Engelse moedertaalsprekers houden niet bewust rekening met grammaticale formules voordat ze spreken. Aan de andere kant hebben sprekers van andere talen goed nagedacht over hoe zinnen moeten worden gestructureerd voor maximaal begrip en effect.

Er wordt gezegd dat diegenen van wie de moedertaal Engels is, slechte overbrengers zijn, omdat ze de neiging hebben zich niet te kunnen voorstellen dat iemand ze niet kan begrijpen.

Ze leren echter dezelfde grammaticaregels en woordenschat die ESL studenten leren.

Welke grammaticaregels zouden deze zijn?

Gedetailleerde grammaticaregels in het Engels zijn best wel moeilijk
De fijne kneepjes van de Engelse grammatica kunnen je hoofdbrekens bezorgen ǀ Pixabay - Kmicican
De beste leraren Engels beschikbaar
Cristina
4,9
4,9 (41 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (9 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (9 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (41 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (15 reviews)
Monique
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (9 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (9 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (9 reviews)
Mick
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Debby
4,9
4,9 (9 reviews)
Debby
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Anna
5
5 (7 reviews)
Anna
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monica
5
5 (5 reviews)
Monica
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Voorzetsel Zinnen

Opfrisser: een voorzetsel is een woord dat de relatie tussen twee woorden uitdrukt - meestal de ene vóór en de andere er achter.

De definitie van een voorzetsel zin is simpel gezegd: een groep woorden die een voorzetsel bevat.

Het meer uitgebreide antwoord is: voorzetsel + lijdend voorwerp van het voorzetsel + eventuele bepalingen (bijvoeglijke naamwoorden).

Bijvoorbeeld:

Here is a notebook for you to practice your English writing skills. (Hier is een notitieboekje voor jou om je Engelse schrijfvaardigheden te oefenen.)

For geeft de relatie aan tussen het notitieboekje en jou.

She is the teacher of my business English class. (Zij is de lerares van mijn zakelijke Engelse les.)

Kun je aanwijzen waar de voorzetselgroep staat?

The essay cover with the green stripes is yours. (Het essay omslag met de groene strepen is van jou.)

Dit voorbeeld bevat zowel een bijvoeglijk naamwoord als een lijdend voorwerp van het voorzetsel. Kun je de voorzetsel zin vinden?

Voor degenen onder jullie die Engels als tweede taal leren, kunnen voorzetsels een uitdaging zijn om correct te gebruiken, zowel in het schriftelijke als gesproken Engels.

Een Zin Beëindigen met een Voorzetsel

Not scoring well on IELTS is a situation I had not thought of. (Niet goed scoren op IELTS is een situatie waar ik niet aan had gedacht.)

Als regel is het niet correct om een ​​zin met een voorzetsel te beëindigen.

Het woord voorzetsel is een combinatie van het voorvoegsel 'pre'- en de woordpositie, wat de letterlijke betekenis ervan aangeeft: vóór het woord.

Als je bedenkt dat een woord een voorzetsel of voorzetsel zin moet volgen, kun je er voor zorgen dat je die fout niet maakt.

We kunnen de bovenstaande zin op deze manier herformuleren:

I had not thought about not scoring well on IELTS. (Ik had er niet aan gedacht om niet goed te scoren op IELTS.)

Een interessante kanttekening is dat literatuur het enige geaccepteerde voorbeeld is van het beëindigen van een zin met een voorzetsel:

Bijles Engels - vind lessen via Superprof.

There is only one thing worse than being talked about, and that’s not being talked about  (Er is maar een ding ter wereld erger dan beroddeld te worden, en dat is niet beroddeld te worden) – Oscar Wilde

Je kunt wereldberoemd worden met een voorzetsel op de 'verkeerde' plaats!
Alleen in de literatuur mag een zin op een voorzetsel eindigen ǀ Pixabay - WikiImages

Woordgroep Werkwoorden

Tijdens een informeel Engels gesprek is het vrij gebruikelijk om zinnen te horen en te gebruiken zoals:

 • face up to (confront = confronteren)
 • Shove off (leave, depart = vertrekken)
 • Put up with (accept = accepteren)
 • Own up to (admit = toegeven)
 • Get together (meet = ontmoeten)
 • Sort it out (understand = begrijpen)

Dit worden woordgroep werkwoorden genoemd en worden, hoewel trendy, niet aanbevolen in meer formele situaties - bijvoorbeeld als je een sollicitatiegesprek hebt.

Veel mensen, ook degenen die Engels studeren, vinden het bijzonder leuk om gebruik te maken van jargon uitdrukkingen, zoals die hierboven.

Meer geschikt zou zijn om zakelijk Engels of standaard Engels te gebruiken tijdens officiële transacties en 'slang' tot een minimum te beperken.

Engels leren groep 7 te nemen via Superprof.

Het Lijdend Voorwerp van een Voorzetsel

Menig Engelse leerling raakt in de war over het gebruik van who (wie) en whom (aan wie), met name: welk woord volgt een voorzetsel?

Heel wat moedertaalsprekers raken er ook verward over.

To whom may I direct your call? (Aan wie kan ik je doorverbinden?)

Misschien heb je deze zin al gehoord toen je je taal leercentrum hebt gebeld, of misschien zelfs je stadskantoor.

Hoewel ongebruikelijk geconstrueerd - de voorzetsel zin leidt de zin, is het correct: wie volgt altijd een voorzetsel.

Een vergelijkbaar struikelblok is het juiste gebruik van if en whether na een voorzetsel.

The decision about whether to continue my English lessons online depends on my ESOL results. (De beslissing om mijn Engelse lessen online te blijven volgen, hangt af van mijn ESOL resultaten.)

Vaak, gebruiken degenen die Engels als vreemde taal leren, if en whether door elkaar heen, een tendens die enkele punten zou kunnen kosten bij grammatica quizzen.

Engelse les online - neem lessen via Superprof.

Voor meer informatie over voorzetsels en voorzetsel zinnen, kun je naar deze pagina gaan.

Vier Hoofdtypen van Engelse Zinsdelen

Sonia let out a whoop after she learned she had scored well on Toefl. (Sonia slaakte een kreet nadat ze vernam dat ze goed had gescoord op Toefl.

We zullen deze zin gebruiken om de vier hoofdtypen van zinsdelen in de Engelse taal te beschrijven en toe te lichten.

Maar eerst een basisbegrip van wat een grammatica zinsdeel is: een groep woorden die op zijn minst een onderwerp en een werkwoord bevatten.

Nu, op naar de verschillende zinsdelen.

Deze symbolen betekenen 'en'
Deze symbolen betekenen een zinsdeel, maar je zult ze niet vinden in een gewone Engelse tekst ǀ Pixabay - Geralt

Ontdek hoe de Engelse grammatica hier in de loop der jaren is veranderd.

Het Onafhankelijke Zinsdeel

Dit is het meest voorkomende, meest gebruikte type zinsdeel. De naam is onafhankelijk en geeft aan dat het als een complete zin op zichzelf kan staan.

Sonia let out a whoop. (Sonia slaakte een kreet.)

In onze voorbeeldzin hierboven is het eerste deel - vóór het voorzetsel 'after', het onafhankelijke zinsdeel.

Je hebt hoogstwaarschijnlijk geleerd over onafhankelijke zinsdelen in je eerste Engelse grammaticacursussen.

Het Afhankelijke Zinsdeel

Als het onafhankelijke zinsdeel in onze voorbeeldzin alles is vóór het voorzetsel, spreekt het vanzelf dat alles inclusief 'after' het voorzetsel het afhankelijke zinsdeel zou zijn.

Afhankelijke zinsdelen worden ook ondergeschikte zinsdelen genoemd.

after she learned she had scored well on Toefl. (nadat ze had gehoord dat ze goed had gescoord op Toefl.)

Dit zinsdeel drukt geen volledig idee uit.

Ook al heeft dit zinsdeel een onderwerp, een werkwoord en een lijdend voorwerp, moet het voorzetsel aan het begin van de zin worden weggelaten om het als een volledige zin te beschouwen.

Om je Engelse vaardigheden te verbeteren, kun je oefenen in het splitsen van zinnen in afhankelijke en onafhankelijke zinsdelen.

Het Voorwaardelijke Zinsdeel

Naarmate je meer zelfvertrouwen hebt in je Engelse taalvaardigheid, wil je misschien afwijken van de format standaardzin van onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp.

Een manier om je Engels te verbeteren, is om meer uitvoerige uitspraken te doen, en het gebruik van de voorwaardelijke zinsdelen zal je die kans geven.

Over het algemeen zijn voorwaardelijke zinsdelen het eerste deel van een zin, waarin een bepaalde term of status uiteengezet wordt. Het tweede deel van de zin beschrijft het verwachte resultaat van het gegeven.

Het belangrijkste punt om te onthouden bij het gebruik van een voorwaardelijk zinsdeel is dat het werkwoord to be (zijn), in de verleden tijd moet worden gezet.

If Sonia were to score well on Toefl, she would let out a whoop. (Als Sonia goed zou scoren op Toefl, zou ze een kreet laten horen.)

Het eerste deel van de zin stelt de voorwaarde in; het tweede deel onthult het verwachte resultaat.

Voorwaardelijke zinsdelen kunnen lastig zijn. Zelfs de gemiddelde Engelse moedertaalspreker heeft de neiging zich te vergissen in deze grammaticale constructie, waarbij hij/zij de tegenwoordige tijd gebruikt in plaats van de verleden tijd om voorwaardelijke ideeën uit te drukken.

Er zijn specifieke regels bij het correct gebruiken van voorwaardelijke zinsdelen.

Als je ze allemaal zou onthouden, zou je een Engelse uitblinker zijn! Ontdek hier meer over Engelse werkwoordtijden.

Het Betrekkelijke Zinsdeel

Dit is een type afhankelijke zinsdeel die wordt onderscheiden door een relatief voornaamwoord.

Relatieve voornaamwoorden zijn onder meer: ​​who, which, where, that, when, and whose. (wie, welke, waar, dat, wanneer, en wiens.)

We gebruiken onze voorbeeldzin voor de laatste keer:

Sonia let out a whoop when she learned she had scored well on Toefl. (Sonia slaakte een kreet toen ze vernam dat ze goed had gescoord op Toefl.)

Hoewel de meeste relatieve zinsdelen worden gebruikt om het voorgaande zelfstandig naamwoord te definiëren of te identificeren, worden ze soms eenvoudigweg gebruikt om meer informatie over het onderwerp te geven:

Sonia, who let out a whoop upon learning she did well on Toefl, is passionate about English speaking. (Sonia, die een kreet uitte toen ze hoorde dat ze het goed gedaan had op Toefl, is gepassioneerd door Engels spreken.)

Je zult opmerken dat het relatieve zinsdeel niet nodig is om deze zin te begrijpen; het is er om aanvullende informatie over het onderwerp te geven, Sonia.

Je leraar Engels heeft hoogstwaarschijnlijk een reeks grammatica oefeningen gegeven om te oefenen met het herkennen en schrijven van deze verschillende soorten zinsdelen.

In het geval dat je het beste leert wanneer je de taal zelfstandig bestudeert, verwijzen we je naar enkele uitstekende pagina's.

Lees meer over Engelse stijl en vorm in onze speciale blog.

Hoe je Coördinerende Voegwoorden moet Gebruiken

Coördinerende voegwoorden voegen zich bij woorden, zinsneden en onafhankelijke zinsdelen.

Er zijn ezelsbruggetjes om voegwoorden te onthouden
Vind je weg in het gebruik van voegwoorden met onderstaande hulpmiddelen ǀ Pixabay - Geralt

Een eenvoudige manier om te onthouden welke woorden als dergelijke voegwoorden kwalificeren, onthoud eenvoudigweg de afkorting FANBOYS.

 • For – explains a reason or purpose
 • Voor - verklaart een reden of doel
 • And – adds one thing to another
 • En - voegt het ene ding aan het andere toe
 • Nor – presents an alternative negative idea
 • Noch - presenteert een alternatief negatief idee
 • But – shows contrast
 • Maar - toont het contrast
 • Or – gives a choice
 • Of - geeft een keuze
 • Yet – introduces a contrasting idea
 • Maar toch - introduceert een contrasterend idee
 • So – provides a conclusion
 • Dus - geeft een conclusie

Als je Engels leert spreken, kun je deze termen steeds natuurlijker opnemen in je gesproken Engels.

Bekijk onze blog over woorden met meerdere betekenissen in het Engels.

De Essentiële Onderdelen van de Engelse Grammatica

Engelse lessen die moedertaalsprekers in de loop van hun academische carrière volgen, geven slechts minimale aandacht aan deze zinsdelen en hoe ze te gebruiken.

De meeste mensen die opgroeien in Engelssprekende landen absorberen deze regels vanzelfsprekend terwijl ze leren hun taal te spreken.

Het is voor degenen die, net als jij, Engels leren dat deze regels speciale betekenis aannemen.

Je taalvaardigheid is afhankelijk van het feit dat je deze regels niet alleen begrijpt, maar ze je ook eigen maakt en opneemt in je dagelijkse Engelse gebruik.

Je vaardigheid in het Engels zal worden gemeten in een van de (of alle drie) van de internationale Engelse taaltesten.

Deze examens bevatten vragen die zijn ontworpen om je kennis van deze aspecten van de Engelse grammatica te testen.

We hopen dat je, terwijl je je Engelse cursussen in Londen (of waar dan ook) doorloopt, of zelfs Engels online leert, kunt teruggaan naar deze bijlessen om Engels beter en sneller te leren.

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!