Thuisonderwijs (TO) of homeschooling (een algemene term van een breed gebied van onderwijs dat niet vanuit school gebeurt) is momenteel een veelbesproken onderwerp.

Er zijn veel redenen waarom gezinnen ervoor willen kiezen om hun kinderen uit het formele onderwijssysteem te halen: ziekte, ideologie, pesten, handicaps en de wens tot terugtrekking uit het schoolse leersysteem. Er zijn daarbij verschillende manieren van thuisonderwijs. De termen 'informeel leren' en 'school-maar-dan-thuis' worden gebruikt.

In de VS, Canada, Mexico, Australië, Nieuw Zeeland, India, Indonesië, de Filipijnen, Taiwan, Zuid-Afrika en Tanzania zijn de ouders vrij om hiervoor te kiezen. West Europa laat echter een breed verschil zien in restricties op dit gebied. Thuisonderwijs is toegestaan in Groot Brittannië, Denemarken en Polen, terwijl nogal wat landen, waaronder Nederland, het met (soms forse) beperkingen toelaat. In Duitsland, Portugal, Italië en IJsland is het volledig verboden.

Wat zijn de regels in Nederland als je je kinderen thuisonderwijs wilt geven?

De meeste ouders beroepen zich op twee artikelen in de Leerplichtwet uit 1969.

 • Artikel 5 sub A. Dit artikel geeft vrijstelling van de leerplicht als het kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om mee te draaien op een reguliere school. Ook ouders met ernstig zieke kinderen kunnen deze vrijstelling aanvragen;
 • Artikel 5 sub B. Bij dit artikel kunnen ouders zich beroepen op vrijstelling van de leerplicht als er geen school van ‘hun levensbeschouwelijke richting’ in de buurt is. Dit wordt ook wel ‘richtingsbezwaar’ genoemd. Dit hoeven lang niet altijd radicale ouders te zijn met extreme opvattingen over het leven of religie. Thuisonderwijs is ook van toepassing op bijvoorbeeld constant rondreizende gezinnen. Ook zijn er steeds meer ouders die zich niet (meer) kunnen vinden in de bestaande onderwijssystemen van Nederland.

Het ziet er ook naar uit dat de aantallen thuis onderwezen kinderen toeneemt in Vlaams België. In Nederland ontbreken officiële cijfers, maar er werd in 2019 geschat dat zo'n achthonderd kinderen thuisonderwijs volgden. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs pleit al jaren voor meer vrijheid op dit gebied.

Het concept van naar school gaan om opgevoed te worden lijkt iets dat altijd heeft bestaan. Wat deden mensen eigenlijk voordat staatsscholen werden uitgevonden? Zelfs het concept van 'de uitvinding van de school' lijkt ons belachelijk.

Ze zijn er toch zeker altijd geweest? Waar zouden kinderen anders heen zijn gegaan om les te krijgen? Waar kregen ze hun onderwijs en opvoeding? Hoogstwaarschijnlijk komt thuisonderwijs of een alternatieve leervorm niet bij ons op.

Kinderen leren van elkaar
We hebben een ingesleten idee dat leren alleen op school kan gebeuren | Unsplash - Rachel

Het idee van school is zo sterk bij ons ingesleten dat we niet goed zouden weten wat te doen als het niet bestond. Maar de werkelijkheid is dat staatsscholing een relatief hedendaags begrip is.

Voor de tweede helft van de 19e eeuw was het systeem van staatsscholen en verplicht onderwijs nog niet ontwikkeld. Hierdoor hadden miljoenen kinderen geen toegang tot formeel onderwijs.

Kinderen die wel scholing ontvingen kregen dat op twee manieren:

 • Via de kerk die scholing gaf met de nadruk op religieus onderwijs. Kinderen konden leren lezen en schrijven met slechts de bijbel als studieboek;
 • In huizen waarbij de families en ingehuurde leraren verantwoordelijk waren om de kinderen op te voeden.
De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat Gebeurt er bij Thuisonderwijs voor Kinderen?

Thuisonderwijs is een alternatieve scholingsvorm waarbij kinderen hun scholing ontvangen buiten het traditionele schoolsysteem om. Hedendaags thuisonderwijs is niet zo heel anders van wat vroeger plaatsvond, waarbij lessen door de ouder of een bijlesleraar werden gegeven, gemengd met de gewone levenservaring in en buitenshuis.

Het grootste verschil in hedendaags thuisonderwijs is dat ieder kind nu ook online bijlessen kan volgen. Dit opent een scala van hulpbronnen, lesplannen en leer ervaringen voor studenten en bijlesleraren.

Wat is er online te vinden aan thuisonderwijs?

 • Squla.nl: spelen en leren thuis in alle vakken van van de basisschool;
 • Basisonderwijs.online/thuisonderwijs;
 • jmouders.nl/Thuisonderwijs voor je kinderen: de beste gratis websites om te leren;
 • Wijzeroverdebasisschool.nl/Tips voor ouders die zelf les geven.

Alhoewel ouders tegenwoordig mogen kiezen om hun kinderen thuis te onderwijzen kan deze beslissing nog steeds veel weerstand en veroordeling veroorzaken. We vergeten dat miljoenen kinderen thuisonderwijs kregen voordat in de tweede helft van de 19e eeuw staatsonderwijs populair werd. In die tijd was het idee om de verantwoordelijkheid van de opvoeding van je kind aan een ander te geven niet erg populair.

Belangrijk is ook op te merken dat thuisonderwijs niet alleen voorbehouden was aan de armen die het niet konden opbrengen om naar een openbare school te gaan. De rijken huurden ook leraren en gouvernantes in om hun kinderen thuis les te geven.

De voornaamste reden om op deze wijze te studeren was dat men wilde dat de kinderen het maximaal mogelijke in de samenleving zouden bereiken. Dat klinkt ons vandaag de dag best bekend in de oren. Thuisonderwijs is dus geen nieuwe optie maar wel een belangrijke wat het opvoeden van kinderen betreft.

Veel mensen zijn het niet eens met thuisonderwijs. Het is daarom misschien niet verbazingwekkend om te horen dat het illegaal is in veel Europese landen.

Thuis onderwezen kinderen ontvangen vaak ook onderwijs van professionele bijlesleraren. Daarnaast is online bijles een integraal deel van het leren van kinderen die thuisonderwijs ontvangen.

Plan je onderwijs lessen in
Je kunt het lesprogramma van je thuisschool zelf samenstellen | Unsplash - Estee Jansens

Thuisonderwijs aan Kinderen: de Nadelen en de Voordelen

Nadelen

Sommige van de nadelen zijn:

 • Het is geen gemakkelijke keus;
 • Het kost veel tijd, toewijding, geduld;
 • Het vereist veel creativiteit en flexibiliteit.

Daarnaast is het ook een voltijd baan. Ouders moeten waarschijnlijk minder gaan werken om in het onderwijs van hun kinderen te voorzien. Dat betekent weer dat het huishoudelijke inkomen lager wordt, terwijl de kosten verbonden aan thuisonderwijs hoger worden.

Echt wel zaken om goed over na te denken. Als je echter bereid bent om de uitdaging aan te gaan, zul je ontdekken dat de voordelen de nadelen ruimschoots overtreffen. Succesvol thuisonderwijs geven betekent dat je hoogstwaarschijnlijk onafhankelijke kinderen zult opvoeden die veel zelfvertrouwen zullen hebben.

Voordelen

Een enorm voordeel van thuisonderwijs is dat je zelf het lesprogramma kunt samenstellen. Je kunt zelf beslissen wat je je kinderen wilt leren en hoe je dat wilt gaan doen.

Misschien wil je een formeel plan volgen dat het school lesplan naadloos volgt. Of misschien wil je je eigen traject bepalen gebaseerd op wat je als het beste voelt voor je kind.

Als je besluit om je kind te onderwijzen is het belangrijk om eraan te denken dat je je niet hoeft vast te pinnen aan één bepaald programma. Je hebt de vrijheid om een lesprogramma samen te stellen dat het beste in je kind naar voren zal brengen. Probeer een flexibel plan te maken waarin zowel jij als je kind plezier zullen hebben.

Nog een gunstige kant van thuisonderwijs is dat je kind niet meer iedere griep of verkoudheid zal oplopen die rondwaart. Ze zullen betrekkelijk gezond kunnen blijven. Bovendien wordt pestgedrag vermeden.

Je kind thuis les geven heeft een geweldig voordeel in het feit dat je ze kunt voorbereiden om dingen met nieuwe ogen te zien. Je kunt het leren een integraal onderdeel maken in alles wat je doet. Een wandeling in het park kan een biologie project worden. Een rondje door de buurt kan een geschiedenis les worden of een les over ontwerp en architectuur. Zelfs het koken van de familiemaaltijd kan een lesje huishoudkunde worden.

Zoek je toevallig naar bijles Den Haag? Volg je bijles gerust via Superprof. Onze leraren staan voor je klaar!

Thuisonderwijs en Online Onderwijs Combineren

Buiten spelen met je kind kan je combineren met iets leren
Thuisonderwijs geeft het kind de vrijheid om zijn of haar eigen interesses te volgen | Unsplash - Leo Rivas

De Talenten en Interesses van je Kinderen Ontdekken

Een geweldig voordeel van thuisonderwijs is dat je als ouder de gelegenheid hebt om het kind te observeren en hun interesses kunt leren kennen. Je zult kunnen zien waar ze in opbloeien en waar ze mee worstelen.

Dit geeft je de gelegenheid om hun interesses te integreren en het te gebruiken als stimulans om de betrokkenheid van het kind te behouden. Het zal het hele leerproces ook versnellen. Als ze bijvoorbeeld van auto's houden kun je deze interesse gebruiken om een lesplan op te stellen dat gericht is op geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde enzovoort.

Deze flexibiliteit is een cruciale kracht van het thuisonderwijs. Het is van het grootste belang dat deze flexibiliteit in het leren van het kind behouden blijft. Geef ze de vrijheid om hun eigen leerprogramma mee samen te stellen rekening houdend met hun natuurlijke talenten en interesses in de les samenstelling van allerlei onderwerpen.

Kweek Zelfvertrouwen bij je kinderen

Als je weg stapt van een autoritaire manier van lesgeven zullen je kinderen zichzelf vrijer kunnen uitdrukken. Als ze zelf een actief deel worden van hun eigen leerproces zal dat hen aanmoedigen en ze helpen om zich zeker en gemotiveerd te voelen. Verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn sleutel motivatoren voor zelfvertrouwen. Deze zijn heel gemakkelijk te bewerken in een thuisonderwijs omgeving.

Ruimere Leerervaringen

Als je je kind zelf les geeft is de sky de limit.  Je hoeft echt niet binnen te blijven. Je kunt musea bezoeken om dingen te bekijken waar je les over aan het geven bent. Regel een bezoekje naar een kantoor om te zien hoe wiskunde van toepassing is in de alledaagse werkelijkheid.

Maar je kunt natuurlijk niet zelf alles weten. Soms is je kennis op een bepaald gebied niet voldoende om het ook te onderwijzen. Schroom dan niet om online bronnen in te schakelen. Denk aan online taal- en wiskundeprogramma's, privédocenten, enzovoort.

Gebruik alledaagse dingen, zoals koken, rekeningen betalen, een budget maken om uitdagingen met je kinderen aan te gaan. Het leren krijgt op deze allesomvattende manier een nieuwe dimensie en bereidt hen voor op toekomst.

Zoek je naar bijles Utrecht? Twijfel niet om je te laten helpen door een van onze bijlesleraren op Superprof!

Plaatjes kijken en iets vertellen is goed om mee te beginnen
Wees ontspannen en probeer niet teveel onderwijs te geven | Unsplash - Picsea

Drie Snelle Thuisonderwijs Tips voor Kinderen

 • Probeer niet teveel in een dag te stoppen. Je zult er uitgeput van raken en snel een burnout oplopen;
 • Neem deel aan TO support groepen en organiseer reisjes en ontmoetingen met anderen TO'ers;
 • Gebruik multimedia en het internet. Er zijn veel dingen zoals talen die het beste door een expert onderwezen kunnen worden. Daarnaast zijn er gratis lessen, lesplannen, werkbladen en andere thuisschool bronnen.

Openbaar onderwijs is nog steeds de meest voor de hand liggende keuze als het gaat om het onderwijzen van kinderen. Maar dat hoeft niet zo te blijven. De dramatische toename van pesten, gewelddadigheid en het aanvechtbare niveau van het onderwijs werken thuisonderwijs in de hand.

Thuisonderwijs is niet zomaar een andere optie. Het is een belangrijke overweging in het veiligstellen van je kinderen terwijl je ze voorbereidt op een succesvolle toekomst waarin ze kunnen opbloeien als gelukkige leden van de samenleving.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (3 beoordeling(en))
Laden...
Schrijver Klaas

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!