Engels is wereldwijd de meest onderwezen taal. Het is een officiële taal in 53 landen, voor bijna 1,5 miljard mensen. Hoewel meer mensen over de hele wereld Chinees spreken als moedertaal, volgt Engels vlak daarachter op de tweede plek.

Tegenwoordig willen steeds meer mensen Engels leren online om een werkgerelateerde reden, vooral in de digitale sector.

De Engelse taal bestaat al ongeveer sinds het jaar 700 na Christus. De ontwikkeling van de Engelse taal gebeurde in drie fases: Oudengels veranderde door de invloed van Germaanse stammen, Middelengels had meer Franse invloeden na het jaar 1066, en Modern Engels ontwikkelde zich vanaf ongeveer 1500 na Christus tot de moderne taal die we tegenwoordig allemaal kennen.

Een Engels woordenboek
Woordenboek! Je hebt hem hard nodig! | Bron: Pexels
De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (44 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (20 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (10 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (44 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (20 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (10 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Oudengels: een Geschiedenis van de Engelse Taal

Voor het jaar 700, waren de Germaanse stammen constant in strijd om territorium. Ze kwamen aan in Groot-Brittannië, dat toen Britannia heette, en verjoegen de Keltische stammen. Sommige moesten zelfs naar het vasteland van Europa vluchten en trokken naar Armorica (wat we vandaag de dag kennen als Bretagne in Frankrijk).

De Germaanse stammen spraken talen als Oudnoords, Frankisch, Fries, Saksisch en Angels: allemaal talen die vergelijkbaar zijn met Germaanse dialecten en de vroege stadia van de Engelse taal die nog niet bestond.

De afkomst van Oudengels houdt een direct verband met de migratie stromen van de Germaanse stammen naar de Britse eilanden, zoals de Angelen, de Saksen, de Juten en de Friezen. De Angelen bedachten de begrippen ‘Engeland’ en ‘Engels’.

De Germaanse dialecten veranderden het Oudengels van 700 tot 1100 na Christus. Het werd eerst in het Runische alfabet geschreven, maar later in het Latijnse. De taalkunde was formeel: vanuit een fonetisch perspectief was het gelijk aan de Oudfriese taal, en sommige taalkundigen spraken zelfs Anglo-Fries.

De taal werd beschouwd als een saaie taal en liet belangrijke woorden weg, zoals ‘him’, ‘he’ en daarvan afgeleide woorden.

De evolutie van de vroege Engelse taal is gerelateerd aan het verhaal van de invasies in Groot-Brittannië van de 8e en 9e eeuw door vooral de Vikingen die Oudnoords (of Oudiers) spraken. Dit dialect lag ten grondslag aan sommige woorden die nu nog steeds gebruikt worden, zoals ‘take’, ‘give’ en ‘skin’.

De Oudierse taal is terug te zien in het Engels in bepaalde fundamentele grammatica-constructies, zoals ‘they’, ‘them’ en ‘their’ van de derde persoon (enkelvoud).

Engelse les online, volg lessen

Man en vrouw spelen scrabble
Spelenderwijs leren, niets is leuker | Bron: Pexels

Engelse Les: Middelengels

Het Engels ontwikkelde zich verder vanaf de 11e eeuw, als gevolg van de verovering van de Normandiërs bij de slag bij Hastings in 1066 en de groei van de katholieke kerk.

Middelengels was een combinatie van Latijnse talen, zoals Normandisch Frans, en Germaanse talen, zoals Oudscandinavisch, met betrekking tot de zinsbouw en de woord volgorde zoals waar in een zin het werkwoord wordt geplaatst. De structuur van Engelse zinnen is vergelijkbaar met die in het Deens en Iers, die afstammen van Germaanse talen.

We moeten teruggaan naar de overwinning van Willem de Veroveraar om de invloed van de Latijnse talen te kunnen begrijpen. Na zijn overwinning in 1066 en zijn benoeming tot Koning in de Abbey van Westminster, vestigde Willem de 1e van Engeland zich in Groot-Brittannië.

Normandisch was de taal die gesproken werd in wat nu Noordoost-Frankrijk is, terwijl in het zuiden van Frankrijk de Occitaanse taal werd gesproken. Franse diplomaten waren in die tijd verplicht om Engelse les te volgen met een bijlesleraar Engels.

De Normandische taal leidde tot serieuze taalkundige veranderingen in het Engels, dat de taal van de rechterlijke macht werd. Het introduceerde veel diversiteit in het Middelengelse vocabulaire.

In veel gevallen werden er twee woorden gebruikt om naar hetzelfde voorwerp te verwijzen. Er was dan een Saksisch woord voor, dat oorspronkelijk uit het Germaans kwam, en een woord dat uit het Normandisch kwam. Het Saksische begrip werd gebruikt door het volk, terwijl het Normandische begrip gebruikt werd door de adel.

Voorbeelden van dit soort woorden zijn ‘pig’ en ‘pork’ (wat allebei varken betekent) of ‘ox’ en ‘beef’ (wat allebei rund kan betekenen).

Er zijn veel woorden overgenomen van de Normandische taal, zoals ‘table’ (tafel), ‘authority’ (gezag), ‘government’ (overheid), ‘pardon’ (pardon), ‘battle’ (strijd), ‘cream’ (room), ‘vinegar’ (azijn), ‘anatomy’ (anatomie), ‘nature’ (natuur) en ‘honour’ (eer).

Voor veel mensen die niet vanaf hun geboorte maar pas later Engels leren, is het lastig om de bekende ‘th’-klank uit te spreken tijdens de Engelse les. Het waren de Normandische schriftgeleerden die dit diagram (zoals het samenvoegen van twee letters wordt genoemd, bijvoorbeeld ‘ch’, ‘sh’ en ‘gh’, maar ook de letter ‘w’) in de Engelse taal introduceerden (cursus Engels spreken).

De Honderdjarige Oorlog (1337-1453) vormde een keerpunt in de Engelse taal. Deze oorlog tussen Frankrijk en Brittannië benadrukte de noodzakelijkheid van een afzonderlijke Engelse identiteit, die ook de taal beïnvloedde.

Toen de oorlog aanbrak, sprak alle adel Frans en waren de edelen nauw verbonden met het vasteland doordat ze daar bepaalde titels of stukken land bezaten. Frans was de taal van de monarchie en de aristocraten, ten nadelen van het Engels, dat werd gesproken door de ‘normale’ mensen.

Maar in 1362 erkende het Engelse parlement Engels als de officiële taal van het gerechtshof. Hoewel koning Henry de vierde van Engeland die toen op de kroon zat, Frans nog wel als zijn moedertaal gebruikte en Engels als een tweede taal, begonnen volgende generaties officiële documenten in het Engels te schrijven.

Klik hier voor Engelse les voor beginners.

De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (44 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (20 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (10 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (44 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (20 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (10 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Modern Engels Leren

Vanaf de 16e eeuw begon Modern Engels zich te ontwikkelen en de taal verandert nu nog steeds. We delen de ontwikkeling van de Moderne Engelse taal op in twee perioden:

 • vroeg Modern Engels, dat gekenmerkt werd door de ideeën van de Renaissance van 1500 tot 1750
 • laat Modern Engels, dat opkwam gedurende de 19e en 20e eeuw

Tegenwoordig hebben we het over ‘Contemporary English’ (Hedendaags Engels), ‘Basic English’ (Basis Engels) en ‘Business English’ (Zakelijk Engels).

Vroeg Modern Engels markeert het begin van de structuur van spelling en grammatica zoals we die nu kennen, waardoor we bijvoorbeeld teksten van Shakespeare kunnen begrijpen. Deze ontwikkeling wordt ook gekenmerkt door de toenemende aanwezigheid van klinkers.

Het Engels blijft zich daarna ontwikkelen door invloeden vanuit het Latijn en Grieks. Engelse schrijvers schrijven literaire teksten, terwijl wetenschappelijk onderzoek (zoals teksten over geneeskunde of recht) in het Latijn wordt geschreven. Dit verklaart waarom sommige woorden, zoals ‘maternity’ (moederschap), ‘atmosphere’ (sfeer) en ‘skeleton’ (skelet) geleend zijn uit het Latijn.

Het Grieks heeft ook een stempel gedrukt op het Engels met bepaalde woorden, zoals ‘anthropology’ (antropologie), archaeology (archeologie) en ‘geography’ (geografie). Zoals je ziet aan de vertalingen geldt dit ook voor het Nederlands.

Tijdens de Renaissance werd de Latijnse taal als superieur gezien aan woorden die uit het Anglo-Saksisch of Germaans kwamen. De groei en belangrijkheid van andere Europese landen tijdens de Renaissance, zoals Italië, lieten ook hun sporen na met woorden als ‘opera’, ‘carnaval’ en ‘tarot’. De Spaanse invloeden mogen ook niet worden vergeten, want Elizabeth I van Engeland sprak die taal.

De tijd van Europese ontdekkingen en het kolonialisme dat daarop volgde, werd gekenmerkt door veel handel en reizen. Engels begon woorden te lenen van veel verschillende talen van onder de hele wereld:

 • Nederlandse woorden, zoals ‘yacht’ (jacht) en ‘wagon’ (wagen)
 • Arabische woorden, zoals ‘admiral’ (admiraal), ‘cotton’ (katoen), ‘elixir’ (elixer), ‘alcohol’ (alcohol), ‘algebra’ (algebra) en ‘apricot’ (abrikoos)
 • Hindi woorden, zoals ‘curry’ (curry) en ‘arsenic’ (rattengif)
 • Perzische woorden, zoals ‘bazar’ (bazaar)
 • Turkse woorden, zoals ‘coffee’ (koffie) en ‘caviar’ (kaviaar)
 • Inheems Amerikaanse woorden, zoals ‘canoe’ (kano), ‘lama’ (lama), ‘tobacco’ (tabak) en ‘chocolate’ (chocola)

Over de loop van de 18e en 19e eeuw werd laat Modern Engels steeds meer beïnvloed door het Latijn. Waarom? Er werden tijdens deze industriële periode van vooruitgang meer technische en wetenschappelijke woorden gebruikt, zoals ‘album’, ‘minimum’, ‘status’, ‘stimulus’, ‘maximum’, ‘ultimatum’, ‘duplex’ en ‘sanatorium’.

Moderne talen, zoals Frans en Italiaans, hebben het Engels altijd beïnvloed (Engels leren groep 7). Sommige schrijvers hebben zelfs geprobeerd campagnes op te zetten om de Engelse taal zuiverder te maken, maar dit is nooit gelukt.

Pas in de 18e eeuw draaiden de rollen zich om en begon Engels de belangrijkste plaats in te nemen in internationale handel.

De uitbreiding van het Engels had te maken met de kolonisatie en de groei van het Britse Rijk. De Engelse taal breidde zich uit naar Ierland, waar de helft van de bevolking nog steeds Iers sprak aan het eind van de 18e eeuw. Tegenwoordig gebruikt 98% van de Ierse bevolking Engels als hun moedertaal.

In Noord-Amerika (Canada en de Verenigde Staten), werd het Engels nog verder uitgebreid door kolonisatie. Brits Engels veranderde in Amerikaans Engels, met een verschillende uitspraak en een ander vocabulaire. Deze verschillen zijn te zien in Engelstalige media, film en literatuur.

De kolonisatie van Zuid-Afrika en Australië leidde ook tot introductie van de taal daar. In Australië leenden de inwoners ook wat worden van de inheemse taal, zoals ‘boomerang’, ‘kangaroo’ en ‘wombat’.

In 1940 wilde Churchill het Basis Engels creëren, met slechts 580 woorden, om Engels de meest unieke taal wereldwijd te maken.

Churchill was een inspiratie voor velen door zijn bekende Engelse quotes

Een voorbeeld daarvan is “You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life” (Heb je vijanden? Goed zo. Dat betekent dat je ooit bent opgestaan voor iets in je leven).

Sinds het begin van de 20e eeuw tot aan nu, wordt er Hedendaags Engels gesproken met een vocabulaire van bijna een miljoen woorden.

De internationale invloed van de Engelse taal is zo groot dat het de belangrijkste taal is geworden voor zowel zakendoen als voor cultuur.

Kind leert Engels
Je kan niet te jong beginnen! | Bron: Pexels

Meest Bekende Soorten Engels buiten Engeland

Engels is een wereldtaal. Daar hoeven we hopelijk niemand meer van te overtuigen. Maar om eens op een andere manier te onderbouwen dat Engels een wereldtaal is, in plaats van te gooien met duizelingwekkende cijfers over de vele miljoenen die de taal spreken, gaan we eens kijken naar een wetenschappelijk model waar taalwetenschapper Braj Kachru mee kwam om de verschillende soorten Engels die buiten Engeland worden gesproken te vatten. Hij besloot de verschillende soorten Engels die buiten het land worden gesproken te vatten in drie cirkels: The Inner Circle, the Outer Circle, and the Expanding Circle. Hoe dichter de cirkel bij het oorspronkelijke Engels, hoe dichter de taal bij de oorsprong ligt.

The Inner Circle verwijst naar het Engels zoals het werd verspreid naar uithoeken van de wereld tijdens de eerste immigratiegolven. Zo wordt Engels gesproken in landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Dit zijn dus de landen en gebieden waar het Engels een absolute hoofdtaal is, waar men de taal spreekt als moedertaal. Tot de landen in deze cirkel behoren, naast uiteraard de landen binnen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Engelstalig Canada, Zuid-Afrika en enkele Caribische landen.

De buitenste cirkel of the Outer Circle volgens de cirkels van Kachru betreft de landen die met name in de tijd van de kolonisaties onder Brits bewind kwamen te staan. Dit zijn landen waar het Engels nog steeds een grote rol speelt in het onderwijs, in de maatschappij en in de politiek. Het blijft een officiële taal in deze landen en wordt door haast iedereen gesproken. Toch zijn er in alle landen die in deze cirkel zijn geplaatst ook andere talen die domineren, zodat het Engels niet meer de enige taal is die er toe doet. Voorbeelden van landen die in deze cirkel vallen zijn India, Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Maleisië, Tanzania, Kenia en de Filippijnen. Ook Jamaica en Papoea Nieuw Guinea behoren tot de cirkel, terwijl er nog steeds debat is over of Singapore nu tot de eerste of tweede groep behoort. Volgens Kachru zelf zitten in de eerste cirkel alleen landen die bepalen wat de Engelse norm is, en volgens die beoordeling zou Singapore tot de tweede cirkel behoren.

Dan is er nog de derde, zogenoemde “Expanding Circle”. De voertaal in de landen in deze cirkel is een andere taal, in de politiek, geschiedenis of cultuur wordt een andere taal gesproken, maar toch speelt het Engels een grote rol in deze landen in bijvoorbeeld het onderwijs, qua communicatie of in de handel. Welke landen precies tot deze cirkel behoren is lastig vast te stellen, maar volgens verschillende modellen en statistieken zijn in ieder geval landen als China, Nepal, Rusland, Japan, Duitsland, Nederland, de Scandinavische landen, Zuid-Korea en Egypte landen die in deze cirkel behoren. Als we kijken naar de rol die Engels speelt in de Nederlandse maatschappij is best te begrijpen dat we tot deze cirkel behoren: haast iedereen die we kennen spreekt wel iets van Engels en de taal speelt een grote rol in ons dagelijks leven.

Een Engels leraar
Heb jij een leuke lerares? | Bron: Pexels

Beste Manieren om Modern Engels te Leren

Maar goed, we zijn hier om Engels te leren, en niet Iers, Schots of Zuid-Afrikaans. Er zijn gelukkig genoeg manieren om het traditionele Engels te leren, en we zullen een aantal manieren hieronder beschrijven.

 • Televisie

Op het gebied van journalistiek is er waarschijnlijk geen medium bekender of beter dan de BBC. Qua kwaliteit maakt de nationale zender schitterende programma’s (wat dacht je van de documentaires met David Attenborough), maar ook de reguliere nieuwsprogramma´s zijn afdoende om veel te leren over uitspraak en luisteren.

 • Film

Fawlty Towers, Monty Python, of een van de talloze Engelse detectiveseries: de Britten zijn een meester in succesvolle televisieshows, en naast het entertainment dat deze shows bieden zijn ze ook nog eens erg leuk om meer te leren over de Britse taal. Wederom is de uitspraak en luistervaardigheid hier goed te trainen, terwijl je ook veel leert over Britse cultuur.

 • Boeken

Jane Eyre, Pride and Prejudice, Catcher in the Rye, the Boy with the Striped Pijamas: het zijn maar een aantal voorbeelden van boeken die middelbare scholieren in Nederland vaak moeten lezen bij Engels. Je kan uiteraard ook boeken van Shakespeare lezen, maar dan moet je wel zorgen dat je een hoog niveau hebt!

 • Radio

Zoals je de BBC op televisie hebt, zo heb je radiostations van de BBC met fantastische programma’s. Perfect voor je luistervaardigheid! Het mooie is daarnaast dat de BBC bijvoorbeeld ook een Schotse afdeling heeft, of een Welsh afdeling, zodat je ook eens naar andere accenten kan luisteren. Via de radio kan je ook andere, nog lokalere zenders opzoeken als je meer wilt leren over bijvoorbeeld de accenten in Birmingham, Manchester of Liverpool.

 • Muziek

Over Liverpool gesproken, we kunnen toch niet onder de Beatles uit als we het hebben over manieren om Engels te leren. Het ultieme Britse popbandje, gevormd door de vier scousers, leert ons veel over de Britse uitspraak. Want hoewel ze de wereld veroverden met hun aanstekelijke nummers, ze hebben hun Britse accent nooit verloren en alleen maar door te luisteren naar John, Paul, George en Ringo kan je veel leren.

 • Superprof

Een andere goede manier om Engels te leren op een manier zoals het in Engeland gesproken wordt is via een privéleraar die zelf uit Engeland komt. Je kan tegenwoordig namelijk gewoon online les krijgen, bijvoorbeeld via Superprof. Op het platform zijn veel leraren aangesloten die gewoon uit Engeland komen, en er zelfs nog wonen, en die staan te springen om je les te geven. Je vindt deze leraren ook in Nederland, als je goed zoekt. Zo hoef je de deur niet uit maar kan je de Engelse taal en cultuur binnen een paar klikken in huis halen!

Engelse les Amsterdam, vind een leraar

Dus, ben jij er klaar voor om Engels te leren? Je weet nu in ieder geval alles over de geschiedenis van het Engels en je weet waar het allemaal gesproken wordt. Je weet ook hoe je de taal kunt leren, dus waar wacht je nog op! On your way!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Julia

Ik ben een Amsterdamse die ook in Parijs en New York heeft gewoond. Ik vind het leuk aan Superprof dat er een team van jonge en gepassioneerde mensen samen keihard werkt om mensen te helpen.