Je bent hard aan het werk geweest om Duits te studeren door les te volgen, misschien heb je zelfs Duitstalige landen bezocht om je studie te intensiveren, en nu weet je dat je een bepaald niveau in de taal hebt bereikt.

Maar hoe bewijs je aan anderen, maar ook aan jezelf, dat je ook daadwerkelijk op dat niveau werkt?

Hoewel de waardering die je krijgt als je met moedertaalsprekers praat goed is, is zelfs dit soort bevestiging niet voldoende om potentiële werkgevers te bewijzen dat je het in de taal kunt redden.

Recruiters willen meestal concreet bewijs van je taalvaardigheid in de vorm van een erkende kwalificatie of alternatief certificaat.

De beste leraren Duits beschikbaar
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Stefan
4,8
4,8 (4 reviews)
Stefan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (3 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Harry
4,7
4,7 (11 reviews)
Harry
23€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (23 reviews)
Jordan
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Melissa
5
5 (6 reviews)
Melissa
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Pina
5
5 (8 reviews)
Pina
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mareike
4,6
4,6 (5 reviews)
Mareike
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Stefan
4,8
4,8 (4 reviews)
Stefan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adri
5
5 (3 reviews)
Adri
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Opties om Duits te Studeren

De natuurlijke manier om een ​​kwalificatie in een taal als Duits te behalen, is door deze op school of universiteit te studeren.

Leerlingen kunnen op de middelbare school (VMBO, HAVO, VWO) kiezen voor het keuzevak Duits. Op sommige basisscholen wordt Duitse les soms ook aangeboden voor de hogere groepen.

Hogescholen, universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs bieden ook opleidingen aan waarbij Duits het hoofdvak is of een extra bijvak.

Het zijn echter niet alleen particuliere en openbare scholen, hogescholen en universiteiten die certificering in het Duits aanbieden. Studenten kunnen profiteren van een aantal organisaties die onafhankelijke certificaten toekennen om je taalvaardigheid te bevestigen.

Het bekendste centrum hiervoor is het Goethe-Institut, waarvan het hoofdkantoor zich in München, Duitsland bevindt, maar dat examens aanbiedt aan taalcentra over de hele wereld.

Ontdek hoe je Duits kunt leren via tv en film en je Duits kunt perfectioneren met audioboeken en podcasts.

Voorbereiding op je Duitse Schoolexamen

Je wilt graag dat begeerde papiertje halen, maar het schort nogal aan je vak Duits. Wat kun je dan doen? Er zijn een aantal instellingen die je kunnen helpen.

Je bent geslaagd!
Op deze lijst wil je graag staan als een examen hebt gedaan! ǀ Flickr.com - HarinathR

Examen Overzicht

Examen Overzicht is het online eindexamenplatform voor samenvattingen, oefenvragen, begrippenlijsten en video’s. In 2012 opgericht door drie ondernemende studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, geïnspireerd door hun eigen behoefte aan begrijpelijke samenvattingen van de studievakken.

Het Examen Overzicht Duits voor VMBO, HAVO en VWO bestaat alleen uit het onderdeel leesvaardigheid, waarbij je verschillende soorten teksten kunt verwachten. Hier worden meerkeuzevragen en open vragen over gesteld.

Ze bieden:

 • Een samenvatting voor het examen Duits;
 • Examentips;
 • Het oefenen van oude examens;
 • Informatie over de beoordeling van het examen.

Je kunt bij hen samenvattingen en oefenboeken bestellen en overwegen om hun app te downloaden. Dit platform bereid je dus voor op het officiële Centraal eindexamen Duits. Je moet hier wel iets voor betalen.

Volksuniversiteiten

Wil je Duits leren aan de hand van een online cursus met een niveau dat is vastgesteld met behulp van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Dan kan dat aan een van de verschillende Volksuniversiteiten die Nederland rijk is. Duitsland is een belangrijke handelsnatie binnen Europa en ook als vakantiebestemming is ons buurland populair. De redenen om Duits te leren zijn daarom legio.

Duits Instituut Van Der Heide

Wil je tijdens je examen of tentamen Duits optimaal presteren? Kies dan voor een intensieve privé lessen op maat. Bij dit instituut krijg je 100% persoonlijke aandacht.

Het instituut wordt geleid door Nicole van der Heide. Zij is een Duits moedertaalspreker en is tweetalig opgevoed en opgeleid. Zij studeerde onder meer Duits en geschiedenis aan de Georg August Universiteit in Göttingen (Duitsland). In Nederland studeerde Nicole Duitse taal- en letterkunde en Duitslandstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De training kan worden ingestoken op alle taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderen Vreemde Talen, de door de Raad van Europa vastgestelde taalniveaus.

Duits Instituut Van der Heide biedt lessen aan die je voorbereiden op officiële taaltoetsen en examens. Denk aan spreek-, luister- en leesvaardigheid.

Duitse les op A1 tot B2 niveau kosten € 65,- per uur.

Je kunt bij haar ook kiezen voor les via Skype.

Kijk ook eens op Superprof voor Duitse les! Je kunt daar al vanaf € 15,- een docent vinden die jou kan helpen voorbereiden op je examen.

Volg je priveles Duits!

Een Overzicht van Duitse Cursussen die Resulteren in een Officieel Papiertje

Het Goethe-Institut-certificaat

De examens van het 'Goethe-Institut' zijn over de hele wereld bekend
Er zijn vestigingen van het 'Goethe-institut' in Amsterdam en Rotterdam. Maak er gebruik van! ǀ Flickr.com - qfwfq78

Er zijn verschillende websites en onafhankelijke scholen die je de mogelijkheid bieden om je taalbegrip in het Duits te testen, maar je kunt het beste naar het Goethe-Institut gaan, een officiële instantie zonder winstoogmerk voor het testen van taalleerlingen in het Duits.

Hoewel deze tests misschien niet worden gezien als reguliere examens in Nederland, dienen ze evengoed om aan te tonen dat je op een bepaald niveau in deze belangrijke Europese taal werkt. In feite is deze weg naar certificering van Duits als tweede taal ideaal voor mensen die op geen enkele school zijn ingeschreven.

De examens van het Goethe-Institut zijn over de hele wereld bekend en het certificaat dat aan het einde van de cursus wordt uitgereikt, wordt door de meeste werkgevers en instellingen voor voortgezet onderwijs in een aantal landen als een geldige kwalificatie geaccepteerd.

De taalcursussen zijn ontworpen in samenwerking met het Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen en bieden opties variërend van A1 (beginner) tot C2 (gevorderd). Het niveau voor het VMBO en HAVO is B1 en VWO-niveau B2.

Er zijn vestigingen van het Goethe-institut in Amsterdam en Rotterdam.

TestDaF

De TestDaF (Test Deutsch als Fremde Sprache) is een taalvaardigheidsexamen voor anderstaligen op gevorderd niveau. Het examen omvat de zes niveaus B2 tot C1 van de competentieschaal van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Dit gestandaardiseerde taalexamen is bedoeld voor mensen die in Duitsland willen studeren en voor academici en wetenschappers die willen werken of onderzoek willen doen in samenwerking met Duitse universiteiten.

Zoals verwacht van een examen op gevorderd niveau, gaat het verder en wordt het specifieker dan de standaard tests van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Dienovereenkomstig komen de niveaus A1, A2 en B1 – basis- tot laaggemiddelde taalvaardigheid niet aan bod in deze beoordeling. Je moet meer dan een fundamentele greep hebben op de werking en het vocabulaire van de Duitse taal om zelfs maar te overwegen je ervoor in te schrijven.

Zoals bij alle andere taalcertificeringsexamens, test al deze vier taalcomponenten.

Een van de vier competenties van TestDaf Duits
Luisteroefening TestDAF Duits ǀ Flickr.com - veloflor
 1. Lezen. Om je begrijpend lezen aan te tonen, krijg je drie teksten voorgeschoteld, elk gevolgd door tien vragen. Deze teksten zijn toenemend in moeilijkheidsgraad en er wordt van je verwacht dat je niet alleen de informatie die openlijk wordt gepresenteerd begrijpt, maar ook de impliciete informatie en nuances;
 2. Spreken. De uitdaging voor je spreekvaardigheid is relatief kort - slechts dertig minuten, maar vereist dat je zeven situaties aanpakt die je op de universiteit kunt tegenkomen: een gesprek met medestudenten, met je onderzoeksteam, met een afdelingshoofd;
 3. Schrijven. Je kunt ook worden getest met het beschrijven van een grafiek of het interpreteren van gegevens, het formuleren van een hypothese op basis van bepaalde argumenten... of het uiten van je mening over een bepaald onderwerp;
 4. Luisteren. Je luistert naar een kort gesprek, interview of lezing en geeft korte antwoorden op de vragen die hierover worden gesteld.

Wanneer je alle vier de onderdelen van de TestDaF op niveau vier afrondt, geldt het getuigschrift als bewijs dat je voldoet aan het vereiste taalniveau voor toelating tot vrijwel alle cursussen en opleidingen aan Duitse instellingen voor hoger onderwijs. Bijvoorbeeld:

 • Laten we aannemen dat je je Bachelor Duits hebt behaald en werkt aan je lesbevoegdheid, met de bedoeling om leraar Duits te worden. Het zou een goed idee zijn om je taalcompetenties te bewijzen die verder gaan dan wat je bachelorsdiploma je oplegt. De TestDaF afleggen is de perfecte manier om dat te doen!
 • Wat als je het geluk zou hebben om deel te nemen aan een Erasmus-uitwisselingsprogramma?
 • Hoewel de vermelding van die illustere leermogelijkheid inderdaad heel goed op je CV zou staan, zal het afronden van je bewezen vaardigheden met een TestDaf-certificering je zeker een voorsprong geven op de concurrentie, qua werk!
Bereid je voor als je verder wilt gaan studeren in het Duits
Doe de TestDaf spraakoefening om te worden toegelaten aan een Hogeschool ǀ Flickr.com - hoda rezaei

Waar kun je in Nederland een Graad in het Duits Behalen?

Een graad in het Duits biedt internationale kansen, maar biedt ook een nationaal erkende geavanceerde kwalificatie binnen het onderwerp.

Duits kan worden gevolgd in de vorm van een Major met een Minor in een ander onderwerp (zoals bedrijfskunde of zelfs een andere taal zoals Engels of Duits), maar het kan ook als een afzonderlijk vak worden gevolgd.

Een graad in het Duits bied je de kans om de taal in detail te bestuderen, meer te weten te komen over de Duitse geschiedenis en literatuur te bestuderen die is geschreven door Duitstaligen.

Door je studie voort te zetten door het behalen van een Master, kun je nog meer leren over de meest invloedrijke culturen van Europa.

Bij het verlaten van de universiteit na een standaard opleiding Duits op universitair niveau, ontvang je een BA (Bachelor of Arts). Als je een Masteropleiding in het Duits voltooit, ontvang je bovendien een MA (Master of Arts). De meeste BA-cursussen duren vier jaar (hogeschool) of drie jaar (universiteit), waarbij een jaar gewerkt of gestudeerd wordt in een Duitstalig land.

In Nederland kun je o.a. aan de volgende universiteiten Duits studeren:

 • Universiteit van Amsterdam (UvA);
 • Universiteit van Leiden;
 • Radboud Universiteit Nijmegen;
 • Universiteit van Utrecht (UU).

Duitse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht is in de Keuzegids 2021 uitgeroepen tot de beste van Nederland.

Internationaal Baccalaureaat

Dit is internationale instantie die onder andere het International Baccalaureate Diploma Programme, een pre-universitaire opleiding van twee jaar bedoeld voor de leeftijd van 16 tot 19 jaar, verzorgt. Een IB-diploma wordt door Nederlandse instanties erkend als gelijkwaardig aan het VWO. Wil je dit diploma toch behalen dan je naar de Deutsche Internationale Schule in Den Haag (DISDH) kunnen gaan of kijken naar een Wereldschool die Duits in zijn pakket heeft.

Meer tips en trucs nodig om Duits te leren?

Met meerdere opties voor jou en elke leerling van de Duitse taal, is er geen reden voor jou om het bewijzen van je vaardigheden uit te stellen!

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!