"Filosofie is geschreven in dit grote boek, het universum, dat voortdurend open staat voor onze blik. Maar het boek kan niet begrepen worden als men niet eerst de taal leert begrijpen en de letters waaruit het is opgebouwd, leert lezen." -Galileo Galilei

Filosofie is een zeer populaire academische discipline die doorgaans op postsecundair niveau wordt onderwezen en waarin de aard van kennis, werkelijkheid en bestaan wordt geanalyseerd. De ideeën van de filosofie zijn over het algemeen zeer abstract en laten de leerlingen nadenken over de feiten en er hun eigen conclusies  uit te trekken.

De meest gevierde filosofen op deze aarde zijn Plato, Aristoteles, Socrates en Confucius. 

Hun filosofieën zijn jarenlang door intellectuelen onderzocht. Filosofen hebben een intense liefde voor wijsheid en willen hun bevindingen met de wereld delen.

Filosofen bieden parels van kennis over een breed scala van onderwerpen die door iedereen kunnen worden bestudeerd. De meest voorkomende vakken van de filosofie zijn ethiek, logica, existentiële filosofie en hedendaagse politieke filosofie.

Europa was altijd al rijk aan filosofen en Nederland is daarin niet anders. Superprof onderzoekt hierbij de top 10 van bekendste Nederlandse filosofen en hoe zij hebben bijgedragen aan de samenleving. Sommige hebben het nationale denken beïnvloed, anderen hebben de wereld op internationaal niveau beïnvloed.

Ken je deze weetjes over Nederland al?

De beste leraren Nederlands (NT2) beschikbaar
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
29€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (12 reviews)
Karen
33€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (9 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (9 reviews)
Tamara
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (6 reviews)
Marianne
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yke
4,6
4,6 (5 reviews)
Yke
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
29€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (12 reviews)
Karen
33€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (9 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (9 reviews)
Tamara
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (6 reviews)
Marianne
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yke
4,6
4,6 (5 reviews)
Yke
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza
Baruch Spinoza schokte heel wat mensen met zijn filosofische ideeën en zijn boeken waren jarenlang verboden. (Bron: Visual Hunt)

Spinoza was een joods-Nederlandse filosoof van Portugese afkomst die in 1632 in Amsterdam werd geboren. Samen met René Descartes was Spinoza een vooraanstaand filosoof in de Nederlandse Gouden Eeuw.

Spinoza was niet alleen filosoof, maar ook wiskundige, politiek denker en lenzenmaker. 

Spinoza's vooruitstrevend gedachtegoed en filosofieën werden door velen gemeden en in de meeste delen van Europa gedurende meer dan 200 jaar verboden. Zijn meest opmerkelijke ideeën waren intellectuele en religieuze vrijheid, scheiding van kerk en staat en pantheïsme, het geloof dat alle dingen een allesomvattende en immanente god bevatten.

Zijn magnum opus, Ethica, behandelde de thema's van de moraalfilosofie, de structuur van de werkelijkheid en god of de natuur. Het werd zwaar bekritiseerd door katholieken, vanwege de discussie over het geloof in god, en werd na publicatie uiteindelijk op de Lijst van Verboden Boeken geplaatst door de katholieke kerk.

Desalniettemin werd Spinoza door dit boek één van de meest vooraanstaande denkers van de westerse filosofie. Hij werd genoemd als de schrijver van het "laatste onbetwistbare Latijnse meesterwerk". Voor zijn bijdragen aan de academische discipline van de filosofie werd hij door Gilles Deleuze de "prins der filosofen" genoemd.

Desiderius Erasmus

Erasmus werd in 1466 geboren in Rotterdam of Gouda en werd een belangrijk geleerde die in een zuiver Latijnse stijl schreef.

Zijn belangrijke bijbelvertalingen van de Latijnse en Griekse edities van het Nieuwe Testament zouden een belangrijke rol spelen in de Protestantse Reformatie en de Katholieke Contrareformatie die vele terechte vragen zouden oproepen. 

Zijn voornaamste doel bij het vertalen van bijbelse teksten was om trouw te blijven aan de originele manuscripten en tegelijkertijd een frisse invalshoek te geven aan de schrijfstijl, waardoor het voor velen gemakkelijker te lezen zou zijn.

Zijn leven lang hielp Erasmus mensen in nood, omdat hij dit als een christelijke plicht beschouwde. Hij staat bekend als één van de eerste humanisten.

Erasmus was niet alleen bekend om zijn bijdragen aan Bijbelse vertalingen, maar ook om zijn andere werken, zoals Collatie over de vrije wil, Handboek van de christensoldaat, Julius Exclusus en Lof der zotheid, dat zijn beroemdste literaire werk zou worden.

Lof der Zotheid wordt gewaardeerd om zijn humor en het feit dat het het eerste boek is dat op een minder ernstige en minder gestructureerde manier is geschreven. Dit literaire werk wordt nog steeds bestudeerd en vaak gelezen in middelbare scholen door nieuwsgierige leerlingen.

Hugo Grotius

Hugo Grotius
De bijdragen van Grotius aan het natuurrecht en zijn theorieën over dit onderwerp worden vandaag de dag nog steeds bestudeerd door talloze studenten filosofie. (Bron: Visual Hunt)

Hij werd geboren in 1583 in Delft, Holland en stond ook bekend als Huig de Groot of Hugo de Groot.

Zijn voornaamste filosofische interesses waren oorlogsfilosofie, internationaal recht en politieke filosofie.

Hij stond bekend als een intellectueel wonderkind en werd zeer jong gevangen gezet wegens zijn deelname en actieve stem in de intra-calvinistische twisten die zich tijdens zijn jeugd in de Nederlandse Republiek afspeelden. De meeste van zijn belangrijke werken die vandaag bekend zijn, schreef hij terwijl hij in ballingschap in Frankrijk verbleef.

Grotius' ideeën over een land dat wordt geregeerd en beschermd door wetten en wederzijdse overeenkomsten met andere soevereine staten om deze wetten te handhaven, zouden de gangbare praktijk van geografische gebieden die met geweld of militair worden bestuurd, vervangen.

Zijn ideeën over een internationale samenleving droegen bij tot de eerste algemene vredesregeling in de moderne tijd, die bekend stond als de Vrede van Westfalen.

Grotius schreef vele werken tijdens zijn leven en vandaag de dag is hij bij vele filosofiestudenten het meest bekend voor zijn bijdragen aan de natuurrechttheorieën.

Cornelius de Pauw

De Pauw werd in 1739 in Amsterdam geboren, maar bracht het grootste deel van zijn leven in Kleef door, in wat nu Duitsland is.

Gedurende zijn hele leven werd hij beschouwd als één van de grote deskundigen op het gebied van Amerika, zowel Noord- als Zuid-Amerika. Hij heeft de continenten nooit bezocht, maar schreef vele theorieën over de oorsprong van de inheemse bevolking in deze werelddelen.

Hij verwierp vaak de ideeën en theorieën van meer ervaren specialisten indien deze afweken van zijn eigen vooropgezette ideeën. Zijn werken en gedachten over de Amerikaanse cultuur werden in het Engels vertaald om onwetenden te onderrichten over de inboorlingen die in Amerika leefden en het feit dat zij door het klimaat en de geografie ondergeschikt waren aan Europeanen.

Tijdens zijn leven had Cornelius de Pauw de reputatie Europa's meest betrouwbare autoriteit te zijn op het gebied van de Amerika's. 

Enkele van zijn overtuigingen waren de verwerping van het bestaan van de Azteekse kalender en de sterke overtuiging dat China geen vroegere kolonie van het Oude Egypte was.

Wil je meer te weten komen over de Nederlandse cultuur?

De beste leraren Nederlands (NT2) beschikbaar
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
29€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (12 reviews)
Karen
33€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (9 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (9 reviews)
Tamara
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (6 reviews)
Marianne
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yke
4,6
4,6 (5 reviews)
Yke
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
29€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (12 reviews)
Karen
33€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (9 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (9 reviews)
Tamara
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (6 reviews)
Marianne
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yke
4,6
4,6 (5 reviews)
Yke
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Geert Groote

Groote werd geboren in Deventer, maar bracht een groot deel van zijn vroege leven door in de Franse steden Aken en Parijs. Na zijn studie vestigde hij zich in Keulen om filosofie en theologie te doceren.

Als jonge man vond Groote dat hij te egoïstisch werd en een zeer seculier en luxueus leven leidde. Dit besef leidde ertoe dat hij een meer zorgzaam mens werd, hij wijdde zijn leven aan God en werd diaken die als missionaris in vele Nederlandse steden predikte.

Vele jonge mannen volgden hem voor geestelijke leiding en dit resulteerde in de oprichting van het genootschap dat bekend staat als de Broeders van het Gemene Leven. Deze organisatie had leden die hun vroegere seculiere leven opgaven om een kuis en sober leven te leiden in gemeenschappelijke huizen, terwijl ze al hun tijd besteedden aan het prediken, het lezen van de Schriften en het verrichten van goede daden voor anderen.

Groote en zijn medewerker, Floren Radewyns, creëerden een beweging die bekend staat als Devotio Moderna. Deze behelst het voortdurend zoeken naar innerlijke vrede door zichzelf te verloochenen en door volledige stilte te bereiken.

Christiaan Huygens

Christiaan Huyghens
Huygens wordt door velen beschouwd als één van de grootste wetenschappers aller tijden. Zijn werk in de natuurfilosofie is opmerkelijk en verdient heel wat erkenning. (Bron: Visual Hunt)

Huygens, geboren in Den Haag, wordt door velen beschouwd als één van de grootste wetenschappers aller tijden.

Hij is vooral bekend om zijn revolutionaire bijdragen aan de natuurkunde, de wiskunde en de astronomie. Zijn ontdekkingen veranderden de wereld en werden door iedereen met open armen ontvangen. 

Huygens bestudeerde de ringen van Saturnus en ontdekte diens maan, Titan. Zijn uitvinding van het Huygeniaans oculair verbeterde het ontwerp van de telescoop en zijn creatie van het slingeruurwerk, in 1656, was een doorbraak in de tijdmeting en was gedurende meer dan 300 jaar de meest nauwkeurige manier om de tijd af te lezen.

Hij was de belangrijkste natuurfilosoof in Europa tussen Descartes en Newton. Tijdens zijn leven hield hij zich bezig met mechanische filosofie en zocht naar verklaringen voor de zwaartekracht die actie op afstand vermeed.

Huygens is nooit getrouwd en wijdde zijn hele leven aan het onderzoeken van verschillende onderwerpen in de natuurfilosofie, zoals de wetten van beweging, impact en gravitatie, optica en horologie.

Dirck Coornhert

Coornhert, geboren in 1522 te Amsterdam, is bekend geworden door zijn geschriften, filosofie, theologie en graveerkunst. Zijn bijdragen aan deze studiegebieden hebben hem tot een Nederlandse nationale held gemaakt; velen noemen hem "de vader van de Nederlandse literatuur" en de Vader van de Nederlandse Renaissance-geleerdheid.

Hij was een dichter en toneelschrijver die Latijn leerde om bepaalde werken uit het Latijn naar het Nederlands te vertalen.

Bekijk meer bekende Nederlandse schrijvers.

In plaats van zijn literaire werken in het Latijn te schrijven, wat in die tijd heel gebruikelijk was, schreef Coornhert over onderwerpen als theologie, moraal, strafrecht en staatsinrichting in het Nederlands. Dit kleine detail droeg bij aan de vooruitgang en verrijking van de Nederlandse taal.

In 1586 publiceerde hij zijn oorspronkelijke meesterwerk Zedekunst (Kunst der Ethiek) dat vandaag de dag nog steeds gelezen kan worden. Hij was een uiterst tolerant en medelevend persoon die bekend stond om zijn intense werkethiek en als humanist.

Bernard Mandeville

Hij is in Nederland geboren, maar heeft het grootste deel van zijn carrière in Engeland gewoond. De overgrote meerderheid van zijn werken zijn in het Engels gepubliceerd. Hij is bekend als filosoof, politiek econoom en satiricus.

Zijn meest bekende werk is getiteld De fabel van de bijen. Dit werk werd oorspronkelijk gepubliceerd in 1705 als een gedicht en vervolgens als een proza commentaar met een essay in 1714. De latere editie van het essay bekritiseerde liefdadigheidsscholen die bedoeld zijn om kinderen uit de armere sociale klassen op te voeden en hij beweerde dat deze leerlingen op die manier deugdzaamheid en hebzucht wordt bijgebracht.

De geschriften van Mandeville werden zwaar bekritiseerd door lezers en andere schrijvers die beweerden dat zijn observaties cynisch en vernederend voor anderen waren. 

Hij beweerde dat de deugd, die "elke prestatie is waardoor de mens, tegen de impuls van de natuur in, het welzijn van anderen nastreeft, of de verovering van zijn eigen hartstochten, uit een rationele ambitie om goed te zijn", uiterst schadelijk is voor de intellectuele en economische groei van een samenleving.

Lees enkele beroemde weetjes over Nederland.

Gerardus Heymans

Heymans was een inwoner van Ferwert in Nederland en was van 1890 tot 1927 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is bij anderen vooral bekend als filosoof en psycholoog.

Als student studeerde hij politieke economie en de filosofische studie van de ethiek. 

Zijn psychologische theorieën en eerdere studies hielpen hem bij de ontwikkeling van het persoonlijkheidsclassificatiesysteem van Heymans. De kubus van Heymans concentreert zich op de acht verschillende temperamenten, zoals hartstochtelijk, sentimenteel, neurotisch, cholerisch, flegmatisch, apathisch, sanguinisch en amorf.

De drie verschillende assen zijn de activiteit (energie en hoeveelheid van de actie), de emotiviteit (sterkte en frequentie van de emotionele respons) en de secondariteit (de mate waarin emoties of gebeurtenissen een langetermijneffect op iemand hebben).

Deze persoonlijkheidsindelingskubus was geïnspireerd door Jung en Kretschmer en werd in zijn tijd in Nederlandstalige landen veelvuldig gebruikt door liefhebbers van psychologie.

De psychologie
Het werk van Heymans had een aanzienlijke invloed op de psychologie. (Bron: Unsplash.com)

Jacob Moleschott

Hij is in Nederland geboren, maar heeft geruime tijd in Duitsland gestudeerd om arts te worden en gaf in Italië op latere leeftijd les als professor.

Moleschott heeft verschillende belangrijke werken gepubliceerd, zoals Kreislauf des Lebens (De kringloop van het leven) in 1852, en zijn tijdschriftartikelen die van 1857 tot 1894 zijn gepubliceerd onder de titel Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere (Onderzoek naar de natuurfilosofie van de mens en de dieren).

Hij wordt herinnerd en gewaardeerd om zijn geloof in de materiële basis van emotie en denken. Moleschott eiste ook "wetenschappelijke antwoorden op wetenschappelijke vragen" tijdens zijn studies en onderzoek. 

Zijn studies over voeding en diëtetiek waren uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van het specifieke domein van de fysiologische scheikunde. Vooral wat hij ontdekte over bloed en metabolisme.

Hoewel hij veel over het lichaam en de functies ervan heeft bestudeerd, was hij een atheïst die de beroemde uitspraak "zonder fosfor geen gedachte" maakte.

Nederland is de bakermat geweest van vele intelligente denkers uit voorbije eeuwen. Deze mensen hebben bijgedragen tot de ontdekking van nieuwe concepten en tot de vorming van toekomstgerichte denkers voor de volgende generaties.

Je kunt meer over hen lezen in hun moedertaal: wat denk je ervan om Nederlandse lessen te volgen?

Lees hier meer over naturalisatie in Nederland.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Dieter