“Hoe kan de mensheid de schoonheid van deze taal weerstaan, met zijn logica en unieke schittering? Zelfs de buren van de Arabieren, mensen die ze hebben veroverd, zijn onder de charme van deze taal gevallen.” -Sigrid Hunke (1913-1999)

Schoonheid is in het oog van de toeschouwer. Wat voor de een mooi is, hoeft dat voor de ander niet te zijn.

Arabisch, de taal van de Koran, is geen uitzondering op deze regel.

Terwijl sommigen beweren dat de grafemen (schrifttekens) en fonemen (spraakklanken) van de Arabische taal nogal agressief klinken, zijn anderen letterlijk betoverd en gefascineerd door de Arabische taal en cultuur.

Een spreker van andere vreemde talen kan worden aangetrokken door de zware medeklinkers en sterke keelklank Arabische taal. Ze kunnen mondelinge uitdrukking en Arabische uitspraak een bijzondere uitdaging vinden, en het onderwijs nogal complex.

Bovendien dragen de Arabische taal en beschaving een symboliek en een bepaald exotisme met zich mee dat herinnert aan de kleuren en smaken van het Oosten - waarvan het volledige begrip alleen komt door Arabisch te leren.

Net als bij Chinees of Japans heeft de Arabische geschreven taal zo'n uitgebreide lexicale en grammaticale architectuur dat zelfs de meest deskundige universiteitsprofessoren en religieuze geleerden niet kunnen beweren dat ze elk Arabisch vocabulaire-woord kennen.

De Arabische taal is een complexe taal die zelfs een gevorderde spreker in een van de Europese talen (Frans, Spaans of Portugees) kan laten struikelen. Het levert een aantal problemen op die je niet tegenkomt als je Italiaans of Duits wilt leren.

Klassiek Arabisch, met wortels in oude Semitische talen, is een literaire vorm van Arabisch (in tegenstelling tot dialectisch Arabisch) die minstens 1500 jaar oud is. Het eerste bewijs van Arabisch schrift, de Inscriptie van Zabad uit het jaar 512, werd gevonden in Syrië.

Door de eeuwen heen heeft de Arabisch-Islamitische beschaving een blijvende intrede in de wereld gedaan, zoals in Europa, Afrika, Azië en in mindere mate Amerika, en de rijkdom van haar kunsten, wetenschap en kennis gedeeld.

Tegenwoordig wordt de Arabische taal in de wereld gesproken door naar schatting 420 miljoen mensen, van wie 300 moedertaalsprekers. Het is een officiële taal in 26 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, van Saoedi-Arabië tot Libanon, van Qatar tot Tsjaad.

De Arabische taal leren betekent dus niet alleen taalonderwijs krijgen, maar ook de mooiste, of op zijn minst een van de mooiste vreemde talen ter wereld leren spreken.

Arabisch is een fascinerende taal en er is veel dat je moet weten. In deze blog vertelt Superprof je waarom het de mooiste taal ter wereld is.

De beste leraren Arabisch beschikbaar
Muna
5
5 (7 reviews)
Muna
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (9 reviews)
Nadine
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohammad
5
5 (4 reviews)
Mohammad
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muhammad
5
5 (7 reviews)
Muhammad
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohamed
5
5 (10 reviews)
Mohamed
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohammad
5
5 (3 reviews)
Mohammad
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Chalkhane
4,5
4,5 (2 reviews)
Chalkhane
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Abdulhamid
5
5 (4 reviews)
Abdulhamid
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muna
5
5 (7 reviews)
Muna
13€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (9 reviews)
Nadine
26€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohammad
5
5 (4 reviews)
Mohammad
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Muhammad
5
5 (7 reviews)
Muhammad
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohamed
5
5 (10 reviews)
Mohamed
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mohammad
5
5 (3 reviews)
Mohammad
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Chalkhane
4,5
4,5 (2 reviews)
Chalkhane
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Abdulhamid
5
5 (4 reviews)
Abdulhamid
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Arabisch is een Poëtische Taal

Welk gedicht zou jij bij dit beeld schrijven?
De Arabische poëzie verrijkt de cultuur. Hier kun je je wel wat bij voorstellen ǀ Flickr.com - Namalie

De Arabische taal leren en de Islam zijn altijd met elkaar verbonden geweest. Zelfs vóór de opkomst van de Islam waren Arabieren grote liefhebbers van poëzie.

Semitische taalfilologen en grammatici (Aramees, Arabisch, Hebreeuws) hebben de verbluffende literaire productie van de Islamitische beschaving benadrukt.

Arabische poëzie geschreven door de Berbers, een volk uit de Maghreb-landen, Egypte en het Arabische schiereiland, ontwikkelde een zeer geavanceerde cultuur van orale literatuur, ‘Mu'allaqāt’ genaamd. Het is het oudst bekende voorbeeld van poëzie.

Elk jaar werden er markten gehouden waarop dichters hun werken voordroegen. De beste gedichten werden vervolgens opgehangen in de Ka'aba, de meest heilige moskee van de Islam in Mekka. Vanaf dat moment zouden deze gekozen werken worden beschouwd als heilige voorwerpen van religieuze aanbidding.

Door Arabische taal te leren met een privéleraar kunnen studenten verschillende soorten Arabische poëzie en takken van Arabische literatuur ontdekken. Vanaf de Middeleeuwen tot vandaag is het Arabische woord voor literatuur ‘adab’.

Naast het ontwikkelen van je vocabulaire met nieuwe woorden en zinnen, zal een goede privéleraar ervoor zorgen dat elke Arabische les zal bestaan ​​uit het bestuderen van de rijke cultuur en geschiedenis van de Arabische wereld.

In het Westen gebruiken kunstenaars schrijven als een middel om hun gevoelens te uiten, hun cultuur, religie of filosofie te promoten en hun liefde voor woorden over te brengen.

Het zou onmogelijk zijn om een ​​volledig overzicht te geven van alle Arabische genres en dichters sinds de Middeleeuwen.

Laten we echter eens kijken naar vier hoofdstromingen in de Arabische poëzie waarin de beschrijvende en lyrische stijlen regelmatig door elkaar lopen.

 • El-fakhar: lof voor je stam en voor jezelf;
 • El-madih: lof voor anderen;
 • El-hidja: satire;
 • En-nasib: erotiek.

Arabische poëzie maakte het mogelijk om met Arabische woordenschat te spelen.

Liefde, seksualiteit, natuur, geneeskunde, heiligheid, familie, vriendschap, nostalgie, dood, mythologie, oorlog en beschaving zijn slechts enkele van de onderwerpen die door talloze Arabische dichters aan de orde worden gesteld door wie je meer te weten kunt komen over de Arabische cultuur en taal.

Ontdek Literaire Arabisch

Wie kent vandaag de dag niet Avicenna (980-1037) en Averroës (1126-1198)?

Het Westen erfde van de geleerden van de Arabische wereld
Ibn Hazm was een belangrijke filosoof ǀ Flickr.com - World Muslim Pedia

De ontwikkeling van de Arabische filosofie en literaire genres vond plaats tussen de 8e en 13e eeuw.

Literatuur van ridderlijkheid, bescherming van de zwakken, respect voor het woord, intolerantie voor misdaad, verheerlijking van de heilige en religieuze toewijding behoren tot de belangrijkste thema's in de Arabische feodale literatuur.

Populaire literatuur is, in tegenstelling tot adab, eerder prozaïsch dan religieus of filosofisch. Het omvat fabels, spreekwoorden, encyclopedieën, brieven, genealogische, historische en geografische werken en maqāmah.

Destijds genoot de intellectuele elite ervan om samen te komen om deel te nemen aan oratoriumsteekspelen waarin ze retoriek zouden gebruiken om te pronken met hun wetenschappelijke bekwaamheid.

Evenzo publiceerden auteurs uit deze periode veel werken over wiskunde, natuurkunde, geneeskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie en Arabische architectuur. De indrukwekkende hoeveelheid kennis van deze zeer geavanceerde samenleving zou later de intellectuelen van Europa inspireren.

Geschreven Arabisch is een Ware Kunstvorm

Sommigen beschouwen de taal van de Arabisch-Islamitische wereld als de mooiste van alle geschreven talen.

In feite wordt Arabische kalligrafie gezien als een volledig aparte kunst. Hoewel het kan worden beschouwd als in dezelfde categorie als tekenen of schilderen, wordt het vaak vereerd boven alle andere Arabische kunstvormen.

Voor een niet-Arabisch sprekende student is Arabische taal leren schrijven dus een artistieke onderneming waarbij karakters of letters worden getekend met zeer ronde vormen met krullen en lijnen die bijzondere aandacht vereisen om te reproduceren.

Kalligrafie lijkt eigenlijk meer op een miniatuur tekening dan op schrijven. In het verleden werd kalligrafie gebruikt om religieuze Arabische teksten te versieren.

Het goed schrijven van de taal van de Koran betekent het berekenen van de plaatsing en grootte van de Arabische karakters en het toevoegen van versiering aan de Arabische letters en woorden - de definitie van kalligrafie. Om deze vaardigheid onder de knie te krijgen, volstaat een reeks lessen in de Arabische taal.

Koepel moskee Istanboel
Of je nu gelovig bent of niet, het valt niet te ontkennen dat de Islam prachtige kunst heeft voortgebracht ǀ Flickr.com - Nick Agedis

Twijfel je nog aan de schoonheid van de geschreven Arabische taal?

Een snelle Google-zoekopdracht voor Arabische kalligrafie laat je meteen zien dat sommige vormen van schrijven echt grafische kunst zijn.

Je vindt er figuratieve patronen, tekeningen van dieren met Arabische letters en veelkleurige versieringen.

Het reproduceren van dergelijke creaties vereist het talent van een graficus of illustrator!

Maar het is misschien het beste om te beginnen met meer bescheiden doelen. Studenten kunnen beginnen met het leren van het Arabische alfabet en hoe ze in het Arabisch kunnen schrijven.

Wanneer je de Arabische taal begint te leren, zul je je realiseren dat het altijd van rechts naar links is geschreven. In een basiscursus Arabisch beginnen de leerlingen met het kopiëren van de letters van het Arabische alfabet om ze te onthouden.

Het Arabische alfabet bestaat uit zevenentwintig letters, inclusief de hamza. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet veel, maar we zijn er nog niet.

De dingen worden ingewikkelder als je leert dat elke letter een specifieke arabeske vorm heeft volgens de plaats binnen een woord.

Er zijn vier verschillende manieren om elk karakter te schrijven.

 • De geïsoleerde vorm die nooit verandert;
 • De beginvorm voor de eerste lettergreep van een woord;
 • De middelste vorm voor het midden van het woord;
 • De eindvorm voor het afmaken van het woord.

In totaal hebben studenten Arabisch 112 Arabische karakters om te onthouden! Maar oefenen zal je helpen de letters snel te leren. Er is geen magische oplossing!

Toen Joep online cursussen Arabisch volgde op de universiteit stond hij op het punt dat het leren van de Arabische taal een uitdaging was. Hij kende de letters nauwelijks. Hij schreef ze in een ongebruikelijke richting kon de juiste hoek of grootte voor de letters niet vinden.

Maar na een paar uur les kon hij de krant lezen - de vorm van elke letter herkennen aan de hand van hun positie in de woorden - en eenvoudige zinnen schrijven door de letters aan elkaar te koppelen!

Beginnen met geschreven Arabisch is een goed idee. Met gesproken Arabisch verschilt het dialect tussen alle Arabische landen, wat betekent dat Marokkaans Arabisch verschilt van Palestijns Arabisch en Libanees Arabisch verschilt van het Arabisch in Qatar.

Arabisch schrijven is echter een stuk eenvoudiger. De belangrijkste vorm van geschreven Arabisch is Modern Standaard Arabisch (MSA), de geschreven vorm die in de hele Arabischsprekende wereld voorkomt en de basis vormt voor al het Arabisch schrift.

De andere vorm is Klassiek Arabisch, dat in de Koran staat. Gelukkig is het verschil tussen de twee Arabische vormen erg klein en de meeste moedertaalsprekers zeggen dat ze bijna naar believen tussen de twee schakelen.

Lees meer over het verband tussen de Arabische taal en de Islamitische beschaving.

Arabisch is een Taalkundig Rijke Taal

De Arabische taal bevat een oneindig aantal omschrijvingen om hetzelfde idee op verschillende manieren uit te drukken, evenals een ongelooflijke hoeveelheid woordenschatwoorden.

Het Arabisch telt wel 500 manieren om het woord 'leeuw' te zeggen
Het Arabisch kent een ongelooflijke hoeveelheid woordenschatwoorden ǀ Flickr.com -Pierre JOUSSET

Arabisch spreken betekent de historische rijkdom van de islamitische beschaving bestuderen.

Burgers van de Arabische wereld mogen trots opscheppen dat de Arabische taal 60.000 woorden heeft, wat behoorlijk indrukwekkend is in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse woordenschat van 10.000 woorden.

Volgens Ernest Renan (1823-1892), de Franse schrijver, taalkundige, filosoof en historicus, zijn er

 • 80 woorden in het Arabisch voor honing;
 • 200 Arabische woorden voor slang;
 • 500 manieren om leeuw te zeggen;
 • 1000 woorden in het Arabisch voor kameel en zwaard;
 • 4400 manieren om verdriet te uiten.

Stel je de grootte van een Arabisch woordenboek voor!

 • Zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in de Arabische taal zijn bijna altijd gebaseerd op de stam van werkwoorden;
 • Bijvoorbeeld, de Semitische stam d-r-s (دَرَسَ), ‘dirasa’, betekent ‘studie’;
 • Door afleiding krijgen we het zelfstandig naamwoord ‘madrasa’ (مَدْرَسة), wat ‘school’ betekent;
 • ‘Scholen’ is geschreven ‘madrasat’ (مدرسات).

Er zijn 6000 werkwoordstammen samengesteld uit drie medeklinkers in de Arabische taal. Om woorden te vormen, voltooi de stam met letters die als ondergeschikt worden aangegeven. Met andere woorden, verdubbel de radicalen.

Eén wortel kan Arabische werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en allerlei andere woorden vormen.

Dus, hoe worden Arabische werkwoorden vervoegd?

Je kunt alles leren over Arabische grammatica door cursussen in de Arabische taal te volgen of online met Superprof!

In het Arabische taal zijn er in totaal zeventien manieren om een ​​werkwoord te vervoegen. Regelmatige werkwoorden worden op dertien verschillende manieren vervoegd.

Oké, de Arabische taal is duidelijk de mooiste taal ter wereld. Maar waar en hoe kun je de Arabische taal leren?

Je kunt alles vinden wat je moet weten over het leren van de Arabische taal met Superprof, en je kunt zelfs een privéleraar bij jou in de buurt vinden op het Superprof-platform!

Bekijk tot die tijd de link tussen de Arabische taal en Allah.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,50 (2 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!