Wiskunde begrijpen houdt in dat de 'taal' van de wiskunde geleerd moet worden. Om je hierbij te helpen geven we je een kleine woordenlijst van belangrijke woorden.

Als je in de wiskunde vooruit wilt komen moet je de opdrachten kunnen begrijpen. Dit lijkt misschien wel eenvoudig, maar soms is er een gebrek aan woordbegrip.

Om te voorkomen dat je daardoor tegen hindernissen aanloopt is het een goed idee om alle belangrijke definities voor een examen goed door te nemen. Je zult dan in staat zijn om de problemen die je voorgeschoteld krijgt te begrijpen en op te lossen. Daarnaast zul je je wiskunde lessen ook beter kunnen begrijpen.

Lees meer over wiskunde in het algemeen

Superprof Wiskunde Termen

Hieronder vind je een vocabulaire van de wiskunde begrippen. Ze zullen je helpen om knelpunten te overwinnen en ook om een vaardige student te worden.

Word de volgende Albert Einstein  – of een nog betere student – met onze hulp!

Vergelijking

Een vergelijking is een betrekking waarin twee uitdrukkingen, waarin variabelen voorkomen, aan elkaar gelijk worden gesteld.

Dit concept is een van de grondslagen van de geschiedenis van de wiskunde.

Term

Een term is ieder van de elementen die weergegeven wordt in een relatie, optelling, aftrekking, reeks, verhouding of breuk.

Neem als voorbeeld de reeks 1, 2, 3, 4. De vier getallen zijn termen. In de breuk 4/5 zijn de getallen 4 en 5 de termen.

Som

De som is de uitkomst van een optelling van twee termen. Als we twee getallen a en b nemen dan is de som het getal a opgeteld bij b. Dit kan ook geschreven worden als a + b.

Verschil

Het verschil is de uitkomst van een aftrekking. Bij 4 – 3 = 1, is het getal 1 het verschil.

Factor

Een factor is een element die betrokken is bij een vermenigvuldiging. In 3 * 24 = 72 zijn 3 and 24 de twee factoren.

Product

Als we twee getallen a en nemen is het product de vermenigvuldiging van a met b. Het kan ook worden geschreven als a * b.

Wiskunde termen product
Vermenigvuldiging van twee getallen levert ten product | bron: Chapendra on VisualHunt.com / CC BY-NC

Deeltal

Als we twee getallen delen, is het deeltal de naam gegeven aan het getal dat gedeeld wordt. Bijvoorbeeld: in 36 ÷ 12, is 36 het deeltal.

Quotiënt

Het quotiënt is het resultaat van een deling. Als we 10 door 2 delen is het quotiënt 5.

Teller en noemer zijn belangrijke wiskunde termen | bron: jimmiehomeschoolmom on VisualHunt.com / CC BY

Teller

De teller is het getal boven de breukstreep. In de breuk 5/6 is 5 de teller.

Noemer

De noemer is het getal onder de breukstreep. 6 in de breuk 5/6. het geeft aan in hoeveel gelijke delen de teller wordt gedeeld.

Driehoek (gelijkbenige, rechthoekige, gelijkzijdig)

Een driekhoek is een driezijdige veelhoek. Een gelijkbenige driehoek heeft twee zijden met dezelfde lengte. Een rechthoekige driehoek is er één met een hoek van 90°. Een gelijkzijdige driehoek heeft zoals de naam zegt drie zijden met gelijke lengte.

Hoeken van driehoeken behoren bij belangrijke wiskunde termen Zijden van driehoeken behoren bij belangrijke wiskunde termen

Vierkant

Een vierkant is een plat geometrische figuur met vier zijden van gelijke lengte en vier rechte hoeken (90°).

Griekse wiskundigen gaven ook een andere definitie aan de term vierkant: de vierkantswaarde van een getal, verkregen als we een geheel getal met zichzelf vermenigvuldigen, dus 4= 4 × 4 = 16.

Cirkel

Een cirkel is een plat vlak waarvan alle punten een gelijke afstand hebben van een middelpunt.

Rechthoek

Een rechthoek is een parallelogram die twee parallelle tegenoverliggende zijden heeft en vier rechte (90°) hoeken.

Een vierkant wordt ook voldaan aan deze twee eisen en is dus ook een rechthoek.

Ruit

Een ruit is een parallelogram waarvan de vier zijden gelijk zijn van lengte (of  ‘isometrisch’).

De tegenoverliggende zijden van een ruit zijn parallel en de tegenoverliggende hoeken zijn gelijk. De diagonalen snijden elkaar in twee symmetrische assen.

Vierhoek

A vierhoek is gewoon een vierzijdige veelhoek.

Parallel

Parallelle lijnen hebben een vaste afstand tot elkaar. Ze raken of snijden elkaar niet.

Loodrecht

Lijnen staan loodrecht op elkaar als ze elkaar met een rechte hoek snijden.

Segment

Een segment is een deel van een lijn de begrensd wordt door twee punten die de beide einden van het segment vormen. Een segment [AB] (beschreven tussen vierkante haken) heeft twee punten A en B als zijn einden. Een segment kan verschillende vormen hebben zoals:

  • een cirkel segment
  • een gebogen segment, dat wil zeggen een curve begrensd door twee punten
  • een segment van een rechte hoek
  • een deel van een rechte lijn.

Diagonaal

In een veelhoek is een diagonaal een lijn segment die twee niet opeenvolgende hoekpunten verbindt. Een vierhoek heeft daarom twee diagonalen.

Doorsnede

Een doorsnede is de raakplaats van twee objecten. Dat geldt zowel voor groepen als geometrische voorwerpen

Algebra

Algebra heeft betrekking op een specifiek gebied van de wiskunde die te maken heeft met berekeningen van de onderdelen van een gegeven set objecten. Het houdt zich bezig met het oplossen van vergelijkingen met duidelijke bewerkingen.

Klassieke algebra heeft ook betrekking op de theorie van reële en complexe getallen.

Algebra is een gebied dat de eigenschappen van bewerkingen en hoe vergelijkingen te berekenen. Algebra kan op getallen in het algemeen worden toegepast, en ook op meetkunde en complexe getallen.

Vind je algebra moeilijk? Klik hier voor wiskunde bijles.

Meetkunde

Meetkunde is een andere tak van de wiskunde. Het toepassingsgebied reikt van de studie van betrekkingen tussen punten, bogen, lijnen en oppervlakken tot de meting van geometrische figuren.

Binnen de geometrie zijn er meerdere sub-gebieden, zoals degenen die betrekking hebben op ruimtes, vlakken, analyse en projecties.

Begrip van meetkunde geeft ook inzicht in het verband tussen wiskunde en:

  • computerwetenschap
  • schilderen
  • kunst

Wiskunde leren online begin vandaag nog!

Onbekende

In een vergelijking, is een onbekende de ontbrekende term – dus degene die gevonden moet worden. Bijvoorbeeld in 5 + x = 8 is x (die gelijk is aan 3) de onbekende.

Coördinaat

Om de plaats van een punt te weten in een tweedimensionale ruimte heb je twee getallen nodig. Deze worden de coördinaten genoemd. Ze geven de positie aan met betrekking tot de horizontale lijn (abscis) en de vertikale lijn (ordinaat).

Abscis

Een abscis is de x-coordinaat van een punt, en dus de rechte afstand tot de verticale as. Het wordt met een getal weergegeven.

Ordinaat

Net als de abscis de afstand geeft tot de vertikale as, zo geeft de ordinaat de afstand tot de horizontale as (omhoog).

Oplopende en aflopende volgorde

Een oplopende volgorde variëert van de kleinste tot het grootste getal, en een aflopende volgorde in omgekeerde zin, dus van het grootste tot het kleinste getal.

Hoek

Een hoek is een geometrische figuur die wordt gevormd door twee lijnen die hetzelfde punt van oorsprong hebben. De hoek wordt aangegeven door een kleine boog die de twee lijnen dicht bij hun punt van oorsprong verbindt.

Hoeken tussen 0° en 90° heten scherp en die tussen 90° en 180° stomp. Er zijn ook andere soorten hoeken waaronder rechte hoeken (90°), nulhoeken (0°), vlakke hoeken (180°) en vaste hoeken (360°).

Schuine zijde

De schuine zijde  (ook wel genoemd langste zijde of hypotenusa) is de lijn tegenoverliggend aan de rechte hoek in een rechthoekige driehoek.

Grafiek

A grafiek is een zichtbare weergave van punten of één of meer lijnen.

Grafiek | bron: Alice Bartlett op Visual Hunt / CC BY-NC

Theorema

Een theorema is een bewijsbare theorie de uitgaat van andere beweringen die al bewezen zijn. De stelling van Pythagoras’ en die van Thales zijn twee van de meest bekende en meest aangehaalde.

Vraag je één-op-één leraar als je nog verder vragen hebt over de wiskunde of wiskunde misverstanden.

Wil je verder lezen? Leer hier hoe wiskunde je helpt te rekenen met geld, en als je daar echt goed in wordt raden we je aan eens mee te doen aan een wiskundewedstrijd!

Heb je een leraar Wiskunde nodig?

Vond je dit artikel leuk?

3,57/5, 7 votes
Loading...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler voor Superprof sinds het begin!