"De pure wiskundige is, net als een musicus, een vrije schepper van een wereld van geordende schoonheid." -Bertrand Russell

Wiskunde is een essentiële academische discipline met veel verschillende takken die allemaal het bestuderen waard zijn, zoals meetkunde, goniometrie en algebra.

In het artikel van vandaag bestuderen we een heleboel noodzakelijke informatie over algebra en proberen we middelbare scholieren aan te moedigen om van hun leerervaring te genieten.

Zoek hier naar wiskunde bijles in de buurt.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Grondslagen van de Algebra

Angst voor algebra
Sommige wiskundige problemen zijn verwarrend en kunnen sommigen zelfs angst aanjagen. (Bron: Unsplash.com)

De meningen over algebra zijn nogal verdeeld. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich degenen die de logische uitdrukkingen en de efficiëntie van algebra erg waarderen, terwijl er aan de andere kant mensen zijn die de vele regels en de complexiteit van algebra verachten.

Toch is het belangrijk te vermelden dat algebra een essentiële academische discipline is die wereldwijd wordt onderwezen; er is geen ontkomen aan, dus is het beter om te proberen ervan te genieten! 

Algebra kan eenvoudig worden gedefinieerd als een essentieel onderdeel van de wiskunde waarin letters en symbolen worden gebruikt om getallen en hoeveelheden weer te geven in formules en vergelijkingen; het is de manier waarop vergelijkingen verbanden tussen variabelen beschrijven.

Algebra werd oorspronkelijk uitgevonden door geleerden om wiskunde eenvoudiger te maken voor iedereen.

Hoewel de ontwikkeling van de algebra aan veel mensen wordt toegeschreven, komt de term algebra voort uit het Arabische woord "al-jabr", dat aanvankelijk werd aangetroffen in de 9de-eeuwse manuscript van Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, en dat vertaald "Het Allesomvattende Boek over Berekening door Voltooiing en Afweging" betekent.

Al-Khwarizmi's boek was een meesterwerk dat de aandacht vestigde op feiten zoals de verdeling van land, regels over erfenissen en het gelijk verdelen van salarissen. 

Het is belangrijk te vermelden dat, hoewel Al-Khwarizmi wordt toegewezen aan het ontstaan van algebraïsche uitdrukkingen en termen, het tot de Europese Renaissance duurde voordat wiskundigen de symbolische algebra van vandaag introduceerden.

Lees meer over de geschiedenis van de algebra.

Er zijn talloze takken in de algebra, waarvan één de lineaire algebra is: lineaire vergelijkingen die over lineaire combinaties gaan. Lineaire algebra wordt gebruikt in bijna alle gebieden van de wiskunde die te maken hebben met meetkunde, wetenschappen en techniek.

Aangezien het niet ongewoon is om uiterst complexe algebraïsche uitdrukkingen tegen te komen, moet algebra vereenvoudigd worden zodat het vertrouwder en eenvoudiger wordt. 

Hoe doe je dit?

Algebra kan vereenvoudigd worden door gelijksoortige termen te combineren, haakjes weg te laten, mintekens zoals aftrekken en negatieven, en door de BEDMAS- of PEMDAS-bewerkingsvolgorde te volgen.

Nadat je de oorsprong en de precieze definities van algebra hebt ontdekt, is het belangrijk om de voordelen van algebra te kennen, zoals onder andere efficiëntere wiskundevaardigheden, logischer denken en het algemeen nut in het dagelijks leven.

Waar Vind Je een Leraar Algebra

Een leraar inschakelen
Een online of privéleraar inschakelen om meer over algebra te leren is een geweldig idee. (Bron: Unsplash.com)

Heb je na het toepassen van verschillende technieken zoals shortcuts, je aansluiten bij studiegroepen of je ouders om hulp vragen nog steeds moeite om de essentiële concepten van algebra onder de knie te krijgen?

Maak je geen zorgen, de leraren op Superprof staan paraat!

Een gekwalificeerde docent inschakelen is de perfecte oplossing om je wiskundeproblemen op te lossen. Privéleraren die gespecialiseerd zijn in een bepaald domein worden sterk aanbevolen, omdat ze de student vertrouwen inboezemen, persoonlijke begeleiding bieden en beschikbaar zijn op een tijd en een plaats die het best bij je past.

Wanneer je op zoek bent naar een leraar algebra, is het cruciaal om te zoeken naar kwaliteiten die evident zijn voor de beste leraren, zoals geduld, communicatieve vaardigheden en didactische bekwaamheid. 

Hoewel er veel sites voor bijles bestaan in Nederland, is de beste optie sowieso Superprof.

Met wiskundeleraren die in heel Nederland sessies bieden tegen zeer betaalbare prijzen, beschikt Superprof over een waaier aan docenten die voldoen aan de behoeften van iedereen. 

Of de leerling nu online of in persoon les wil volgen, er is sowieso de mogelijkheid om leraren te vinden die aan jouw wensen voldoen. Kijk op de website van Superprof om een professionele wiskundeleraar in de buurt te vinden. Wil je het beste weten aan docenten op Superprof? De eerste les is volledig gratis! Dat betekent dat je, wanneer je merkt dat je niet geniet van de lessen, niet bij je eerste docent hoeft te blijven.

Schakel vandaag nog een privéleraar van Superprof in om al je algebra-ellende te verhelpen; je zult er geen spijt van krijgen, beloofd! Start zo snel mogelijk met je bijles, huiswerkbegeleiding en/of wiskunde examentraining!

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Inleiding tot Variabelen in Algebra

Aangezien algebra zo'n gelaagde academische discipline met vele concepten is, is het soms noodzakelijk om elk concept apart te analyseren om een beter inzicht in het onderwerp te verkrijgen.

Wat gaan we nu onderzoeken? 

Variabelen. Vooraleer je een algebraïsche uitdrukking oplost, vertaalt of evalueert, moet je vertrouwd zijn met variabelen; ze vormen namelijk een essentieel aspect van algebra dat niet kan worden genegeerd.

Maar wat is een variabele nu precies?

Een variabele kan omschreven worden als een letter die gebruikt wordt om een getal te vervangen. De meest gebruikte variabelen die in algebraïsche uitdrukkingen worden gebruikt zijn bijvoorbeeld de letters x, y, z, a, b, c, m, en n. Sommige letters, zoals i of e worden niet gebruikt als variabelen, aangezien ze andere waarden hebben in de algebra. Het is ook belangrijk te vermelden dat de letter o nooit wordt gebruikt omdat deze verward zou kunnen worden met het cijfer 0.

Gezien het aantal letters dat potentieel als variabelen kan worden gebruikt, is er één teken dat absoluut moet worden vermeden. Welke is dat? Het vermenigvuldigingsteken. De letter x wordt nogal vaak gebruikt voor variabelen; daarom zou het gebruik van het vermenigvuldigingsteken een probleem kunnen zijn en onnodige verwarring kunnen veroorzaken bij de student.

Variabelen worden gebruikt om verbale uitdrukkingen te veranderen in algebraïsche uitdrukkingen. 

Hieronder enkele specifieke termen die ook worden gebruikt, aftrekken, vermenigvuldigen en delen kunnen woorden in letters en getallen omzetten:

 • Optellen: som, groter dan toename.
 • Aftrekken: min, minder dan afname.
 • Vermenigvuldigen: maal, product, vermenigvuldigd met.
 • Delen: delen door, ratio.

De eerder genoemde termen komen vaak voor bij de benadering van algebraïsche uitdrukkingen en het bepalen van variabelen.

Om meer te leren over variabelen en ze te oefenen, raadpleeg dan de Algebra I-sectie van de Khan Academy over variabelen, om video's te bekijken over voorbeelden die één of meerdere variabelen bevatten.

Online Hulpbronnen voor Algebra

Websites voor algebra
Er zijn tal van websites die praktische lessen, spelletjes en video's aanbieden met algebraïsche voorbeelden. (Bron: Unsplash.com)

Aangezien we in het informatie of technologietijdperk leven, is er meer informatie ter beschikking dan ooit tevoren; de tijden waarbij we onderzoek deden in de bibliotheek liggen al lang achter ons!

Dankzij de ontwikkeling van moderne technologie, zoals het internet, zijn er tal van educatieve websites die de moeite waard zijn. Een overvloed aan informatie betekent echter niet altijd dat alles betrouwbaar is.

Soms lijkt het alsof er meer foute dan waardevolle informatie bestaat.

Dit gezegd zijnde, is het belangrijk om betrouwbare bronnen, zoals Superprof, te raadplegen over welke algebra-websites het meest worden aanbevolen. Zonder verder uitstel zullen we nu de beste websites en podcasts over algebra analyseren.

Gerenommeerde Websites over Algebra

De onderstaande websites zijn de beste online hulpbronnen om meer te leren over algebra:

 • Khan Academy: Khan Academy, die er prat op gaan gratis onderwijs van wereldklasse te bieden aan iedereen, is een fantastische en betrouwbare site om de basis- en complexere concepten van algebra te bestuderen. Enkele van de onderdelen die je bij de sectie Algebra I kunt bestuderen zijn: de grondslagen van algebra, vergelijkingen en ongelijkheden oplossen, werken met eenheden, lineaire vergelijkingen en grafieken, en vormen van lineaire vergelijkingen.
 • Mathplanet: hoewel de studieprogramma's die op Mathplanet worden aangeboden bedoeld zijn voor een Amerikaans publiek, zijn de essentiële aspecten van algebra universeel, dus ook voor Nederlandse studenten. Enkele belangrijke categorieën zijn: uitdrukkingen ontdekken, vergelijkingen en functies, reële getallen verkennen, en lineaire vergelijkingen oplossen. Ook bevat elk hoofdstuk theorie, voorbeelden en videolessen om zo je inzicht in de algebra te verbeteren.

Deze websites zijn goed georganiseerde, boeiende en 100% betrouwbare bronnen om meer over algebra te leren. Nadat je deze sites hebt bezocht, hoef je misschien zelfs niet meer verder te zoeken.

Sterk Aanbevolen Podcasts

Podcasts zijn digitale audiobestanden die op het internet beschikbaar zijn om te downloaden naar een computer of mobiele telefoon, ze omvatten meestal een reeks over specifieke informatie waarop je je volledig gratis kunt abonneren.

Podcasts zijn geweldig voor wie weinig tijd heeft maar toch tussendoor nieuwe disciplines wil leren.

Hieronder volgt een sterk aanbevolen podcast die de grondslagen van de algebra behandelt:

 • Philosophy and Fun of Algebra door Mary Everest Boole: aanbevolen door Player FM, deze podcasts is bedoeld voor kinderen maar ook volwassenen die de basis van algebra willen leren kunnen van deze podcast genieten. De podcast heeft een informele toon en eerdere podcasts bevatten onderwerpen als The Great x of the World, Square Root of Minus One, The Makings of Algebra, en From Arithmetic to Algebra. Deze podcast kan worden gedownload op Google Play, Apple Store, of Player FM.

Algebra leren met behulp van online hulpbronnen was nog nooit zo leuk!

Podcasts voor algebra
Leer algebra via een online podcast. (Bron: Unsplash.com)

Basisregels in Algebra, Vergelijkingen en Voorbeelden

Algebra wordt, net als de meeste zaken in de huidige maatschappij, beheerst door regels en voorschriften. De regels in de algebra houden de zaken georganiseerd en gestructureerd. Er zijn verschillende regels in algebra over  de onderwerpen rekenen, exponenten en radicalen.

Rekenkundige regels in de algebra omvatten onder andere de distributieve eigenschap van vermenigvuldiging en richtlijnen voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken. De onderstaande lijst bevat basisinformatie over de eerder genoemde algebra-regels en hoe ze moeten worden nageleefd:

 • De Distributieve Eigenschap van Vermenigvuldiging: gebaseerd op het feit dat je iets vermenigvuldigt met een som van twee of meer afzonderlijke termen.
 • Een Breuk Vermenigvuldigen: als je een breuk wilt vermenigvuldigen, vermenigvuldig je de teller om je doel te bereiken.
 • Een Breuk Delen: een breuk delen is vergelijkbaar met vermenigvuldigen, behalve dat de noemer moet worden gedeeld en dat het dan hetzelfde effect heeft als vermenigvuldigen met de teller.
 • Regels voor het Optellen en Aftrekken van Breuken: de noemers moeten identiek zijn en de tellers moeten worden bijgevoegd. Ook moeten hun sommen over de gemeenschappelijke noemer worden geplaatst.

Lees meer over de belangrijkste elementen van de algebra.

Exponenten zijn een grootheid die de macht weergeeft waartoe een getal of uitdrukking moet worden verheven, meestal uitgedrukt als een verheven symbool naast de naam of uitdrukking in algebra. Hieronder enkele algebra-regels voor exponenten:

 • De Nul-Exponentregel: kan worden gezien als een 0 = 1 in vergelijkingen en betekent dat alles dat tot de macht nul verheven wordt 1 is.
 • Productregel: het product van twee machten met hetzelfde grondtal is gelijk aan het grondtal verheven tot de som van de twee exponenten. Deze regel kan effectief worden gebruikt door de exponenten uit te schrijven als vermenigvuldigingen.

Een ander aspect waarvoor aparte regels gelden, zijn radicalen.

Wat zijn radicalen?

Terwijl er veel definities zijn voor het woord radicaal, betekent het in de wiskunde een grootheid die gevormd of uitgedrukt wordt als de wortel van een andere. Het onderstaande is een algebra-regel voor radicalen:

Wortel van een getal

De hierboven afgebeelde algebraïsche uitdrukking past in de regel van de kritische exponent am ∙ an = am + n. 

Alvorens we essentiële informatie over algebraïsche vergelijkingen geven, is het belangrijk om te definiëren wat een vergelijking precies is: een vergelijking kan worden opgevat als twee uitdrukkingen aan weerszijden van een teken dat hun verband aangeeft. Het verband in een vergelijking kan dezelfde waarde hebben, kleiner zijn dan, groter zijn dan of beide.

Algebraïsche vergelijkingen hebben termen en componenten die verschillende zaken voorstellen. Bijvoorbeeld, als een term letters en cijfers bevat, worden de letters variabelen genoemd, en de cijfers coëfficiënten. Een andere regel van vergelijkingen is dat als de woorden precies dezelfde variabele hebben, ze gelijksoortige termen worden genoemd en kunnen worden opgeteld, afgetrokken, gedeeld en vermenigvuldigd alsof het gewone getallen zijn.

Het is ook belangrijk te vermelden dat om vergelijkingen op te lossen soms de uitdrukking moet worden herschikt en de x moet worden geïsoleerd.

Je kunt veel algebra-voorbeelden vinden op betrouwbare bronnen als Study.com en Mathplanet.

Tot slot kunnen we stellen dat leerlingen door de analyse van verschillende aspecten van algebra vertrouwd raken met een belangrijk onderdeel van de wiskunde voor, tijdens of na de middelbare school.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,00 (2 beoordeling(en))
Laden...

Dieter

Fanatiek reiziger, schrijver en levensgenieter. Actief voor Superprof sinds 2020.