Het woord 'geschiedenis' kun je breed interpreteren. De geschiedenis van de kunst, de geschiedenis van Nederland, de geschiedenis van de wereld en ga zo maar door.

Maar wat houdt het vak geschiedenis in Nederland in? Hoe begon het en waar staan we nu?

Geschiedenis bestaat in Nederland als verplicht vak op school sinds 1857, eerst alleen op de lagere school, later ook in het voortgezet onderwijs.

In 1878 werd de focus op het gebied Nederland nog groter door de introductie van ‘vaderlandse geschiedenis’. De leerlingen leerde de grote daden van onze voorvaders kennen. Er werden jaartallen en feiten in hun hoofd gestampt.

In de jaren zestig, werden de nationalistische doelen van het geschiedenisonderwijs in Nederland ter discussie gesteld. De vernieuwing van geschiedenislessen zette verder door in de jaren zeventig en tachtig.

Vaderlandse Geschiedenis werd in de jaren tachtig op veel scholen vervangen door het veel algemenere Wereldoriëntatie. Vanaf toen leerden scholieren nauwelijks feiten en jaartallen meer, want die konden ze wel opzoeken. Voortaan draaide het om het aanleren van vaardigheden, zoals het interpreteren van historische bronnen (teksten, prenten, kaarten).

Maar het geschiedenisonderwijs bleef eurocentrisch. Tot op de dag van vandaag blijven de canon, de tijdvakken en de lesboeken West-Europa en Nederland centraal stellen en de suggestie wekken dat ‘het Westen’ superieur is. Ook geschiedenisdocenten zelf hebben al veel kritiek geuit op deze Europese focus.

Bijna een kwart van alle Nederlanders heeft een ‘migratieachtergrond’. Dat betekent dat ofwel de persoon zelf ofwel minstens een van zijn of haar ouders in het buitenland geboren is. In de grote steden gaat het om grotere percentages, en in Amsterdam heeft meer dan de helft van alle jongeren tussen zes en achttien jaar een ‘niet-westerse’ migratieachtergrond.

Vandaag de dag kunnen we leren hoe de Nederlandse geschiedenis in een ander daglicht komt te staan. Denk aan de discussies over:

 • Het uitwijken van koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Londen;
 • De status van Michiel de Ruyter;
 • De rol van Nederland in Nederlands-Indië.
De VOC was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld
De VOC dreef niet alleen handel in goederen, maar ook in slaven ǀ Pixabay - FrankMagdelyns1
De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
12€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Geschiedenis van Amsterdam in een Notendop

De geschiedenis van het eigenlijke Amsterdam begint rond het jaar 1000. Rond 1250 werden tussen de oevers aan de westkant (nu Nieuwendijk) en de oostkant (nu Warmoestraat) een dam met sluizen gebouwd (de huidige Dam). De monding van de Amstel, het huidige Damrak, werd zo de eerste zeehaven van de kleine nederzetting. Het Rokin, aan de landzijde van de Dam, werd een binnenhaven. Dit werd de basis van een handelsnederzetting die uiteindelijk tot de machtige handelsstad Amsterdam zou uitgroeien.

De Val van Antwerpen in 1585 bood Amsterdam ongekende kansen. Antwerpen was tot dan toe de voornaamste handelsstad in de regio, maar met de val van Antwerpen nam Amsterdam die positie over. Veel Antwerpse kooplieden gingen in Amsterdam wonen.

Het welvarende Amsterdam (1613-1635) had een enorme aantrekkingskracht op vreemdelingen waardoor het bevolkingsaantal drastisch groeide van 30.000 naar 210.000 inwoners. Voornamelijk werkzoekende Zuiderlingen, Duitsers en Scandinaviërs trokken naar Amsterdam. Dit was de periode die de Gouden Eeuw wordt genoemd.

In de periode van 1795 tot 1813 beleefde Amsterdam de Franse tijd onder Napoleon.

In de 19e eeuw was Amsterdam een stad in verval. Van de glorie uit de zogenaamde 'Gouden Eeuw' was weinig meer over.

Na 1870 beleefde Amsterdam een grote economische opbloei. De diamantindustrie bloeide door de aanvoer van diamant uit Zuid-Afrika (de 'Kaapse tijd'). Van de joodse diamantbewerkers en diamanthandelaars wist een aantal blijvend aan de armoede van de oude Jodenhoek te ontkomen. Zij vestigden zich aan de Nieuwe Herengracht of staken de Muidergracht over om in de Plantage te gaan wonen.

Het economisch herstel van Amsterdam zette door in de 20ste eeuw. Sommigen spreken zelfs van 'de tweede Gouden Eeuw'.

Tussen1940 en 1945 vond de Tweede Wereldoorlog plaats.

Na de 2e WO werd er hard gewerkt aan de wederopbouw. De jaren '80 en '90 staan in het teken van de stadsvernieuwing en het herstel van de Amsterdamse economie, waardoor de samenstelling van de Amsterdamse bevolking veranderde (gastarbeiders, onafhankelijk van Suriname).

Inmiddels telt Amsterdam 872.779 inwoners (2020) met zo’n 180 nationaliteiten.

Ben jij ook geïnteresseerd in geschiedenis en wil je mee kunnen praten over interessante onderwerpen, begin dan vandaag nog met een cursus of opleiding geschiedenis. Superprof zocht voor je uit waar je dit kunt doen.

Cursussen Geschiedenis voor Volwassenen

Volksuniversiteit Amsterdam

Wil je meer leren over thema's uit de Europese geschiedenis dan kun je een cursus geschiedenis volgen aan de Volksuniversiteit van Amsterdam (Javaplein). Waar kun je bijvoorbeeld uit kiezen:

 • Het Europees Landbouwbeleid: vier lessen van twee uur voor € 81,50;
 • De Tirannie van de Verdienste; Over de Toekomst van de Democratie: vijf lessen van anderhalf uur voor € 102.-;
 • De DDR Toen en Nu: zes lessen van anderhalf uur voor € 102,-;
 • De Kleine IJstijd (1300-1870) een motor voor sociale verandering? Vier lessen van twee uur en vijftien minuten voor € 145,-.
Oost- en West-Duitsland werden jaren gescheiden door de Berlijnse Muur
Leer over de geschiedenis van de Berlijnse Muur ǀ Pixabay - RedTusk

Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)

Aan de HOVO-Vrije Universiteit aan de Boelelaan in Amsterdam bieden een ze royaal aanbod aan cursussen voor iedereen vanaf vijftig jaar. Maar daarnaast geven ze ook lezingen, studiedagen voor iedereen en een opleidingsaanbod voor professionals.

Het niveau van HOVO-cursussen is vergelijkbaar met het eerstejaarsniveau aan de universiteit of HBO. Een vooropleiding is niet verplicht, tenzij expliciet vermeld bij de cursus. Bij veel cursussen worden readers verstrekt of boeken voorgeschreven en vrijwel altijd wordt de mogelijkheid tot zelfstudie of verdieping aangeboden. Er is echter geen studieverplichting: je komt omdat jij het wilt, niet omdat het moet. Voor geschiedenis bieden ze de volgende cursussen aan:

 • De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939): zes colleges van tweeënhalf uur voor € 174.-;
 • Politieke Systemen in de Oudheid: vier keer een les van tweeënhalf uur per twee weken voor € 116,-.

KaperGerlings

KaperGerlings aan de Prinses Irenestraat in Amsterdam is een combinatie van een opleidingsinstituut en een evenementenbureau gericht op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling. Hun leergang Geschiedenis bestaat uit vijf tijdsvlakken van de prehistorie tot nu, die je ook afzonderlijk kan volgen. Het niveau van de cursus is op HBO niveau.

Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Prehistorie en Klassieke Oudheid;
 2. Middeleeuwen;
 3. Renaissance en Verlichting;
 4. 19e en 20e eeuw;
 5. 21e eeuw en De Nieuwe Orde.

De eerste vier lesblokken omvatten acht lessen van tweeënhalf uur en kosten per lesblok € 275,-. Het vijfde lesblok van vier lessen van tweeënhalf uur kost 169,-.

Een Professionele Opleiding Geschiedenis Volgen

Universiteit van Amsterdam

De bachelor Geschiedenis aan de UvA is breed van opzet, van oude geschiedenis tot de moderne tijd. Door deze opzet van het programma krijg je alle kans om je eigen belangstelling te volgen: internationale betrekkingen, globale migratie, dekolonisatie, gender, stedelijke conflicten, gebruik en misbruik van het verleden – het kan allemaal in een samenhangend en gestructureerd studieprogramma.

Deze opleiding kun je in voltijd of deeltijd volgen. De studie duurt drie jaar.

Toelatingseisen:

 • Met een Vwo-diploma kun je, ongeacht je profiel, geschiedenis studeren;
 • Studenten met een hbo-propedeusediploma;
 • Via een colloquium doctum.

Na je bachelor kun je direct de arbeidsmarkt op. Waar kun je onder anderen terecht:

 • In de journalistiek en bij media (dagbladen en tijdschriften, radio en televisie);
 • In de museumwereld;
 • Bij bibliotheken en uitgeverijen;
 • In de politiek;
 • Bij overheidsinstellingen.

Als je wilt doorstuderen kun je kiezen uit verschillende masters. Kijk hier voor op hun website.

Studeer in Amsterdam om leraar geschiedenis te worden
Leraar geschiedenis is een interessant beroep ǀ Pixabay - chezbeate

Hogeschool van Amsterdam

Aan de Hogeschool aan de Weesperzijde kun je in deeltijd of voltijd de opleiding Leraar Geschiedenis Tweedegraads volgen. De opleiding duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Het studieprogramma rust op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug.

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een Havo-, Vwo- of Mbo-4-diploma. Er gelden geen extra eisen.

De kosten voor de voltijd opleiding kost € 2.083,- per jaar. Voor de deeltijd opleiding betaal je € 1.240,- per jaar.

Geschiedenisles Online

Superprof

Bij Superprof kun je terecht voor privéles, bijles of een cursus geschiedenis.

In en rond Amsterdam zijn meer dan 200 gekwalificeerde docenten te vinden met kennis van geschiedenis, examentraining, maatschappijleer, staatsinrichting, politicologie, enzovoort. Ze geven les op alle niveaus en aan iedereen. De docenten geven les bij hen thuis, bij jou thuis of via de webcam. Je huurt al een geschiedenisdocent in vanaf € 15.-. En ...de eerste les is altijd gratis.

In Drenthe vin je de oudste hunebedden
Leer meer over de prehistorie in Nederland ǀ Pixabay - 3282700

Vrije Academie

Aan de Vrije Academie aan de Keizersgracht in Amsterdam geven ze online colleges Nederlandse geschiedenis; van de prehistorie tot de huidige tijd. Hoe ziet het programma eruit?

 • Prehistorie, de tijd van jagers, verzamelaars en boeren;
 • Oudheid, tijd van de Grieken en Romeinen;
 • Vroege Middeleeuwen: de opkomst van het christendom;
 • Late Middeleeuwen: de opkomst van het humanisme, Erasmus, de Reformatie met Luther en Calvijn, de schilder Jeroen Bosch;
 • Nieuwe Tijd 1500-1600: de Nederlandse Opstand, ontwikkeling van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden;
 • Gouden Eeuw 1600-1700: de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Michiel de Ruyter, Slavernij en de West-Indische Compagnie;
 • Revoluties 1700-1800: de opkomst wetenschappelijke revolutie, Verlichting, Franse Revolutie, Lodewijk Napoleon;
 • Industrialisatie 1800-1900: Koninkrijk der Nederlanden, Nederlands-Indië, Max Havelaar;
 • Tijd van oorlogen: de WOI, Interbellum, de WOII, Anton de Kom, Nederlands-Indië
 • Moderne tijd vanaf 1950: wederopbouw, Koude Oorlog, sociale revoluties in de jaren 60 en 70, komst gastarbeiders, dekolonisatie, vorming Europa, Srebrenica.

Deze tien live online hoorcolleges via zoom (twee uur) worden gegeven door Saskia Poelman. Je kunt ze maar een keer bekijken en niet later terugkijken. De kosten bedragen € 259,-

Geschiedenis is een vak, dat steeds in ontwikkeling is. Steeds weer worden er nieuwe dingen ontdekt, die ons beeld veranderen. Als jij op de hoogte wilt blijven, meld je dan aan voor een cursus of opleiding geschiedenis.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!