Onze titel betreft eigenlijk een paar revoluties, de ene aan het begin van 1917 en de andere tegen het einde van dat jaar, beide om dezelfde redenen: het politieke leiderschap en de economische stabiliteit van het land.

De gebeurtenissen zijn moeilijk lineair te vertellen, omdat de oorzaken en gevolgen zelf vaak niet lineair zijn, om maar te zwijgen over het feit dat het dateren van de gebeurtenissen een uitdaging vormt voor de verschillende kalenders die destijds werden gebruikt.

Bovendien heeft de gebruikte terminologie in het Russisch een andere betekenis dan hun Nederlandse interpretatie.

Om deze en andere redenen beginnen we onze dissertatie van deze historische gebeurtenissen met een verklarende woordenlijst; een soort routekaart om te helpen navigeren door de overblijfselen van wat in wezen een indrukwekkende strijd was.

De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robert
Robert
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Robert
Robert
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

The Russische Revolutie: Bepalingen en Voorwaarden

Eerst zullen we het kalenderprobleem oplossen: Julianus tegenover Gregorianus?

De Gregoriaanse kalender presenteert een veel gelijkmatiger verdeling van de maanden; alle behalve februari hebben 30 of 31 dagen.

De Juliaanse kalender daarentegen wisselt tussen 29 en 31 dagen en februari presenteert zijn eigen schrikkeljaar variaties; die maand kan 23 of 24 dagen hebben.

Waarom is dit belangrijk?

In tegenstelling tot het grootste deel van Europa en, voor sommige doeleinden, Groot-Brittannië, gebruikte Rusland bijna uitsluitend de Juliaanse kalender ten tijde van de revolutie.

Het probleem ligt in het veronderstellen dat elke gebeurtenis die op een bepaalde datum in de Russische geschiedenis is vastgelegd de Juliaanse datum moest weerspiegelen, in plaats van de mogelijkheid op te nemen, dat in wezen de Gregoriaanse datum was gebruikt, vooral wanneer gebeurtenissen in Rusland worden afgezet tegen wereldwijde gebeurtenissen.

Momenteel en ten tijde van de Russische revolutie loopt de Juliaanse kalender 13 dagen achter op de Gregoriaanse kalender.

Die discrepantie kan leiden tot enige verwarring over de volgorde van gebeurtenissen. Dat is de reden waarom historici elke datum met betrekking tot de Russische geschiedenis aanduiden met Oude Stijl (O.S. = Juliaanse kalender) of Nieuwe Stijl (N.S. = Gregoriaanse kalender), om aan te geven welke kalender moet worden geraadpleegd om precies te weten wat en wanneer iets is gebeurd.

We zullen dat protocol in deze tekst volgen.

Lenin en Trotski bezetten Petrograd met behulp van de Rode Garde
Lenin was de leider van de Bolsjewistische Partij ǀ Pixabay - Annallarionova

Terminologie van de Russische Revolutie

 • Sovjet: betekent letterlijk Raad in het Russisch;
 • Bolsjewiek: vertaald uit het Russisch als een van de meerderheid; Bolsjewieken werden ook wel Roden genoemd;
  • Mensjewieken waren daarentegen de politieke minderheden;
 • De Doema: de Tweede Kamer van de wetgevende vergadering;
 • Petrograd: St. Petersburg;
  • Ten tijde van de revolutie was het de hoofdstad van Rusland.

Door de Tweede Wereldoorlog was de regeringszetel echter verder landinwaarts verhuisd naar Moskou.

Architecten van de Revolutie

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelaars van de Russische revolutie:

 • Karl Marx: filosoof en politiek theoreticus wiens geschriften onder meer Lenin inspireerden;
 • Vladimir Lenin: leider van de Bolsjewieken en schepper van de Marxistisch-Leninistische politieke ideologie;
 • Leon Trotsky: Marxist en Bolsjewiek, hoewel hij, terwijl de revolutie aan kracht won, een Mensjewiek was;
 • Julius Martov: een Mensjewiek die Lenin's woede aangewakkerde door vrede met Duitsland te suggereren;
  • Het waren zijn geschriften die de basis vormden van het manifest van Trotski;
 • Grigory Zinoviev: een fervent voorstander van Lenin, was hij, samen met Trotski en Stalin, een van de zeven oorspronkelijke leden van het Politburo.

Aan deze illustere lijst moeten we Nicolai Ruzsky toevoegen, de legergeneraal die de troonsafstand van Tsaar Nicolaas bedwong.

Natuurlijk weten we allemaal dat Tsaar Nicolaas de laatste Russische keizer was en zijn troonsafstand betekende het einde van de Romanov-dynastie.

Zijn rol in de revolutie is ons uitgangspunt, nu we al het basiswerk hebben gelegd.

De Eerste Russische Revolutie van 1917

Geen enkele gebeurtenis in de geschiedenis staat op zichzelf: er zijn altijd oorzaken die leiden naar en de gevolgen - of het nu sociaal, politiek, economisch of een combinatie van alle drie is.

De februari-revolutie van Rusland (Maart 1917 N.S.) werd in gang gezet door de revolutie van 1905 en de oorzaak van beide acties was tsaar Nicolaas II.

De kern van de gebeurtenis in 1905 was Bloedige Zondag, toen de keizerlijke paleiswachten op ongewapende fabrieksarbeiders schoten die het Winterpaleis naderden om een ​​petitie aan hun keizer aan te bieden om namens hen te bemiddelen.

Kunstgeschiedenis studeren met Superprof.

Ze vroegen om betere werkomstandigheden, maar werden in plaats daarvan vermoord!

Dit incident had verschillende effecten; onder andere diende het om de sociale onrust en het wantrouwen tegen de tsaar te verdiepen en de politieke ambitie op te wekken.

Het is belangrijk op te merken dat de tsaar op dat moment niet in zijn paleis verbleef.

Hij was op de hoogte gesteld van de demonstratie van de arbeiders en beval extra troepen naar het paleis te gaan voor hun aankomst. Hij beval de paleiswachten niet het vuur op de arbeiders te openen; toch kreeg hij de schuld van het bloedbad.

Dit incident bevestigde het idee dat Nicolaas II op zijn minst laf, zo niet ondoeltreffend was, een sentiment dat door de wereldoorlog stand hield, vooral omdat Rusland enorme verliezen leed.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Rusland zelf in beroering, niet alleen voor de slachtoffers in de strijd, maar omdat aan het thuisfront mensen uitgehongerd waren - en de tsaar was de schuldige!

Opstanden in Petrograd 1917
Opstanden in Petrograd tegen de tsaar ǀ Visualhunt - The Graduate Institute, Geneva

Vooruitblik naar 1917 ...

De tsaar had twee jaar lang toezicht gehouden op de frontlinies van de oorlog.

Naarmate de sociaal-economische crisis in Petrograd dieper werd, adviseerde de Doema hun keizer om een ​​constitutionele monarchie op te richten, in ieder geval om het land door deze periode van onrust te loodsen. Hij negeerde het advies en alle loyaliteit die de mensen voor hem koesterde, verdampte

Verdere demonstraties leidden tot meer bloedvergieten, waarbij de politie op demonstranten schoot ... voordat zij partij voor ze kozen en zich daadwerkelijk bij hen voegde. Andere regimenten, sommige in de stad op bevel van de tsaar, muitten ook.

Leden van de Sovjet en de Doema vormde snel een voorlopige regering in een poging de orde te herstellen. Hun eerste officiële daad was het eisen van de troonsafstand van de tsaar.

Op 15 maart 1917 (N.S.) trad tsaar Nicolaas II af en benoemde zijn broer Michael de troon. Het is verstandig dat die hertog de benoeming uitstelde totdat het volk kon stemmen of de monarchie zou worden voortgezet, of een regering door de constitutionele vergadering zou worden ingesteld.

Die beweging, hoewel geprezen, liet een vacuüm in het bestuur van het land achter: leiderschap lag voor het grijpen.

Hetzelfde kon niet gezegd worden voor de Amerikaanse koloniën; ze hadden een hekel aan het leiderschap van Engeland, wat leidde tot de Amerikaanse Revolutie.

De Tussentijdse Maanden en de Bolsjewistische Revolutie

Na het uitstel van hertog Michael tot de kroon, handhaafde de Doema de haastig gevormde voorlopige regering, maar deze kwam vooral tegemoet aan de wensen van de aristocratie.

Met andere woorden: de mensen hadden nog steeds geen overwinnaar op nationaal niveau en geen verlichting van de ontberingen in het dagelijkse leven.

In tegenstelling tot hun voormalige vijand, waar een zekere Hitler de volkskampioen in nazi-Duitsland zou worden.

De socialistische Sovjets werkten hard namens het volk en verdienden zelfs de loyaliteit van links georiënteerde stedelingen, maar ze stonden onder constante druk van de Bolsjewieken, die een weg zochten naar - of op zijn minst een manier om de Doema naar hun agenda te zetten.

Lenin leidde de beweging die een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden met Duitsland eiste, een einde aan de lijfeigenschap. Degenen die het land bewerkten, zouden er eigenaar van moeten zijn, en een toereikende voedselvoorziening voor iedereen.

De regering wilde doorgaan met vechten tegen de oorlog, wat de Bolsjewieken alle rechtvaardiging gaf waarop ze hadden gehoopt om hun revolutionaire tactieken te escaleren.

De arbeiders die eerder zonder enige echte richting hadden gedemonstreerd, werden gevormd tot een militie en gericht op opstand.

De Bolsjewistische Rode Garde
Door de overwinning van de Rode Garde werden de Bolsjewisten de belangrijkste regerende partij ǀ Visualhunt - rosaluxemburg

Op 7 november 1917 (N.S.) wierp de Rode Garde, zoals ze werden genoemd, de voorlopige regering gewelddadig omver en gaven alle politieke macht aan de Sovjets, met de Bolsjewieken als de regerende politieke partij.

De Nasleep van de Russische Revolutie

De Bolsjewieken, onder leiding van Lenin, verhuisden de zetel van de nationale regering naar Moskou, waar zij in een van haar eerste officiële handelingen het Verdrag van Brest-Litvosk met Duitsland (maart 1918) opstelden en ondertekenden, waardoor hun betrokkenheid bij de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd.

Het nakomen van die belofte bracht de Bolsjewieken veel goede wil en geloof van hun door oorlog vermoeide kiezers.

Helaas sluit een verdrag niet op alle fronten vrede. Verschillende politieke partijen in Rusland waren ontevreden over de Bolsjewistische heerschappij.

De Witten waren contrarevolutionairen die liever wilden dat het burgerlijke systeem werd hersteld. De niet-Bolsjewistische socialisten hadden een hekel aan alle macht die de Bolsjewieken zichzelf in het Brest-Litvosk-verdrag toeëigenden.

En toen waren er onafhankelijke bewegingen die het uiteenvallen van de natie in kleinere natiestaten omarmden, weg onder Bolsjewistische controle.

De Bolsjewieken en hun Rode Leger - voorheen de Rode Garde, inmiddels goed georganiseerd en uitgerust, waren in staat om al deze schermutselingen neer te slaan, terwijl ze zichzelf herpositioneerden als de Communistische partij.

Hun terugtrekking van het wereldtoneel in het communisme diende om het land te beschermen tegen de verwoestingen veroorzaakt door de Grote Depressie.

Wat gebeurde er met tsaar Nicolaas en zijn familie?

Tsaar Nicolaas II met zijn gezin
Tsaar Nicolaas II en zijn familie werden op gruwelijke wijze geëxecuteerd ǀ Visualhunt - manhai

Nadat hij in ballingschap werd geweigerd in Engeland, waar Nicolaas geloofde dat hij een sympathiek koninklijk hof zou vinden, werden hij en zijn gezin verschillende keren verplaatst; de laatste stap was naar Jekaterinenburg.

Rond 2:00 's ochtends op 17 juli 1918 werd het hele gezin gewekt, kreeg de tijd om zich aan te kleden, geëscorteerd naar de kelder van hun woning en daar geëxecuteerd.

Historici kunnen het niet eens worden over wie de werkelijke opdracht voor deze tragedie heeft gegeven, maar Lenin wordt ervan verdacht dat hij het heeft bevolen.

Geschiedenis studeren doe je met Superprof.

Hoe ontdek je meer wereldschokkende gebeurtenissen die het politieke en economische landschap van onze wereld hebben veranderd.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!