Iedereen die bekend is met de geschiedenis van Groot-Brittannië is zich ervan bewust dat de Romeinen grote invloed hadden op het vestigen en organiseren van het eiland.

Van de Muur van Hadrianus tot de stad Bath, is de invloed van het Romeinse Rijk, zelfs vandaag nog, relevant.

De naam van de hoofdstad, Londen, is afgeleid van de Romeinse naam: Londinium.

Hoe zit het met de taal?

In die tijd bestond de Engelse taal niet. Romeinen spraken Latijn.

Toen ze massaal vertrokken - na bijna vijfhonderd jaar het land te hebben bezet - lieten ze geen leraren achter om de grammatica en vorm van hun taal te blijven onderwijzen.

Wie kwamen er na de Romeinen?

En wanneer werd Engels een taal?

Dit is het verhaal van de Engelse taal: hoe die is ontstaan ​​en waar de grammatica vandaan komt.

De architectuur van het Romeinse Rijk is overal te vinden
De Romeinen lieten weinig achter, behalve hun geweldige bouwwerken ǀ Pixabay - WilloqF
De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (45 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (21 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (45 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (21 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Angelen, Juten en Saksen

De Angelen, Juten en Saksen waren de initiatiefnemers van de Engelse taal, die werd samengesteld vanuit hun eigen nauw verwante talen.

Daarover meer in een ogenblik ...

Voorafgaand aan de vijfde eeuw na Christus, toen die drie stammen onafhankelijk werden en Britannia bezetten - zoals Groot-Brittannië toen werd genoemd - hebben verschillende talen over de hele wereld al volledig gevormde grammatica's.

Sanskriet, Grieks en Latijn waren de meest gesproken talen van die tijd.

Deze talen zelf zijn ontstaan ​​uit een enkele vorm van spraak die Proto-Indo-Europees wordt genoemd.

Dat is een naam die pas later is toegewezen aan een veronderstelde taal, waarvan er geen geschreven verslag is.

Taalwetenschappers zijn het eens met de theorie dat de meeste Europese en Indiase talen afkomstig zijn van één enkele bron.

Dat omvat de Germaanse taal die de Angelen en Saksen spraken.

Lees meer over Engelse stijl en vorm in onze speciale blog.

Hoe Engels is Ontstaan

Het verhaal van het Engels (en Engeland) begint ongeveer tweehonderd jaar nadat onze Germaanse voorouders zich vestigden.

De ontwikkeling van de Engelse taal valt samen met de oprichting van Engeland als onafhankelijk land.

De Angelen, de Saksen en de Juten spraken allemaal een vergelijkbare taal - relatief dichtbij versies van West-Germaans.

Bewijs van de oorsprong van de Engelse taal is te vinden in woorden die beginnen met een stille k, zoals: knee (knie), knife (mes), knack (bekwaamheid) en knot (knoop).

Hun individuele dialecten evolueerden in reactie op de behoefte aan communicatie tussen de verschillende stammen.

Al snel vertegenwoordigde het woord English - afgeleid van de naam Angle - hun gemeenschappelijke spreektaal.

Niet lang daarna werd het eiland dat ze bezetten bekend als Engeland.

De West-Germaanse taal had al een compleet grammaticasysteem.

Naarmate de stamtalen samensmolten in wat nu bekend staat als Oud Engels, werden de grammaticaregels overgezet van hun moedertaal naar hun tweede taal.

Groot-Brittannië werd al snel een eiland van Engelssprekenden, met unieke zinnen en een nieuw vocabulaire.

De invloed van de Vikingen op de Engelse grammatica
De Vikingen lieten wel wat meer in Engeland achter dan alleen hun helmen ǀ Pixabay - Arthur_ASCII
De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (45 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (21 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (45 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (21 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (26 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hannelore
4,4
4,4 (7 reviews)
Hannelore
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Invloed van de Vikingen op de Engelse Grammatica

Vlak na de elfde eeuw vestigden de Vikingen zich in Groot-Brittannië. Ze brachten hun cultuur en taal met zich mee.

De invloed van de Noorse taal veranderde de Engelse taal op diepgaande manieren, met name de grammatica.

 • Geslacht vervoeging verdween
  • van he sayeth naar onze moderne werkwoordsuitgang: he says, she says
 • De onderwerp-werkwoord woordvolgorde omkering om vragen te vormen
  • I am en Am I? – de structuur die we vandaag de dag gebruiken.
 • Derde persoon meervoud voornaamwoorden
  • Veranderde hi, hem, hir in Oud Engels, naar they, them, their

Onregelmatige en Gebrekkige Werkwoorden

In de loop van de Engelse grammaticale evolutie konden sommige werkwoorden de standaardvervoeging niet volgen, en kon ook niet iedere werkwoordsvorm op bepaalde gezegden worden toegepast.

Werkwoorden en enkele hulpwerkwoorden werden als foutief beschouwd.

Die benoeming blijft bestaan, zelfs in het Engels van vandaag. Volgens sommige taalprofessoren zou het moeten worden uitgebreid met het opnemen van onregelmatige werkwoorden.

Welkom Normandiërs!

De Vikingen hadden zich nauwelijks gevestigd in Engeland, trouwden onderling en en leerde Engels spreken als een tweede taal, toen de Normandiërs arriveerden.

Deze Franse indringers zorgden voor de grootste veranderingen in de vroege Engelse grammatica

 • Grammaticaal geslacht werd vervangen door Logisch geslacht
  • het systeem waar zelfstandige naamwoorden een geslacht werd toegekend, veranderde grotendeels in het geslachtloze taalsysteem van vandaag
 • De uitgang van zelfstandige naamwoorden werd afgeschaft, behalve voor het meervoud
 • Woordvolgorde werd van het grootste belang!
De Franse indringers waren van grote invloed op de Engelse taal
De Normandiërs brachten de eerste grote veranderingen aan in de Engelse grammatica ǀ Pixabay - muschoon

Binnen driehonderd jaar vermengde Oud Frans zich met Viking Engels, oftewel Old English.

Halverwege de veertiende eeuw was Engels de taal die we nu kennen.

Het Engels van vandaag is het minst Germaans van de Germaanse talen.

Westminster Engels: Het Prestige Dialect

Het middelpunt van de Engelse taalevolutie was natuurlijk in Zuid-Engeland, waar royalty's en mensen van klasse woonden.

Westminster Engels werd populair bij koninklijk besluit omdat de koning zich had afgescheiden van de Roomse kerk.

Gedreven door de voorkeur van de vorst voor de protestantse religie, viel het Latijn - de taal van de kerk - snel uit de gratie.

Door de populariteit van het spreken van Engels, in opkomst gedurende de zeventiende eeuw, werd Engels de taal van de wetenschap, de taal om vaardigheden te ontwikkelen.

Rond die tijd hielpen woordenboeken en Engelse tekstboeken - boeken over formele grammatica en om te leren lezen - mensen om Engels te studeren.

Al snel begonnen mensen overal in Engeland Engels te spreken!

Meer informatie over Engelse grammatica regels lees je in onze speciale blog.

Terwijl de Engelsen Vloeiend werden in hun Taal ...

Terwijl Engeland ging over het vaststellen van zijn taal en het cultiveren van Protestantse overtuigingen, bleef de rest van de Europese academici lesgeven en bleven studenten leren in het Latijn.

In die tijd zijn er wijzigingen aangebracht in de Latijnse grammatica en woordenschat, misschien om waar wij aan zouden refereren als het toevoegen van slang woorden en - zinnen.

Zeker, het Latijnse idioom heeft de wereldwijde focus op de ontwikkelende ESOL cursussen overleefd: Carpe Diem (Pluk de Dag), kent toch iedereen?

Engels leren groep 8 bij Superprof.

Boeken die in Engeland zijn gedrukt, hebben aangetoond dat de Engelse grammatica vergelijkbaar is met het Latijnse taalsysteem, behalve voor enkele opvallende uitzonderingen.

In Latijn:

 • Het was niet mogelijk om een zin te eindigen met een voorzetsel
 • Dubbele ontkenningen werden niet gebruikt
 • Dubbele vergelijkingen waren onmogelijk
 • Infinitieven konden niet gesplitst worden

Deze grammaticale vooruitgang in het Engels, die niet in samenhang was met de Latijnse regels, diende om de zich ontwikkelende wereldtaal als een taalkundige afdwaling te bewijzen.

Die vroege ESL studenten hadden geen idee van een systeem van regels dat zo veel afweek van hun moedertaal.

Het gevoel dat Engels inferieur was resoneerde in heel Europa. Men dacht dat de Engelse taal de op een na de beste was, en niet alleen voor het Latijn.

Engels werd niet zo goed bevonden als Frans en Latijn. Het moest worden verbeterd. - David Crystal

Als gevolg van deze voorkeur voor deze zogenaamde inferieure grammatica, werd bekwaamheid in geschreven Engels gemeten aan de hand van de competentie van een student in gesproken Engels.

Vanwege het ontbreken van een docent Engels, konden mensen die ESOL cursussen volgden misschien van rondreizende docenten spelling- en spreekvaardigheid leren, maar het schrijven van grammaticaal correcte zinnen vormde een uitdaging.

Grammatica en spelling waren in die tijd in een stroomversnelling, met weinig tot geen geschreven handleidingen om uit te leren.

Studenten hebben misschien uitgeblonken in gesproken Engels, maar er was geen universele standaard voor Engelse uitspraak. De noodzaak om de vaardigheden te verbeteren was willekeurig voorgeschreven.

Naarmate de tijd verstreek, werd het Engels leren meer geaccepteerd; maar nog steeds werd de schrijfvaardigheid afgemeten aan het vermogen van studenten om de taal te spreken.

Het is een ongelukkig feit dat geen enkele schrijver uit die tijd een correcte tekst kon samenstellen. Zelfs Shakespeare bleek enkele grammaticale regels te hebben overtreden in sommige van zijn werken!

 

De Engelse taal blijft onderhevig aan veranderingen
Zelfs vandaag de dag blijft de Engelse grammatica zich ontwikkelen ǀ Pixabay - Tumiso

Engelse Grammatica Vandaag de Dag

Taal is een levend iets. We kunnen het voelen veranderen. - Gilbert Highet

Anders dan de dichtsbijzijnde grammaticale neef van het Engels, het Fries, heeft het Engels door de eeuwen heen grote bekendheid genoten.

Online Engels leren via Superprof. 

Dat betekent dat andere talen constant nieuwe woorden toevoegen aan de Engelse woordenschat.

Engelssprekenden over de hele wereld zijn bezig met het aanpassen van bestaande Engelse woorden om de meest actuele taalkundige trends bij te houden. Bekijk onze blog over woorden met meerdere betekenissen in het Engels.

Over de hele wereld oefenen ESOL studenten quizzen ter voorbereiding op IELTS of TOEFL.

Sommige mensen studeren Engelse grammatica - ze bewonderen de relatieve eenvoud van zinsstructuren en Engelse werkwoordtijden, met de bedoeling een ESL leraar te worden of zich te specialiseren in zakelijk Engels.

Anderen die Engels studeren, kijken naar de onderbouwing van de Engelse taal: hoe standvastig zijn deze grammaticaregels? Kunnen sommige van hen worden aangepast aan de tijd, of beter nog: volledig worden afgeschaft?

De Engelse taal evolueert voortdurend, zo subtiel dat de veranderingen soms niet eens worden opgemerkt.

De Engelse grammatica ondergaat momenteel veranderingen die jij, die Engels leert, helpt verwezenlijken.

Als je Engels leert met een jonger publiek, leerlingen die zich misschien minder gemotiveerd voelen om de taal puur te houden, dan zul je zeker tegen lastige, trendy zinnen aanlopen.

Als je Engels online leert, neem je deel aan de meest recente grammatica oefeningen.

Houd je luistervaardigheden scherp voor de moedertaalspreker die de nieuwste grammaticale aanpassingen gebruikt.

Of je kunt afstemmen op de podcasts van de British Councel om de nieuwste updates te leren.

Je zou zelfs gratis Engelse lessen via hen kunnen volgen!

Terwijl je je Engels verbetert, hoef je niet te denken aan degenen die zo lang geleden worstelden om Engels te leren - een geheel nieuwe taal met in wezen geen vaste grammaticaregels en geen online Engelse lessen om hen te begeleiden.

Engelse les online - klik hier!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!