Het behalen van de GMAT (de Graduate Management Toelatingstest) is in Nederland soms nodig voor de inschrijving aan verschillende universiteiten, masterprogramma's, MBA-programma's of zelfs voor sommige banen. Vooral voor business-, management- en economische studies wordt de GMAT gebruikt als toelatingstest.

Het behalen van de GMAT is een van de meest belangrijke vereisten voor toelating omdat het een proeve van bekwaamheid is. Hoewel de GMAT wereldwijd veel vaker wordt gebruikt dan in Nederland, zijn er ook hier meerdere universiteiten die de test gebruiken in hun toelatingsproces.

Bij de GMAT test worden je verbale vaardigheden en analytische en wiskundige vaardigheden getoetst. Bereid je goed voor op de test en zorg dat je de GMAT goed oefent want het dient als een toelatingstoets voor veel masteropleidingen van universiteiten over de hele wereld.

Je kunt er in de toekomst veel voordeel van hebben als je geslaagd bent voor de GMAT en op zoek gaat naar een baan waar je gebruik moet maken van je wiskundige kennis. Het GMAT examen bestaat uit de volgende vier onderdelen:

 • Analytisch schrijven (een opstel of essay schrijven)
 • Verbaal (begrijpend lezen)
 • Geïntegreerde redenering (data interpretatie)
 • Kwantitatief (wiskunde)

Stel dat je aan het eind van de middelbare school de wiskunde eindelijk vaarwel hebt gezegd omdat jij en wiskunde gewoon niet zo goed samen gingen. Maar nu moet je opeens de GMAT-test afleggen omdat je je bijvoorbeeld wilt inschrijven op een universiteit of een wiskundige wilt worden.

Je vraagt je dan waarschijnlijk in lichte paniek af hoe jij je kunt voorbereiden op de meest gevreesde sectie van de GMAT, namelijk het kwantitatieve onderdeel (waar je wiskundekennis wordt getoetst). Nou, maak je geen zorgen!

Wij kunnen je helpen! Met onze wiskunde blogs of bijles wiskunde door goede wiskunde bijlesdocenten ga je goed voorbereid naar het GMAT examen en moet het mogelijk zijn om een mooie GMAT score te behalen. De GMAT opent deuren!

Op zoek naar een uitgebreide persoonlijke wiskunde a uitleg? Ontdek alle gespecialiseerde privéleraren bij jou in de buurt!

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (14 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (14 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Hoe wordt Wiskunde Getoetst op de GMAT Test?

Het GMAT wiskunde gedeelte wordt ook wel de kwantitatieve sectie genoemd en is meestal 75 minuten lang met 37 vragen. De verbale en kwantitatieve secties van de GMAT zijn computeradaptief, wat betekent dat nieuwe vraagstukken afhankelijk zijn van je voorgaande antwoorden. Als testnemer is het hierdoor niet mogelijk om terug te gaan naar een vorige vraag als je die eenmaal hebt beantwoord.

De GMAT testsoftware past zich aan aan je prestaties terwijl je het examen doorloopt. De moeilijkheidsgraad van de vragen hangt af van de juistheid van je vorige vragen.

De kwantitatieve sectie zelf is opgedeeld in twee verschillende delen:

 • Probleemoplossing
 • Data sufficiency (gebruik en interpretatie van de juiste gegevens bij het oplossen van een vraag)

Het oplossen van wiskundige problemen is het eerste deel van de kwantitatieve sectie van GMAT. Het bestaat uit de welbekende multiple choice vragen met vijf antwoorden. Het zijn meerkeuzevragen zoals die in elke standaard toets voorkomen.

Het data interpretatie onderdeel is een uniek samengestelde vragenlijst die het tweede deel van de kwantitatieve sectie van de GMAT toets vormt. In de vraagstelling zit precies die informatie die nodig is om het vraagstuk op te lossen. Het is zaak dat je een goed begrip hebt van de taal en de zin goed begrijpt, maar ook dat je kennis hebt van bepaalde unieke strategische methodes zonder welke je deze problemen niet kunt oplossen.

Volg een cursus GMAT en vergroot je kans van slagen
Oefen met GMAT vragen en onderschat de test niet! | Bron: Stocksnap

Er zijn tientallen enthousiaste privéleraren bij jou in de buurt! Zoek nu wiskunde leren volwassenen in Nederland!

Vereiste Niveau Wiskunde voor Kwantitatieve GMAT Questions

Basiskennis van wiskunde is noodzakelijk om een voldoende score bij het kwantitatieve onderdeel te kunnen halen. Je hebt kennis nodig van de basisvaardigheden, concepten en formules zoals die je op de middelbare school zijn geleerd. Enkele van de belangrijkste onderdelen die je zou moeten beheersen voor de kwantitatieve sectie van GMAT, zijn:

 • Rekenkunde
 • Breuken
 • Verhoudingen
 • Vraagstukken
 • Geometrie
 • Trigonometrie
 • Vergelijkingen
 • Formules
 • Concepten van perimeter, oppervlakte, omtrek, mediaan enz.

Zorg dat je je zwakheden kent en bereid je goed voor. Je zal vragen moeten oefenen over transformaties van lengte, volume, gewicht, geld en wiskundige vraagstukken. Het zou geen probleem voor je moeten zijn om eenvoudige wiskunde opdrachten te maken zoals het oplossen van een vergelijking om de waarde van een variabele 'x' te vinden. Voor de lastigere vragen is het nodig dat je out of the box kunt denken.

Wiskundige Vaardigheden voor de GMAT Test

Ook rekenen en rekenvaardigheid zijn nodig voor behalen GMAT test
Een goede basiskennis van wiskunde is nodig om te slagen voor de GMAT in Nederland | Bron: Visualhunt

Dit examen toetst een aantal specifieke wiskundige vaardigheden die je moet begrijpen en beheersen. Maar om het GMAT examen te halen met een topscore, heb je aan alleen wiskundige vaardigheden niet genoeg. Pas als je ook goed bent in analytisch nadenken en logisch beredeneren kun je een hoge en succesvolle GMAT score behalen.

Om te beginnen moet je onderstaande basisvaardigheden heel goed onder de knie hebben. Daarna ben je klaar voor verdieping om de moeilijkere vragen op te lossen en gecompliceerder te beredeneren. De vragen die je waarschijnlijk tegenkomt in de GMAT test zijn lastige variaties van de eenvoudige sommen die je tijdens je middelbare schooltijd hebt bestudeerd.

GMAT Wiskundige Vaardigheid #1: algebra

De algebra die je hoogstwaarschijnlijk zult tegenkomen in de GMAT vragen is ongeveer wat je tijdens je schooltijd hebt bestudeerd. Maar omdat je middelbare schooltijd al even achter je ligt, moet je de lesstof weer opnieuw doornemen. Hieronder staan de minimaal noodzakelijke algebraïsche vaardigheden die je moet hebben voordat je de GMAT test kunt maken:

 • Algebraïsche uitdrukkingen bewerken om een ​​oplossing te vinden bij een of meer variabelen
 • Formules gebruiken bij lineaire vergelijkingen om een ​​of meer onbekende grootheden te vinden
 • Het bewerken van ongelijkheden om een ​​oplossing voor hen te vinden
 • Functies oplossen en toepassen in andere concepten

Onthoud het volgende heel goed: algebraïsche vergelijkingen vormen het hoofd-onderdeel van het GMAT kwantitatieve deel. Leren spelen met variabelen samen met een goed geheugen helpt je om de nodige formules te onthouden. Je moet de van toepassing zijnde regels voor exponenten, ongelijkheden, functies, inverse functies, absolute waarden, enz. beheersen.

GMAT Wiskundige Vaardigheid #2: geometrie

Hoewel het hebben van kennis van trigonometrie of van grafieken van niet-lineaire functies je misschien niet zoveel kunnen helpen bij GMAT, is bekendheid met de basisformules en regels een groot pluspunt.

Met voldoende kennis ben je goed voorbereid je op het geometrie-gedeelte van een GMAT test in Nederland. Zorg dat je de volgende onderdelen goed beheerst:

 • Coördinatengeometrie met het assenstelsel als basis en de bijbehorende begrippen als lineaire vergelijking en richtingscoëfficiënt
 • Eigenschappen van hoeken, zodat je kunt werken met lijnen en geometrische vormen
 • Eigenschappen van lijnen en hun regels, concepten en formules voor kruisende, parallelle en loodrechte lijnen
 • Kennis van de eigenschappen van ruimtelijke figuren zoals rechthoeken en cilinders
 • De uitgebreide regels, eigenschappen en concepten van driehoeken, cirkels en vierhoeken

GMAT Wiskundige Vaardigheid #3: rekenkunde

Rekenen, dat hebben we allemaal geleerd.

Je hebt waarschijnlijk rekenen op school gehad, maar misschien nooit meer echt gebruikt. Vooral als je geen grote fan bent van wiskunde of veel gebruik maakt van rekenmachines, is deze kans aanwezig. Als dat het geval is, moet je de rekenlessen van school opnieuw grondig doornemen . Naast voldoende rekenkundige basiskennis moet je ingewikkelde sommen en vraagstukken kunnen oplossen als je goed voorbereid wilt zijn voor de GMAT Nederland. De GMAT test je kennis op de volgende rekenvaardigheden:

 • Het rekenen met breuken, decimalen, percentiel en verhoudingen
 • Werken met procenten en percentages
 • Omgaan met machten en wortels
 • Formules en hun eigenschappen en wetten
 • Stellingen, regels en eigenschappen van getallen
 • Verschillende rekenmethoden zoals permutaties en combinaties
 • Kansberekening en de meest gebruikte formules hiervoor

Je zal meerdere van deze vaardigheden gebruiken voor de GMAT vragen. Het goede nieuws is dat je in de rest van je leven veel profijt hebt van de kennis van deze basisvaardigheden.

Aangezien rekenmachines niet zijn toegestaan tijdens de GMAT test, is een grondige kennis van rekenvaardigheid en de capaciteit om snel te kunnen hoofdrekenen onmisbaar voor het behalen van een goede GMAT score.

Houd er rekening mee dat de GMAT slim gebruik maakt van het wiskundige vocabulaire, met termen zoals gehele getallen, tientallen, standaarddeviatie, priemgetallen, eenheden, mediaan, gemiddelde, verhoudingen etc. De test zal moeilijk te maken zijn als je voldoende kennis hebt van de wiskunde maar onvoldoende kennis van wiskundige termen of als je niet vertrouwd bent met het wiskunde vocabulaire.

GMAT Wiskundige Vaardigheid #4: praktische problemen en problemen in het dagelijks leven

GMAT is geen regulier schoolexamen en daarom bevat het verschillende onderdelen die je misschien niet op school hebt geleerd. Veel vraagstukken doen inderdaad een beroep op de hierboven genoemde vaardigheden, maar voor een goede voorbereiding moet je verschillende concepten en formules leren die misschien nieuw voor je zijn. Voorbeelden van dit soort vragen zijn 'real-life' problemen. Het gaat hier om situaties die je in het dagelijks leven tegen kunt komen waarin je wiskundige berekeningen, geometrie, algebra, rekenkunde etc. toe moet passen in de realiteit, zoals:

 • De vaardigheden om zowel eenvoudige als samengestelde rente te berekenen
 • Winst en kortingen
 • Problemen die te maken hebben met snelheid en metingen
 • Problemen met ingewikkelde terminologie

GMAT toetst alleen kennis die je hebt opgedaan tijdens je schooltijd. Maar door de formulering van de GMAT questions, lijken de opdrachten moeilijker dan ze in werkelijkheid zijn. De beste manier om deze problemen aan te pakken en te overwinnen, is door veel te oefenen met GMAT oefenexamens!

Koop GMAT boeken of online oefentests voor GMAT Nederland
Verzamel veel studiemateriaal en vergroot je kans op slagen voor de GMAT test | Bron: Stocksnap

Ben je op zoek naar wiskunde lessen of bijles statistiek? Ga nu aan de slag met een van onze experts van Superprof!

Tips voor een Goede GMAT Voorbereiding

 • Begin vandaag nog. Wacht niet met studeren en oefenen voor de GMAT test Nederland. Schaf het nodige GMAT materiaal aan, versterk je kennis en versla de GMAT. Ga op zoek naar privé begeleiding of een GMAT voorbereidingscursus als je problemen hebt met het oplossen van wiskundevragen. De wiskunde die je tegenkomt is meestal de wiskunde die je op school hebt bestudeerd, dus hoe sneller je de test doet na je eindexamen, hoe gemakkelijker het is. Wacht niet tot na je afstuderen of tot je besluit om aan het werk te gaan. Maak deze test terwijl de wiskundelessen van school nog vers in je geheugen zitten. Je GMAT-scores blijven 5 jaar lang geldig nadat je de test hebt gemaakt. Het is dus verstandig om deze test af te leggen in het tweede of derde jaar van je vervolgstudie. Sommige universiteiten en opleidingen vereisen mogelijk dat je wat werkervaring hebt voordat je het GMAT examen aanvraagt. Houd hier rekening mee tijdens je studieplan en voor je de test aanvraagt. Toegegeven, de test is niet eenvoudig, maar voldoende GMAT oefenen vergroot de kans van slagen voor dit wereldwijd erkende examen.
 • Oefenen, oefenen en nog eens oefenen van vragen. Onderschat de kracht van oefenen niet. Besteed tijdens je GMAT voorbereiding zoveel mogelijk tijd aan het oefenen van de vragen. Het 'data sufficiency'-gedeelte vereist speciale aandacht en erg veel oefening. De vraagstelling wordt hier op een ongebruikelijke manier geformuleerd, anders dan bij de tests die je ooit hebt gemaakt. Je hebt een vraag met twee stellingen en jij moet bepalen of beide stellingen de vraag beantwoorden, geen enkele stelling de vraag beantwoordt of dat slechts één stelling het juiste antwoord geeft. Als je niet genoeg vragen oefent, zal dit onderdeel het grootste deel van je beschikbare tijd tijdens de GMAT test in beslag nemen en schieten je gedachten waarschijnlijk allerlei kanten op.
Vergeet niet te oefenen met vergelijkingen tijdens de GMAT cursus
Bij een cursus GMAT oefen je met stellingen. Dat zorgt voor een betere score | Bron: Visualhunt - Azizul Ameir
 • Leer te wennen aan de druk van een computertest. Aangezien de GMAT een computer-adaptieve test is met zeer strikte regels en camera's die jou vanuit elke hoek bekijken, is het afleggen van deze test voor sommigen deelnemers zeer intimiderend en zenuwslopend. Veel mensen kunnen niet optimaal of helemaal niet presteren vanwege de stressvolle omstandigheden waarin de GMAT toets wordt afgenomen.
  Om dit te voorkomen, is het verstandig om oefentests te maken die speciaal zijn ontworpen voor GMAT Nederland en waarbij rekening wordt gehouden met de GMAT testomgeving en regels. Volg een GMAT cursus of vind websites die een online GMAT oefentest aanbieden zodat je over je nervositeit en angst heen kunt komen. Als je bent voorbereid op de vragen die zult krijgen, heb je in ieder geval de helft van het werk al gedaan.
>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Els

Liefhebber van de Nederlandse taal. Passie voor lekker eten, sport en de regio Thailand.