • de Presidential Medal of Freedom (1991)

Amartya Sen (1933-)

Amartya Sen is een Indiaanse econoom die internationaal bekend staat. Hij heeft vooral ethische overwegingen achter zijn economisch denken benadrukt. Sen heeft in een grote mate bijgedragen aan het vak van de welvaarteconomie en stelde dat hongersnoden voorkomen niet vanwege voedseltekort maar vanwege een gebrek aan inkomen. Sen ontving de Nobelprijs in de Economie in 1998.

Daniel Kahneman (1934-)

Kahneman is een Israelisch-Amerikaanse psycholoog die bekend is om zijn werk binnen het betrekkelijk nieuwe vlak van de gedragseconomie.

Vroegere denkrichtingen waaronder Keynesianisme en monetarisme richtten zich meer op de wetenschap of de wiskunde achter economische tendensen. Gedragseconomie heeft meer belangstelling voor hoe mensen zich soms irrationeel gedragen en hoe dit onze economisch gestel beïnvloedt.

Hij ontving de Nobelprijs voor Economie in 2002.

Ernst Fehr (1956 – )

Deze gedragseconoom, aangeduid als de meest invloedrijke econoom in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in 2016 maakt samen met zijn broer Gerhard forse stappen in het betrekkelijk nieuwe terrein van de neuro-economie.

Hij doceert microeconomie en experimentele economie op het Universiteit van Zürich. Zijn onderzoek naar menselijke medewerking en socialiteit heeft een groeiende interesse teweeggebracht in academische kringen, zowel wat antropologie als economie betreft!

Hij heeft ettelijke onderscheidingen en prijzen voor zijn werk ontvangen. Daarnaast heeft hij in meerdere landen in economische kringen erelidmaatschappen gekregen.

Hernando de Soto Polar (1941 – )

De Soto is bekend voor zijn werk in de informele economie. Hij droeg bij aan Peruaanse hervormingen wat landbezit en ondernemerschap betreft en stelt dat een land dat niet op de hoogte is van al zijn economische activiteiten geen sterke markteconomie kan hebben.

Hij doelt specifiek op de micro-ondernemers die geen akte of titel hebben wat hun land, huis of onderneming betreft. Ze kunnen daardoor moeilijk leningen krijgen of wettelijke bescherming genieten als ze hinder ondervinden van  een buitenstaander.

Zulke omstandigheden leiden tot parallelle economieën: één ervan wordt belast en is gereguleerd terwijl de andere onbeschreven verloopt.

De ‘informele’ economie wordt grotendeels gedreven door een bureaucratie die oneerlijk en omslachtig is en niet reageert. Dit zijn juist de omstandigheden die de Soto tracht te hervormen – niet alleen in zijn geboorteland maar de wereld over. Hij bezocht onlangs een topconferentie onder leiding van Sir Richard Branson.

Het onderwerp was blockchain en hoe het de traditionele wijzen van boekhouden kan worden vervangen wat betreft het vermelden (en dus officieel maken) van de landrechten van inheemse bevolkingsgroepen overal ter wereld. Het project heeft al succes geboekt: Georgië gebruikt blockchain technologie om land toe te kennen aan families die er generaties lang op gewerkt hebben.

Neem bijles economie op Superprof.

vrouwen op theeplantage
De informele economie benadeelt zowel de mensen als de economie in het algemeen. De inheemse bevolking bewerkt hun land al generatieslang en lijdt onder de informele economie | bron: Wikimedia Commons

Bestudeer Beroemde Economen die je Aantrekken

Alhoewel de heersende economische theorieën begrijpelijkerwijs meegaan met hun tijd zijn we nog steeds veel verschuldigd aan economen zoals:

 • Keynes
 • Milton
 • Hayek
 • Adam Smith

Hun gezichtspunten verschillen in hoe de economie wel of juist niet gestuurd moet worden door de overheid. Al deze denkers hebben de wereld van de economie en de economische theorie zoals we die vandaag bezitten gevormd. Dientengevolge is er veel waarin hun theorieën en ideeën ons kunnen leren, zowel van onze plaatselijke economie als van die van de wereld.

Vanwege hun belang is het niet vreemd dat je tijdens je studie economie van hen hoort. Je kunt door buiten de lessen meer van hen te weten te komen flink vooruitkomen wat je studie betreft. Het zal je van naslagmateriaal voorzien waar je voordeel uit kunt trekken als je een examen doet of een verslag moet schrijven.

Als je echter meer van een bepaalde denker in de economie te weten wilt komen kun je altijd een bijlesleraar economie nemen om je thuis of online er meer van te vertellen. Je kunt ook beroemde boeken over economie lezen.

Superprof heeft allerlei bijlesleraren die je hierbij kunnen helpen. Ze zijn heel bekend met de bovenstaande economen en zouden je graag assisteren!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler voor Superprof sinds het begin!