De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (48 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (11 reviews)
Ton
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (69 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
5
5 (10 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (48 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (11 reviews)
Ton
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (69 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
5
5 (10 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Help je Kinderen met Leren Rekenen: een Essentieel Onderdeel van de Opvoeding

Wiskunde is een van de belangrijkste onderwerpen die op school wordt onderwezen. Vanaf de kleuterschool leren kinderen over getallen, rekenen en meetkunde. Gedurende de lagere en middelbare school zijn kinderen voortdurend bezig begrippen te ontwikkelen

De basis moet worden beheerst als kinderen in de toekomst hun kansen op academisch succes willen vergroten. En als ze onderweg obstakels tegenkomen, zijn er oplossingen beschikbaar om te helpen.

Het benadrukken van wiskunde vanaf de kleuterklas zal kinderen in het latere leven een sterke basis bieden voor redeneren, inschatten en logisch denken. Het spelen van spelletjes gerelateerd aan wiskunde, het met hen werken aan oefeningen tijdens de vakantie en het samen zoeken naar bijles wiskunde docenten zullen hun interesse en expertise vergroten.

Het Doel van het Wiskunde Oefenen op de Peuterspeelzaal en de Onderbouw van de Basisschool

Het onderwijzen van wiskunde is verdeeld in 5 disciplines, met als doel kinderen de bouwstenen te geven om hun denken te structureren.

Op Peuterspeelzalen en in groep 1 en 2 zijn de plaatsen waar kinderen voor het eerst wiskunde als een onderwerp tegenkomen. De inbreng tijdens de onderbouw van de basisschool bereidt de kinderen voor op de midden- en bovenbouw. De wiskunde begrippen die jonge kinderen ontdekken tijdens de eerste twee groepen van de basisschool zijn onderverdeeld in 2 delen:

 1. Het leren van cijfers en hoe ze te gebruiken
 2. Het verkennen van vormen, maten en reeksen

Kinderen zouden bijvoorbeeld moeten leren door:

 • Het spelen van educatieve spellen
 • Het oplossen en corrigeren van problemen
 • Zichzelf aan te zetten om moeilijkere vragen te proberen
 • Herhalen zodat oplossingen een automatische handeling worden

Zodra het kind naar groep 3 gaat wordt verder gegaan met:

 • getallen gebruiken
 • nummers bestuderen
 • onderzoeken van vorm, grootte en patroon

Al deze basisvaardigheden zullen leerlingen later in hun leven van dienst zijn.

Kinderen Leren Rekenen op de Lagere School

3 op de 10 basisschoolverlaters hebben rekenen nog niet volledig onder de knie en beginnen daarom op de middelbare school met een achterstand. Dit betekent dat er behoefte is aan academische ondersteuning voor leerlingen die met hun wiskundestudie in moeilijkheden komen.

Tegen het einde van de lagere school moeten leerlingen kennis hebben van aantallen en hoeveelheden, kunnen redeneren bij het oplossen van problemen, kunnen rekenen en communiceren over de volgorde van bewerkingen en hun werkmethode laten zien op wiskundevragen.

Bijles statistiek neem vandaag nog je eerste les.

Geef extra uitleg aan vragende kinderen
Kinderen hebben soms extra uitleg nodig ǀ Bron: Visualhunt - All4ed

In het leerplan voor wiskunde op de basisschool zijn er drie hoofdthema's:

 • Getalbegrip en berekening
 • Hoeveelheden en afmetingen
 • Meetkunde

In hun wiskundelessen leren basisschoolkinderen:

 • Rekenvaardigheid
 • Meting
 • Berekening
 • Geometrie

Om de problemen die leerlingen kunnen tegenkomen te verhelpen, worden zowel tests in de klas en eindejaartoetsen gebruikt om de juiste hulp voor leerlingen te bieden en ze voor te bereiden op de lessen van het volgende jaar. Ondersteuning op maat blijft cruciaal in het onderwijs van de leerling, vooral op de basisschool, waar kinderen de fundamenten van wiskunde leren online die hen de rest van hun leven van pas zullen komen.

Nog meer over rekenvaardigheid op de basisschool

Rekenen voor kinderen: essentiële vaardigheden

Wiskunde is overal. Gedurende ons leven moeten we beslissingen nemen op basis van wiskundig redeneren. Het is daarom essentieel dat kinderen de mogelijkheid hebben om de verbanden te zien tussen de belangrijkste onderwerpen die een solide basis vormen voor het opbouwen van hun kennis.

Door wiskunde te gebruiken om een probleem op te lossen, maken kinderen zich vertrouwd met de eigenschappen van getallen en hoe ze te bewerken. Door oefening wordt dit gemakkelijker en kunnen kinderen simpele sommen in een reflexbeweging beantwoorden. Kinderen zullen ook technieken gebruiken en automatische reacties ontwikkelen op hoofdrekenvragen.

Waarom hoofdrekenen zo belangrijk is.

Om hen te helpen goede vorderingen te maken, is het belangrijk dat kinderen de toepassingen van wiskunde in het echte leven kunnen zien.

Hulpmiddelen om Kinderen te Helpen met het Oefenen van Wiskunde

Worstelt jouw kind met wiskunde? Laat de problemen niet uit de hand lopen. Voordat jij je wendt tot een privéleraar voor wiskunde, moet je een alternatieve benadering van leren aanbieden om je kind zijn of haar wiskundeproblemen vanuit een andere hoek te laten zien.

Oefeningen tijdens schoolvakanties

Oefenboeken helpen kinderen om – tijdens de periode dat ze niet op school zijn - alert te blijven en informatie te onthouden. Zelf gemotiveerde kinderen vinden het leuk om hun huiswerkboeken door te werken en zien dat misschien helemaal niet als huiswerk.

Educatieve apps

Kinderen spelen graag op telefoons en tablets, wat perfect is om ze educatieve spellen te laten spelen! Apps voor de tafels van vermenigvuldiging zijn bijzonder gemakkelijk te vinden. Het kind kan zijn voortgang bijhouden, wat hen motiveert om zichzelf te blijven verbeteren.

Kinderen kunnen met apps leren rekenen
Er zijn allerlei soorten apps voor kinderen ǀ Bron: Visualhunt - Honza Soukup

Tekenfilms

Het is gemakkelijk om educatieve tekenfilms online te vinden, die wiskunde aan kinderen kunnen uitleggen. Door je kind op deze manier te ondersteunen, krijgen ze de mogelijkheid om wiskunde te leren door een andere, en misschien effectievere methode dan de methoden die op school worden gebruikt.

Bordspellen

Speel je graag gezelschapsspelletjes? Als je kind worstelt met zijn wiskunde vaardigheden, waarom zou je dan niet voorstellen een educatief bordspel te spelen dat bij hun leeftijd past? Het ontwikkelen van logica en redeneervaardigheden en het leren van berekeningen zijn allemaal voordelen van gezelschapsspellen, waardoor het kind vooruitgang kan boeken zonder zich geïsoleerd te voelen.

Er zijn veel manieren om uw kinderen wiskunde en het gebruik ervan te laten waarderen, en dit is absoluut de moeite waard, aangezien het leggen van een solide basis ervoor zorgt dat leerlingen hun kennis later met minder moeite kunnen opbouwen.

Lees meer over rekenvaardigheid op de basisschool

Beter Worden in Hoofdrekenen: Bouw op Jonge Leeftijd aan Zelfvertrouwen

“Wiskunde is niet mijn vak, ik zal het nooit leren!” – Klinkt het bekend? Misschien heb je het niet iemand horen zeggen, maar zelf wel gezegd ergens tijdens je leerjaren. In dit artikel willen we proberen aan te geven dat zo niet hoeft te zijn!

Van alle vakken die in ons schoolsysteem worden geleerd steekt wiskunde uit door de theoretische en praktische toepassingen ervan. Wiskunde kan beschouwd worden als het onderwerp dat natuurkunde, scheikunde en biologie overkoepelt omdat het alles van tellen tot kansberekening, algebra, breuken en wiskundig redeneren omvat.

Maar hoe is het dan met je beheersing van de wiskunde?

Misschien lijkt het dat het zwart-witte van de wiskunde ook van toepassing is op degenen die het leren: je bent er voor in de wieg gelegd of niet.

Maar waarom zou dit je ervan weerhouden om wiskunde moeilijkheden te overwinnen?

Er is totaal geen reden om bang te zijn voor getallen  – ze bijten niet! Als je overweldigd wordt door faalangst bij de gedachte aan wiskunde studeren, dan is het waarschijnlijk dat je problemen te maken hebben met weinig zelfvertrouwen of een gebrek aan leerstijlen die bij je passen.

Blijf op een positieve manier naar het vak kijken en benader het van een verschillend perspectief.  Dit zal je helpen om op een plezierige wijze een nieuwe start te maken om je wiskundevaardigheden te verbeteren.

Leren door Vallen en Opstaan is Nuttig voor de Ontwikkeling van de Hersenen

Professor Jo Boaler, die wiskunde doceert in Stanford, heeft gekeken naar de redenen waarom kinderen worstelen als ze het wiskunde les krijgen. Toen het zevenjarig zoontje van een van haar collega's verklaarde dat hij niet meer van wiskunde hield vroeg zijn moeder waarom dat zo was. Hij zei: "Omdat wiskunde altijd vraagt om antwoorden zonder ons iets te leren".

Als we werkelijk zeker willen stellen dat elk kind het best mogelijke wiskunde onderwijs krijgt, zullen we onze aanpak moeten wijzigen. Er is stellig niet zoiets als een 'wiskunde knobbel'. Het beheersen van wiskunde komt neer op het vinden van de juiste onderwijs methode voor ieder persoon.

De Boaler Methode om Wiskunde te Leren

De leermethode van Boaler hield in dat wiskunde visueel werd weergegeven. Daarnaast werd de vooruitgang van de leerlingen gemeten door hun mening regelmatig te vragen wat hun sterke en zwakke punten betreft. Een onderzoek van deze methoden toonde aan dat ieder kind in staat is om wiskunde te begrijpen als het lesgeven wordt aangepast aan hun behoeften.

Prof. Boaler schat dat slechts 2-3% van de bevolking echt problemen ondervindt bij het leren van wiskunde. De rest van de bevolking is dus volledig in staat om het onderwerp te leren, en dat op een hoog niveau.

vallen-en-opstaan
Boaler’s methodes brengen wiskunde leren tot leven | bron: Pixabay

Mensen die wiskunde op de traditionele wijze hebben geleerd zijn vaak verbaasd als ze worden bekendgemaakt met de visuele methode. Het voelt tegenstrijdig aan en lijkt niet overeen te komen met wiskunde zoals het meestal gezien wordt. Dat komt omdat het deel van de hersenen dat wordt gebruikt voor visualisatie totaal verschillend is met het deel dat getallen verwerkt.

De reden waarom deze methoden zo succesvol zijn geweest is vanwege de manier waarop ze beide hersenhelften aanmoedigen om samen te werken. De logische linkerhelft heeft voordeel van de creativiteit van de rechter helft.

Wiskunde Leren Vereist een Bepaalde Gemoedstoestand

Steeds meer leraren merken op hoe het zelfvertrouwen van een leerling hun vooruitgang in de wiskunde kan beïnvloeden. Volgens Prof. Boaler zijn kinderen meer in staat om wiskunde te leren dan enig ander onderwerp, maar vaak zien leraren de capaciteiten van een kind niet. Ze betwijfelen of het kind wel hogere niveaus in de wiskunde zal kunnen bereiken. Dit schept een probleem voor het kind dat ze lesgeven. Het kind begint vervolgens ook zo over zichzelf te denken.

Ze stelt een visueel alternatief voor waarin de leraar samenwerkt met de leerlingen om een dialoog op gang te brengen die verschillende gezichtspunten biedt. Daardoor worden verschillende methoden aangegeven om tot een oplossing voor het wiskunde probleem te komen.

Boek vandaag nog je eerste bijles wiskunde Amsterdam via Superprof.

Wiskunde Zonder Dwang Leren

Wat wiskunde op school betreft zijn de blokkades die worden veroorzaakt door te willen presteren heel goed bekend. Dit is met name het geval bij kinderen die op school ongerust zijn en weinig zelfvertrouwen hebben. Verhoogde druk betekent dat deze leerlingen zich op stress gaan focusseren en daardoor de weg kwijtraken in het leerproces.

De landelijke aanpak van de wiskunde leermethode moet duidelijk veranderd worden als alle kinderen gelijke leermogelijkheden zouden krijgen aangeboden. Het lesgeven van wiskunde in een standaardformaat is aantoonbaar veel minder effectief dan leerlingen helpen begrijpen hoe wiskunde werkt en hoe het nuttig is in hun leven van alledag.

Hoe en Waar kan je Kind Rekenoefeningen maken om Beter te Worden in Hoofdrekenen?

Al in de vroege kinderjaren begint de ontwikkeling van rekenvaardigheden. Baby’s onderscheiden al hoeveelheden en peuters beginnen met het leren van vormen en ruimtelijk inzicht. Op de basisschool begint het onderwijzen van rekenen tijdens de rekenlessen.

Het Belang van Rekenen in het Dagelijks Leven

Wiskunde kom je heel je leven tegen en als je goed kunt rekenen, heb je daar veel plezier van. Niet alleen is het belangrijk om goed te zijn in rekenen als het gaat om geld, maar ook als je kleine berekeningen moet maken.

Goede Rekenvaardigheid is onmisbaar bij Latere Studies

Scholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het rekenonderwijs te verbeteren. Een goede basiskennis van rekenen en wiskunde is vereist bij een vervolg studie in het secundair onderwijs.

Rekenen nodig in vervolgopleidingen, werk of dagelijks leven

Een diploma van de middelbare school geeft je een brede basis. Met dit diploma kan je, afhankelijk van je vakkenpakket, naar een vervolgopleiding op mbo, hbo of universitair niveau. Wiskunde is verplicht bij veel vervolgstudies, ook bij studies waar je het niet direct verwacht.

Wiskunde leren volwassenen, neem lessen via Superprof.

Wiskunde uitwerking, papier en potlood
Een goede basis in rekenen en wiskunde is bij heel veel vakrichtingen van groot belang | bron: Joshua_seajw92 op Pixabay

Wiskunde is onmisbaar in de wetenschap

Het is goed om te weten dat je met wiskunde in je vakkenpakket vele kanten op kunt. Gedurende je wiskundestudie ontwikkel je een probleemoplossend vermogen en leer je logisch beredeneren, door vaak te oefenen met wiskundige vraagstukken uit de praktijk.

Wiskunde schept orde in de chaos van de wereld

Door de wiskunde leer je verbanden zien. Verbanden zijn uit te drukken in formules en met die formules scheppen we orde in onze chaotische wereld. De wiskundige formules zijn ook onmisbaar bij vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie en economie.

Gratis Online Rekenen Oefenen

Op het internet vind je veel rekenoefeningen voor alle leeftijden en voor alle niveaus. Het aanbod in sites waar je wiskunde en rekenen kunt oefenen is enorm gevarieerd, dus voor jou zit er vast een leuke ‘wiskunde oefenen’ site tussen.

 • Rekenweb
 • Leestrainer
 • Rekentoppers
 • Rekenen.nl

Rekenen Online Software

Als je de smaak dan eindelijk echt te pakken hebt, kun je verder studeren en oefenen met software voor rekenen:

 • Studyflow
 • Squla
 • Ambrasoft
 • Junior Einstein

Alles over de Citotoets en Hoe je Kind kan Oefenen met een Citotrainer

Eindtoets Basisschool

Sinds 2015 zijn alle basisscholen verplicht een eindtoets taal- en rekenniveau af te nemen bij de kinderen van groep 8. Dit kan zijn:

 • de papieren of digitale Cito Eindtoets zijn (ook wel Centrale Eindtoets of Cito Eindtoets)
 • de IEP
 • CESAN (op papier)
 • de Route 8 (digitaal)
 • DIA (digitaal)
 • AMN (digitaal)

De eindtoets is echter niet de enig bepalende factor voor de verdere studieverloop van een kind. Sinds 2015 weegt het advies van de leerkracht zelfs zwaarder dan de Eindtoets. Alleen als de uitslag van de Eindtoets beter is dan het schooladvies kan dit een factor zijn.

Toetsen voor Lagere Groepen

Op de basisschool maken kinderen tweemaal per jaar een toets voor taal en rekenen. Kinderen kunnen voorbereid worden op de toets rekenen met behulp van rekenboeken en op zowel taal als rekenen met digitale oefenvragen. Vooral bij de digitale Eindtoets versies is het van belang dat het kind oefeningen digitaal kan maken. Daardoor zal het kind geen toetsvrees ervaren als de Eindtoets wordt afgenomen.

Eindtoets voor groep 8

Leerlingen in groep acht nemen deel aan de Eindtoets in het midden van de aprilmaand. Als de school gebruik maakt van de digitale versie kunnen de toetsdagen verspreid plaatsvinden over twee weken. Hierdoor kunnen scholen met een beperkte hoeveelheid computers toch alle leerlingen in rust laten meedoen aan de toets. Daarnaast is zoals al eerder genoemd de digitale eindtoets adaptief.

Waar Toetsen Oefenen?

Er zijn veel websites waarop toetsmateriaal wordt aangeboden. We geven hieronder een aantal programma's aan die heel nuttig zijn om te oefenen. Vraag wel vooraf op de school welke vorm van toets wordt gebruikt zodat u hiermee goed aansluit bij de te geven hulplessen:

 • Junior Einstein Cito
 • Squla
 • Kids4cito
 • Oefensite Rendierhof
 • Citotrainer

Indien u niet helemaal zeker bent over de te volgen weg kunt u uw licht opsteken bij een Superprof leraar. Zoek naar een leraar in uw omgeving die aangeeft basisschool les te kunnen geven. Hij of zij zal het niveau van uw kind kunnen inschatten en op de juiste wijze hulp kunnen bieden. Soms is maar een geringe mate van steun voldoende om het kind weer enthousiast te maken voor de stof.

Lees hier ons volledig artikel over het oefenen voor de Cito-toets als het op rekenen aankomt!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler voor Superprof sinds het begin!