Veel leerlingen van het Nederlands als tweede taal of vreemde taal hebben de neiging om vast te lopen wanneer ze Nederlands leren, omdat het een zeer uitgebreide taal is in vergelijking met veel andere talen. Er zijn veel regels die je niet meteen zult begrijpen en die je veel moeite zullen kosten, zelfs als je denkt dat je weet hoe je ze moet toepassen (nt2 school).

Het Nederlands is geen gemakkelijke taal
De Nederlandse taal kent veel uitzonderingen op de grammaticaregels ǀ Visualhunt - MabelAmber

De Nederlandse grammatica is zo breed en complex dat er altijd uitzonderingen zijn op verschillende regels waar gewoon rekening mee moet worden gehouden voor een betere beheersing van de taal.

Het is een feit dat grammatica het belangrijkste aspect van een taal is om te begrijpen hoe het letterlijk werkt, het is het fundament van de structuur van het geheel. Het is dus nodig om de valkuilen volledig te begrijpen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Je zult niet altijd in boeken of ander leermateriaal vinden wat enkele belangrijke uitzonderingen zijn wanneer we deze complexe taal bestuderen, daarom zullen we enkele van die regels noemen waar de meeste mensen tegenaan lopen.

Niet om je bang te maken, maar zelfs sprekers van het Nederlands als moedertaal zullen vaak in verwarring raken of vergeten hoe ze sommige van die regels moeten gebruiken. Hoewel, wanneer je op de hoogte bent van dit gegeven, zul je snel immuun worden om in de toekomst in dergelijke vallen te trappen.

Om je te laten kennismaken met veelvoorkomende fouten die Nederlandse studenten gebruikelijk maken, kunnen we zien dat leerlingen fouten maken bij het gebruik van allerlei grammaticale aspecten. We zullen uitzonderlijke regels noemen die je in de meeste andere bronnen niet zult aantreffen.

Nederlandse Grammaticaregels: Zelfstandige Naamwoorden, Lidwoorden en Geslacht Uitzonderingen

Dit is een zeer verwarrend onderwerp voor velen. In de Nederlandse grammatica zijn zelfstandige naamwoorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. De algemene regels geven aan dat zelfstandige naamwoorden die mannelijk of vrouwelijk zijn, tot een bepaald lidwoord behoren dat ‘de’ is en onzijdige zelfstandige naamwoorden tot het bepaalde lidwoord ‘het’.

Dit lijkt eenvoudig, maar wanneer we deze regel in de echte wereld proberen toe te passen, zullen we gemakkelijk vastlopen omdat we niet precies weten wanneer we een van deze lidwoorden moeten toepassen.

We kunnen herkennen wanneer een zelfstandig naamwoord mannelijk of vrouwelijk is wanneer het eindigt op; -ing, -ie, -ij, -heid,
-teit, -a, -nis, -st, -schap, -de, -te, - e.

Zelfstandige naamwoorden met deze uitgangen krijgen het bepaalde lidwoord 'de': De vrijheid (The liberty); De ruimte (The space).

Zelfstandige naamwoorden met uitgangen op -isme, -ment, -sel en -um worden beschouwd als onzijdig en zelfstandige naamwoorden met deze uitgangen krijgen het bepaalde lidwoord ‘het’. Zelfstandige naamwoorden met twee lettergrepen beginnend met voor-, ge-, v- en ont-, alsmede verkleinwoorden krijgen het bepaalde lidwoord ‘het’: Het schaapje (The sheep); Het monument (The monument).

Een schaapje is een lammetje
Een klein schaap is een schaapje ǀ Pixabay - The_Dinga

Kijk hier voor meer voorbeelden.

Dit zijn slechts enkele basisvoorbeelden. Om specifiek te zijn, zul je gemakkelijk in de problemen komen met deze regel en je zult niet snel begrijpen wanneer je ‘de’ of ‘het’ moet toepassen.

Wat veel andere bronnen niet vertellen, is dat er geen specifieke methode is om toe te passen om de zelfstandige naamwoorden te onderscheiden op basis van waartoe ze behoren. De enige sleutel hiervoor is om echt vertrouwd te raken met de zelfstandige naamwoorden en beetje bij beetje zul je er meer aan gewend raken.

De Nederlandse Spelling en het Nederlandse Alfabet Leren; Uitspraak: Klinkers en Medeklinkers in Woorden

De hoofdregel is dat alleenstaande klinkers als e, a, i, o en u worden uitgesproken als korte klinkers. Wanneer ze worden herhaald of vergezeld door een andere klinker worden ze lange klinkers: ee, aa, ie, oo, uu. In éénlettergrepige woorden zijn de alleenstaande klinkers kort en wanneer de klinker wordt herhaald, worden ze lang: man (korte 'a'); maan (lange 'a').

In woorden met twee lettergrepen zoals in bijvoorbeeld ‘haken’, wordt de ‘a’ uitgesproken als een lange klinker, daarom wordt de eerste lettergreep gesloten met een enkele medeklinker ‘k’. Als we die medeklinker herhalen: ‘hakken’, wordt de ‘a’ een korte klinker.

Hetzelfde geldt voor: Boten (lange 'o') en Botten (korte 'o'); Leken (lange 'e') en Lekken (korte 'e').

We kunnen dit in allerlei soorten woorden vinden, het kunnen zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden zijn. Wanneer bijvoorbeeld een éénlettergrepig zelfstandig naamwoord of werkwoord een lang geluid heeft (bijvoorbeeld: raam, leek), worden ze, wanneer ze verbogen of omgezet in woorden met twee of meer lettergrepen, anders. Er wordt één klinker verwijderd, maar het geluid blijft steeds een lange klinker: raam → ramen (hier is de a nog steeds een lange 'a'); leek → leken (nog steeds een lange 'e').

Als we een korte klinker in een éénlettergrepig woord (ram, lek) of in een door medeklinkers gesloten lettergreep zien binnen een woord ('a' in ‘Buurman’), moet, wanneer het woord wordt verbogen en omgevormd in een woord met meer lettergrepen, de laatste medeklinker in de meeste gevallen worden herhaald om de korte klinker kort te houden: Ram → Rammen; Lek → Lekken; Buurman → Buurmannen.

Omdat als we het spellen als ‘Buurmanen’, de 'a’ zal worden uitgesproken als een lange klinker, dat is VERKEERD.

Met uitzondering van enkele woorden: Blad (korte 'a') → Bladeren (meervoud - lange 'a'); in dit voorbeeld wordt de korte klinker in het enkelvoud een lange klinker als hij meervoud wordt.

Leer Nederlandse Spellingsregels en Uitzonderingen van Werkwoorden en hun Verbuigingen

Bij veel werkwoorden, wanneer ze samengaan met een enkelvoudig persoonlijk voornaamwoord van een tweede persoon, zou de originele stam moeten eindigen in +t: Ik hoor (I hear) → Hij hoort (he hears). Werkwoorden die al eindigen op een ‘t’ krijgen natuurlijk geen extra ‘t’.

Veel Nederlandse studenten en zelfs moedertaalsprekers maken de fout wanneer een werkwoord eindigt met een ‘d’ (bijvoorbeeld: Houd, Lijd), dat ze geen ‘t’ toevoegen aan het einde terwijl dit VERPLICHT is: Ik houd → Jij houdt; Ik lijd → Jij lijdt.

Het voltooid deelwoord in de Nederlandse grammatica wordt geschreven met een stam die eindigt op een 'd' en een voorvoegsel zoals ge- of be-: Hoor → Gehoord.

Uitzonderingen zijn wanneer de laatste letter van de stam een t, k, f, s, ch of p ('t kofschip) is. Hier moet het werkwoord als voltooid deelwoord eindigen op een ‘t’: hoop → gehoopt.

Dit leidt veel mensen tot verwarring, ze gebruiken een 't' aan het einde van een stam wanneer ze een 'd' moeten toevoegen en omgekeerd.

Gebeuren (to happen) → Gebeurt (happens) → Gebeurd (happened).

Ik heb deze en meer grammaticale regels bestudeerd tijdens mijn cursussen Nederlands in Londen.

Verdiep je in de Nederlandse spelling
De Nederlandse grammaticaregels hebben soms uitzonderingen ǀ Visualhunt

De Nederlandse Uitspraak

Je weet waarschijnlijk dat er een aantal moeilijke uitspraken zijn. Uitspraken die Nederlandse studenten de meeste moeite kosten zijn:

 • eu’ [ø] als in ‘Neus’ (nose)
 • uu’ [y] als in ‘Muur’ (wall)
 • u’ [ʏ] als in ‘Mus’ (sparrow)
 • ui’ [œy] als in ‘Fruit’ (fruit)
 • eeu’ [eːu] als in ‘Leeuw’ (lion)
 • ou’ [ɔu] als in ‘Goud’ (gold)
 • ij’ [ɛi] als in ‘Lijm’ (glue)

Evenals de medeklinkers:

 • g’ en ‘ch’ [x] als in ‘Goed’ en ‘Acht’ (deze hebben verschillende mate van sterkte bij het uitspreken afhankelijk van de regio waar de taal wordt gesproken; in het Vlaams en het zuiden van Nederland spreken ze het meestal zachter uit)
 • r’ [r] as in ‘Rood’ (red), deze ‘r’ verschilt veel van de Engelse
 • w’ [ʋ] als in ‘Weer’ (weather)
 • Houd er rekening mee dat de ‘v’ altijd wordt uitgesproken als een ‘f

Het is geen probleem als je spreekt zonder alles feilloos en volledig vloeiend uit te spreken, maar deze uitspraken zullen je veel helpen.

Kijk voor een meer algemene lijst over de Nederlandse uitspraak en lees meer over de meest voorkomende Nederlandse fouten.

Click here for an online Dutch course!

Nederlandse Samengestelde Zelfstandige Naamwoorden

Als een beginner, kunt je snel in de war raken bij het zien van lange woorden of merken dat verschillende woorden samen een woord vormen. In het Nederlands zullen we meerdere zelfstandige naamwoorden vinden met een samenvoeging van een bijvoeglijk naamwoord, werkwoord of voorzetsel.

Voorbeelden van die zelfstandige naamwoorden zijn ‘koffiekopje’ (the coffeecup), 'rugzaktoerisme' (backpack tourism), ‘kosten-batenanalyse’ (cost-benefit analysis) en zelfs langere als ‘voetbalverslaggevingsjargon’ (football coverage jargon).

In tegenstelling tot andere talen gaan worden in het Nederlands de zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en voorzetsels die het naamwoord beschrijven aan elkaar geschreven, zonder spaties daartussenin.

Hoe je Effectief Nederlands kunt Leren

Nederlands is een zeer brede en complexe taal en de Nederlandse grammatica kan op het eerste gezicht letterlijk een nachtmerrie zijn. De meeste grammaticale aspecten kunnen erg variëren en zelfs als je de uitzonderingen kent, leer je het niet meteen met zo'n gemak.

Om onze doelen te bereiken en de taal te beheersen, moeten we:

 • Oefenen met volledige toewijding;
 • Veel doorzettingsvermogen hebben;
 • Zorgen voor zoveel mogelijk aandacht voor de kleinste details;
 • Eerst een redelijke basis van grammaticale kennis opbouwen, alvorens je vaardigheden verder te ontwikkelen;
 • Zorgen voor beter begrijpend lezen;
 • Je schrijfvaardigheid verbeteren;
 • Zoveel mogelijk als je kunt je woordenschat trainen (met name zelfstandige naamwoorden met bijbehorende lidwoorden en werkwoorden);
 • Je luistervaardigheid uitdagen;
 • HET BELANGRIJKSTE: Zoveel mogelijk als je kunt omgaan met Nederlandstaligen.
Begeef je onder Nederlandse mensen
Door te praten met Nederlandse moedertaalsprekers leer je sneller ǀ Visualhunt

Nederlands is een taal die je niet alleen uit boeken en studiemateriaal leert, er zullen altijd dingen zijn die maken dat we de taal van sociale omgang verbeteren en een effectief gesprek kunnen hebben. Terwijl je probeert met andere Nederlandstaligen te praten, zul je vele uitdrukkingen, gezegden, spreektaal en taalkundige aspecten tegenkomen die je in de meeste boeken niet zult vinden.

Tegelijkertijd zul je veel sneller vertrouwd worden en word je uitgedaagd om de kennis die je al hebt te gebruiken en jezelf eventueel te corrigeren als je het mis hebt.

Het belangrijkste van sociale interactie in het Nederlands is dat je onderdelen zult vinden waar geen specifieke theoretische regels of methoden kunnen worden toegepast. Zoals de verscheidenheid aan verschillende gebruiksmogelijkheden van Nederlandse woorden, zelfstandige naamwoorden, geslacht, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, enzovoort. Ze zijn vaak niet eenvoudig te verklaren en het is een kwestie van onthouden.

We moeten ook overwegen waarvoor we Nederlands studeren. Als we Nederlands leren voor een specifiek doel, dan moeten we dit doel voorrang geven en woordenschat leren en alles gerelateerd aan dit specifieke doel.

Nu kunt je een sprong maken in de basisgrammatica voor het begin van je Nederlandse lessen (Dutch courses Amsterdam)!

Hebt u een leraar Nederlands (NT2) nodig?

Vond u dit artikel leuk?

5,00/5, 1 votes
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!