Wat is Geschiedenis en hoe bestudeer je het?

De geschiedenis bestaat uit een groot aantal gebeurtenissen die binnen een bepaalde tijd en plaats (context) plaatsvinden. Die gebeurtenissen bieden ons feiten over het verleden. Geschiedenis gaat over feiten, over betrouwbare kennis van het verleden. Geschiedenis bestaat uit bronnen die iets zeggen over dat verleden. De bedoeling is dat je bronnen op een manier leest of bekijkt dat ze je feiten over het verleden aan het licht brengen. Op die manier kan je dit verleden (re)construeren. Onderscheid maken tussen wat waar is en wat fictief is voor het bestuderen van de geschiedenis belangrijk.

Je kunt Geschiedenis op verschillende manieren benaderen:

 • Chronologisch: de volgorde waarin historische feiten zich hebben voorgedaan (tijdsblokken);
 • Continuïteit en verandering: De geschiedenis wordt verdeeld in verschillende tijdvakken en perioden. Die tijdvakken onderscheiden zich van elkaar door de veranderingen die er plaatsvonden ten opzichte van een vorig tijdvak. Maar vaak blijven zaken uit een vorig tijdvak in het volgende tijdvak nog een tijdje bestaan. Veranderingen vinden nooit van de ene op de andere dag plaats;
 • Oorzaak en gevolg: Er is een verschil tussen directe - en indirecte oorzaken. Directe oorzaken leiden direct tot een historische gebeurtenissen; indirecte oorzaken leiden op langere termijn tot historische gebeurtenissen. Gevolgen kun je onderverdelen in bedoelde en onbedoelde gevolgen;
 • De rol van mensen: Geschiedenis gaat over het verleden van mensen. Daarom is het belangrijk je af te vragen welke rol mensen hebben gespeeld bij historische gebeurtenissen en ontwikkelingen;
 • Inleven en standplaatsgebondenheid: Omdat geschiedenis gaat over het verleden van mensen, zul je soms ‘in de huid moeten kruipen’ van mensen uit het verleden. Pas dan begrijp je welke opvattingen, waarden en belangen zij hadden en waarom zij bepaalde dingen deden;
 • Vergelijken feit en interpretatie: Vergelijken doe je door te kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen gebeurtenissen of ontwikkelingen. Een feit is een uitspraak waarvoor voldoende betrouwbare bronnen bestaan. Interpretaties zijn persoonlijk;
 • Werken met bronnen. Je kunt alleen iets over het verleden te weten kan komen met behulp van bronnen. Wil je iets betrouwbaars over het verleden kunnen vertellen dan zul je moeten vaststellen of je bronnen betrouwbaar zijn. Je moet op vijf factoren letten:
  • De persoon die bron heeft geschreven of gemaakt (wie was de schrijver of de maker);
  • De tijd waarin de persoon leefde;
  • De informatie waarover de persoon beschikte (ooggetuige of van horen zeggen);
  • De bedoeling waarmee en omstandigheden waaronder de bron tot stand kwam (brief, dagboek, enzovoort).
  • De inhoud van de bron (feiten, meningen).
De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Beknopte Geschiedenis van Utrecht

Begin 19e eeuw bezocht Lodewijk Napoleon Utrecht
Onder Napoleon was Utrecht gedurende zo'n half jaar de hoofdstad zijn van het Koninkrijk Holland ǀ Visualhunt - archer10 (Dennis)

Utrecht kreeg in 1122 stadsrechten en kort daarop werden stadswallen met een verdedigingsgracht om de stad aangelegd. Door verdere groei was Utrecht tot halverwege de 16e eeuw de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden.

Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw kende de stad verschillende periodes van botsingen en verschuivingen tussen en binnen verschillende machten, door onder meer de gilden, reformatie en bezettingen door Spanjaarden en Fransen. In deze periode werd de Universiteit Utrecht opgericht. Vanaf omstreeks 1525 bleef het inwoneraantal drie eeuwen lang ruwweg op ongeveer 30.000 inwoners staan.

Begin 19e eeuw liet Lodewijk Napoleon, koning van het Koninkrijk Holland, een residentie bouwen in de stad. Utrecht zou daarin gedurende zo'n half jaar de hoofdstad zijn van het Koninkrijk Holland.

De grote bevolkingsgroei zette in de eerste decennia van de 20e eeuw door; rond 1940 telde de stad 165.000 inwoners.

Na de Tweede Wereldoorlog volgde de grootste stadsuitbreidingen van Utrecht.

Vanaf 1965 wordt de dienstensector een belangrijke werkgever; de industriesector werd kleiner.

In 2020 telt de stad Utrecht zo’n 357.694 inwoners waarvan 23, 9 procent met een Niet-Westerse achtergrond.

Tijd dus om de geschiedenis in een breder perspectief te zien.

Superprof zocht voor je uit waar je in Utrecht een geschiedenisles, -cursus of -opleiding kunt volgen.

Volg een Cursus Geschiedenis voor Volwassenen

Slijpsteen Middeleeuwen
Leer meer over het ambacht in de Middeleeuwen ǀ Pixabay - jensjunge

Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)

Bij HOVO aan de Heidelberglaan in Utrecht bieden een ze royaal aanbod aan cursussen voor iedereen vanaf vijftig jaar. Maar daarnaast geven ze ook lezingen, studiedagen voor iedereen en een opleidingsaanbod voor professionals.

Het niveau van HOVO-cursussen is vergelijkbaar met het eerstejaarsniveau aan de universiteit of HBO. Een vooropleiding is niet verplicht, tenzij expliciet vermeld bij de cursus. Bij veel cursussen worden readers verstrekt of boeken voorgeschreven en vrijwel altijd wordt de mogelijkheid tot zelfstudie of verdieping aangeboden. Er is echter geen studieverplichting: je komt omdat jij het wilt, niet omdat het moet. Voor geschiedenis bieden ze onder anderen de volgende cursussen aan:

 • Het Middeleeuwse Ambacht Centraal: acht bijeenkomsten van anderhalf uur met ontmoetingspunten in de stad. Kosten € 264,-;
 • De Zwarte Dood: acht bijeenkomsten van anderhalf uur voor € 200,-;
 • De Grote Farao’s: vier bijeenkomsten van anderhalf uur voor € 100,-.

Volksuniversiteit Utrecht

Wil je meer leren over de belangrijke figuren en gebeurtenissen uit ons rijke verleden? Om de wereld waarin we nu leven beter te begrijpen, is inzicht in de geschiedenis cruciaal. Leer meer over aspecten uit de geschiedenis met een cursus geschiedenis aan de Volksuniversiteit (Nieuwe Gracht). Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

 • Cursus Vier Bijzondere Culturele Vrouwen: vier lessen van twee uur voor € 80,-;
 • Cursus Oplossingen voor Globale Problemen: zes lessen van drie uur voor € 175,-.

Vrije Academie

De Vrije Academie organiseert een reeks colleges over het Christendom in Europa in De Kargadoor (een cultureel-maatschappelijk podium) aan de Oudegracht in het centrum van Utrecht. De vijf hoorcolleges van twee uur kosten € 165,-.

Daarnaast worden er door de Vrije Academie in Utrecht ook lezingen en cursussen gegeven over andere onderwerpen, zoals kunstgeschiedenis, architectuur en filosofie.

Professionele Opleiding Geschiedenis

Na je opleiding leraar geschiedenis tweedegraads kun je doorstuderen voor je eerstegraads
Laat je opleiden tot leraar geschiedenis aan de Hogeschool van Utrecht ǀ Unsplash - Martin Woortman

Universiteit van Utrecht

Aan de Universiteit van Utrecht kun je de opleiding bachelor Geschiedenis volgen. Je kunt deze opleiding in het Nederlands of het Engels volgen. De hele bachelor studie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld twaalf uur aan onderwijs. De opleiding wordt gegeven aan de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Drift in Utrecht.

Tijdens de studie Geschiedenis leer je dat geschiedwetenschap niet alleen over vroeger gaat, maar dat het juist ook actueel is: je gebruikt je historische kennis om hedendaagse gebeurtenissen te begrijpen. Het bestuderen van het verleden doe je aan de hand van allerlei bronnen: van originele brieven tot munten en inscripties en van diplomatieke verdragen tot propaganda-afbeeldingen. Je verzamelt en beoordeelt bewijsmateriaal, dat je vervolgens analyseert en interpreteert.

Je wordt toegelaten tot de studie als je in het bezit bent van:

 • Een Vwo-diploma met de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek;
 • Een propedeuse of einddiploma van een universiteit of hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt.

Na deze bachelor kun je door studeren voor een aansluitende master om je verder te specialiseren. Je kunt kiezen uit onder anderen:

 • Cultuurgeschiedenis van modern Europa: één jaar;
 • Geschiedenis van politiek en maatschappij: één jaar;
 • Geschiedenis: educatie en communicatie: twee jaar.

Hogeschool Utrecht

Op deze Hogeschool aan de Padualaan word je opgeleid tot tweedegraads leraar geschiedenis. Deze voltijd bacheloropleiding duurt vier jaar.

Tijdens je opleiding verdiep je je in geschiedenis: van het leven in de oertijd tot belangrijke gebeurtenissen in de 21e eeuw. Je krijgt les over hoe leerlingen naar geschiedenis kijken en hoe je moeilijke onderwerpen aan ze uitlegt.

Je mag met de opleiding Leraar Geschiedenis tweedegraads beginnen als je een Havo-, Vwo- of Mbo-diploma (niveau 4) hebt. Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een toelatingstoets doen.

Na je opleiding Leraar Geschiedenis tweedegraads mag je als docent geschiedenis voor de klas staan. Je kunt lesgeven in de onderbouw van de Havo en het Vwo of in alle klassen van het (V)Mbo en volwassenenonderwijs.

Wil je niet meteen aan de slag als docent geschiedenis? Dan kun je natuurlijk ook doorstuderen. Je kunt bij Hogeschool Utrecht verschillende masteropleidingen volgen:

 • Master Pedagogiek: deeltijd, twee tot tweeënhalf jaar;
 • Master Educational Needs: deeltijd, twee jaar.

Privéles Geschiedenis via Superprof of Online

Huur een bijlesdocent van Superprof in
Haal meer uit je geschiedenislessen met privé bijles ǀ Pixabay - Alexandra_Koch

Superprof

Bij Superprof kun je terecht voor privéles, bijles of cursus geschiedenis.

In en rond Utrecht staan talloze gekwalificeerde docenten geschiedenis voor je klaar om je te helpen met geschiedenis, examentraining, maatschappijleer, staatsinrichting, politicologie, historische geografie en nog veel meer. Ze geven les op alle niveaus en aan jong en oud. De docenten geven les bij hen thuis, bij jou thuis of via de webcam. Je huurt al een geschiedenisdocent in vanaf € 15.-. En… de eerste les is altijd gratis.

KaperGerlings

KaperGerlings aan de Wittevrouwensingel in Utrecht is een combinatie van een opleidingsinstituut en een evenementenbureau gericht op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling. Ze bieden de online leergang Geschiedenis aan. Deze bestaat uit vijf tijdsvlakken van de prehistorie tot nu, die je ook afzonderlijk kunt volgen.

Je studeert rond twee uur per week uit het boek Oriëntatie op geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent, 2016 door Marcel van Riessen, Frits Rovers en Arie Wilschut. Het niveau van de cursus is Hbo niveau.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Prehistorie en Klassieke Oudheid (8 lessen van 2,5): € 275,-;
 • Middeleeuwen (8 lessen): € 275,-;
 • Renaissance en Verlichting (8 lessen): € 275,-;
 • 19e en 20e eeuw (8 lessen): € 275,-;
 • 21e eeuw en De Nieuwe Orde (4 lessen van 2,5 uur) € 169,-.

Denk er ook eens over om boeken over de geschiedenis van Utrecht te lezen. Je kunt ze vinden op de website https://www.matrijs.com/geschiedenis-boeken-over-geschiedenis-utrecht.php

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!