In de wereldeconomie van vandaag kunnen Nederlandse studenten het zich niet veroorloven het schoolsysteem te verlaten zonder een professionele graad te behalen die hen een stabiele baan in de huidige arbeidsmarkt garandeert.

De soms bekritiseerde examens die door het nationale onderwijsstelsel zijn ingevoerd zouden "te gemakkelijk" zijn voor de studenten van vandaag. Ze worden als zo gemakkelijk beschouwd dat, wanneer je er niet voor slaagt, dit synoniem is met blijvend falen in het onderwijs.

Het vwo wordt sinds de jaren vijftig beschouwd als de "gouden standaard" van het onderwijs. Omdat de slagingspercentages blijven stijgen wordt beweerd dat die gouden standaard gedevalueerd is en dat de cursussen gemakkelijker worden.

Steeds meer studenten kiezen voor het vwo om kans te maken bij gerenommeerde universiteiten en hun toekomst veilig te stellen.

Alhoewel meer dan 95% van de studenten slagen voor hun eindexamens, betekent dit niet dat er geen faalangst is bij Nederlandse tieners.

Als je niet slaagt verlies je een heel schooljaar, of loop je zelfs het risico om je belangstelling voor het hoger onderwijs te verliezen. 

Om ervoor te zorgen dat je een diploma haalt waarmee je kunt solliciteren, moet je vandaag nog beginnen met studeren!

De student begeleiden en waardevolle informatie doorgeven: dat zijn de redenen waarom ouders kiezen voor academische ondersteuning voor hun kinderen. Ouders willen dat hun kinderen slagen en mislukkingen vermijden, nog een reden om privéleraren voor bijles in te schakelen. Bijlesdocenten zijn gekwalificeerd om te helpen met examenvoorbereiding.

Zonder een contract te ondertekenen of iets vast te leggen, kun je erop vertrouwen dat privéleraren zowel online als thuis je kind de nodige huiswerkbegeleiding kunnen bieden om academisch succes te garanderen!

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Schakel een Privéleraar In Om Je te Helpen Slagen

Het voortgezet onderwijs duurt, afhankelijk van het type onderwijs, 4, 5 of 6 jaar. De eerste drie jaren van het havo en vwo en de eerste twee jaren op het vmbo worden de basisvorming genoemd. Daarna kiezen leerlingen respectievelijk een profiel of een sector die aansluit bij hun opleiding na de middelbare school.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en is bedoeld voor 12- tot 16-jarigen. Het vmbo is onderverdeeld in vier stromingen, waarvan de theoretische leerweg (de oude mavo) het hoogste niveau is. Na hun eindexamen kunnen de leerlingen doorstromen naar het havo of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het merendeel van de Nederlandse leerlingen zit momenteel op het vmbo. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt 5 jaar. Hieruit stromen de leerlingen door naar het hbo, het mbo of het vwo.

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt 6 jaar. Hieruit stromen de leerlingen door naar het hbo of de universiteit (wo).

Om niet af te haken, kun je met begeleiding door een privédocent betere resultaten behalen.

Trotse ouder
Ouders zijn altijd erg trots op hun kinderen als ze hoge scores behalen. Moet je die lach eens zien. (Bron: Unsplash.com)

Voor sommige studenten is succes echter niet altijd gegarandeerd!

Het landelijk percentage zittenblijvers in het voortgezet onderwijs in Nederland bedraagt 5,8 procent, maar dit cijfer blijft wel dalen.

Een diploma behalen is erg belangrijk en cruciaal. Een mogelijke mislukking kan de student ontmoedigen en ervoor zorgen dat hij het vertrouwen in het onderwijs verliest.

Het diploma blijft een essentiële brug van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Zakken voor het examen is geen optie, slagen is uiterst belangrijk!

Waarom?

Omdat het je toekomst veilig stelt en het je meer post-secundaire opties biedt.

Of je nu het hoogst mogelijke cijfer wilt behalen of je wilt gewoon slagen, een persoonlijke thuisleraar creëert een positieve leeromgeving die je kind kan helpen om zijn academische doelstellingen te bereiken.

In de afgelopen jaren is privéles op maat het ideale instrument geworden om schooluitval te voorkomen!

De pedagogie van de privéleraar zal je kind helpen om zijn zwakke punten beter te begrijpen: tijdens thuisbegeleiding is het belangrijkste doel het verwerven van alle vaardigheden die nodig zijn om te slagen voor het examen.

Corrigerende ondersteuning voor Nederlands, Wiskunde of Geschiedenis en Aardrijkskunde... Door deze vakken in een intensief tempo te herhalen zal de student zich beter kunnen voorbereiden op het examen.

Een persoonlijke docent fungeert tegelijkertijd als leraar en studieadviseur, en begeleidt de student bij het nemen van beslissingen die zijn academische carrière op een positieve manier zullen beïnvloeden.

Tijdens de pre-universitaire periode hoeven de ouders niet meer zoveel tijd te investeren om hun kind te helpen met school of huiswerk. Ouders moeten hun kind onafhankelijk laten zijn. Ouderlijke alomtegenwoordigheid veroorzaakt catastrofale resultaten en moet worden vermeden. Je kind loslaten is nooit eenvoudig, maar in deze situatie is het het beste dat je kan doen!

Academische ondersteuning van een privéleraar is DE oplossing tegen ouderlijke alomtegenwoordigheid!

Examens voorbereiden
Een studiebegeleider is de beste optie om je te helpen je examens voor te bereiden. (Bron: Unsplash.com)

Privélessen om Je Voor te Bereiden op de Bovenbouw

Bovenbouw, wat is dat? 

De bovenbouw is in het onderwijs een benaming die wordt gebruikt voor de hogere leerjaren van het primair en secundair onderwijs. Leerlingen maken in de laatste klas een profielwerkstuk en doen eindexamen.

Sommige universiteiten laten studenten toe op basis van hun eindexamens. 

De resultaten zijn zeer belangrijk en zijn essentieel als je kind zijn plaats in post-secundaire scholen wil waarborgen.

Met een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma kun je een opleiding aan een hogeschool volgen. Om aan een universiteit te gaan studeren heb je een vwo-diploma nodig of een propedeuse van een hbo-opleiding.

Sommige opleidingen hebben naast eisen voor een diploma ook extra toelatingseisen. Soms moet je dus auditie of een toelatingstest afleggen.

De student moet dus samen met de bijlesdocent kunnen bespreken hoe hij zich zo goed mogelijk kan voorbereiden voor de eindexamens.

Zoniet zet je de kans op de gewenste hogere opleiding op het spel.

Voor privéles kiezen is een slimme keuze, want een bekwame privéleraar overloopt samen met je kind wat er op het examen staat. Ze bieden daarnaast een grondige begeleiding van je kind terwijl het studeert.

Schoolcoaching helpt de student vanaf het begin van het schooljaar klaar te zijn, je kunt zelfs al tijdens de zomervakantie intensieve herhalingen plannen voordat het schooljaar begint!

De student zal op zijn eigen tempo vorderingen kunnen maken, zonder de druk van het nationale schoolsysteem.

Privéleraren houden ervan om de leerling aan te moedigen, hem te boeien en zich aan de leerling aan te passen!

Deze academische instructeurs kiezen altijd de juiste methodologie om de moeilijkheden van de leerling te overwinnen.

Hulp bij examenvoorbereiding is altijd een goed idee, maar waarom kies je niet voor studiebegeleiding terwijl je leerling nog op de basisschool zit?

Corrigerend Onderwijs: Perfect Om de Angst voor Mondelinge Presentaties te Overwinnen!

Mondelinge presentatie
Mondelinge presentatievaardigheden zijn noodzakelijk voor al je toekomstige sollicitatiegesprekken! (Bron: Unsplash.com)

Van het kleuteronderwijs tot hogere studies, studenten zijn altijd bang geweest voor mondelinge presentaties!

Een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts of een mondelinge presentatie? Ik kies voor het wortelkanaal!

Mondelinge tests en presentaties zijn over het algemeen diegene waar leerlingen het meest nerveus van worden: in tegenstelling tot schrijven en lezen zijn mondelinge presentaties niet opgenomen in het leerplan van de meeste scholen.

Studenten moeten goed voorbereid zijn om voor een publiek te kunnen spreken, want in het hoger onderwijs zijn er toelatings- en studiebeursvergaderingen, en later zelfs sollicitatiegesprekken!

Mondelinge examens lijken misschien wat gemakkelijker als je voor een klas zit met leerlingen die je kent of bij een leraar waar je je goed bij voelt. In de toekomst zal je echter geen mondelinge examens afleggen bij mensen die je kent. De mensen die naar je luisteren zullen je geen schouderklopje geven als je over een paar woorden struikelt.

Velen concentreren zich te veel op de stress en laten de geweldige kans om zichzelf goed te presenteren door hun vingers glippen!

Privé-bijlessen met een betrouwbare leraar zijn een geweldige optie om toekomstige mondelinge presentaties te oefenen.

Met thuisbegeleiding zal de privéleraar de stress bij de student kunnen wegnemen, dankzij nuttige leermiddelen zoals:

 • Een snelle analyse van een document in minder dan 30 minuten,
 • Het opstellen van duidelijke en beknopte kladblaadjes, om tijdens de mondelinge presentatie niet de weg kwijt te raken,
 • Herziening van de structuur van een tekst (inleiding, alinea's en conclusie),
 • Herziening van verschillende in de klas bestudeerde teksten,
 • Inzicht verdiepen in de artistieke context van de auteur (literaire elementen, schrijfstijl enz.),
 • Oefenen van het mondelinge examen (vragen en antwoorden),
 • Mondelinge training om de stem te stabiliseren en op het juiste tempo te praten, zonder de hele tijd 'euh' te zeggen (studenten hebben de neiging om te snel te praten vanwege de stressvolle situatie).

Een goede voorbereiding op mondelinge examens is essentieel voor het toekomstige academische succes van de student!

Mondelinge tests zijn alomtegenwoordig bij examens in het hoger onderwijs, zoals bij toelatingsexamens voor prestigieuze hogescholen en universiteiten.

Privébegeleiding is een geweldige aanvulling op de leerervaring en zal de student helpen om in te zien dat mondelinge examens goed beheersbaar zijn en dat hij er niet bang voor hoeft te zijn. De student zal zich gaan concentreren op verbetering in plaats van zich onnodig zorgen te maken.

De student staat er ook niet langer alleen voor en zal veel voordeel halen uit de gepersonaliseerde opvolging en adviezen van de privéleraar.

Gezien het groeiende wantrouwen van ouders ten opzichte van leraren en het schoolsysteem, blijkt bijles uiterst nuttig om de tekortkomingen van het Nederlandse onderwijsstelsel uit de weg te ruimen.

Vind docenten in de buurt.

Schakel een Privédocent in om te Slagen voor het Internationale Baccalaureaat (IB)

De wereld binnen handbereik
Door het IB-programma te volgen, ligt de wereld binnen handbereik! (Bron: Unsplash)

Het "International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)" heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen bij Nederlandse studenten.

Leerlingen van 16-18 jaar moeten beoordelingen afleggen voor zes vakken, één uit elke vakgroep, en drie kernvereisten.

Het kan erg uitdagend zijn.

Maar is het de moeite waard?

Natuurlijk! Het heeft bij Nederlandse studenten het interdisciplinair denken geïntroduceerd, de professionele ontwikkeling verbetert, en wil je het beste eraan weten? Het IB-diploma wordt in 75 landen aan meer dan 2.000 universiteiten erkend en geaccepteerd. Het is perfect voor studenten die altijd al in het buitenland wilden studeren en aan hun cultuur wilden werken.

Bekijk de website van het International Baccalaureate Programme om te zien wat de echte voordelen zijn van deze tweejarige kwalificatiecursus.

Privéleraren helpen studenten maar al te graag om te studeren voor de zes vakgroepen:

 • Groep 1: Taal - en Letterkunde,
 • Groep 2: Taalverwerving,
 • Groep 3: Individuën en Samenlevingen (in principe Menswetenschappen),
 • Groep 4: Experimentele Wetenschappen (Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Ontwerptechnologie en Informatica),
 • Groep 5: Wiskunde,
 • Groep 6: Kunst (Dans, Muziek, Vreemde Talen).

De ernst en de discipline van de privéleraar in combinatie met de regelmatige vervolglessen, fysiek of via Skype, stelt de student in staat om zijn kennis te vast te leggen en de ontwikkeling van zijn capaciteiten te bevorderen.

Diploma's behalen voor het hoger onderwijs kan voor de student een emotionele ervaring zijn, maar dankzij pedagogische besprekingen zal de docent niet alleen de cijfers van de student kunnen verbeteren, maar ook zijn wensen kunnen identificeren en hem een aangepast, persoonlijk traject bieden.

Daarnaast hebben bijlessen een positieve invloed op de motivatie van de student, wat hij zeker nodig zal hebben om het IB-programma af te werken!

In tegenstelling tot overvolle klaslokalen herstellen privélessen de interesse van de student, omdat hij niet langer een onderdeel van de massa is. 

Dankzij een gestructureerd schema en doeltreffende studievaardigheden die door de privéleraar zijn opgelegd, zal de student alle zes vakken die nodig zijn om het internationale baccalaureaat af te ronden, in alle rust kunnen doornemen zonder overweldigd te worden.

De goede schoolresultaten liggen binnen handbereik!

Nederlandse privéleraren zijn punctueel en pedagogisch en bieden ook online lessen, oefeningen en examensimulaties. Waar wacht je nog op? Schakel een persoonlijke leraar in om het toekomstige succes van je kind te verzekeren!

Aarzel je nog steeds? Ontdek meer goede redenen om een bijlesdocent in te schakelen en je kind te doen slagen!

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Dieter

Fanatiek reiziger, schrijver en levensgenieter. Actief voor Superprof sinds 2020.