"Frans boksen is een serieuze wetenschap dat veel koelbloedigheid, berekening, behendigheid en kracht vergt. Het is de mooiste ontwikkeling van menselijke daadkracht, een gevecht zonder wapens anders dan natuurlijke waardoor je nooit onbeschermd bent." Théophile Gautier

Frans savate boksen is net als Engels boksen, kickboxing, Thai boxing of MMA een deel van de grote boksfamilie en meer in het algemeen van de vechtsporten.

In de 19e eeuw komt deze discipline naar voren. Het erft de geest en de vocabulaire van het schermen. Daarom worden de strijders als 'schutters' (tireurs in het Frans) aangegeven, net als bij het schermen.

Het is bij Frans savate boksen alleen toegestaan met de voeten te schoppen, en dus niet met de knieën en schenen zoals bij andere kickboks stijlen. Ook moeten schoenen (savate boots)  en bokshandschoenen worden gedragen maar scheenbeschermers zijn verboden.

Alleen al in Frankrijk zijn er in de Franse Federatie meer dan 50.000 gelicenseerde deelnemers.

Boksles Amsterdam, vind een leraar op Superprof

De beste leraren Boksen beschikbaar
Verena
5
5 (9 reviews)
Verena
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bryan
5
5 (4 reviews)
Bryan
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Reza
5
5 (5 reviews)
Reza
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noell
5
5 (1 reviews)
Noell
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Harun
5
5 (1 reviews)
Harun
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Youssef
5
5 (2 reviews)
Youssef
8€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jamal
5
5 (3 reviews)
Jamal
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Brittany
Brittany
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Verena
5
5 (9 reviews)
Verena
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bryan
5
5 (4 reviews)
Bryan
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Reza
5
5 (5 reviews)
Reza
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Noell
5
5 (1 reviews)
Noell
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Harun
5
5 (1 reviews)
Harun
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Youssef
5
5 (2 reviews)
Youssef
8€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jamal
5
5 (3 reviews)
Jamal
5€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Brittany
Brittany
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Geschiedenis van Savate

De eerste sporen van savate (wat het tijdstip betreft) stammen uit 1797. De 22-jarige Vidocq ontdekte deze sport voor zijn vertrek naar de gevangenis van Brest.

Aan het begin van de 19e eeuw werd savate gezien als de sport van de slechteriken in de buitenste arrondissementen van Parijs. Het stamt echter uit Marseilles, de beroemde havenstad in het zuiden van Frankrijk. Het was daar bekend als de 'jeu marseillas' (spel uit Marseilles) en werd later chausson genoemd (slipper, vanwege de schoenen die de zeemannen droegen). Het met de gesloten vuist treffen van iemand was toen een misdaad.

Michel Casseux opende in 1820 de eerste Parijse savate gymzaal waar hij ook de "cane de combat" onderwees. In 1830 voegde Charles Lecour de gymzalen van savate, Engels boksen en jeu marseillais samen. En zo onstond Frans boksen!

Door de eeuwen heen werd savate al snel een sport van zelfverdediging en een sportkenmerk van de adellijke klasse. Het wordt in zijn 'non-contact' vorm ook erkend als een praktische manier om stoom af te blazen en in conditie te blijven.

In het jaar 1877 gaf Joseph Charlemont de "Treaty of French boxing" uit waarin de technieken en klappen voor het eerst als toegestaan of verboden worden beschreven en gecodificeerd. Tien jaar later werd, nog steeds onder leiding van Charlemont en zijn zoon Charles, de Franse boksacademie opgericht. Het zou blijven bestaan tot de dood van Charles in 1944.

oude foto van savate
Savate boksen in de vroege dagen | bron: Wikimedia Commons

Een treffen tussen Charles Charlemont en Jerry Driscoll werd een belangrijk moment waarmee Frans boksen op de voorgrond werd geplaatst. Charles Charlemont won dit gevecht door een betwiste klap op de onderbuik. Sommigen vonden de klap geldig, anderen verboden. De onofficiële wedstrijd eindigde met een rechtszaak waarbij de tegenstanders veroordeeld werden vanwege geweldpleging!

In 1903 werd de Franse Federatie van Boks Sociëteiten opgericht waardoor Frans en Engels boksen samen werden gevoegd. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog keerde savate in 1924 terug naar het hoofdpodium op de Parijse Olympische Spelen waar het als demonstratiesport werd geïntroduceerd. Tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nam echter de populariteit van Frans boksen af. Slechts enkele kampioenen zoals Pierre Baruzy, Berceau, Laford en Prévost houden de traditie levend.

In de zeventiger en tachtiger jaren genoot savate een verhoogde belangstelling vanwege het goede beheer van het CNBF (Nationaal Comité van Frans Boksen), die deze sport terugbracht door het bij universiteiten en scholen te introduceren. Er waren in 1980 meer dan 10.000 afgestudeerden. In 1985 verdubbelde dit aantal tegelijk met de oprichting van de Internationale Federatie.

Op het moment zijn in Frankrijk meer dan 50.000 mensen actief in de savate. De sport wordt verdeeld over vier werelddelen in meer dan 40 landen beoefend.

Lees hier meer over Thai boksen!

Regels van Frans Boksen

Zoals in alle sporten en vooral de vechtsporten zijn er ook bij savate strenge regels vastgelegd.

Leeftijd en Gewicht Categorieën

Om ervoor te zorgen dat de wedstrijden evenwichtig zijn worden de 'schutters' bij savate onderverdeeld in gewicht en leeftijdscategorieën.

Voor de leeftijdscategorieën wordt het volgende aangehouden, waarbij de oorspronkelijke Franse benamingen worden gebruikt:

Leeftijd 7-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-2021-34
Klasse Pre-poussins Poussins Benjamins Minimes Cadets JuniorsSeniors

Wat de rangschikking betreft is Frans boksen onderverdeeld in drie paden die een savateur kan nemen:

 • technisch pad: handschoenen in de kleuren kleurloos, blauw, groen, rood, wit, geel, zilver I - III. Een paarse handschoen is voor deelnemers die jonger zijn dan 17 jaar)
 • competitie pad: handschoenen in de kleuren zilver I - V en goud
 • onderwijs pad: 'initiateur', 'aide-moniteur', 'moniteur' and 'professeur'
savate schutter toont het saluut
Schutter toont het savate saluut | bron: Lyliade21 op Wikimedia Commons

Na cadet worden voor mannen de volgende gewichtsklassen onderscheiden:

 • Featherweight: van 52 tot 56 kg
 • Lightweight: van 56 tot 60 kg
 • Super light: van 60 tot 65 kg
 • Light middle: 65 tot 70 kg
 • Super middle: van 70 tot 76 kg
 • Middle: van 76 tot 82 kg (voor dames is deze categorie boven 75 kg)
 • Light-heavy: van 82 tot 89 kg
 • Heavy: boven 89 kg

Voor vrouwen zijn de onderverdelingen als volgt:

 • Mouse - <48 kg
 • Bantam - 48 kg–52 kg
 • Featherweight - 52 kg–56 kg
 • Lightweight - 56 kg–60 kg
 • Super light - 60 kg–65 kg
 • Light middle - 65 kg–70 kg
 • Super middle - 70 kg–76 kg
 • Middle - 76 kg<

Lees hier meer over schaduwboksen!

De Classificering

De onderverdeling en rangschikking van de klassen hangt af van de plaatsing van iedere boksclub en vindt meestal tweemaal per jaar plaats.

De rangschikking wordt weergegeven door kleuren, evenals andere vechtsporten zoals judo, karate or aikido.

Zoals al eerder kort aangegeven zijn de verschillende handschoenkleuren die hierbij gebruikt worden: keurloos, blauw, groen, rood, wit, geel, zilver of goud. Ieder van deze klassen bestaan uit drie graden. De zilveren en gouden handschoen geven toegang om in bepaalde hogere klassen te vechten zonder de onderscheiding te bezitten. Deze regel is per land echter wel verschillend.

Enkele Savate Details

De moderne savate regels voorzien in drie competitieniveaus, 'assaut', 'pré-combat' en 'combat':

 • 'assaut' vereist dat de tegenstanders zich op hun techniek richten bij het maken van contact. Scheidsrechters kennen strafpunten toe voor het gebruik van onredelijk geweld
 • 'pré-combat' staat voluit vechten toe, zolang er maar beschermend materiaal zoals helmen en scheenbeschermers wordt gedragen
 • 'combat', het meest intense niveau is gelijk aan 'pré-combat' maar met slechts lies en mondbescherming

Nu dat we iets van de classificering weten kunnen we een kijkje nemen naar de verschillende technieken!

Nieuwsgierig naar wat Chinees boksen is?

Verschillende Savate Technieken

savate frontale schop
Savate klassen worden ook in de ring uitgevoerd | bron: Claude Buret op Wikimedia Commons

Kicks

De International Savate Federation onderscheidt 11 verschillende trap vormen, die kunnen worden verdeeld in drie categoriën: 'whipped', 'chased' en 'swayed':

 • de 'roundhouse': het is een cirkelvormige kick die op het onderlichaam, de romp of het hoofd van de tegenstander wordt gericht en met de top van de voet of de tenen wordt geraakt. De beweging start vanuit de heup met het bekken gericht naar de tegenstander
 • de 'piston action kick': met name frontaal en lateraal. De 'frontal chaser' is een klap die met de zool van de voet op de voorzijde van de tegenstander wordt uitgevoerd (laag, romp of hoofd). De 'shot' vindt plaats door de knie op te heffen en het been te strekken tot er contact wordt gemaakt. De 'side chaser' kan worden uitgevoerd door de zool, de hiel of het einde van de voet.
 • de 'hooking kick': er zijn verschillende soorten 'balanced hooking kick': frontaal, lateraal, opgaand en neergaand. Ze benutten allen het principe van een slinger: beweging die plaatsvindt rondom een as (de heup). Het effect is vaak vernietigend!

Er zijn allerlei bruikbare en praktische video-lessen die gebruikt kunnen worden om deze technieken te begrijpen!

Weet je wat Amerikaans kickboksen inhoudt?

De Punches

Savate beschrijft vier 'punch' categorieën. Er zijn twee die uitgevoerd worden door een piston beweging en twee door een 'swinging' beweging:

 • de 'hook' hetgeen een rondgaande stompbeweging is die horizontaal geleverd wordt en wordt uitgevoerd op de zijden van de schutter op romp of hoofdniveau
 • de 'direct' is een rechtlijnige stomp die bekrachtigd wordt door een 'piston' beweging. Met behulp van een direct wordt de voorzijde van de tegenstander aangevallen, op romp zowel als op hoofdniveau.
 • de 'swing', een stomp bekrachtigd door een zwaaiende beweging in het zijdelingse vlak
 • de 'uppercut' is een cirkelvormige stomp die van onderuit op romp of hoofd van de tegenstander wordt gegeven
Olympische Spelen dames gewichtheffen
Gewichtheffen en savate passen heel goed samen | bron: Sandro Halank op Wikimedia Commons

Verboden Handelingen

De knieën mogen nooit klappen uitdelen. Hetzelfde geldt voor verticale schoppen, verticale schoppen met de hiel, schenen of schoppen gericht op de rug van de tegenstander. Het is ook verboden om te schoppen met behulp van een hand die op de grond is geplaatst.

Wat betreft verboden slagen: 'hammers', ellebogen of backhands met de voorarm zijn absoluut verboden.

Kortom: Alhoewel het eerst als een 'sport voor bruten' werd beschouwd heeft Frans savate zijn aanzien herkregen. Het aantal leden bij boks gymzalen en savate clubs neemt voortdurend toe.

Evenals andere vechtsporten is Frans boksen gecodificeerd en kent verschillende leeftijd en gewicht categorieën, klassen en ook verboden wat klappen en schoppen betreft. Frans savate boksen is geen straatgevecht en daarom zijn sommige treffers toegestaan terwijl anderen dat beslist niet zijn.

Wil je nog meer van Frans boksen weten?

Nu je dit allemaal weet kun je op pad om in je omgeving een club of gym te vinden. Dat kun je doen als je als prof wilt gaan trainen, in vorm wilt raken of gewoon de stress van een slechte week eruit wilt slaan met behulp van een zware bokszak!

Lees meer over andere vechtsporten!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler voor Superprof sinds het begin!