Als jij blij wordt van getallen, symbolen, formules, vergelijkingen, functies en wiskundige problemen, dan ben je misschien wel de ideale wiskundeleraar. Hoe leuk is het om als docent wiskunde je wiskundekennis over te dragen op anderen?

Wiskunde is net een taal en hoe vloeiender iemand die taal spreekt, hoe groter de kans op een glansrijke carrière in de wiskunde. Een goede wiskundedocent is gepassioneerd en wil zijn of haar kennis graag delen met anderen.

De docent wiskunde kent de methodes waarmee studenten het vak wiskunde kunnen leren en begrijpen. Een goede leraar maakt de wiskundeleerlingen enthousiast als ze wiskundige problemen moeten oplossen en gaan stoeien met cijfers.

Afgestudeerden in de wiskunde die gemotiveerd zijn en de ‘wiskundetaal’ vloeiend spreken, hebben goede carrièremogelijkheden in het onderwijs. Lees in onze andere blog hoe je je carrière als wiskundeleraar start!

Wiskundeleraren besteden een groot deel van hun tijd aan de voorbereiding van de wiskunde cursus voor hun studenten. Goede voorbereiding is belangrijk want voor wiskunde is analytisch denken, redeneren en kritisch nadenken vereist.

Een docent in de wiskunde moet zijn lessen zo inrichten dat zijn studenten de fundamentele wiskundige vaardigheden tijdens de lessen leren. Deze lessen moeten studenten ook helpen om wiskunde in het dagelijkse leven toe te passen en te ontdekken dat kennis van wiskunde waardevol is.

Weet je niet of de banen in het wiskundeonderwijs geschikt voor je zijn? Een baan als wiskunde docent klinkt misschien een beetje pedagogisch, maar realiseer je wel dat wiskundeleraren genieten van een heleboel extraatjes die zelden in andere wiskundige banen worden gevonden. Laten we deze voordelen even op een rijtje zetten.

Leraar Wiskunde: de Voordelen

Lange termijn vraag:

De vraag naar wiskundeleraren zal de komende jaren alleen maar toenemen. Er is een groeiend aantal vacatures voor wiskunde leraren. Dat komt omdat wiskunde op elk niveau binnen het onderwijs onmisbaar is. Het is dus noodzakelijk om mensen te hebben die basis- en gevorderde wiskunde kunnen doceren. Veel scholen hebben speciale wiskundevakken opgenomen in hun curriculum, zoals algebra, rekenen, statistiek en kansberekening enz. In de afgelopen 10 jaar is de vraag naar leraren, vooral leraren wiskunde en natuurwetenschappen, met 10% toegenomen.

Vandaar dat een baan als wiskundeleraar veel zekerheid biedt, zowel in het heden als in de toekomst.

Algemene voordelen:

Een loopbaan in het onderwijs brengt een heleboel extra’s met zich mee waar alleen docenten of leraren van profiteren. Denk bijvoorbeeld eens aan een 5-daagse werkweek met vaste uren en aan alle schoolvakanties waarin leraren ook vrij zijn.

Een gezond salaris:

De wiskundeleraar verdient een goed gemiddeld salaris.

Het salaris van een docent in het voortgezet onderwijs is verdeeld over drie schalen: LB, LC en LD. In 2015 was het minimale inkomen €2474.- en het maximale salaris €5022.-. Welk bedrag op jou van toepassing is hangt af van je leeftijd en ervaring. In principe stijg je elk jaar een trede binnen de schaal waar je in zit. Er zijn in totaal 12 tredes.

Veel faciliteiten:

In tegenstelling tot veel andere beroepen, zijn er over het algemeen nog steeds prima secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing voor leraren wiskunde. Denk hierbij aan gunstige voorwaarden op het gebied van gezondheid, pensioen en verzekering.

De meeste scholen en universiteiten regelen voor hun leraren en professors een goed pensioen. Vaak zijn er ook nog extra voordelen voor leraren zoals collegegeldvergoeding en doorbetaling van ziektedagen.

Potentiële afgestudeerden in de wiskunde die binnenkort op zoek gaan naar een baan, zouden moeten overwegen om wiskundeles te gaan geven.

De taak van wiskundeleraar omvat niet alleen het lesgeven en voorbereiden van colleges. Een wiskundeleraar moet ook de vaardigheid en voortgang van zijn studenten beoordelen en scherp in de gaten houden.

Als een student eenmaal achterloopt in de wiskunde, is het vaak moeilijk om achterstand in te halen. Wiskunde bijles kan dan uitkomst bieden. Klik hier voor wiskunde b uitleg

Laten we eens kijken wat de kwaliteiten van een goede wiskundeleraar zijn!

Wiskunde docent worden? Hier lees je waarom!
Er zijn veel vacatures voor wiskunde docenten, nu maar zeker ook in de toekomst | Bron: Visualhunt

Kenmerken van een Goede Wiskundeleraar

Wiskundeleraren zijn geen gewone mensen. Ze bezitten een bepaalde, unieke manier van denken. Het zijn conceptuele denkers met een brein dat logisch kan denken en analyseren. Hun geheugen is erg goed, omdat het onthouden van getallen en formules niet voor iedereen is weggelegd!

Ze hebben een natuurlijk vermogen om:

 • patronen te herkennen.
 • overeenkomsten en verschillen in een totaalbeeld te ontdekken die anderen niet zien.
 • snel en logisch te denken.

Wiskundeles geven is geen eenvoudige klus. 

Net als elke expert, beschikt een goede wiskundedocent over genoeg professionaliteit. Een goede wiskundeleraar is een perfectionist als het gaat om nauwkeurigheid en analyse, want zelfs de geringste afwijking in de wiskunde kan het verschil maken tussen succes en falen.

Toewijding is ook nodig, omdat wiskundeleraren die lezingen geven zonder enthousiasme meestal niet doordringen tot het brein van hun studenten.

De wiskundeleraar moet zijn best doen om ervoor te zorgen dat studenten niet slechts naar lezingen luisteren, maar ook het denkproces, de regels en de procedures begrijpen.

Hier zijn enkele eigenschappen die zijn aangetroffen bij wiskundeleraren die door hun studenten worden geliefd en herinnerd:

 • Ze zijn vriendelijk en gemakkelijk benaderbaar. Studenten schrikken er niet voor terug om vragen te stellen.
 • Ze zijn goed georganiseerd en het tempo van lesgeven is niet te hoog of te laag.
 • Ze zijn geduldig en geven de studenten voldoende aandacht. Stap voor stap worden de studenten geholpen bij het oplossen van de wiskundige problemen.
 • Ze hebben een grote interesse in wereldproblemen en zoeken naar de mogelijkheden om met hulp van wiskunde bepaalde situaties op te lossen.
 • Ze zijn nieuwsgierig van aard en hebben een sterke neiging om feiten, cijfers en gegevens te verzamelen om iets te bewijzen en te onderbouwen.
 • Ze hebben geen moeite concepten en rationele onderwerpen met behulp van berekeningen, wiskundige beweringen en symbolen over te brengen.
Het leukste als docent wiskunde is zien dat je leerlingen verbeteren
Wiskundeleraar: een echte meesterbaan die veel voldoening kan geven! | Bron: Visualhunt

Wat doet een Wiskunde Docent?

Het is natuurlijk erg belangrijk voor wiskundeleraren om ​​voldoende basiskennis te hebben van wiskunde. Deze kennis is nodig om toe te werken naar complexere berekeningen en praktische toepassingen van wiskunde.

Docenten wiskunde moeten bekwaam zijn in basisvaardigheden zoals delen, vermenigvuldigen, breuken, algebra, vergelijkingen, trigonometrie, derivaten, integratie, data-analyse en kansberekeningen.

Ze moeten hun lessen op zo'n manier inrichten dat ze helpen de cognitieve vaardigheden van de studenten te vergroten en de bestaande kennis die ze hebben te verbeteren.

De wiskundeleraar moet zijn studenten ook inspireren om real-life verbindingen te leggen tussen concepten en praktische scenario's.

Op schoolniveau moeten wiskundeleraren de bekwaamheid van hun studenten waarborgen in de volgende concepten, theorieën en onderwerpen:

 • Algebraïsche concepten
 • Differentiatie en differentiaalvergelijkingen
 • Integratie
 • Kansberekening
 • Bijles statistiek
 • Trigonometrie
 • Mathematische inductie
 • Breuken
 • Functies
 • Lineaire en niet-lineaire vergelijkingen
 • Grenzen en sommatie
 • Data analyse
 • Gedeeltelijke of partiële differentiaalvergelijkingen
 • Geometrie stellingen
Waaruit bestaan de taken van een docent wiskunde precies?
Een wiskundeleraar moet meer kunnen dan alleen goed zijn in wiskunde | Bron: Visualhunt - JoeInSouthernCA

Wat je Moet Weten als Docent Wiskunde 

Wiskunde onderscheidt zich van elk ander vak dat wordt gedoceerd. De wiskunde leraar moet meer in huis hebben dan alleen kennis van de wiskunde. Er zijn drie soorten kennis nodig om uit te blinken als wiskundeleraar:

De term 'kennis van wiskunde' spreekt voor zich. Het verwijst naar de kennis die een wiskundeleraar kan overdragen aan zijn studenten via de lessen die hij geeft. Dit omvat alle wiskundige feiten, concepten, bewijzen, procedures, methoden, formules en hun afleidingen, de relatie tussen verschillende wiskundige entiteiten, toepassing van wiskunde in alledaagse problemen en numerieke analyses.

Toch heeft deze term ook een diepere betekenis. Het verwijst ook naar het vermogen van de wiskundeleraar om duidelijke instructies te kunnen geven tijdens zijn lessen. Verder moet de leraren duidelijke doelen kunnen stellen die getest kunnen worden met behulp van geschikt huiswerk.

De meeste wiskundeleraren hebben wel de benodigde kennis van wiskunde, maar om een inspirerende docent te zijn, is meer nodig. Een goede leraar heeft veel kennis van de achterliggende logica van wiskundige concepten, en een vermogen om theorieën helder uit te leggen en stap voor stap te presenteren. Ze moeten ook een 'wiskundig inlevingsvermogen' hebben zodat ze de inspanningen van hun wiskundestudenten goed kunnen interpreteren en begrijpen.

 

Hoe houd je de wiskundeles spannend voor je leerlingen?
Als wiskundeleraar moet je de aandacht van je studenten kunnen vasthouden | Bron: Visualhunt

Kennis van de studenten is minstens zo belangrijk als kennis van de wiskunde. Om als leraar te slagen, moet de wiskundeleraar proberen de studenten die hij onderwijst te begrijpen. Hij moet begrijpen hoe studenten wiskunde leren en studeren, en hoe hun hersenen de wiskunderegels en formules die hij hen doceert het beste kunnen opnemen.

Het is ook de taak van de wiskundeleraar om de problemen die zijn studenten tegenkomen tijdens hun wiskundestudie te signaleren en te benoemen. Hij kan examens, tests en quizzen gebruiken om de meest voorkomende problemen te identificeren.

De wiskundeleraar moet afstand nemen van saaie, pedagogische leertechnieken en moet in plaats daarvan op een nieuwe, creatieve en veelzijdige manier lesgeven. Hij of zij kan daarbij bijvoorbeeld gebruikmaken van ervaringen, creatieve benaderingen, nieuwe technologieën, ontwerpen of modellen.

Zijn voornaamste doel is om de manier te beïnvloeden waarop zijn studenten denken en wiskundige problemen benaderen en oplossen.

Het derde type kennis dat nodig is om een super wiskundeleraar te worden, is kennis van de lesmethodieken. Dit wordt nog wel eens vergeten of niet helemaal serieus genomen door wiskunde docenten. Een wiskundeleraar moet ook kennis hebben van de lesmethode die hij zal gebruiken. Deze methodiek omvat het leerplan, de hulpmiddelen, het lesmateriaal en alle taken die nodig zijn om wiskunde te onderwijzen. Kennis van lesmethodieken betekent dat een wiskundeleraar voldoende kennis heeft van:

 • het maken van een curriculum.
 • orde houden en de kunst om leerlingen te blijven boeien.
 • het studiemateriaal en hun bronnen

Veel leraren beschikken misschien wel over de kennis van de methodiek, maar slagen er toch niet helemaal in om deze kennis op een goede manier in hun klassen toe te passen en over te brengen.

P.S. Overweeg om een ​​wiskundeleraar en een Superprof 😉 te worden

Heb je een leraar Wiskunde nodig?

Vond je dit artikel leuk?

2,50/5 - 2 vote(s)
Laden...

Els