Wiskunde is een van de belangrijkste onderwerpen die op school wordt onderwezen. Vanaf de kleuterschool leren kinderen over getallen, rekenen en meetkunde.

Gedurende de lagere en middelbare school, zijn kinderen voortdurend bezig begrippen te ontwikkelen; ze leren getallen te splitsen, voor het eerst de tafels van vermenigvuldiging en het overtrekken van meetkundige vormen.

Later, tijdens hun academische loopbaan, worden leerlingen onderwezen in algebra, driehoeksmeting en berekeningen.

De basis moet worden beheerst als kinderen in de toekomst hun kansen op academisch succes willen vergroten. En als ze onderweg obstakels tegenkomen, zijn er oplossingen beschikbaar om te helpen.

Het benadrukken van wiskunde vanaf de kleuterklas zal kinderen in het latere leven een sterke basis bieden voor redeneren, inschatten en logisch denken. Het spelen van spelletjes gerelateerd aan wiskunde, het met hen werken aan oefeningen tijdens de vakantie en het samen zoeken naar wiskunde bijlesdocenten zullen hun interesse en expertise vergroten.

Lees wat meer over rekenen oefenen op de basisschool

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (48 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (11 reviews)
Ton
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (69 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
5
5 (10 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (48 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (11 reviews)
Ton
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (69 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
5
5 (10 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Doel van het Wiskunde Oefenen op de Peuterspeelzaal en de Onderbouw van de Basisschool

Op Peuterspeelzalen en in groep 1 en 2 zijn de plaatsen waar kinderen voor het eerst wiskunde als een onderwerp tegenkomen.

Het onderwijzen van wiskunde is verdeeld in 5 disciplines, met als doel kinderen de bouwstenen te geven om hun denken te structureren.

Voor ze met school te beginnen, hebben kinderen al de mogelijkheid om intuïtief verschillende maten te herkennen zonder er afmetingen aan te geven. Sommigen kunnen zelfs al tellen.

De inbreng tijdens de onderbouw van de basisschool bereidt de kinderen voor op de midden- en bovenbouw. De wiskunde begrippen die jonge kinderen ontdekken tijdens de eerste twee groepen van de basisschool zijn onderverdeeld in 2 delen:

 1. Het leren van cijfers en hoe ze te gebruiken
 2. Het verkennen van vormen, maten en reeksen

Lesmethoden moeten worden aangepast aan de behoeften van de kinderen op basis van hun leeftijd

Kinderen zouden bijvoorbeeld moeten leren door:

 • Het spelen van educatieve spellen
 • Het oplossen en corrigeren van problemen
 • Zichzelf aan te zetten om moeilijkere vragen te proberen
 • Herhalen zodat oplossingen een automatische handeling worden
Rekenen kun je leren met spelletjes ǀ Bron: Pixabay - ejaugsburg

Zodra het kind naar groep 3 gaat wordt verdergegaan met:

 1. Getallen gebruiken: het evalueren en vergelijken van aantallen voorwerpen door gebruik te maken van getallen om de positie van een voorwerp in verhouding tot een ander te bepalen. Kunnen communiceren om te informeren over de hoeveelheid
 2. Nummers bestuderen: weten dat je het volgende nummer krijgt door 1 toe te voegen aan het vorige, de hoeveelheid van voorwerpen van maximaal 10 te bepalen en deze te delen of in stukken te verdelen, tot 30 te tellen en geschreven getallen tot 10 te lezen
 3. Het onderzoeken van vorm, grootte en patroon: een inleiding tot geometrie en meten die kan worden bewerkt, in staat om vormen te vergelijken en te beschrijven

Al deze basisvaardigheden zullen leerlingen later in hun leven van dienst zijn wanneer zij hun financiën moeten beheren of een bedrijf willen opstarten.

Kinderen Leren Rekenen op de Lagere School

3 op de 10 basisschoolverlaters hebben rekenen nog niet volledig onder de knie en beginnen daarom op de middelbare school met een achterstand.

Waarom goed kunnen hoofdrekenen zo belangrijk is.

Dit betekent dat er behoefte is aan academische ondersteuning voor leerlingen die met hun wiskundestudie in moeilijkheden komen: wiskunde bijles.

Tegen het einde van de lagere school moeten leerlingen kennis hebben van aantallen en hoeveelheden, kunnen redeneren bij het oplossen van problemen, kunnen rekenen en communiceren over de volgorde van bewerkingen en hun werkmethode laten zien op wiskundevragen.

Leerlingen worden meestal in groepjes geplaatst zodra ze aan het zevende leerjaar beginnen, waardoor een wiskunde onderwijzer zijn methoden aan de behoeften en mogelijkheden van zijn leerlingen kan aanpassen.

Scholen bepalen het niveau van hun leerlingen meestal op basis van hun resultaten van de cito toets in groep 7 en op de eindtoets in groep 8. Ook die kun je oefenen!

Persoonlijke en op maat gemaakte ondersteuning kan precies zijn wat kinderen nodig hebben om hun gevoel van eigenwaarde zowel binnen als buiten het klaslokaal te stimuleren en goede vooruitgang te boeken.

Geef extra uitleg aan vragende kinderen
Kinderen hebben soms extra uitleg nodig ǀ Bron: Visualhunt - All4ed

In het leerplan voor wiskunde op de basisschool zijn er drie hoofdthema's:

 • Getalbegrip en berekening
 • Hoeveelheden en afmetingen
 • Meetkunde

Leren gaat geleidelijk omdat het zevende jaar in een mogelijkheid voorziet om de onderwerpen die al in de voorgaande jaren zijn behandeld uit te werken.

Wiskunde leren online begin vandaag nog!

In hun wiskundelessen leren basisschoolkinderen:

 • Rekenvaardigheid: leerlingen bewerken cijfers, splitsen ze op in eenheden, tientallen en honderden, kijken naar de eigenschappen van getallen (bijvoorbeeld, even en oneven)
 • Meting: leren de maateenheden, conversies, tijdmetingen
 • Berekening: optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen op twee-cijferige decimale getallen en hoofdrekenen
 • Geometrie: eigenschappen van veelhoeken en vaste stoffen, berekening van een oppervlak, omtrek en het volume.

Het onderwijzen en de hands-on leerstrategieën helpen om de leerlingen hun vaardigheden te laten gebruiken, inclusief het oplossen van problemen, vormen, uitbeelden, redeneren, rekenen en communiceren.

Om de problemen die leerlingen kunnen tegenkomen te verhelpen, worden zowel tests in de klas en eindejaartoetsen gebruikt om de juiste hulp voor leerlingen te bieden en ze voor te bereiden op de lessen van het volgende jaar.

Leraren moeten aan leerlingen die moeite hebben met leren aanvullende ondersteuning bieden of adviseren. Het is ook mogelijk dat scholieren tijdens de schoolvakanties opfriscursussen volgen.

Ondersteuning op maat blijft cruciaal in het onderwijs van de leerling, vooral op de basisschool, waar kinderen de fundamenten van wiskunde leren die hen de rest van hun leven van pas zullen komen.

Leer hier hoe wiskunde je kan helpen om je geld later in je leven te beheren. Bijles Wiskunde Amsterdam te vinden via Superprof.

Rekenen voor kinderen: essentiële vaardigheden

Wiskunde is overal. Gedurende ons leven moeten we beslissingen nemen op basis van wiskundig redeneren.

Het is daarom essentieel dat kinderen de mogelijkheid hebben om de verbanden te zien tussen de belangrijkste onderwerpen die een solide basis vormen voor het opbouwen van hun kennis.

Optimisme en zelfvertrouwen zijn basisprincipes
Zorg dat je kind zelfvertrouwen heeft ǀ Bron: Visualhunt - horizontal Integration

De eerste berekeningen van een kind vormen een grote stap in hun leren. Naast het feit dat ze hun lesrooster uit hun hoofd kennen, laat dit zien dat ze een logische route hebben gevolgd naar het vinden van een oplossing.

Het kennen van het teken voor optellen en aftrekken, het vinden van de opbrengst en het verschil zijn allemaal stappen op het pad naar een manier van denken die voor volwassenen vanzelfsprekend lijkt, maar voor jonge leerlingen vrij geavanceerd is!

Door wiskunde te gebruiken om een probleem op te lossen, maken kinderen zich vertrouwd met de eigenschappen van getallen en hoe ze te bewerken. Door oefening wordt dit gemakkelijker en kunnen kinderen simpele sommen in een reflexbeweging beantwoorden. Kinderen zullen ook technieken gebruiken en automatische reacties ontwikkelen op hoofdrekenvragen.

Om hen te helpen goede vorderingen te maken, is het belangrijk dat kinderen de toepassingen van wiskunde in het echte leven kunnen zien.

Visuele associatie zal het kind helpen een waardering te ontwikkelen voor bewerkingen en hun gebruik, omdat ze een einddoel voor ogen hebben.

En wiskunde beheersing komt neer op oefenen, wat het zelfvertrouwen vergroot

Hulpmiddelen om Kinderen te Helpen met het Oefenen van Wiskunde

Worstelt jouw kind met wiskunde? Laat de problemen niet uit de hand lopen.

Voordat jij je wendt tot een privéleraar voor wiskunde, moet je een alternatieve benadering van leren aanbieden om je kind zijn of haar wiskundeproblemen vanuit een andere hoek te laten zien.

Met een leuke manier van leren, zal je kind in staat zijn om zijn vaardigheden te verbeteren terwijl hij zich amuseert!

Oefeningen tijdens schoolvakanties

Oefenboeken helpen kinderen om – tijdens de periode dat ze niet op school zijn - alert te blijven en informatie te onthouden. Zelf gemotiveerde kinderen vinden het leuk om hun huiswerkboeken door te werken en zien dat misschien helemaal niet als huiswerk.

Maar toch, als je kind werkboeken in een negatief daglicht ziet, zullen ze veel minder geneigd zijn om hard te werken en het serieus te nemen, en er zal daarom weinig voordeel zijn.

Daarom is het belangrijk dat ouders hun kinderen gaandeweg aanmoedigen en hen ondersteunen bij het leren. Lees ook vooral ons artikel over de mogelijkheden voor het oefenen van rekenen online!

Educatieve apps

Kinderen spelen graag op telefoons en tablets, wat perfect is om ze educatieve spellen te laten spelen!

Apps voor de tafels van vermenigvuldiging zijn bijzonder gemakkelijk te vinden. Het kind kan zijn voortgang bijhouden, wat hen motiveert om zichzelf te blijven verbeteren.

Kinderen kunnen met apps leren rekenen
Er zijn allerlei soorten apps voor kinderen ǀ Bron: Visualhunt - Honza Soukup

Deze apps zijn effectieve spellen met uitdagingen die moeten worden overwonnen, niveaus die moeten worden gehaald en een verhaal om te volgen.

Tekenfilms

Het is gemakkelijk om educatieve tekenfilms online te vinden, die wiskunde aan kinderen kunnen uitleggen.

Door je kind op deze manier te ondersteunen, krijgen ze de mogelijkheid om wiskunde te leren door een andere, en misschien effectievere methode dan de methoden die op school worden gebruikt.

Leren over een nieuw onderwerp dat visueel wordt uitgelegd, kan het begrip van een kind volledig omdraaien.

Bordspellen

Speel je graag gezelschapsspelletjes? Als je kind worstelt met zijn wiskunde vaardigheden, waarom zou je dan niet voorstellen een educatief bordspel te spelen dat bij hun leeftijd past?

Het ontwikkelen van logica en redeneervaardigheden, het leren van berekeningen en het vergroten van hun begrip van grafieken zijn allemaal voordelen van gezelschapsspellen, waardoor het kind vooruitgang kan boeken zonder zich geïsoleerd te voelen.

Het hebben van een leuke tijd met hun ouders kan een verhoging van het zelfrespect voor kinderen betekenen en ze leren zonder enige druk. Behalve dat je je kind helpt met zijn wiskunde door het in spellen op te nemen, kun je wiskunde ook een onderdeel van je dagelijkse leven maken.

Stel je kind - zonder het te veel op te dringen voor een antwoord - vragen om hen te helpen het praktische gebruik van wiskunde in het echte leven te leren waarderen.

Een taart bakken is een goed moment om wat wiskunde in de praktijk te brengen:

 • Ik heb een beker met 100 gram bloem en ik heb 250 gram bloem nodig voor het recept. Hoeveel bekers bloem moet ik gebruiken?
 • Als ik de cake om 15.50 uur 25 minuten in de oven doe, hoe laat is deze dan klaar?

Er zijn veel manieren om uw kinderen wiskunde en het gebruik ervan te laten waarderen, en dit is absoluut de moeite waard, aangezien het leggen van een solide basis ervoor zorgt dat leerlingen hun kennis later met minder moeite kunnen opbouwen.

Vind een lokale en een online wiskunde bijlesdocent in Nederland op de website van Superprof. Er is er zeker een te vinden op jouw niveau!

Klik hier als je nog meer wilt weten over rekenen op de basisschool.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,00 (2 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!