"Algebra is het intellectuele instrument dat gecreëerd werd om de kwantitatieve aspecten van de wereld duidelijk te maken." - Alfred North Whitehead

De meningen over algebra zijn nogal verdeeld. Het is bijvoorbeeld belangrijk te vermelden dat de helft van de bevolking algebra nuttig vindt, en dat het de rest helemaal niets kan schelen. Mensen die houden van algebra loven het voor z'n logica en praktisch nut, terwijl degenen die het zich niet aantrekken veel tijd besteden om het algemene nut ervan in het dagelijkse leven te hekelen.

Wat is nu het juiste standpunt? Hoe moet men algebra zien?

Terwijl algebra natuurlijk niet iedereens favoriet is, is het een cruciale tak van de wiskunde die speciale aandacht verdient. Door algebraïsche problemen op te lossen, kunnen mensen hun vaardigheden op het vlak van probleemoplossing en kritisch denken aanscherpen; vaardigheden die noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Wie vertrouwd raakt met algebra, maakt zich op voor verschillende carrièremogelijkheden, aangezien algebra op veel verschillende gebieden wordt gebruikt. 

Zonder verder oponthoud zullen we eerst even kort stilstaan bij de fundamenten van algebra en er zelfs voor z'n meest fanatieke haters iets ongewoons van maken.

Vind een bijles wiskunde op Superprof

Kritisch denken
Algebra leren draagt bij tot kritischer denken. (Bron: Unsplash.com)
De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wie Heeft Algebra Uitgevonden?

Algebra is een essentieel wiskundig onderwerp dat reeds eeuwenlang bestaat. Vele ervaren wiskundigen beweren dat de fenomenale verwezenlijkingen van de moderne wetenschap niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de mathematisering van de wetenschap en de ontwikkeling van de algebra.

Maar wie is het genie die de concepten, regels en vergelijkingen van de algebra heeft uitgevonden?

Algebra komt van het woord al-jabr, dat aanvankelijk werd gevonden in het negende-eeuws manuscript van Muhammad ibn Musa al Khwarizmi, dat vertaald "Het Allesomvattende Boek over Berekening door Voltooiing en Afweging" betekent. Al-Khwarizmi's boek was een meesterwerk dat praktische antwoorden bood voor de verdeling van land, regels over erfenissen en het gelijk verdelen van salarissen.

De term "al-jabr" kan bijvoorbeeld vertaald worden als voltooien of herstellen en verwijst naar de methode om een negatief getal aan de ene kant weg te nemen en een positief getal aan de andere kant toe te voegen.

De vader van de algebra, Al-Khwarizmi, was één van de beste wiskundigen en astronomen van zijn tijd.

Hoewel Al-Khwarizmi wordt geassocieerd aan de vroegste theorieën van de algebra, duurde het tot de Europese wiskundigen van de Renaissance voordat de symbolische algebra van vandaag werd geïntroduceerd. 

Door ook het concept van het algoritme in de wiskunde te ontwikkelen, is Al-Khwarizmi een vroege pionier van de computerwetenschappen.

Zoek je naar een leraar algebra? Geen probleem!

Wat is Algebra?

Is algebra vervelend?
Meer leren over algebra kan frustrerend, vermoeiend en uiterst saai zijn als je geen stevige basis in de wiskunde hebt. (Bron: Unsplash.com)

Ben je een student die zich voortdurend verveelt in de wiskundeles? Hebben algebraïsche problemen zoveel van je aandacht verloren dat je je afvraagt wat het nut ervan is?

Als je ja hebt geantwoord op beide vragen ben je niet alleen; geen zorgen, Superprof is hier! 

Een belangrijke reden waarom scholieren op de middelbare school een sterke afkeer van algebra hebben, is dat ze niet precies weten wat het precies is en waar ze mee bezig zijn. Hoewel bijlessen volgen met een professionele leraar van Superprof nog steeds een goede optie is en sterk wordt aanbevolen door studenten die het moeilijk hebben, kan het definiëren van algebra het inzicht en de algemene waardering ervan vergroten.

De eenvoudigste definitie van algebra kan worden opgevat als het deel van de wiskunde waarin letters en symbolen worden gebruikt om getallen of hoeveelheden weer te geven in formules en vergelijkingen.

Klinkt dat niet een beetje saai?

Om het interessanter te laten klinken, leggen we het dan maar zo uit: net als afzonderlijke zinnen relaties tussen verschillende woorden beschrijven, beschrijven vergelijkingen in algebra relaties tussen variabelen in algebra.

Algebra kan worden opgevat en gewaardeerd als een dialect van de wiskundige taal.

Algebra werd aanvankelijk uitgevonden om het leven van al wie wiskunde beoefende eenvoudiger te maken; wat in strijd is met het populaire idee dat het werd uitgevonden om studenten te tergen. Het is ook het vermelden waard dat de pioniers van de algebra door de jaren heen onvermoeibaar hebben gewerkt om algebra leesbaarder te maken.

Al met al is algebra logisch en van cruciaal belang om meer inzicht te verkrijgen in complexere wiskunde.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat is Lineaire Algebra?

Algebra en meetkunde
Lineaire algebra helpt iedereen om de aspecten van de meetkunde beter te begrijpen (Bron: Unsplash.com)

Om de definitie van lineaire algebra beter te begrijpen, is het van het grootste belang om de tak van de wiskunde te analyseren die betrekking heeft op lineaire vergelijkingen.

Wat zijn lineaire vergelijkingen?

Een lineaire vergelijking is een vergelijking die kan worden opgesteld in de vorm van variabelen en coëfficiënten die vaak reële getallen zijn. Ook levert een lineaire vergelijking een rechte lijn op wanneer ze in een grafiek wordt uitgezet. 

Wat is lineaire algebra dan?

Lineaire algebra gaat over lineaire combinaties. Lineaire algebra is de studie van lijnen en vlakken, vectorruimten, en toewijzingen die nodig zijn voor lineaire transformaties.

Daarom is inzicht in lineaire algebra van essentieel belang, aangezien het in bijna alle gebieden van de wiskunde voorkomt. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk voor meetkunde, zoals het definiëren van objecten zoals lijnen, vlakken en rotaties. Het is ook belangrijk te vermelden dat lineaire algebra in de meeste wetenschappen en ingenieurswetenschappen wordt gebruikt.

Vele ervaren wiskundigen zeggen dat het zonder een basis van lineaire algebra onmogelijk is om een dieper inzicht in machinaal leren te ontwikkelen. 

Lineaire algebra staat bij velen bekend als de wiskunde van gegevens, waarbij matrices en vectoren de taal van de gegevens zijn. Lineaire algebra heeft ook zijn weerslag gehad op het gebied van statistiek, we kunnen niet nalaten te vermelden dat de lineaire algebra de aanleiding was voor wiskundige instrumenten als Fourier-reeksen en computerbeelden.

Algebra kan soms zo ingewikkeld lijken dat er een leraar aan te pas moet komen!

Ontdek een complete handleiding van algebra.

Hoe Vereenvoudig Je Algebra?

Vraag: wat is moeilijker, Sanskriet lezen of een algebraïsche vergelijking begrijpen? Hoewel de beide uiterst complex zijn, zouden mensen die wiskunde verachten voor alles behalve algebra kiezen.

Maar wat als ik je zou vertellen dat er trucs bestaan om algebra herkenbaar en eenvoudiger te maken, zou je me dan geloven?

Aangezien algebra al heel lang bestaat, zijn er veel verbeteringen en aanpassingen gebeurd om het oplossen van vergelijkingen mogelijk te maken. Het is cruciaal te vermelden dat om een algebraïsche vergelijking op de "eenvoudigste manier" op te lossen, deze zo compact en efficiënt mogelijk moet worden geschreven, zonder de waarde van de uitdrukking te wijzigen.

De basisregel van het vereenvoudigen van algebraïsche uitdrukkingen is weten dat gelijksoortige termen bij elkaar kunnen worden opgeteld. 

Wat zijn gelijksoortige termen?

Gelijksoortige termen zijn termen die de dezelfde machten of dezelfde variabelen bevatten; hun enige verschil kan zijn dat de coëfficiënten veranderen.

Om algebraïsche uitdrukkingen doeltreffend te vereenvoudigen, kunnen de volgende stappen heel nuttig zijn:

 • Gelijksoortige termen combineren, 
 • Haakjes elimineren, 
 • Min-tekens zoals aftrekking en negatieven. 

Om algebraïsche uitdrukkingen te vereenvoudigen en ze correct uit te voeren, is het ook van cruciaal belang om de Volgorde van Bewerkingen in de basisprincipes van de algebra te onthouden; hoe kun je dit doen? Door de volgende BEDMAS-volgorde toe te passen:

 • B- Brackets (Haakjes)
 • E- Exponents (Exponenten)
 • D- Division (Deling)
 • M- Multiplication (Vermenigvuldiging)
 • A- Addition (Optelling)
 • S- Subtraction (Aftrekking).

Het is daarnaast belangrijk te vermelden dat wie nog niet gehoord heeft van BEDMAS, misschien wel bekend is met PEMDAS. Als je niet zeker bent van bepaalde regels over algebra, overweeg dan om online hulpbronnen te raadplegen.

Zoek je naar bijles en wil jij je graag verdiepen in rekenen? Ga dan gerust aan de slag met bijles rekenen met behulp van een privéleraar via Superprof!

Hoe Factoriseer Je Algebra?

Wiskunde is een volledige en gelaagde academische discipline die tal van verschillende aspecten omvat. Zo is bijvoorbeeld ontbinden in factoren essentieel, omdat het wordt gezien als het vinden van uitdrukkingen die zich vermenigvuldigen om een getal of vergelijking te verkrijgen.

Factoriseren is een essentiële vaardigheid voor wie algebraïsche uitdrukkingen doeltreffend wil oplossen.

Door te ontbinden in factoren, kun je bepaalde mogelijke antwoorden veel sneller oplossen en elimineren dan wanneer je dit handmatig zou doen.

Bij het ontbinden in factoren en elementaire algebraïsche uitdrukkingen, moeten de volgende drie stappen in acht worden genomen:

 • De definitie van ontbinden in factoren correct begrijpen wanneer deze wordt toegepast op enkele cijfers,
 • Onthouden dat veranderlijke verklaringen ook in factoren kunnen worden uitgedrukt,
 • De distributieve eigenschap van vermenigvuldiging toepassen.

Het is ook essentieel te vermelden dat er andere specifieke stappen zijn bij de factorisatie van kwadratische vergelijkingen.

Het Belang van Algebra

Het belang van algebra
De basisprincipes van algebra leren heeft meer voor- dan nadelen. (Bron: Unsplash.com)

Als je na het lezen van de vorige vijf rubrieken nog steeds niet overtuigd bent van het algemeen nut van algebra, raden we je ten sterkste aan om even de volgende onbetwistbare feiten te lezen:

 • Efficiënter: veel middelbare scholieren die het moeilijk hebben, beseffen niet hoeveel efficiënter het is om algebra te leren dan zich te beperken tot enkel de elementaire aspecten van de wiskunde. Algebra maakt het tellen van variabelen veel haalbaarder dan via andere methoden en opent geheel nieuwe gebieden voor probleemoplossing, zoals het uitzetten van grafieken.
 • Verbetert Het Logisch Denken: het is belangrijk om te weten dat algebra leren niet de enige manier is om logica te leren; het is echter een mooi nevenvoordeel omdat het twee vakgebieden zijn die elkaar ondersteunen.
 • Ook Handig Buiten de School: hoewel velen beweren dat algebra nooit buiten de klas wordt gebruikt, moeten we zeggen dat dit helemaal niet juist is. Veel mensen gebruiken algebra in specifieke situaties, zoals bij het bepalen van een ziekteverzekering, het kiezen van een telefoonabonnement, bouwen, enz.

Algebra is ook noodzakelijk om andere gebieden van de wiskunde, zoals statistiek en calculus, onder de knie te krijgen, aantrekkelijker te zijn voor werkgevers in zowat alle sectoren en om het zelfvertrouwen te vergroten, omdat je weet dat je iets groots hebt verwezenlijkt.

In conclusie: ontmoedigd worden door algebra of wrok koesteren tegen je wiskundeleraar zijn geen oplossingen om algebra onder de knie te krijgen; schakel vandaag nog een Superprof-leraar in jouw buurt in om het op de juiste manier te leren!

In deze blog lees je meer over de belangrijkste elementen van de algebra.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Dieter

Fanatiek reiziger, schrijver en levensgenieter. Actief voor Superprof sinds 2020.