Deze oorlog, die minder dan 100 jaar geleden plaatsvond, die de sociaal-politieke afstemming van vrijwel elke natie - waarvan de impact nog steeds voelbaar is - onherroepelijk heeft veranderd, is een van de meest bestudeerde gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis.

Vreemd genoeg is er, ondanks alle aandacht erop, een groot verschil van mening over welke gebeurtenis het wereldwijde conflict daadwerkelijk heeft veroorzaakt, en wanneer.

Een prominente Britse historicus, Alan J. P. Taylor, stelt dat de Europese en Chinees-Japanse oorlogen tegelijkertijd begonnen en samensmolten in 1941.

Antony Beevor, een andere Britse historicus, pint de daadwerkelijke startdatum van dit wereldwijde conflict in de veldslagen die door Japan werden gevoerd tegen Mongoolse en Russische strijdkrachten langs de Russische grens, bij Khalkhyn Gol, die in mei 1939 begon.

Een laatste, prominente hypothese dateert het begin van de tweede Wereldoorlog tot de tweede gevechtsronde tussen Italië en Ethiopië die op 3 oktober 1935 begon.

Geschiedenis studeren doe je met Superprof.

In die tijd waren veel landen nog steeds aan het bijkomen van de gevolgen van de Grote Depressie en oorlogsgedachten kwamen hoogstwaarschijnlijk op de tweede plaats na overleving en wederopbouw van economieën.

Vanuit dat perspectief bekeken, zullen sommigen het misschien vreemd vinden, dat het enige Europese land dat het meest leed onder de Depressie de meest bloedige oorlog aller tijden zou veroorzaken.

Conventionele analyse stelt het daadwerkelijke begin van de Tweede Wereldoorlog in Europa op 1 september 1939, de datum van de invasie van Polen door de Nazi-strijdkrachten.

Die gebeurtenis en die datum zullen onze springplank zijn als we beginnen met het onderzoek naar tactiek en wapens, allianties en innovaties, die zoveel levens kosten en de mensheid voor altijd hebben veranderd.

De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Voorspel van de Tweede Wereldoorlog

Het einde van de eerste Wereldoorlog verliet Duitsland tactisch geïsoleerd omdat al zijn bondgenoten zich overgaven of capituleerden. Bovendien had zowat elke natie op aarde Duitsland de oorlog verklaard vóór de beëindiging van die vijandelijkheden.

We kunnen ons dus voorstellen dat niemand haast had om zich op Duitse troepen te richten. Bovendien was iedereen te druk bezig te herstellen van de dubbele klappen van oorlog en economische depressie.

Aan hun lot overgelaten, benoemde de president van Duitsland een man die voorheen was veroordeeld voor verraad in de kanselarij tot kanselier. Het was iemand die radicale wereldbeelden had en van plan was om ze af te kondigen - of de wereld het nu leuk vond of niet.

Adolf Hitler trok zijn land uit de grote malaise, alhoewel het een drieledige aanpak met inbegrip van herbewapening - de grootste extra economische impuls voor de schatkist van het land.

Marcherende Duitse jongeren onder Hitler
Deze Duitse jongeren zouden later aan het Duitse front dienen ǀ Visualhunt - Hans Michael Tappen

Het is duidelijk dat alleen dat al een indicatie van zijn bedoeling had moeten zijn!

Hij ‘programmeerde’ ook kinderen vanaf tien jaar in de nazi-ideologie door verplicht lidmaatschap in Hitler-jeugdgroepen. Later zouden ze worden opgeroepen voor militaire dienst.

In geen geval mag iemand geloven dat de wereld conflictvrij was tussen de wereldoorlogen; kleinere schermutselingen vonden met verbazingwekkende regelmaat plaats gedurende die elf jaar.

Het zou dus begrijpelijk zijn dat, hoewel Duitsland beschimpt bleef, de focus van de wereld niet noodzakelijkerwijs altijd op haar manoeuvreren lag.

Dit is een kritiek aspect van de oorlogsontwikkelingen in Europa, dat de naoorlogse politici en politiek zijn vorm gaf in de jaren die gingen komen.

Elders in de wereld ...

  • De Russische Burgeroorlog, die vijf jaar woedde (1917-22);
  • De Finse Burgeroorlog duurde iets minder dan een jaar (1918);
  • Het Poolse Grensconflict duurde tientallen jaren tegen de Tsjechen;
  • De Oorlog van de Krankzinnigen in Indochina nam de meeste militaire macht en het geld van Frankrijk in beslag, kort daarna gevolgd door de Frans-Syrische oorlog (1920).

In geen geval waren alleen Europese landen op deze manier verwikkeld. Uit onze verkorte lijst blijkt echter dat alle buren van Duitsland anderszins bezig waren; niemand had de middelen om het Duitse reilen en zeilen te volgen.

Hoe zit het met Groot-Brittannië tijdens het interbellum?

Groot-Brittannië had zijn eigen problemen: de Malabar-opstand, de Ikhwan-opstand, de Cyprus-opstand ...

Alles bij elkaar opgeteld, trok bijna niemand een wenkbrauw op toen Duitsland Oostenrijk annexeerde. Die milde reactie bracht Hitler mogelijk ertoe te geloven dat hij gewoon elk land kon nemen dat hij wilde, door politiek pesten of met geweld.

Diezelfde tactiek was duidelijk toen de Kroon 300 jaar eerder probeerde de controle over de Amerikaanse koloniën te behouden ...

Metrostations werden als schuilkelders gebruikt
Tijdens de luchtaanval op Londen zochten mensen bescherming in de ondergrondse metrostations ǀ Visualhunt - British Red Cross

Het Europese Toneel

Na verschillende valse vlag incidenten langs de Duits-Poolse grens, vond de daadwerkelijke invasie van Polen plaats in de vorm van een gevecht. Poolse troepen hielden zeven dagen stand tegen een meervoudige aanval, waarbij oorlogvoering op zee was betrokken.

Groot-Brittannië legde Duitsland onmiddellijk een ultimatum voor om alle militaire activiteiten te staken; 48 uur later sloten Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland zich aan bij het Verenigd Koninkrijk om de oorlog tegen Duitsland te verklaren, omdat er geen antwoord op het ultimatum was gegeven.

Kunstgeschiedenis studeren met Superprof.

Hoewel geen van die bondgenoten directe steun aan Polen verleende, richtten ze een marineblokkade op die bedoeld was om de bevoorradingsroutes, en dus de oorlog, te beperken. Duitsland reageerde door de verschillende vloten met onderzeeërs aan te vallen en de Slag om de Atlantische Oceaan af te trappen.

Op het land, toen de Duitse weermacht Warschau bereikte, kwam Rusland Polen binnen vanuit het oosten. Ze zagen het niet als een invasie, redenerend dat Polen was gevallen en daarom voor het grijpen lag.

Na het verdelen van Polen met Rusland, bood Hitler Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een vredesplan aan, maar stond erop dat Polen onder Duitse en Sovjet controle zou blijven. De Fransen en Britten hebben deze voorwaarden unaniem verworpen.

Als het niet aan de slechte omstandigheden had gelegen, zou Hitlers aanval op Frankrijk direct hebben plaatsgevonden.

Zijn troepen omzeilden de Maginotlinie in mei 1940. Totale overgave kwam slechts zes weken later.

Ondertussen annexeerde Rusland, schijnbaar aangemoedigd door het  nazi-lef, snel Letland, Litouwen en Estland. De Finnen waren niet zo gecharmeerd van de Russische invasie; zij vochten fel en beëindigden hun conflict met minimale slachtoffers.

Je denkt misschien dat de Russische nabootsing van nazi-tactieken zou leiden tot een alliantie, maar ze konden het niet eens worden over opvallende punten en uiteindelijk keerden zij zich tegen elkaar.

Er restte Duitsland niet anders dan op twee oorlogsfronten te vechten met een eenzame bondgenoot.

De Hitler-Mussolini romance was gebaseerd op hun wederzijdse wens om de hele wereld te onderwerpen aan hun leiderschap, dus bedachten ze een as van Berlijn naar Rome waar het wereldwijde beleid zich rond zou afspelen.

Hitler en Mussolini waren uit op suprematie
Hitler en Mussolini wilden allebei alleenheerschappij ten koste van alles ǀ Visualhunt - British Red Cross

De naam ‘Asmogendheden’ is afgeleid van die denkbeeldige lijn.

Wil je meer weten over hoe het leven was in Nazi-Duitsland?

Oorlog in de Grote Oceaan

Uit angst om te worden gekoloniseerd door Westerse mogendheden, zoals China was geweest, en een behoefte aan grondstoffen die niet op de archipel te vinden waren, was Japan van plan de Grote Oceaan te domineren.

Daartoe waren Japanse troepen twee jaar voordat de oorlog in Europa was begonnen China binnengevallen, hoewel geen van beide landen formeel de oorlog aan het andere had verklaard.

De Japanners gingen vervolgens verder naar het buitenland en lanceerden verrassingsaanvallen op Europese koloniën: Maleisië, Singapore, Hong Kong en de Filipijnen.

Vanaf daar, met hun vliegdekschepen en vloten van vliegtuigen, was het geen groot traject om de Verenigde Staten te betrekken door een verrassingsaanval op Pearl Harbor.

De Japanners kregen iets voor elkaar dat zelfs Winston Churchill niet kon doen ...

Terwijl de Amerikanen geallieerde oorlogsinspanningen hadden gesteund via civiele en monetaire bijdragen, gaf de aanval van Japan op hun buitenpost in de Grote Oceaan hen geen keus: ze waren nu gedwongen om mee te vechten aan de zijde van de geallieerde mogendheden.

De atoombom op Pearl Harbor
De aanval door de Japanners op Pearl Harbor bracht Amerika in de strijd aan de kant van de Geallieerden ǀ Pixabay - WikiImages

Tweede Wereldoorlog: Conclusies

De Slag bij Midway bleek beslissend, maar het einde van de Japanse agressie kwam pas na het bombardement op Hiroshima en Nagasaki. De Japanners ondertekenden de formele overgave op 2 september 1945.

Hoewel de dood van Hitler op 30 april 1945 algemeen wordt beschouwd als het einde van de vijandelijkheden in Europa, capituleerde Duitsland in een onvoorwaardelijke overgave op 8 mei.

En jaren daarna leefden veel landen onder bezuinigingsmaatregelen terwijl ze hun steden, hun economie en hun levens opnieuw opbouwden

In essentie komt de bloedigste oorlog in de geschiedenis neer op twee partijen, de Geallieerden en de Asmogendheden bestaande uit Duitsland, Italië en Japan, die deze oorlog, ten koste van miljoenen slachtoffers, voor alleenheerschappij uitvochten.

Niet alleen degenen die omkwamen in bombardementen en in concentratiekampen, een zwarte pagina in de geschiedenis van de mensheid, maar ook degenen die leden onder het fascistische regime van Mussolini en degenen die omkwamen in het Bloedbad van Nanking.

Geleerde lessen: Duitsland, dat beide wereldoorlogen had veroorzaakt, mocht niet zonder toezicht worden gelaten.

De Potsdam-conferentie bepaalde dat de Franse, Britse en Amerikaanse strijdkrachten het land zouden bezetten en dat deden ze de komende 45 jaar. De zetel van de macht, Berlijn, zou ook worden verdeeld in vier sectoren.

De Conferentie in Potsdam
Churchill, Truman en Stalin bij de Conferentie in Potsdam ǀ Visualhunt - tcd123usa

De Sovjets, een lid van die alliantie, werden ook beschuldigd van het bezetten van Duits grondgebied.

Ze namen die maatregel echter te overdreven, beweerden dat de helft van Berlijn samen met het aandeel van Duitsland hen op de Yalta-conferentie had toegewezen en het onmiddellijk als hun eigen grondgebied annexeerde.

Dat zorgde ervoor dat de Geallieerden zich tegen de Sovjets keerden en de Koude Oorlog inluidden.

Mede als gevolg van deze tweede wereldoorlog hebben de geallieerde machten zich in 1949 verenigd in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Tegenwoordig omvat dit defensiepact 29 landen.

Dit is duidelijk een zeer simplistische uitsplitsing, langs machtslijnen en invloedrijke gebieden die de Noord-Afrikaanse strijd, de Italiaanse strijd, de Middellandse Zee en het Midden-Oosten volledig weglaten ...

Het zegt ook niets over de gigantische sprongen in de wetenschap, technologie en het verzamelen van militaire inlichtingen.

  • Alan Turing verbeterde Enigma, een code-brekende machine die het gebied van crypto-analyse enorm verbeterde;
  • De tank, voornamelijk een ondersteuning van infanterietroepen in WOI, werd een hoofdcomponent van grondgevechten;
    • Dat leidde natuurlijk tot krachtigere kanonnen, in staat om tanks te vernietigen;
  • Ernest Rutherford splitste het atoom in 1917, maar het is Enrico Fermi die wordt gecrediteerd voor het maken van de atoombom;
  • Vrouwen droegen zwaar bij aan de oorlogsinspanning; zelfs vandaag de dag is Rosie de Riveter een symbool van vrouwelijke emancipatie.

Uit de as kwam veel goeds ... maar wat een vreselijke hoop as was de Tweede Wereldoorlog!

Lees meer over historische gebeurtenissen die de smaak van politiek en economie over de hele wereld hebben veranderd .

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!