Hoe oud je ook bent, wat je beroep ook is, wat voor opleiding je ook wilt volgen: op een gegeven moment kom je in contact met rekenen of wiskunde.

Het is een ontzettend belangrijk onderdeel van de maatschappij waarin we leven. Sterker nog, haast alle producten en diensten waar we gebruik van maken bestaan omdat er op de een of andere manier wiskunde op toegepast is. Wiskunde begrijpen, al vanaf een jonge leeftijd, is dan ook ontzettend belangrijk.

Zeker als je niet zo van wiskunde houdt kan het zijn dat je tijdens het leren van het verplichte schoolvak denkt: waarom leer ik dit? Wanneer ga ik dit ooit in mijn leven moeten toepassen? Je zult echter versteld staan dat de basis die je legt tijdens het wiskunde leren je nog voor de rest van je leven van pas kan komen.

Uiteraard hebben we tegenwoordig de beschikking over technologie zoals smartphones die een hoop berekeningen voor ons kunnen doen, maar toch zal je, van basisbezigheden als koken en klokkijken tot autorijden en je huis verbouwen, veel hebben aan de vaardigheden die je leert bij wiskunde.

Sommige beroepen, die in eerste instantie niets met wiskunde te maken lijken te hebben, blijken toch een hoop wiskundige vaardigheden te vereisen. Zoveel, dat om die beroepen te studeren je vaak eindexamen in wiskunde gedaan moet hebben!

We raden iedereen dan ook aan om wiskunde vanaf het begin serieus te nemen. Toch kan het zijn dat je moeite hebt met het vak: niet iedereen heeft er immers aanleg voor. Vooral die lastige termen kunnen voor verwarring zorgen als je wiskunde probeert te begrijpen.

Wiskunde begrijpen houdt in dat de 'taal' van de wiskunde geleerd moet worden. Om je hierbij te helpen geven we je een kleine woordenlijst van belangrijke woorden, op alfabetische volgorde.

Als je immers in de wiskunde vooruit wilt komen moet je de opdrachten kunnen begrijpen. Dit lijkt misschien wel eenvoudig, maar soms is er een gebrek aan woordbegrip. Je kijkt naar een opgave en het begint al te tollen. Als je weet wat er ongeveer van je gevraagd wordt, als je de context van de opgave een beetje begrijpt, kan je al een heel eind komen.

Om te voorkomen dat je daardoor tegen hindernissen aanloopt is het een goed idee om alle belangrijke definities voor een examen goed door te nemen. Je zult dan in staat zijn om de problemen die je voorgeschoteld krijgt te begrijpen en op te lossen. Daarnaast zul je je wiskunde lessen ook beter kunnen begrijpen. Voordat we je de termen geven, laten we een kijken naar de verschillende soorten wiskunde die er zijn.

Lees meer over wiskunde b uitleg in het algemeen.

Wiskunde studeren
Houd deze lijst bij de hand bij het studeren!| Bron: Pexels
De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (14 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (14 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Welke Wiskunde Soorten Zijn Er?

Om gelijk duidelijkheid te verschaffen, we hebben het hier niet over de verschillende soorten wiskunde die er op de middelbare school worden gegeven. We hebben het hier niet over Wiskunde A of C, wat wordt gegeven aan scholieren die sociale wetenschappen willen gaan studeren, of over Wiskunde B of D, wat wordt onderwezen aan studenten die gaan voor de harde wetenschappen.

Nee, we gaan hier kijken naar de onderdelen van wiskunde. Wiskunde is namelijk een ongelofelijk breed vak. Dat wordt nog eens onderstreept als je kijkt naar de vele beroepen waarbij wiskunde toegepast wordt. Om een grove indeling te maken, komen we uit op de volgende deelgebieden:

 • Rekenen: dit is de eerste vorm van wiskunde waar je mee in aanraking komt. Al vroeg op de basisschool leer je optellen en aftrekken, en later ook vermenigvuldigen en delen. Later, op de middelbare school, komen daar nog meer onderdelen bij. Onderdelen van de rekenkunde zijn machtsverheffen en worteltrekken. Bij rekenkunde reken je aan de hand van getallen de hoeveelheid of kwantiteit uit.
 • Algebra: als we het hebben over structuur en ruimte en de berekening van hoeveelheden, bevinden we ons in het deelgebied algebra. Bij algebra wordt er aan de hand van formules en modellen en letters die staan voor hoeveelheden berekeningen gedaan. Andere onderdelen van wiskunde die van toepassing zijn op structuur en ruimte zijn meetkunde en functie, die wezenlijk verschillen van algebra maar zich op hetzelfde vlak begeven. Meetkunde gaat namelijk ook over het berekenen van ruimte, maar dan meer het bepalen van afmetingen en vormen en vlakken.
 • Analyse en calculus. Hierbij wordt gekeken naar differentialen en integralen, en spelen functies een belangrijke rol. Oppervlakteberekeningen, zwaartepuntberekeningen en het analyseren van hellingen en krommingen zijn hier een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt dus gekeken naar hoe iets veranderd.
 • Toegepaste wiskunde: zoals de naam al zegt wordt hier aan de hand van wiskundige technieken en berekeningen gekeken hoe wiskunde een rol kan spelen in de maatschappij. Een goed voorbeeld is statistiek, wat studenten sociologie, antropologie en psychologie nog wel eens slapeloze nachten wil opleveren.
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen: moeilijk maar belangrijk!| Bron: Pexels

Superprof Wiskunde Termen

Dan is het nu tijd voor een lijst termen die je kunt gebruiken als handleiding voorafgaand aan examens!

Hieronder vind je een vocabulaire van de wiskunde begrippen. Ze zullen je helpen om knelpunten te overwinnen en ook om een vaardige student te worden.

Word de volgende Albert Einstein  – of een nog betere student – met onze hulp!

Abscis

Een abscis is de x-coordinaat van een punt, en dus de rechte afstand tot de verticale as. Het wordt met een getal weergegeven.

Afgeleide

De afgeleide is een term die bij wiskunde wordt gebruikt om de verandering tussen twee variabelen aan te duiden.

Algebra

Algebra heeft betrekking op een specifiek gebied van de wiskunde die te maken heeft met berekeningen van de onderdelen van een gegeven set objecten. Het houdt zich bezig met het oplossen van vergelijkingen met duidelijke bewerkingen.

Klassieke algebra heeft ook betrekking op de theorie van reële en complexe getallen.

Algebra is een gebied dat de eigenschappen van bewerkingen en hoe vergelijkingen te berekenen. Algebra kan op getallen in het algemeen worden toegepast, en ook op meetkunde en complexe getallen.

Vind je algebra moeilijk? Klik hier voor bijles wiskunde.

Breuk

Een breuk is een van de eerste dingen die je leert bij rekenen. Zoals de naam al zegt breek je een getal, oftewel het deeltal, door een ander getal, de deler. Een voorbeeld is 3/5. De teller is 3 en de noemer is 5, gescheiden door een breukstreep.

Cirkel

Een cirkel is een plat vlak waarvan alle punten een gelijke afstand hebben van een middelpunt.

Coördinaat

Om de plaats van een punt te weten in een tweedimensionale ruimte heb je twee getallen nodig. Deze worden de coördinaten genoemd. Ze geven de positie aan met betrekking tot de horizontale lijn (abscis) en de vertikale lijn (ordinaat).

Decimaal

Dit is een term die we veel horen in de wiskunde. Elk cijfer achter de komma wordt ook wel een decimaal genoemd. Twee decimalen achter de komma zijn twee cijfers achter de komma.

Wiskunde leren online begin vandaag nog!

Wiskunde opgave
Weet jij welke tak van wiskunde dit is? | Bron: Pexels

Deeltal

Als we twee getallen delen, is het deeltal de naam gegeven aan het getal dat gedeeld wordt. Bijvoorbeeld: in 36 ÷ 12, is 36 het deeltal.

Diagonaal

In een veelhoek is een diagonaal een lijn segment die twee niet opeenvolgende hoekpunten verbindt. Een vierhoek heeft daarom twee diagonalen.

Doorsnede

Een doorsnede is de raakplaats van twee objecten. Dat geldt zowel voor groepen als geometrische voorwerpen

Driehoek (gelijkbenige, rechthoekige, gelijkzijdig)

Een driekhoek is een driezijdige veelhoek. Een gelijkbenige driehoek heeft twee zijden met dezelfde lengte. Een rechthoekige driehoek is er één met een hoek van 90°. Een gelijkzijdige driehoek heeft zoals de naam zegt drie zijden met gelijke lengte.

Hoeken van driehoeken behoren bij belangrijke wiskunde termen Zijden van driehoeken behoren bij belangrijke wiskunde termen

Exponent

Een exponent is het aantal keren dat een getal wordt vermenigvuldigd voor een bepaald resultaat. Een voorbeeld is 5 x 5 x 5 x 5. Het getal vijf vermenigvuldigt zich vier keer, en de exponent in dit voorbeeld is dus vier.

Factor

Een factor is een element die betrokken is bij een vermenigvuldiging. In 3 * 24 = 72 zijn 3 and 24 de twee factoren.

Grafiek

A grafiek is een zichtbare weergave van punten of één of meer lijnen.

Hoek

Een hoek is een geometrische figuur die wordt gevormd door twee lijnen die hetzelfde punt van oorsprong hebben. De hoek wordt aangegeven door een kleine boog die de twee lijnen dicht bij hun punt van oorsprong verbindt.

Hoeken tussen 0° en 90° heten scherp en die tussen 90° en 180° stomp. Er zijn ook andere soorten hoeken waaronder rechte hoeken (90°), nulhoeken (0°), vlakke hoeken (180°) en vaste hoeken (360°).

Kans

Kans is de berekening van toeval of een mogelijkheid. Kans is een onderdeel dat veel voorkomt in de toegepaste wiskunde, waarbij aan de hand van wiskundige modellen berekend wordt hoe groot de mogelijkheid is dat iets gebeurt, of met welke omstandigheden rekening gehouden moet worden.

Loodrecht

Lijnen staan loodrecht op elkaar als ze elkaar met een rechte hoek snijden.

Meetkunde

Meetkunde is een andere tak van de wiskunde. Het toepassingsgebied reikt van de studie van betrekkingen tussen punten, bogen, lijnen en oppervlakken tot de meting van geometrische figuren.

Binnen de geometrie zijn er meerdere sub-gebieden, zoals degenen die betrekking hebben op ruimtes, vlakken, analyse en projecties.

Begrip van meetkunde geeft ook inzicht in het verband tussen wiskunde en:

 • computerwetenschap
 • schilderen
 • kunst

Noemer

De noemer is het getal onder de breukstreep. 6 in de breuk 5/6. het geeft aan in hoeveel gelijke delen de teller wordt gedeeld.

Onbekende

In een vergelijking, is een onbekende de ontbrekende term – dus degene die gevonden moet worden. Bijvoorbeeld in 5 + x = 8 is x (die gelijk is aan 3) de onbekende.

Oplopende en aflopende volgorde

Een oplopende volgorde variëert van de kleinste tot het grootste getal, en een aflopende volgorde in omgekeerde zin, dus van het grootste tot het kleinste getal.

Ordinaat

Net als de abscis de afstand geeft tot de vertikale as, zo geeft de ordinaat de afstand tot de horizontale as (omhoog).

Parallel

Parallelle lijnen hebben een vaste afstand tot elkaar. Ze raken of snijden elkaar niet.

Product

Als we twee getallen a en b nemen is het product de vermenigvuldiging van a met b. Het kan ook worden geschreven als a * b.

Quotiënt

Het quotiënt is het resultaat van een deling. Als we 10 door 2 delen is het quotiënt 5.

Rechthoek

Een rechthoek is een parallelogram die twee parallelle tegenoverliggende zijden heeft en vier rechte (90°) hoeken.

Een vierkant wordt ook voldaan aan deze twee eisen en is dus ook een rechthoek.

Een wiskundesom.
Wat denk jij? Is dit mogelijk? | Bron: Pexels

Ruit

Een ruit is een parallelogram waarvan de vier zijden gelijk zijn van lengte (of  ‘isometrisch’).

De tegenoverliggende zijden van een ruit zijn parallel en de tegenoverliggende hoeken zijn gelijk. De diagonalen snijden elkaar in twee symmetrische assen.

Schuine zijde

De schuine zijde  (ook wel genoemd langste zijde of hypotenusa) is de lijn tegenoverliggend aan de rechte hoek in een rechthoekige driehoek.

Segment

Een segment is een deel van een lijn de begrensd wordt door twee punten die de beide einden van het segment vormen. Een segment [AB] (beschreven tussen vierkante haken) heeft twee punten A en B als zijn einden. Een segment kan verschillende vormen hebben zoals:

 • een cirkel segment
 • een gebogen segment, dat wil zeggen een curve begrensd door twee punten
 • een segment van een rechte hoek
 • een deel van een rechte lijn.

Bijles wiskunde den Haag, boek je eerste les via Superprof.

Som

De som is de uitkomst van een optelling van twee termen. Als we twee getallen a en b nemen dan is de som het getal a opgeteld bij b. Dit kan ook geschreven worden als a + b.

Teller

De teller is het getal boven de breukstreep. In de breuk 5/6 is 5 de teller.

Term

Een term is ieder van de elementen die weergegeven wordt in een relatie, optelling, aftrekking, reeks, verhouding of breuk.

Neem als voorbeeld de reeks 1, 2, 3, 4. De vier getallen zijn termen. In de breuk 4/5 zijn de getallen 4 en 5 de termen.

Theorema

Een theorema is een bewijsbare theorie de uitgaat van andere beweringen die al bewezen zijn. De stelling van Pythagoras’ en die van Thales zijn twee van de meest bekende en meest aangehaalde.

Vergelijking

Een vergelijking is een betrekking waarin twee uitdrukkingen, waarin variabelen voorkomen, aan elkaar gelijk worden gesteld.

Dit concept is een van de grondslagen van de geschiedenis van de wiskunde.

Verschil

Het verschil is de uitkomst van een aftrekking. Bij 4 – 3 = 1, is het getal 1 het verschil.

Vierkant

Een vierkant is een plat geometrische figuur met vier zijden van gelijke lengte en vier rechte hoeken (90°).

Griekse wiskundigen gaven ook een andere definitie aan de term vierkant: de vierkantswaarde van een getal, verkregen als we een geheel getal met zichzelf vermenigvuldigen, dus 42 = 4 × 4 = 16.

Vierhoek

A vierhoek is gewoon een vierzijdige veelhoek.

Dit is slechts een beknopte lijst met termen die van pas kunnen komen bij een examen. Uiteraard is de lijst van wiskundige termen oneindig (nog een wiskundig begrip!). Gaandeweg je je meer in de wiskunde verdiept, zul je meer termen tegenkomen.

Om je wiskunde ontwikkeling niet uit het oog te verliezen en het overzicht niet te verliezen, raden we je aan om zelf een lijst op te stellen met wiskunde begrippen en die naarmate je meer leert uit te breiden met nieuwe termen.

Je zult zien dat je nooit genoeg krijgt van nieuwe dingen leren, en dat je een paar jaar later met plezier op de lijst zal terugblikken!

Vraag je één-op-één leraar als je nog verder vragen hebt over de wiskunde of wiskunde misverstanden. Neem een privéles als je bepaalde zaken niet begrijpt. In Nederland zijn er genoeg opties voor wiskundelessen!

Wil je verder lezen? Leer hier hoe wiskunde je helpt te rekenen met geld, en als je daar echt goed in wordt raden we je aan eens mee te doen aan een wiskundewedstrijd! Zo win je nog eens wat met je wiskundekennis!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,00 (9 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!