Je hebt niet voor niets de keuze gemaakt om een havo- of vwo-opleiding te volgen. Meestal heb je al een bepaald doel voor ogen:

 • Je wilt doorleren, een hbo- of universitaire opleiding volgen;
 • Je wilt gelijk een baan zoeken in een door jou kozen richting.

Het kan echter ook zo zijn dat je het helemaal nog niet weet.

In alle gevallen kan een profielwerkstuk, wat een verplicht onderdeel is van je havo- of vwo-opleiding, je daarbij inzicht verschaffen.

Deze opdracht valt onder domein F: Oriëntatie op studie en beroep.

Het profielwerkstuk moet in het laatste jaar van je opleiding worden gemaakt; voor de havo dus in het vijfde jaar en voor het vwo in het zesde jaar.

Het werkstuk moet betrekking hebben op ten minste één vak dat bij de uitslagbepaling van je examen is betrokken. Je kunt er echter ook voor kiezen om meerdere vakken te combineren, als dat beter past bij jouw interesses en het onderwerp dat je kiest.

Het profielwerkstuk levert ook een schriftelijk verslag, en een presentatie op, die apart worden getoetst.

In totaal heeft dit onderdeel een studielast van 320 (havo) of 400 (vwo) uur. Aan het profielwerkstuk moet je voor havo en vwo gemiddeld tachtig uur investeren. Bovendien moet het profielwerkstuk zijn afgerond voor het eindexamen. Het werkstuk bepaalt mede je eindexamencijfer.

Sommige scholen kunnen extra eisen aan het profielwerkstuk stellen. Controleer dus altijd van tevoren welke eisen jouw school stelt.

Het profielwerkstuk bereid je voor op de universiteit
Als je naar de universiteit wilt is het aanbevolen om eindexamen vwo te doen ǀ Unsplash - Dom Fou

Wat is het Doel van een Profielwerkstuk?

Het doel van dit werkstuk is om op de havo en vwo al vaardigheden te ontwikkelen om onderzoek te doen. Onderzoek maakt een belangrijk onderdeel van bijvoorbeeld je vervolgstudie aan het hbo of universiteit. Je rondt die opleidingen af met een zelfgeschreven scriptie. Zeg maar, een profielwerkstuk in het groot. Aan de andere kant kan onderzoek van betekenis zijn in je toekomstige baan.

Stappenplan Profielwerkstuk

Dit beknopte stappenplan kan je helpen bij wat er van je verwacht wordt bij de opdracht van het maken van een profielwerkstuk:

 • Welk vak kies je en wie wordt je begeleider?
 • Baken je onderwerp af en formuleer een onderzoeksvraag;
 • Maak een plan van aanpak en noteer dit in je verslag (logboek);
 • Zoek en verzamel informatie over je onderwerp (denk hierbij aan internet, bibliotheek, kranten, enzovoort);
 • De informatie die relevant is verwerken en ordenen (vermeld hierbij de bronnen);
 • Werk je resultaten uit en begin met het schrijven;
 • Maak je definitieve profielwerkstuk;
 • Bereid je voor op de presentatie van je werkstuk.
De beste leraren Nederlands (schoolvak) beschikbaar
Hannah
4,8
4,8 (13 reviews)
Hannah
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
5
5 (2 reviews)
Kate
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
5
5 (7 reviews)
Peter
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josca
4,9
4,9 (9 reviews)
Josca
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lina
5
5 (7 reviews)
Lina
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vera
5
5 (8 reviews)
Vera
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Joëlle
5
5 (9 reviews)
Joëlle
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannah
4,8
4,8 (13 reviews)
Hannah
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (7 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
5
5 (2 reviews)
Kate
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
5
5 (7 reviews)
Peter
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josca
4,9
4,9 (9 reviews)
Josca
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lina
5
5 (7 reviews)
Lina
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Vera
5
5 (8 reviews)
Vera
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Joëlle
5
5 (9 reviews)
Joëlle
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat Houdt de Opdracht in die je moet Uitvoeren voor je Profielwerkstuk?

In het profielwerkstuk worden de volgende vaardigheden getoetst:

 • Informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken);
 • Onderzoek- en/of ontwerpvaardigheden;
 • Communicatieve - of presentatievaardigheden.

Je moet informatie verzamelen over de toekomstperspectieven van het door jouw gekozen beroep, dat verband houdt met een van je examenvakken. Je zou daarbij gebruik kunnen maken van de functie-eisen die in advertenties worden gevraagd bij het beroep dat jou interesseert. Die zou je in je verslag kunnen opnemen. Daarnaast moet je minimaal deelnemen aan twee activiteiten. Je kunt kiezen uit:

 • Het bezoeken van een open dag en/0f avond om te komen tot een keuze voor een vervolgopleiding;
 • Een excursie (bijvoorbeeld een bezoek aan een bedrijf of instelling) die in verband staat met de door jouw gewenste opleiding en beroep;
 • Iemand interviewen die de opleiding volgt of heeft gevolgd waar jouw belangstelling naar uit gaat;
 • Het afnemen van een enquête over de vervolgopleiding of over de beroeps- mogelijkheden.
Schrijf een plan van aanpak
Begin op tijd met het schrijven van je verslag van het profielwerkstuk ǀ Unsplash - Bernard Tuck

Over bovengenoemde activiteiten moet je een verslag (logboek) van één tot drie pagina’s tekst maken. Daarnaast kun je illustraties en bijlagen toevoegen. Je maakt dit verslag in tweevoud:

 • Eén exemplaar om in te leveren;
 • Eén exemplaar om mee te nemen naar je mondeling examen.

Daarin noteer je wat je hebt gedaan, wat het resultaat daarvan was en welke afspraken je hebt gemaakt. Noteer ook steeds wat je hebt geleerd over het doen van onderzoek. Je krijgt niet alleen zelf een beter beeld van wat je allemaal hebt gedaan, ook je begeleider kan aan de hand van dit verslag de voortgang van het proces beter volgen. In het kort:

 • Datum (wanneer heb je iets gedaan?);
 • Tijdsduur (hoelang ben je ermee bezig geweest?);
 • Wie (wie heeft een bepaald onderdeel gedaan?);
 • Wat (wat is er in dit tijdsbestek precies gedaan?).

Als een je geen vervolgopleiding gaat volgen na je havo- of vwo-opleiding moet je toch een verslag inleveren over je oriëntatie op (leren en) een beroep. Je moet aangeven waarom je hebt besloten geen vervolgopleiding meer te gaan volgen en welke toekomstmogelijkheden er voor je zijn zonder vervolgopleiding.

Wat Zijn de Belangrijkste Onderdelen van je Profielwerkstuk?

 • Titelpagina met eventueel een afbeelding;
 • Voorwoord;
 • Inhoudsopgave;
 • Inleiding;
 • Hoofdvraag en deelvragen;
 • Conclusie en samenvatting;
 • Bronnenlijst en bijlagen.

Hoe Kies je een Onderwerp voor je Profielwerkstuk?

Bedenk welk onderwerp je interesseert of waar je meer over zou willen weten. Mocht je nog wat inspiratie kunnen gebruiken, dan heeft de Radboud Universiteit enkele concrete onderwerpen voor een profielwerkstuk op een rijtje gezet.

De Mondelinge Presentatie van je Profielwerkstuk

Naast het schrijven van je profiekwerkstuk, moet je het ook presenteren. Deze presentatie duurt zo'n 25 minuten.

Hoe zal het examen verlopen?

 • Je presenteert je profielwerkstuk met behulp van een poster- of een PowerPoint presentatie voor twee examinatoren;
 • Op de poster presentatie of PowerPoint presentatie staat het onderwerp en/of de centrale vraag vermeld, een deel van de verzamelde gegevens en de conclusie. En eventueel afbeeldingen en/of grafieken;
 • Gedurende minimaal vijf minuten licht je deze presentatie mondeling toe;
 • De resterende tijd stellen de examinatoren vragen over het profielwerkstuk en/of de presentatie;
 • Een deel van de 25 minuten wordt ook gebruikt voor het bespreken van het onderdeel ‘oriëntatie op studie en beroep’.

Beoordeling

Bij de beoordeling van het profielwerkstuk bij de presentatie wordt gelet op de volgende punten:

 • Het verslag (de voortgang van je activititeiten);
 • De inhoud van het profielwerkstuk (heb je aan alle inhoudelijke eisen voldaan);
 • De presentatie (heb je voldoende zorg besteed aan de uiterlijke verzorging en de opbouw van de presentatie);
 • Het profielwerkstuk zelf, de presentatie ervan en de beantwoording van de vragen hierover.
Zorg dat je je presentatie goed voorbereidt!
Je moet je profielwerkstuk ook kunnen presenteren ǀ Unsplash - Product School

De beoordeling zal voor de havo en het vwo verschillen

Bronnen die je Kunnen Helpen bij Je Voorbereiding op het Examen Nederlands

 • Examenbundel.nl: Informatie over het profielwerkstuk;
 • Digistudies Examens: Video's over het profielwerkstuk;
 • Examenoverzicht.nl: Heel veel informatie en uitleg over het schoolexamen Nederlands en het profielwerkstuk;
 • Profielwerkstukonderwerpen.com; Stappenplan voor je profielwerkstuk;
 • Infonu.nl: Allerlei tips voor je profielwerkstuk;
 • Berkenschutse.nl: Profielwerkstuk 2018 (havo/vwo);
 • Superprof: Een betaalde site waar je bijlesdocenten Nederlands kunt vinden om je te helpen bij je profielwerkstuk.

Tot slot. Vergis je niet in de tijd die je moet investeren om deze opdracht uit te voeren. Begin op tijd en kies een onderwerp dat je leuk vindt!

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!