Als je net begint Nederlands te leren, kan het een serieuze uitdaging zijn om grip te krijgen op de grammatica. Zelfs autochtone Nederlanders zijn soms niet in staat om de regels van hun eigen taal goed te begrijpen!

Ondanks de worsteling zit er zeker een systeem in de gekte van het maken van Nederlandse grammaticafouten.

Sterker nog, laat me je een beetje helpen.

Dit artikel zal je precies leren welke valkuilen je in de gaten moet houden wanneer je een beetje dieper in de Nederlandse taal gaat duiken. De regels die je leert zijn veel belangrijker dan woorden van buiten leren, dus zorg ervoor dat je oplet en ze veilig opslaat in die hersenpan van jou (nt2 school).

De beste leraren Nederlands (NT2) beschikbaar
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
29€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (12 reviews)
Karen
33€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (9 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (9 reviews)
Tamara
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (6 reviews)
Marianne
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yke
4,6
4,6 (5 reviews)
Yke
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
29€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (12 reviews)
Karen
33€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (9 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (9 reviews)
Tamara
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (6 reviews)
Marianne
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Yke
4,6
4,6 (5 reviews)
Yke
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat zijn de Meest Voorkomende Nederlandse Grammaticafouten?

De Nederlandse taal is niet gemakkelijk om te leren
Hoewel Nederland een klein land is, is het groot genoeg om grammatica uitdagend te maken ǀ Unsplash.com

Als je Nederlands spreekt of schrijft, zul je vaak de volgende grammaticafouten tegenkomen:

 • Eindigen met d, t of dt: dit is een van de meest voorkomende fouten die je zult vinden en het is van toepassing op bijna elke Nederlandse zin die je maakt. Weten welke letters je moet gebruiken aan het einde van een woord dat eindigt op een t-geluid kan een strijd zijn. Het komt erop aan te weten of het al is gebeurd (d), of dat het verwijst naar een andere persoon (t of dt). Als een zin aanvoelt als een toekomstige of huidige gebeurtenis, kunnen we zeggen: ‘He becomes stronger’, d.w.z. ‘Hij wordt sterker’. Dit verwijst naar hem in de toekomst, dus we kunnen de basis van het woord ‘worden’ (to become) gebruiken om de stam (word) + t toe te voegen, wat ‘hij wordt’ maakt. In het geval van een gebeurtenis in het verleden, zou je zeggen ‘He improved his strength’, d.w.z. ‘Hij heeft zijn kracht verbeterd’. Het sleutelwoord dat hier ‘verbeterd’ is, verwijst naar de verbetering. Het woord eindigt met een d, omdat het al is gebeurd. Als je absoluut zeker wilt zijn van alle relevante omstandigheden en uitzonderingen, gebruik dan de volgende lijst als een grammaticale vuistregel:
 1. Ik-vorm + stam: Ik + stam (of stam + Ik), bijvoorbeeld: I’ve been there yesterday = ‘Ik ben daar gisteren geweest’. Yesterday, I’ve been there = ‘Gisteren ben ik daar geweest’.
 2. Jij-vorm met +t (of zonder): Jij stam + t (of stam + jij), bijvoorbeeld: You think Jij denkt (denk + t). Of You are = Jij bent (ben + t). Omgekeerd is het anders, omdat het dan zonder +t is: Are you = Ben jij (stam + jij). Je moet naar de plaats van het werkwoord in de zin kijken voor deze uitzondering.
 3. Beleefdheidsvorm +t: Veel Nederlanders gebruiken, net zoals in de Duitse taal, een beleefdheidsvorm van you, die het woord je of jij verandert in u or uw. Al deze woorden worden in het Engels vertaald in you, waarbij de laatste twee beleefdheidsvormen zijn. De beleefdheidsvorm gebruikt altijd stam + t, onafhankelijk van de plaats van de woorden in een zin. Bijvoorbeeld: Sir,you are late = Meneer, u bent laat. Het veranderen van de woordvolgorde in een zin verandert niets aan het gebruik van +t: Sir, are you late? = Meneer, bent u laat?
 4. Hij- of zij-vorm met +t: Zonder uit te gaan van geslacht, kun je veilig +t gebruiken wanneer je naar een andere persoon verwijst. He becomes strongerHij wordt sterker.  Een vrouwelijke versie van deze zin resulteert in dezelfde grammaticale uitgang. Wanneer we de woorden omdraaien, blijven de resultaten hetzelfde (stam +t, bijvoorbeeld in het Nederlands word + t): Has she become stronger?Wordt ze sterker?
 5. Als je ooit twijfelt over wanneer je de you-vorm (je in het Nederlands) verander het dan simpelweg in jij of jouw (you of your). Op deze manier is het meer begrijpelijk welk voorbeeld je moet kiezen (ik-vorm of jij-vorm).
 • Dat rare g-geluid met ch of g schrijven: Buitenlanders houden van dit geluid, maar hoe schrijf je die gorgelende brij? Als je begint met de letter s, is het altijd 'sch'. Sheep wordt schaap, geen sgaap. Maar er is ook het Nederlandse woord voor ‘grumpy’, wat zich vertaalt naar ‘chagarijnig’. Dat is een ‘sja’-geluid aan het begin, maar ook een gorgelend geluid achteraf. ‘Sjaggarhineug’. Dat is hoe je het uitspreekt. Het zal op een bepaald moment zinvol zijn.
 • Plak je woorden aan elkaar of splits je ze: Break light is niet ‘rem licht’, maar ‘remlicht’. Emergency telephone is niet ‘nood paal’ maar ‘noodpaal’. Too much wordt ‘teveel’ in plaats van ‘te veel’. Nederlanders houden er niet van om hun spatiebalk veel te gebruiken. Verwijder dat ding gewoon van je toetsenbord.
 • That wordt vertaald in die of dat: Wijzen naar dingen is een strijd in het Nederlands. Die auto, in plaats van dat auto. Maar als je dat kind zegt, wordt het plotseling 'dat soort'. De algemene regel is: Woorden in het Engels beginnen altijd met ‘the’, maar in het Nederlands beginnen ze met ‘de’ of ‘het’. Geschreven met ‘de’ voor het woord (de les) wordt ‘die’ gebruikt als je naar hen verwijst (die les). Woorden geschreven met ‘het’ (het kind) zijn 'dat'-woorden (dat kind). Nederlanders willen net als jij wat meer worstelen.
 • Mannelijke of vrouwelijke woorden: De werkelijke reden dat we ‘de’ en ‘het’ gebruiken, heeft meestal betrekking op een woord dat mannelijk of vrouwelijk is of zonder geslacht. Als ze geen geslacht hebben, is het altijd ‘het’. Anders wordt het altijdde’. In een Nederlands woordenboek vind je altijd een indicatie van het geslacht van een woord (m voor mannelijk, v voor vrouwelijk). Enkele vuistregels erbij toegevoegd:
 1. Iets kleins wordt aangegeven met -je: deze woorden zijn zonder geslacht (‘het’), bijvoorbeeld: ‘the small bed’ is ‘het bedje’, of ‘the little child’ is ‘het kindje’.
 2. Woorden met toegevoegde ‘uitgangen’ zijn ‘de-woorden’: woorden die eindigen op bijvoorbeeld. -heid, -nis, -de of -te worden ‘de-woorden’ genoemd. 'De waarheid' = The truth. 'De erfenis' = The inheritance. 'De liefde' = The love. 'De warmte' = The heat. Je kunt er hier meer van vinden.
 3. De-woorden omvatten bomen, rivieren, bergen of elk type herkenningspunt;
 4. De-woorden zijn ook cijfers en letters.
 5. Het-woorden zijn talen, geografische gebieden, sporten, metalen of windrichtingen.
 • Past perfect tense (voltooid verleden tijd): deze is gewoon grappig. Als je iets in 'Word' wilt opslaan, zeggen Nederlanders ‘save’ of ‘opslaan’. Nederlanders kunnen daarvoor Engels en Nederlands gebruiken. Dit zorgt voor een paar rare woorden. Het zou ‘opgeslagen’ zijn – to have saved, want ‘op’ en ‘slaan’ zijn twee woorden. Maar het kan ook ‘gesaved’ zijn. Zorg ervoor dat je de juiste positie van het ‘ge’-gedeelte gebruikt (als het twee woorden in het Nederlands zijn, plaats het in het midden) en om een woord in de voltooid verleden tijd af te sluiten met een ‘d’ of een ‘t’ is afhankelijk van de uitspraak in de normale verleden tijd. Hier zijn nog enkele situaties die kunnen leiden tot: ‘I washed the floor when the painter had gone again.’ wordt ‘Ik boende de vloer toen de schilder weer weg gegaan was.’ Of 'Steven had felt it for a while.', zou worden ‘Steven had het al een tijdje gevoeld.’ Merk ook op hoe het woord bij de meeste gelegenheden verschuift naar het einde van de zin.
 • Komma's gebruiken in lange zinnen: dit is iets waar ook Nederlanders het vaak fout doen. Het onderverdelen van je zinnen met komma's kan soms zelfs de betekenis van een zin veranderen. Bijvoorbeeld: ‘Hurry up Greece!’ zorgt voor een pijnlijke vertaling: ‘Schiet op Griekenland!’, wat letterlijk vertaald naar ‘Let’s shoot at Greece’. Een simpele komma kan dat veranderen. ‘Hurry up, Greece!’ = ‘Schiet op, Griekenland!’. Nu verandert de woordbetekenis in opschieten.
 • De stille N: kosteloos of kostenloos? Net als in de Franse taal, kunnen Nederlandse woorden stille letters hebben. Kostenloos is Nederlands voor ‘without costs’. Kosten verwijst naar costs, wat het juiste gebruik van het woord is. Maar als je -loos wilt toevoegen (wat meestal ‘zonder’ aangeeft), wordt de ‘n’ stil als je het woord zegt. Het klinkt als ‘kosteloos’, maar je schrijftkostenloos’! De eenvoudige manier om dit te weten, is door naar het basiswoord (kosten) te kijken en de toevoeging te verwijderen.
 • Koning e versus de gemeenschappelijke e's: Creëren. Creëerden. To create something (‘creëren’) gebruikt veel e's in de Nederlandse versie van het woord. Hoeveel je er gebruikt, hangt af van de stam van het woord, dat ‘creëer’ (to create) is. To create zou correct zijn als je 'creëren' zegt en I create zou ‘ik creëer’ zijn. Je kunt dit echter niet afleiden van het zeggen van het woord en het aantal e's is gewoon een kwestie van 'uit het hoofd leren'. Je moet deze uitzonderingen leren en ze nooit vergeten, er zijn niet zoveel woorden die we woorden met een 'trema' noemen, de kleine puntjes op de letter e.
 • Het schrijven van 'at all times in het Nederlands: dit is een van die horror-uitzonderingen. At all times kan vertalen naar 'ten alle tijden', of is het 'ter allen tijde', of misschien…'Te aller tijden'. Vergeet deze allemaal. De echte vertaling van 'at all times' is 'Te allen tijde'. Gewoon zonder reden. Best raar, toch?
Nederlands en Engels naast elkaar
Een typisch geval van 'Dunglish' ǀ Visualhunt - BdR76

Welke Engelse of Dunglish Fouten Maken Nederlandse Mensen Vaak?

Er is ook een grote kans dat er fouten worden gemaakt wanneer een Nederlander Engels probeert te leren. Hier zijn een paar veel gemaakte fouten. Nederlanders noemen deze fouten graag 'steenkolen Engels', wat zich vertaalt in 'charcoal English' of 'dunglish':

 1. I live in Amsterdam for one year: Beroemd in Dunglish, omdat de zinsstructuur totaal anders is in het Engels. Woord voor woord zou dit de vertaling zijn, aangezien 'have lived = hebben geleefd' niet letterlijk vertaald zou worden. Een van de meest voorkomende problemen die we tegenkwamen. Correct zou natuurlijk zijn: 'Ik woon al een jaar in Amsterdam'.  'I have lived in Amsterdam for one year' (Dutch courses Amsterdam).
 2. Hereby: Gebruik dit alsjeblieft nooit als vertaling tenzij je een contract opstelt. Het is een vertaling van 'hierbij', maar wordt vaak in het Nederlands gebruikt. Zeker niet in het Engels.
 3. Greetings: Waar mensen uit Nederland 'Groetjes' (casual way of saying goodbye) of 'Vriendelijke groetengebruiken (Kind regards), kunnen ze niet gewoon ‘groeten’ zeggen. Het werkt gewoon niet zo en laat je klinken als een soort buitenaards wezen of robot.
 4. Is published: een variant van de eerste fout, je kunt zeggen 'The document is published', maar beter zou zijn 'The document has been published'.
 5. Have seen: ‘I have seen that last week’ (Ik heb dat vorige week gezien) of ‘I saw that last week’ (Ik zag dat vorige week)? Engelse leraren geven de voorkeur aan de tweede optie. Een andere steenkolen fout heeft betrekking op het verleden.
 6. ‘On’ versus ‘in’ gebruiken: Nederlanders zouden zeggen ‘Ik heb dat op school geleerd’, wat letterlijk vertaald wordt als: ‘I have learned that on school’. Heb je echt op het dak van het gebouw gezeten? Ik denk het niet. Het is eigenlijk ‘I have learned that in school’.
 7. Future tense (Toekomende tijd): ‘I’ll do it soon’ (ik zal het snel doen) in plaats van ‘I do it soon’ (Ik doe het snel) wordt vaak genegeerd in Dunglish, oeps ...
 8. -ing words:  I am having an idea! Eureka! Hij wist niet dat de juiste zin ‘I have an idea!’ is. De fout van een beginneling. Vooral omdat ‘having dinner’ or ‘having a good time’ inderdaad klopt. Dit is een van die onregelmatigheden in de Engelse taal. Je kunt de Nederlanders hier niet de schuld van geven.
 9. Yes. No.: hier is een cultureel verschil, wat best interessant is. In het Nederlands is het goed om gewoon 'Ja' te zeggen als je antwoord, en het wordt gezien als beleefd. Hun cultuur is heel direct en er is geen extra beleefdheid vereist. Britten zijn een beetje meer veeleisend in hun beleefdheid, omdat ze de voorkeur geven aan ‘Yes, thank you’ (Ja, dank u), of ‘Yes, I do’ (Ja, dat doe ik). Het vereist een kleine uitleg of toevoeging, die vaak wordt weggelaten door mensen uit Nederland. Ze bedoelen het echter niet kwaad.
 10. Make that the cat wise: Nederlandse gezegden zijn berucht omdat ze woord voor woord in het Engels worden vertaald, maar dat wordt alleen gedaan door echt luie autochtonen die Engels willen spreken. Het wordt ook vaak op een grappige manier gedaan. Als je leuke voorbeelden wilt, kijk dan eens naar dit Instagram-account. ‘Maak dat de kat wijs’ (make that the cat wise) betekent grofweg: ‘Ik geloof niet wat je zegt, als je de kat kunt overtuigen (een wantrouwend dier), dan zal ik je vertrouwen’.
Je kunt niet alles letterlijk vertalen!
'Make that the cat wise' is iets wat alleen een dwaze Nederlander zou zeggen ǀ Unsplash.com

Is het Gemakkelijk voor een Engelse Spreker om Nederlands te Leren?

Het leren van de basis van het Nederlands zal net zo toegankelijk zijn voor een Engelstalige als voor elke andere taal. Over het algemeen wordt Nederlands als moeilijker te beheersen beschouwd dan een gemiddelde taal, vooral vanwege de vele grammaticale uitzonderingen.

Het kan een strijd zijn.

Maar na verloop van tijd, vooral als je naar Nederland reist en daar woont, zul je merken dat je woorden en zinnen uitspreekt die je je nooit had kunnen voorstellen. De talen kunnen erg op elkaar lijken, en veel woorden van elkaar overnemen, evenals het hebben van gemeenschappelijke Franse of Spaans afgeleide woorden. De grammaticastructuren kunnen echter geruime tijd een probleem blijven.

Het is een steile leercurve, maar je zult het overwinnen.

Andersom is het een beetje anders. Nederlanders groeien op in een sterk veramerikaniseerde cultuur, met Engelstalige televisie, films en videogames. Vooral op internet is Engels de veelgebruikte taal bij vrijwel alle Nederlanders. Ze nemen ook veel Engelse woorden in hun eigen taal over. Dat is de reden waarom een ​​gemiddelde zesjarige uit Nederland vaak geen probleem heeft om te praten met een Britse leeftijdsgenoot.

Nederlanders zullen je helpen als je hun taal wilt leren
Nederland is mooi. Het is de moeite waard om te bezoeken en te studeren ǀ Unsplash.com

Je Nederlandse Grammaticafouten Herstellen

Het is duidelijk dat er voor beide richtingen veel algemene fouten en grammaticale fouten optreden. Dit kan frustrerend zijn voor perfectionisten, maar mensen zijn flexibele wezens.

Zelfs als je fouten maakt, is er een niveau van begrip tussen twee verschillende culturen en talen. Blijf oefenen, concentreer je op de fundamentele algemene grammaticaregels en zorg ervoor dat je nooit het leren opgeeft.

Je zult moeten accepteren dat je nooit voor 100% elk woord of elke zinsbouw begrijpt, maar dat doen autochtone Nederlanders ook niet. Het is prima om niet alles te weten, zolang je jezelf maar verstaanbaar kunt maken in de taal van een andere cultuur. Veel plezier met leren!

Click here for an online Dutch course! Dutch course Eindhoven

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!