Of je nu economie als profielvak hebt op de middelbare school of het als hoofd of bijvak hebt op de universiteit, in beide gevallen zijn er lijsten van beroemde economen, werken en theorieën waarvan verwacht wordt dat je ze kent en begrijpt.

Er wordt ook wel gezegd dat je tenminste op de hoogte moet zijn van allerlei economische beleidsvormen en ook economische problemen, en tevens van wat topeconomen van Keynes tot David Ricardo van zulke kwesties zouden hebben gezegd.

Als je via Superprof economie bijles krijgt kun je er zeker van zijn dat je zult leren over de sleutelfiguren die het economie vakgebied vorm hebben gegeven. Je kunt ook je studie op een aantal manieren steunen door bijvoorbeeld:

 • een aantal van de grootste werken geschreven door beroemde economen over hun vakgebied en onderwerpen zoals prospect theorie en de onzichtbare hand te bestuderen
 • meer te leren over economie in het dagelijks nieuws
 • aandacht te schenken aan de gedachten en stellingen van vroegere en huidige economische kopstukken.

Met deze onderwerpen in gedachten zullen we je in dit artikel erop wijzen welke economen, theorieën en werken als het ware verplichte kost zijn voor economie studenten.

De beste leraren Economie beschikbaar
Adam
4,9
4,9 (38 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Isa
4,9
4,9 (16 reviews)
Isa
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josephine
4,9
4,9 (22 reviews)
Josephine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (11 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Julia
4,9
4,9 (8 reviews)
Julia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (6 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (38 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Isa
4,9
4,9 (16 reviews)
Isa
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josephine
4,9
4,9 (22 reviews)
Josephine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (11 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Julia
4,9
4,9 (8 reviews)
Julia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (6 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De 10 Beroemdste Economen Aller Tijden

Ongetwijfeld heb je al tijdens je lessen economie van hun namen gehoord. Er zijn veel beroemde economen maar slechts een paar die in hun veld echt hebben uitgeblonken, zoals:

 • Adam Smith
 • John Maynard Keynes
 • Milton Friedman
Adam Smith, een beroemde econoom
Gravure van Adam Smith | bron: Wikimedia Commons

Keynes en Friedman zijn in ieder economie lesplan verplicht leesmateriaal, vooral omdat hun tegengestelde gezichtspunten een cruciale achtergrond vormen voor het economische beleid dat veel van de twintigste eeuw heeft vormgegeven.

Keynesianisme pleitte voor marktregulering en overheidsuitgaven om de pieken en dalen cyclus van de economie te beheersten. Het heeft concepten zoals 'totale vraag' ingevoerd. Eigenlijk vormt veel van Keynes werk de basis van de hedendaagse macro economie.

Friedman geloofde anderzijds vast in de vrije markt en was het dus oneens met Keynes. Zijn stem was in de twintigste eeuw wellicht niet zo sterk maar zijn ideeën vergaarden een breed scala van volgelingen die in een vrije markt kapitalisme geloven.

Het is van belang op te merken dat de economie een vak is vol van economen, van Hayek tot Marx, die zeer verschillende standpunten hebben ingenomen. Dat is het geval met de conflicten rondom:

 • of kapitalisme of socialisme een beter economisch model is
 • of er meer markt regulering zou moeten zijn
 • of een laissez-faire benadering wel of niet goed is

Ongeacht hoe je persoonlijk deze kwesties beziet is het toch een uitstekend idee om er veel over te lezen en te gaan begrijpen wat de sleuteltheorieën van deze grote economen, waarvan velen een Nobelprijs hebben ontvangen, inhouden.

Op die manier zul je als je naar een economieprobleem kijkt je analytische vaardigheden kunnen bijschaven. Het zal je ook een betere begrip geven van de manieren waarop de ene economische school van de ander verschilt.

Vergeet niet dat als je hulp nodig hebt om je kennis op de fijne puntjes van bijvoorbeeld figuren zoals Keynes te vergroten om een Superprof bijlesleraar in de hand nemen.

Economie bijles op Superprof, boek een les.

grafiek van de relatie tussen IS (goederen en diensten) en LM (geldmarkt)
Leer de verschillende economische modellen kennen door erover te lezen | bron: Jdevine op Wikimedia Commons

De 10 Meest Beroemde Economie Boeken

Er zijn heel wat boeken te vinden over economie. Dientengevolge zijn er allerlei boeken die zich gericht hebben over bepaalde delen van het vakgebied. Als je dus graag:

 • wat wilt lezen over gedragseconomie
 • meer te weten wilt komen over de geschiedenis van de economie
 • meer wilt begrijpen van de hoofdprincipes van macroeconomie

dan is er altijd wel een boek te vinden die je uitleg kan geven.

Een uitstekend werk dat iedere studie gedragseconomie zou kunnen aanvullen is Ons feilbaar denken door Daniel Kahneman, van huis uit een psycholoog. Hij stelt dat mensen bepaald geen 'homo economicus' zijn maar juist vaak erg irrationele keuzes maken.

Wil je echter wat meer in de geschiedenis duiken en daarvoor een klassiek werk over de economie willen lezen dan doe je er goed aan om De welvaart van landen door Adam Smith te lezen. Dit boek behandelt onderwerpen zoals de vrije markt naast anderen zoals werkverdeling.

Als je de tijd neemt om een breed scala van werken over economie onderwerpen te lezen dan zal niet alleen je waardering voor deze gedachtestromingen binnen de economie toenemen maar je zult tegelijkertijd meer bekend raken met de theorieën en overtuigingen van belangrijke economen.

Je kunt bijvoorbeeld veel begrijpen over wat Karl Marx in zijn werken Het communistische manifesto en Het kapitaal te zeggen had over kapitalisme en socialisme, ook al ben je misschien niet met hem eens. Het is vaak gemakkelijker om het perspectief en de ideeën van een denker te begrijpen als je hun eigen woorden hebt gelezen dan wanneer je een samenvatting van hun economisch werk doorleest.

Bijles economie op Superprof.

Foto van Daniel Kahneman, een grote econoom
Daniel Kahneman, een van de meest beroemde economen van onze tijd | bron: Buster Benson op Flickr

10 Beroemde Voorbeelden van een Economische Crisis

Het is belangrijk om zoveel mogelijke te weten van bepaalde economen en hun werken zoals bijvoorbeeld Keynes, Hayek, Marx of Friedman. Daarnaast is het ook de moeite waard om wat tijd te nemen om te onderzoeken wat er met de wereldeconomie of plaatselijke economieën gebeurt als er een crash of een ander soort marktfalen voorkomt.

Er zijn in het recente verleden een aantal crashes geweest en de crisis van 2008 wordt waarschijnlijk het meest aangehaald. Economische instortingen zijn echter bepaald niet een fenomeen van alleen de 20e en de 21e eeuw.

Er waren bijvoorbeeld een aantal crashes en speculatieve zeepbellen in de 17e en de 18e eeuw. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • de tulpengekte in Nederland in de 17e eeuw
 • de Mississippi zeepbel van de 18e eeuw
 • de Franse revolutie van 1789

Als je wat tijd besteedt met het onderzoeken van deze crashes dan zul je bepaalde parallellen of patronen kunnen gaan ontdekken in waarom crashes gebeuren en hoe ze opgelost kunnen worden zodat landen weer tot economische groei kunnen terugkeren.

Als je echter je studie wilt beperken tot een of twee beroemde crashes, dan is er veel voor te zeggen dat je kijkt naar de meest beroemde economische crash: de Grote Depressie. Deze was een gevolg van de Wall Street crash die in 1929 plaatsvond. De wereld werd hierdoor in een jarenlange recessie gedreven. Er is veel over geschreven en gediscussieerd, dus er is veel relevant en interessant materiaal over dit onderwerp te vinden.

Je kunt natuurlijk ook een Superprof bijlesleraar in de arm nemen. Hij of zij zal beruchte economische instortingen met je in detail kunnen doornemen en je voorzien van interessante wetenswaardigheden en feiten die je in je volgende proefwerk of test kunt aanhalen.

Grafiek met Dow Jones industriele gemiddelde van oktober 1929 tot oktober 1930
De Wall Street crash en de Grote Depressie zijn een beroemd voorbeeld van een wereldwijde economische instorting | bron: Wikimedia Commons

10 Beroemde Theorieën van Economen

Het leren kennen van de hoofdfiguren van de economie is nuttig, maar het beste is dat je leert begrijpen wat hun basistheorieën waren.

Door over de meest bekende economische theorieën te lezen zul je:

 • je begrip verdiepen van hoofdfiguren in de economie zoals Keynes, Friedman of Smith
 • meer bekendheid krijgen van verschillende economische concepten van laissez-faire tot speltheorie
 • begrijpen bij welke gedachtescholen de economen behoorden.

Er zijn economische modellen en concepten die al honderden jaren bestaan. Een voorbeeld daarvan is de klassieke economie met als voorvechters figuren zoals Adam Smith. Andere even boeiende en oudere theorieën die bestaan zijn:

 • de Keynesiaanse economie
 • Milton Friedman en de theorie van het monetarisme die sterk aan hem is verbonden
 • Marxisme en in het bijzonder de kritiek die Marx leverde op kapitalistische economieën.

Er zijn daarnaast jongere economische concepten die de laatste tientallen jaren de aandacht trekken. Speltheorie en prospect theorie (vooruitzichttheorie) zijn allebei in verhouding nieuwe economische theorieën. Prospect theorie in het bijzonder heeft veel gedaan om ons begrip bij te brengen in het veld van de gedragseconomie. Het spreekt het idee tegen dat mensen altijd rationele economische beslissingen nemen.

Niet iedere economische theorie is noodzakelijkerwijs in overeenstemming te brengen met andere theorieën. Keynes en Friedman zijn twee beroemde voorbeelden van economen waarbij de ideeën elkaar flink in de haren hebben gezeten. Toch is het belangrijk om over verschillende en tegenstrijdige economische theorieën te lezen.

Dat zal niet alleen je vaardigheden in economische analyse verhogen maar het zal ook je begrip van het terrein van de economie en met welke kwesties de huidige economen worstelen verbeteren, of dat nu is:

 • de inflatie
 • de werkeloosheid
 • het monetair beleid.

Uiteindelijk zul je, als je je studies kunt verdiepen door de meest beroemde voorbeelden van economische theorie te onderzoeken beter in staat zijn om je examens te maken.

Als je daarnaast hulp nodig hebt in de voorbereiding voor een examen of werkstuk of als je meer wilt weten over een bepaalde econoom zoals Stiglitz, dan kun je je voor hulp altijd wenden tot bijles sites zoals die van Superprof.

Boek bijles economie op Superprof.

Er zijn daar allerlei bijlesleraren voorhanden die zowel online als thuislessen verzorgen. Je zult zeker een passende bijlesleraar met de benodigde expertise kunnen vinden.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!