Als je aan wiskunde denkt zie je jezelf meestal in de klas op school of thuis achter je bureau om je huiswerk te maken. Of een cursus wiskunde!

Maar wist je dat er net als bij schaken ook wiskunde toernooien bestaan? Deze wedstrijden bestaan niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

Lijkt het je niet spannend en uitdagend om daar eens aan mee te doen?

Er bestaan verschillende wedstrijden en er is er altijd wel een die bij jou past. De meeste worden georganiseerd door scholen, maar je kunt ook individueel meedoen of een duo vormen.

In Nederland bestaan de volgende wedstrijden:

 • De Wiskunde Kangoeroe, ook wel gewoon Kangoeroe of W4Kangoeroe
 • De Junior Wiskunde Olympiade
 • De SMART-finale
 • De Pythagoras Olympiade
 • De Nederlandse Wiskunde Olympiade

Mocht je als slimme winnaar uit een van deze wedstrijden komen, dan kun je zelfs meedoen met de Internationale Wiskunde Olympiade, waar je het opneemt tegen kinderen uit de hele wereld.

Maar hoe kun je nu een goede keuze maken die bij jou past? Wiskunde leren online begin vandaag nog!

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (14 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (14 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Alles Wat Je Moet Weten Over de Wiskunde Kangoeroe

Het eerste wat je je misschien afvraagt is: Wat heeft een kangoeroe nu met wiskunde te maken?

Dat komt omdat het land in 1980 voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd organiseerde.
En je raadt het al: de kangoeroe is het symbool van Australië. De wedstrijd was zo’n succes dat het een inspiratie voor Frankrijk was om ook zoiets te organiseren.

In 1994 startte de wedstrijd in Frankrijk en als blijk van dank aan Australië, noemde ze hun wedstrijd ‘Kangourou".

Sinds 1996 is Nederland ook van de partij. In ons land wordt de wedstrijd georganiseerd door de Stichting Wiskunde Kangoeroe, Radboud Universiteit Nijmegen.

De wedstrijd vindt elk jaar plaats in de maand maart. Je kunt zien of jouw school meedoet aan de wedstrijd door de gele sticker Wij zijn een Kangoeroeschool.

Je kunt ook alleen of als duo meedoen. Je kunt dan wel prijzen winnen, maar niet doorgaan naar de volgende ronde of landelijk eerste worden.

De Kangoeroe is een reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. Leerlingen kunnen vanaf groep drie van de basisschool tot en met niveau vwo zes meedoen.

Begin maart ontvangen de deelnemende scholen de antwoordformulieren. In dezelfde maand organiseert de school zelf de wedstrijd. Statistiek Bijles te vinden via Superprof.

Elke leerling vult zijn vragenblad op dezelfde dag in. Ook alle andere leerlingen van eenzelfde school moeten hun vragenblad op hetzelfde tijdstip invullen.

Zodra formulieren zijn ingevuld worden die naar de organisatie teruggestuurd.

De wedstrijd is begonnen
Het invullen van de Wiskunde Kangoeroe ǀ Bron: Visualhunt - HuaLianHighSchool

De wedstrijd bestaat uit minimaal twaalf en maximaal dertig multiple choice vragen.

Op elke vraag zijn er vijf antwoorden mogelijk en naarmate je verder komt worden de opgaven ook steeds moeilijker. De vragen moeten binnen een bepaald tijdsbestek beantwoord worden.

Leerlingen die een hoge score behalen, worden uitgenodigd voor de tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade of voor de Junior Wiskunde Olympiade.

Er is ook een SMART-finale voor de beste twintig leerlingen van groep 7 en  de beste twintig leerlingen van groep 8 van de basisschool en de beste twintig leerlingen van het vmbo SMART. In totaal zestig leerlingen dus.

De Wiskunde Kangoeroe bestaat uit zes verschillende niveaus:

Voor basisleerlingen:

 • wizFUN: voor groep 3 en 4
 • wizKID: voor groep 5 en 6
 • wizSMART: voor groep 7 en 8

Voorbeeldopgave wisKid: Joris wil de draak verslaan. Hij moet alle koppen van de draak afhakken. Als hij 3 koppen afhakt, komt er direct 1 nieuwe kop terug. Joris verslaat de draak door in totaal 13 koppen af te hakken. Hoeveel koppen heeft de draak als Joris begint? A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 E. 12

Voor middelbare scholieren:

 • wizSMART: voor klas 1 en 2 vmbo, klas 3 en 4 vmbo-basisberoepsgericht
 • wizBRAIN: voor klas 1 en 2 havo/vwo en klas 3 en 4 vmbo (m.u.v. basisberoepsgericht), 3 havo
 • wizPROF: voor klas 3 vwo, 4 en 5 havo/vwo en 6 vwo

Voorbeeldopgave wizProf: Joey heeft een grote kubus gemaakt door een aantal kleine kubusjes aan elkaar te plakken. Daarna heeft hij een aantal zijvlakken van deze grote kubus geverfd. Zijn zus heeft de grote kubus laten vallen, waardoor deze weer uiteen is gevallen in de kleine kubusjes. Van deze kleine kubusjes bleken er 45 geheel ongeverfd te zijn. Hoeveel vlakken van de grote kubus heeft Joey geverfd? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

Een Kleiner Broertje: De Junior Wiskunde Olympiade

De Junior Wiskunde Olympiade (JWO) is de finale van de Wiskunde Kangoeroe op landelijke niveau. Het is het kleinere broertje van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.

De deelnemers die worden uitgenodigd zijn de honderd beste leerlingen uit de groep brugklassers havo-vwo en de honderd beste leerlingen van de tweede klas vwo.

Zij komen in september of oktober naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, om het tegen elkaar op te nemen.

In tweemaal drie kwartier moeten er dertien multiple choice vragen en drie open vragen worden opgelost.

Een van de finale rondes
De Junior Wiskunde Olympiade ǀ Bron: Visualhunt - william a kay

De SMART-finale

Deze finale is ook een vervolg op de Kangoeroe Wiskundewedstrijd. De leerlingen die daaraan meedoen zijn de beste leerlingen van groep 7 en groep 8 van de basisschool en de beste leerlingen van het vmbo SMART.

De finale wordt op één dag gespeeld en vindt elk jaar op een andere locatie plaats. De wedstrijd bestaat twee rondes. De eerste ronde bestaat uit zestien multiple choice vragen en de tweede ronde uit acht open vragen.

De opgaven zijn moeilijker dan de opgaven van wizSmart.

Een Stapje Verder: De Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) is ook een wiskundewedstrijd maar alleen bestemd voor havo- en vwo-leerlingen uit klas 1 tot en met 5.

De NWO bestaat uit twee rondes en een finale, gevolgd door een trainingsprogramma. Daarna wordt er een selectie van zes leerlingen gemaakt die mee mogen doen aan de  Internationale Wiskunde Olympiade.

Eerste Ronde

De eerste ronde vindt in januari plaats op alle deelnemende scholen. De eerste ronde bestaat uit een multiple choice gedeelte van acht vragen en een open gedeelte van vier vragen.

De meerkeuzevragen leveren twee punten op voor een goed antwoord en de open vragen vijf punten. De uitwerking is niet van belang. De eerste ronde duurt twee uur. Er zijn drie categorieën:

 1. onderbouw: klas 1, klas 2, klas 3;
 2. klas 4: vwo 4 en havo 4;
 3. klas 5: vwo 5 en havo 5.

Tweede Ronde

De tweede ronde wordt in maart gespeeld door de ongeveer 1000 'beste' leerlingen van de eerste ronde. Deze ronde vindt plaats op verschillende universiteiten in Nederland.

De tweede ronde bestaat uit vijf open vragen. Voor elk goed antwoord worden vier punten toegekend.Daarnaast zijn er nog twee open vragen waar ook de hele uitwerking meetelt. Voor een juist antwoord worden maximaal tien punten toegekend. Deze wedstrijd duurt twee en een half uur.

Voorbeeldopgave Tweede ronde NWO: Anouk, Bart, Celine en Daan hebben meegedaan aan een wiskundewedstrijd. Elk van hun scores is een positief geheel getal. Bart en Daan hebben samen precies even veel punten gescoord als Anouk en Celine samen. Anouk en Bart hebben samen meer punten gescoord dan Celine en Daan samen. Daan heeft in zijn eentje meer punten gescoord dan Bart en Celine samen. Schrijf de namen van de vier leerlingen op in volgorde van hoge naar lage score.

Gebruik je creativiteit tijdens deze competitie
Deelnemers tweede ronde ǀ Bron: Visualhunt - Caramdir

Finale

Zo'n honderddertig leerlingen die het beste hebben gepresteerd bij de tweede ronde, worden uitgenodigd voor de landelijke finale in september.

Ook leerlingen die bij de Kangoeroewedstrijd of Pythagoras Olympiade goed hebben gepresteerd, worden uitgenodigd.

De finale wordt gehouden op de Technische Universiteit Eindhoven en bestaat uit vijf open vragen die van hoger niveau zijn dan de eerdere vragen.

Voor elk van deze vragen kan men tien punten krijgen. Voor het beantwoorden van de vragen staat drie uur.  In de finale zijn er drie categorieën:

 1. klas 2, klas 3, klas 4;
 2. klas 5;
 3. klas 6.

De winnaars zijn de vijf deelnemers per categorie die de meeste punten.

De prijswinnaars en een aantal andere veelbelovende finalisten krijgen een uitnodiging voor een intensief zeven maanden durend trainingsprogramma.

Het trainingsprogramma bestaat uit het bijwonen van maandelijkse trainingsbijeenkomsten en het werken aan wekelijkse inleveropdrachten.

Onder leiding van een oud-olympiade deelnemer als persoonlijke bijlesgever werken de deelnemers op deze manier aan hun verdere wiskundige ontwikkeling.Uit deze groep worden de deelnemers voor o.a. de Internationale Wiskunde Olympiade geselecteerd.

Lees meer over wiskunde in het algemeen

Oefenen Voor Alle Wiskundewedstrijden en Meedoen

Om de Wiskunde Kangoeroe te oefenen kun je de opgaven en antwoorden van voorafgaande jaren downloaden. Dit geldt ook voor de Smart-finale en de Junior Wiskunde Olympiade. Zorg dat je alle wiskunde termen goed kent!

Deze oefeningen kun je vinden op de website van W4Kangoeroe. Ook voor de Nederlandse Wiskunde Olympiade is er allerlei trainingsmateriaal op internet te vinden.

De Internationale Wiskunde Olympiade

Zoals gezegd vindt de selectie voor deze wereldwijde finale plaats tijdens de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Elk land mag een team samenstellen uit maximaal zes scholieren.

Er doen ongeveer honderd landen mee. De olympiade wordt elk jaar in een ander land gehouden, van Spanje tot Brazilië.

De opgave bestaat uit het oplossen van zes wiskundeproblemen. En weet je wat nu zo leuk is? Nederland doet het fantastisch!

Vorig jaar won een zeventienjarige leerling een zilveren medaille in Roemenië. In 2017 won Nederland in Rio de Janeiro zelfs goud.

De grote finale
Internationale Wiskunde Olympiade ǀ Bron: Visualhunt - Mathematical Association of America

Meedoen in 2019 kan nog

Als je nog mee wilt doen op het moment dat je in september 2018 deze blog leest, dan kan dat! De Wiskunde Kangoeroe wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019.

Nieuwe Scholen kunnen zich aanmelden vanaf 1 december 2018 tot en met 21 februari 2019. Het minimale aantal deelnemers per school is tien.

Samenwerking met andere scholen mag ook om het minimale aantal te bereiken, maar een school neemt het voortouw. De kosten zijn 3 euro per leerling en 5 euro per duo.

Deelname aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade is gratis. De eerste ronde hiervan start op de scholen tussen 21 en 31 januari 2019.

En... sta je al te springen als een (wiskunde) kangoeroe, geef je dan snel op! Wie weet ben jij de nieuwe Einstein!

Als je meer wilt weten over hoe wiskunde eigenlijk is ontstaan, en hoe wiskunde onderwijs zich heeft ontwikkeld, lees dan vooral verder op onze blog!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!