Wat schoolopleidingen betreft is er geen uniforme benadering die voor iedereen werkt. Dit geldt zowel voor het schoolniveau als voor onderwijsvormen ( huiswerkbegeleiding utrecht ). Vandaag de dag werken ouders vaak allebei en zijn druk bezig met hun eigen carrière.

Dagschool is voor de meeste kinderen de gangbare manier geworden om de basisopleiding te ontvangen. Nu zijn er voordelen aan het gaan naar school, zoals het ontwikkelen van sociale vaardigheden, samenwerken met anderen enzovoort.

Daarnaast zijn er allerlei nadelen aan de traditionele les vorm zoals overvolle klaslokalen, "eenheidsworst" lesplannen, niet relevante lesonderwerpen en het ontwikkelen van een standaard gedrag.

Wat doe je als je kind geen plezier heeft op school, het moeilijk vindt om erbij betrokken te blijven of achterloopt bij de rest ondanks hun klaarblijkelijke intelligentie?

Misschien heeft uw kind een unieke talentvorm die het lastig voor hem maakt om op school te zitten. Het kan ook zijn dat hij negatieve leerervaringen opgelopen heeft vanwege pesten en intimidatie.

Als je denkt dat standaardlessen niet geschikt zijn voor je kind zou je misschien een andere leervorm kunnen overwegen. Thuisonderwijs of "unschooling" is onderwijs wat zich afscheidt van de gewone schoolse opleidingen. Het wordt gegeven buiten de normale scholen.

Jongen schrijft op een papier
We beseffen vaak niet dat de scholing van een kind niet op school hoeft te gebeuren! | bron: Ben Mullins op Unsplash

Thuisonderwijs kan gegeven worden in het ouderlijk huis of bij een voogd. Het is echter slechts een concept en heeft minder te maken met waar het wordt toegepast. In tegenstelling tot het normale onderwijs kan thuisonderwijs overal plaatsvinden (bijles amsterdam !).

Deze vorm van onderwijs is een prachtige manier om je kind les te geven, vooral als je de tijd, toewijding en creativiteit hebt om een robuust lesplan te ontwikkelen dat past bij je kind en hun talenten ondersteunt.

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wettelijke Eisen Voor Thuisonderwijs in Nederland

In principe behoort iedere kind dat inwoner van Nederland is verplicht een school te bezoeken vanaf zijn vijfde jaar. Dit betekent dat hij of zij:

  • ingeschreven moet zijn op een school die door de regering is goedgekeurd
  • deze school moet bezoeken wanneer het geopend is. Alleen bepaalde omstandigheden zoals ziekte kunnen aangevoerd worden om dit niet te doen.

Het is niet eenvoudig om toestemming te krijgen om je kind thuisonderwijs te laten volgen. Er zijn allerlei voetangels en klemmen. De Nederlands Vereniging voor Thuisonderwijs heeft hier een heldere beschrijving over gemaakt.

Besluit u om uw kind thuisonderwijs te geven dan moet dat gebeuren voordat uw kind ooit op school is geweest. Helaas biedt de Nederlandse wet op dit moment geen ontsnappingsclausule als uw kind zelfs maar één dag op school is geweest.

Helaas is het ook niet mogelijk om vanwege pesten uw kind van school te halen. De enige mogelijkheid is om te verhuizen naar een regio waar uw voorkeursrichting van de school niet aanwezig is.

Een verdere beperking is dat de ouders minimaal HBO onderwijs moeten hebben gevolgd. De mogelijkheid om gemengd onderwijs te geven (gedeeltelijk thuisonderwijs en gedeeltelijk op school) zoals in Canada, Groot Brittannië en de Verenigde Staten is niet mogelijk.

Al met al wordt het u door de regering niet gemakkelijk gemaakt. Maar misschien is er wat licht aan het eind van de tunnel.

In het 2017 - 2021 regeerakkoord worden afspraken over thuisonderwijs als volgt beschreven:

"Thuisonderwijs dient te voldoen aan daarop toegesneden eisen voor kwaliteit, bekwaamheid, burgerschap en veiligheid. Dit wordt wettelijk geregeld. Hierop wordt toegezien door een gespecialiseerd onderdeel van de Onderwijsinspectie. Het toelatingsbeleid van scholen en het leerlingenvervoer op basis van denominatie blijven ongewijzigd."

Kind peddelt op surfplank
Thuisonderwijs vindt niet alleen binnenshuis plaats | bron: Unsplash

8 Voordelen van Thuisonderwijs

https://www.super-prof.nl/blog/gunstige-kanten-bijles/Toen ik jong was volgde ik geen thuisonderwijs, al zou ik dat wel fijn hebben gevonden. Mijn ouders stelden in plaats daarvan een gemengde aanpak samen met schools onderwijs, privédocenten en een zomerschool programma.

Tijdens de schoolvakanties studeerde ik in de bibliotheek, tekende ik in de musea, nam foto's in het park en bleef in vorm in de speeltuin.

Mijn ouders introduceerden ook een gestructureerd wereldprogramma omdat ik altijd geïnteresseerd was in cultuur en de wereld in het algemeen. Dat betekende dat ik gedurende de week een bepaald land moest bestuderen met al hun geschiedenis, gewoonten, taal enzovoort. Aan het eind van de week gingen we dan naar een restaurant om eten van dat land uit te proberen.

Dit alternatief zomer-leerprogramma was heel interessant vanwege mijn interesse in reizen. Het was heel erg van toepassing op mij en bemoedigde me om betrokken te zijn bij de lesplannen die mijn ouders opstelden. De tochtjes die we aan het eind van de week uitvoerden maakten het helemaal af.

Er waren voor mij zoveel voordelen verbonden met thuisonderwijs. Sommige daarvan zijn:

  • Het lesplan kan worden samengesteld en aangepast aan de interesses van je kind. Dit werkt betrokkenheid, plezier in de hand en ook dat de lesstof veel beter wordt onthouden.
  • Je krijgt de kans om het leren te integreren met van alles. Je kunt erdoor het besef laten ontkiemen in het leven van je kind dat leren niet voorbehouden is aan de schooltijd maar een levenslange houding kan zijn.
  • Je kunt vaardigheden doorgeven die heel relevant zijn om een succesvol leven te leven. Hierdoor kan het kind aangemoedigd worden om de voordelen ervan in te zien. Dit ondersteunt hen ook om een sterker en onafhankelijker individu te worden.
  • Het leren wordt persoonlijk aangepast en kan met een flexibel lesschema worden geleerd.
  • Je kind wordt afgeschermd van de veelheid aan ziektekiemen die in de normale scholen aanwezig zijn.
  • De leerling bouwt meer zelfvertrouwen op. Ze worden ook onafhankelijker in hun benadering van leren en het leven.
  • De wereld wordt je leerplek aangezien thuisonderwijs niet beperkt is tot de thuisomgeving.
  • Er is vrijheid van de negatieve kanten van het normale schoolwezen zoals pesten en groepsdruk.
De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Ideeën Hoe Thuisonderwijs Aan te Pakken

Als je hebt besloten om je kind thuisonderwijs te gaan geven zul je verbaasd zijn te ontdekken hoe gemakkelijk het is en hoeveel keus je hebt bij het opstellen van deze leervorm.

De voornaamste tip voordat je van start gaat is te beseffen dat het persoonlijk zal zijn voor zowel jezelf als je kind. Er is geen vast standaard dat aangeeft hoe je een thuisschool programma moet opstellen en ook geen garantie hoe het zal werken.

Thuisscholen hebben geen hoofdbestuur die aangeeft hoe alles moet worden uitgevoerd. Ze schrijven ook geen regels voor hoe de lessen moeten worden gegeven binnen deze alternatieve leeromgeving. Dit is van groot belang voor je kind. De "school" kan om hen heen gecreëerd worden, rekening houdend met hun vaardigheden, interesses, sterke kanten en ook met de eisen.

krijtbord met wetenschappelijke formules
Je hoeft bij thuisonderwijs niet het school lesplan te volgen | bron: Unsplash

De Voor en Tegens van Lesplannen

Wanneer je eenmaal een helder beeld hebt hoe je je kind in een thuisschool omgeving les wilt geven zou het verstandig zijn om na te denken wat je precies wilt dat je kind meekrijgt uit het onderwijs waarin je gaat voorzien.

Wat wil je bereikt hebben aan het eind van het schooljaar? Als je kind al blijk heeft gegeven van bepaalde interesses of uitzonderlijke bedrevenheid in een bepaald gebied dan kan dit een goed uitgangspunt zijn in het bereiken van je leerdoelen.

Vervolgens is het goed om ieder leerdoel in elf "brokken" te verdelen om daarmee het schooljaar te vullen.

Werk dan terug en bepaal hoe de resultaten van iedere stap zullen koppelen met de volgende. Daarna kun je gaan denken hoe je ieder van deze uitkomsten wilt bereiken.

Als je eenmaal je kind op deze manier aan het onderwijzen bent moet je eraan denken om terug te refereren naar je leerdoelen zodat je kunt evalueren hoeveel je al bereikt hebt. Zoek een manier om aan te geven of je je doelstellingen hebt bereikt. Je kunt dan het volgende deel daarop aanpassen, rekening houdend met de capaciteiten van je kind.

Je kunt dit doen met bestaande standaardtests, zowel formele als informele, terwijl je er op let hoe je kind zijn kennis aangeeft. Wees voorzichtig in je beoordeling. Het is belangrijk om goed te begrijpen hoe een geslaagd resultaat er uit ziet.

Top 3 Tips Om Succesvol Thuisonderwijs te Geven

Schenk Aandacht aan de Interesses, Vaardigheden, Sterke en Zwakke Kanten van je Kind

Maak gebruik van interesses die je kind al heeft. Daardoor wordt het eenvoudig voor je kind om sterk betrokken te raken bij het lesplan dat je voor hem of haar hebt ontworpen. Je zou ze ook kunnen belonen door hen toegang te geven tot interessegebieden wanneer ze iets hebben bereikt.

Wees Georganiseerd maar Flexibel

Je zult meer succes hebben als je een flexibele aanpak kunt toepassen bij het opzetten van je lesplan. Probeer van alles uit zoals leervormen, verschillende bronnen, werkwijzen, omgevingen en studietijden.

Wees er goed van bewust dat het doel is om je kind te ondersteunen in het bereiken van zijn maximale mogelijkheden. En als je iets moet wijzigen om maximaal rendement te behalen dan moet je daar niet mee wachten.

Je Bent Niet Alleen

Sluit je aan bij thuisonderwijs organisaties (huiswerkbegeleiding utrecht). Je kunt ze online vinden. Wees bereid om te delen met andere ouders die ook thuisonderwijs geven en leer met ze samenwerken.

Deze plaatselijke groepen zullen een waardevolle ondersteuning kunnen bieden. Daarin zul je ook de gelegenheid hebben om groep sessies en schoolreisjes mee te maken. Ze zullen het tevens voor zowel jou als je kind mogelijk maken om sociale contacten te hebben.

bord met post-it blaadjes
Breek ieder uitkomst op in kleine brokken | bron: Unsplash

Iedere ouder of voogd wil alleen het beste voor hun kind. Helaas is het beste niet de meest voor de hand liggende of gemakkelijke keus. In de huidige wereld waar de samenleving steeds kwetsbaarder wordt is het logisch om te stellen dat kinderen die hun maximale potentieel kunnen bereiken in de toekomst de beste mogelijkheden zullen krijgen aangereikt.

Opvoeding is een cruciale factor om dit potentieel en toekomstige mogelijkheden te bewerken voor je kind. Vraag jezelf af hoe je hun succes kunt bewerkstelligen. Zul je hun opvoeding en opleiding zelf verzorgen of laat je een ander bevoegd iemand hier de scepter in zwaaien?

Wat je ook besluit te gebruiken, of dat nu thuisonderwijs, online bijlessen, huiswerkbegeleiding, schoolse lessen of misschien een gemengde leervorm is, het besluit hoe je kind zal worden opgeleid is helemaal aan jou. Hun geluk en succes kan door jou zelf bepaald worden.

Waar kies je voor?

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!