Veel leerlingen die Nederlands als tweede taal of vreemde taal leren hebben de neiging om vast te lopen wanneer ze Nederlands leren, omdat het een zeer uitgebreide taal is in vergelijking met veel andere talen. Er zijn veel regels die je niet meteen zult begrijpen en die je veel moeite zullen kosten, zelfs als je denkt dat je weet hoe je ze moet toepassen (nt2 school).

De Nederlandse grammatica is zo breed en complex dat er altijd uitzonderingen zijn op verschillende regels waar je rekening mee moet houden voor een betere beheersing van de taal.

Het is een feit dat grammatica het belangrijkste aspect van een taal is om het volledig te begrijpen. Het is het fundament van de structuur van de taal als geheel. Het is dus belangrijk om de valkuilen goed te begrijpen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Je zult niet altijd in boeken of ander leermateriaal vinden wat enkele belangrijke uitzonderingen zijn wanneer we deze complexe taal bestuderen. Daarom zullen we enkele van de regels noemen waar de meeste mensen tegenaan lopen.

Niet om je bang te maken, want zelfs sprekers van het Nederlands als moedertaal zullen soms vergeten hoe ze sommige van die regels moeten gebruiken. Maar als je weet waar de valkuilen zitten is de kans kleiner dat je er in de toekomst tegenaan loopt.

Om je te laten kennismaken met veelvoorkomende fouten die Nederlandse studenten vaak maken, kijken we hier naar de meest voorkomende fouten die leerlingen maken bij het toepassen van de grammatica. We noemen daarbij enkele uitzonderlijke regels die je niet vaak leest in de typische schoolboeken. Maar voordat we in de Nederlandse taal duiken, kijken we hier naar de achtergrond van de taal om te begrijpen waar bepaalde grammaticale regels vandaan komen.

Het Rijksmuseum.
Een goede plek om de Nederlandse cultuur te leren kennen | Bron: Pexels

Klik hier voor het volgen van je cursus Nederlands!

De beste leraren Nederlands (NT2) beschikbaar
Jordan
4,9
4,9 (29 reviews)
Jordan
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (14 reviews)
Karen
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (12 reviews)
Tamara
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (10 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (7 reviews)
Marianne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mehdi
5
5 (5 reviews)
Mehdi
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (29 reviews)
Jordan
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (14 reviews)
Karen
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (12 reviews)
Tamara
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (10 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (7 reviews)
Marianne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mehdi
5
5 (5 reviews)
Mehdi
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Een Beknopte Geschiedenis van de Nederlandse Taal

De eerste volkeren die leefden in wat we nu beschouwen als Nederland waren Germaanse volkeren. Het Germaans dat zij spraken bestaat niet meer, maar zowel in het huidige Fries (wat dus geen Nederlands dialect is maar een echte, eigen taal) en in het Engels zijn woorden gevonden die afstammen uit de taal.

Het Nederlands zoals wij het kennen komt uit het Frankisch, waar de eerste woorden van zijn gevonden daterend uit de vroege middeleeuwen. Neerlandici of Nederlandse taalkundigen refereren aan het Oudnederlands als zij het hebben over het Nederlands dat in die tijd gesproken werd. Het behoeft geen betoog dat het Nederlands dat we in de 21e eeuw spreken wezenlijk verschilt van het Oudnederlands.

In de vele schoolboeken leren we dat het eerste Nederlandse tekstje ooit gevonden een tekstje is dat een monnik schreef op een stukje papier om zijn pen uit te proberen.

Het ‘Hebban olla vogala’, uit het tijdperk van het Oudnederlands, is iets wat we allemaal horen te kennen. Het gaat als volgt.

Hebban olla vogala nestas hagunnan

hinase hi(c) (e)nda thu

uu(at) unbida(n) (uu)e nu

Als we dat vertalen naar het Nederlands dat we vandaag de dag spreken, krijgen we de volgende vertaling:

Alle vogels zijn met hun nesten begonnen

Behalve jij en ik

Waar wachten we nog op

Romantisch he, deze Oudnederlandse monnik?

Als tussenperiode, een periode waar het Oudnederlands onderhevig was aan invloeden van volkeren die leefden in Nederlands maar geen Nederlands spraken, kennen we het Middelnederlands, dat duurde tot ongeveer 1500. Woorden en zinnen die we vandaag de dag nog gebruiken hebben hun oorsprong in dat tijdperk, maar er is strikt genomen weinig over van de invloeden uit dat tijdperk.

Als we bijvoorbeeld kijken naar het ‘Hebban olla vogala’, dan werd het woordje ‘vogala’ ‘vogele’. Dat gaat als iets meer op het huidige Nederlands lijken, toch?

Toch zijn er ook grote grammaticale verschillen. Het Middelnederlands kende naamvallen zoals we die kennen uit het latijn, terwijl in het huidige Nederlands geen sprake is van zo’n grammaticale structuur.

Het ontstaat van het Nieuwnederlands, de kern van het Nederlands dat we vandaag de dag spreken, komt voort uit het verloop van de Tachtigjarige Oorlog. Een groot deel van wat momenteel Nederland is kon niet bezet worden door de Spanjaarden, maar wat tegenwoordig België is was wel bezet. Onder anderen Antwerpen, een stad vol intellectuelen, werd bezet. Velen vluchtten naar het noorden, waar het Nederlands zich verder ontwikkelde als gemeenschappelijke taal. Het feit dat de nieuwe migranten intellectuelen waren die veel deden aan taalontwikkeling droeg bij aan de snelle groei van het Nederlands.

Steden als Amsterdam groeiden, en omwille van de bloei van de handel werd het belangrijker een en dezelfde taal te bespreken. Ook de bevolking werd slimmer, er was onderwijs voor iedereen en de steden werden ook rijker. Via kolonisatie werd de taal en cultuur zelfs over de hele wereld verspreid, zoals je hieronder kan lezen. Zo ver verspreid dat het vandaag de dag nog op bijna alle continenten wordt gesproken!

Door de ontwikkeling van het Nederlands kwam er ook meer behoefte aan regels om de taal te spreken. Via kerkgenootschappen en taalverenigingen, maar ook lokale overheden, kreeg de ontwikkeling van het Nederlands zo een nieuwe impuls. Met name de rol van de kerk was een belangrijke: religieuze teksten werden verspreid onder de bevolking en hoewel niet iedereen ze kon lezen, konden ze zo wel met elkaar praten.

De grachten.
In Amsterdam kan je uitstekende Nederlandse les krijgen | Bron: Pexels

Volg je cursus Nederlands met een privéleraar!

Nederlandse Dialecten

Zoals je kan zien heeft het Nederlands een hele lange geschiedenis met een hoop invloeden vanuit andere talen en culturen. Die geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat er binnen de taal weer subgroepen zijn ontstaan, die afstammen uit het Nederlands maar ook hele eigen, culturele eigenschappen hebben die je nergens anders ziet. Dit noemen we dialecten. Een dialect is anders dan een accent, met name omdat bij dialecten andere woorden en uitdrukkingen bestaan. Volgens sommigen is een dialect een hele andere taal, maar in het geval van de Nederlandse dialecten is duidelijk dat de oorsprong van de dialecten Nederlands is.

Een aantal voorbeelden van dialecten in Nederland zijn:

 • Gronings
 • Limburgs
 • Zeeuws
 • Vlaams

Zoals je ziet zijn deze dialecten zeer regiogebonden en als je mensen kent die uit die regio’s spreken dan zal je misschien weten dat de uitspraak en bepaalde woorden wezenlijk verschillen van het meer klassieke Hollands. Onderling wordt vaak met een zwaar dialect gesproken en als buitenstaander kan je soms moeite hebben de gesprekken te volgen. Terwijl je in de kern gewoon naar Nederlands luistert!

Maar naast Nederland (en België) kan je met een kennis van het Nederlands ook op andere plekken ter wereld uit de voeten. Op haast alle continenten zijn zelfs plekken te vinden waar nog Nederlands wordt gesproken, al is het vaak op zéér kleinschalig niveau en door oudere generaties.

Een goed voorbeeld zijn de overzeese eilanden, die nog een speciale status hebben binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederlands is bijvoorbeeld nog de officiële taal van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Naast het Nederlands wordt op veel plekken ook Engels, Spaans en Papiaments gesproken, wat weer komt door de lange geschiedenis van de eilanden en de verschillende culturen die er tegenwoordig wonen.

Tot 1975 maakte Suriname deel uit van Nederland, een overblijfsel uit het koloniale tijdperk. Vandaag de dag is Suriname een echte culturele meltingpot met Indianen, Creolen, Javanen, Hindoestanen, Venezolanen, Brazilianen en uiteraard Nederlanders. Vanwege de geschiedenis is de officiële taal van Suriname nog steeds Nederlands en een grote meerderheid van de bevolking leert de taal. Toch zijn er verschillende woorden die wezenlijk verschillen van het Nederlands dat in Nederland gesproken wordt.

Een ander overblijfsel uit de koloniale geschiedenis van Nederland, waarbij de taal als onderdeel van de cultuur werd verspreid over de hele wereld, is Nederlands-Indië. Tegenwoordig is West Papoea/Nieuw-Guinea onderdeel van Indonesië, waardoor het Nederlands er geen officiële taal meer is, maar er zijn nog mensen op deze eilanden, en met name de oudere generaties, die de taal spreken.

Tulpen in de keukenhof.
Beloon jezelf met tulpen bij het leren! | Bron: Pexels

Wacht niet langer en ga aan de slag met een cursus Nederlands!

Nederlandse Grammaticaregels: Zelfstandige Naamwoorden, Lidwoorden en Geslacht Uitzonderingen

Grammatica is altijd een zeer verwarrend onderwerp voor velen. In de Nederlandse grammatica zijn zelfstandige naamwoorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. De algemene regels geven aan dat zelfstandige naamwoorden die mannelijk of vrouwelijk zijn, tot een bepaald lidwoord behoren dat ‘de’ is en onzijdige zelfstandige naamwoorden tot het bepaalde lidwoord ‘het’.

Dit lijkt eenvoudig, maar wanneer we deze regel in het echt proberen toe te passen, zullen we al snel vastlopen omdat we niet precies weten wanneer we een van deze lidwoorden moeten toepassen.

We kunnen herkennen wanneer een zelfstandig naamwoord mannelijk of vrouwelijk is wanneer het eindigt op; -ing, -ie, -ij, -heid, -teit, -a, -nis, -st, -schap, -de, -te, - e.

Zelfstandige naamwoorden met deze uitgangen krijgen het bepaalde lidwoord 'de': De vrijheid (The liberty); De ruimte (The space).

Zelfstandige naamwoorden met uitgangen op -isme, -ment, -sel en -um worden beschouwd als onzijdig en zelfstandige naamwoorden met deze uitgangen krijgen het bepaalde lidwoord ‘het’. Zelfstandige naamwoorden met twee lettergrepen beginnend met voor-, ge-, v- en ont-, alsmede verkleinwoorden krijgen het bepaalde lidwoord ‘het’: Het schaapje (The sheep); Het monument (The monument).

Kijk hier voor meer voorbeelden.

Dit zijn slechts enkele basisvoorbeelden. Je zult er snel achterkomen dat er uitzonderingen bestaan en dat je fouten maakt. Je zult niet begrijpen wanneer je ‘de’ of ‘het’ moet toepassen.

Wat veel andere bronnen niet vertellen, is dat er geen specifieke methode is om toe te passen om de zelfstandige naamwoorden te onderscheiden op basis van waartoe ze behoren. De enige sleutel hiervoor is om echt vertrouwd te raken met de zelfstandige naamwoorden, fouten te maken en zo beetje bij beetje er meer aan gewend raken.

De beste leraren Nederlands (NT2) beschikbaar
Jordan
4,9
4,9 (29 reviews)
Jordan
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (14 reviews)
Karen
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (12 reviews)
Tamara
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (10 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (7 reviews)
Marianne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mehdi
5
5 (5 reviews)
Mehdi
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (29 reviews)
Jordan
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Karen
4,9
4,9 (14 reviews)
Karen
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Esly
4,8
4,8 (12 reviews)
Esly
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Tamara
5
5 (12 reviews)
Tamara
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Linda
5
5 (10 reviews)
Linda
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Piet
5
5 (12 reviews)
Piet
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marianne
5
5 (7 reviews)
Marianne
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mehdi
5
5 (5 reviews)
Mehdi
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Nederlandse Spelling en het Nederlandse Alfabet Leren; Uitspraak: Klinkers en Medeklinkers in Woorden

De hoofdregel is dat alleenstaande klinkers als e, a, i, o en u worden uitgesproken als korte klinkers. Wanneer ze worden herhaald of vergezeld door een andere klinker worden ze lange klinkers: ee, aa, ie, oo, uu. In éénlettergrepige woorden zijn de alleenstaande klinkers kort en wanneer de klinker wordt herhaald, worden ze lang: man (korte 'a'); maan (lange 'a').

In woorden met twee lettergrepen zoals in bijvoorbeeld ‘haken’, wordt de ‘a’ uitgesproken als een lange klinker, daarom wordt de eerste lettergreep gesloten met een enkele medeklinker ‘k’. Als we die medeklinker herhalen: ‘hakken’, wordt de ‘a’ een korte klinker.

Hetzelfde geldt voor: Boten (lange 'o') en Botten (korte 'o'); Leken (lange 'e') en Lekken (korte 'e').

We kunnen dit in allerlei soorten woorden vinden, het kunnen zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden zijn. Wanneer bijvoorbeeld een éénlettergrepig zelfstandig naamwoord of werkwoord een lang geluid heeft (bijvoorbeeld: raam, leek), worden ze, wanneer verbogen of omgezet in woorden met twee of meer lettergrepen, anders. Er wordt één klinker verwijderd, maar het geluid blijft steeds een lange klinker: raam → ramen (hier is de a nog steeds een lange 'a'); leek → leken (nog steeds een lange 'e').

Als we een korte klinker in een éénlettergrepig woord (ram, lek) of in een door medeklinkers gesloten lettergreep zien binnen een woord ('a' in ‘Buurman’), moet, wanneer het woord wordt verbogen en omgevormd in een woord met meer lettergrepen, de laatste medeklinker in de meeste gevallen worden herhaald om de korte klinker kort te houden: Ram → Rammen; Lek → Lekken; Buurman → Buurmannen.

Omdat als we het spellen als ‘Buurmanen’, de 'a’ zal worden uitgesproken als een lange klinker, dat is VERKEERD.

Met uitzondering van enkele woorden: Blad (korte 'a') → Bladeren (meervoud - lange 'a'); in dit voorbeeld wordt de korte klinker in het enkelvoud een lange klinker als hij meervoud wordt.

Leer Nederlandse Spellingsregels en Uitzonderingen van Werkwoorden en hun Verbuigingen

Bij veel werkwoorden, wanneer ze samengaan met een enkelvoudig persoonlijk voornaamwoord van een tweede persoon, zou de originele stam moeten eindigen in +t: Ik hoor (I hear) → Hij hoort (he hears). Werkwoorden die al eindigen op een ‘t’ krijgen natuurlijk geen extra ‘t’.

Veel Nederlandse studenten en zelfs moedertaalsprekers maken de fout wanneer een werkwoord eindigt met een ‘d’ (bijvoorbeeld: Houd, Lijd), dat ze geen ‘t’ toevoegen aan het einde terwijl dit VERPLICHT is: Ik houd → Jij houdt; Ik lijd → Jij lijdt.

Het voltooid deelwoord in de Nederlandse grammatica wordt geschreven met een stam die eindigt op een 'd' en een voorvoegsel zoals ge- of be-: Hoor → Gehoord.

Uitzonderingen zijn wanneer de laatste letter van de stam een t, k, f, s, ch of p ('t kofschip) is. Hier moet het werkwoord als voltooid deelwoord eindigen op een ‘t’: hoop → gehoopt.

Dit leidt veel mensen tot verwarring, ze gebruiken een 't' aan het einde van een stam wanneer ze een 'd' moeten toevoegen en omgekeerd.

Gebeuren (to happen) → Gebeurt (happens) → Gebeurd (happened).

Ik heb deze en meer grammaticale regels bestudeerd tijdens mijn cursussen Nederlands in Londen.

De Nederlandse Uitspraak

Je weet waarschijnlijk dat er een aantal moeilijke uitspraken zijn. Uitspraken die Nederlandse studenten de meeste moeite kosten zijn:

 • ‘eu’ [ø] als in ‘Neus’ (nose)
 • ‘uu’ [y] als in ‘Muur’ (wall)
 • ‘u’ [ʏ] als in ‘Mus’ (sparrow)
 • ‘ui’ [œy] als in ‘Fruit’ (fruit)
 • ‘eeu’ [eːu] als in ‘Leeuw’ (lion)
 • ‘ou’ [ɔu] als in ‘Goud’ (gold)
 • ‘ij’ [ɛi] als in ‘Lijm’ (glue)

Evenals de medeklinkers:

 • ‘g’ en ‘ch’ [x] als in ‘Goed’ en ‘Acht’ (deze hebben verschillende mate van sterkte bij het uitspreken afhankelijk van de regio waar de taal wordt gesproken; in het Vlaams en het zuiden van Nederland spreken ze het meestal zachter uit)
 • ‘r’ [r] as in ‘Rood’ (red), deze ‘r’ verschilt veel van de Engelse
 • ‘w’ [ʋ] als in ‘Weer’ (weather)

Houd er rekening mee dat de ‘v’ altijd wordt uitgesproken als een ‘f’

Het is geen probleem als je spreekt zonder alles feilloos en volledig vloeiend uit te spreken, maar deze uitspraken oefenen zullen je veel helpen.

Kijk voor een meer algemene lijst over de Nederlandse uitspraak en lees meer over de meest voorkomende Nederlandse fouten.

Click here for an online Dutch course!

Nederlandse Samengestelde Zelfstandige Naamwoorden

Als een beginner, kun je snel in de war raken bij het zien van lange woorden of merken dat verschillende woorden samen een woord vormen. In het Nederlands zullen we meerdere zelfstandige naamwoorden vinden met een samenvoeging van een bijvoeglijk naamwoord, werkwoord of voorzetsel.

Voorbeelden van die zelfstandige naamwoorden zijn ‘koffiekopje’ (the coffeecup), 'rugzaktoerisme' (backpack tourism), ‘kosten-batenanalyse’ (cost-benefit analysis) en zelfs langere als ‘voetbalverslaggevingsjargon’ (football coverage jargon).

In tegenstelling tot andere talen worden in het Nederlands de zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en voorzetsels die het naamwoord beschrijven aan elkaar geschreven, zonder spaties daartussenin.

Een kanaal.
Hollandser wordt het niet! | Bron: Pexels

Hoe je Effectief Nederlands kunt Leren

Nederlands is een zeer brede en complexe taal en de Nederlandse grammatica kan op het eerste gezicht letterlijk een nachtmerrie zijn. De meeste grammaticale aspecten kunnen erg variëren en zelfs als je de uitzonderingen kent, leer je het niet meteen met zo'n gemak.

Om onze doelen te bereiken en de taal te beheersen, moeten we:

 • Oefenen met volledige toewijding;
 • Veel doorzettingsvermogen hebben;
 • Zorgen voor zoveel mogelijk aandacht voor de kleinste details;
 • Eerst een redelijke basis van grammaticale kennis opbouwen, alvorens je vaardigheden verder te ontwikkelen;
 • Een goede focus op beter begrijpend lezen;
 • Je schrijfvaardigheid verbeteren;
 • Zoveel mogelijk als je kunt je woordenschat trainen (met name zelfstandige naamwoorden met bijbehorende lidwoorden en werkwoorden);
 • Je luistervaardigheid uitdagen;
 • HET BELANGRIJKSTE: Zoveel mogelijk als je kunt omgaan met Nederlandstaligen.

Nederlands is een taal die je niet alleen uit boeken en studiemateriaal leert, er zullen altijd dingen zijn die maken dat we de taal van sociale omgang verbeteren en een effectief gesprek kunnen hebben. Terwijl je probeert met andere Nederlandstaligen te praten, zul je vele uitdrukkingen, gezegden, spreektaal en taalkundige aspecten tegenkomen die je in de meeste boeken niet zult vinden.

Tegelijkertijd zul je veel sneller vertrouwd worden en word je uitgedaagd om de kennis die je al hebt te gebruiken en jezelf eventueel te corrigeren als je het mis hebt.

Het belangrijkste van sociale interactie in het Nederlands is dat je onderdelen zult vinden waar geen specifieke theoretische regels of methoden kunnen worden toegepast. Zoals de verscheidenheid aan verschillende gebruiksmogelijkheden van Nederlandse woorden, zelfstandige naamwoorden, geslacht, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, enzovoort. Ze zijn vaak niet eenvoudig te verklaren en het is een kwestie van onthouden.

We moeten ook overwegen waarvoor we Nederlands studeren. Als we Nederlands leren voor een specifiek doel, dan moeten we dit doel voorrang geven en de bijbehorende woordenschat leren en alles gerelateerd aan dit specifieke doel goed bestuderen.

Nu kun je een sprong maken in de basisgrammatica voor het begin van je Nederlandse lessen (Dutch courses Amsterdam)!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!