In de overtuiging dat ze goed doen, helpt de meerderheid van de ouders hun kinderen met hun huiswerk en steunen ze hen bij de voorbereiding van hun examens.

Natuurlijk is het van essentieel belang dat ouders hun kinderen in de eerste levensjaren goed begeleiden. Ze moeten namelijk de basis kennen voordat ze naar school gaan.

De alomtegenwoordigheid van de ouders kan echter snel een last worden voor het jonge kind...

De hulp van mama en papa, die overigens zelden doeltreffend is, mag de leerling niet hinderen in het leerproces om onafhankelijker te worden naarmate hij opgroeit.

Toch vertrouwen veel Nederlandse ouders de traditionele schoolleraren niet meer. Ze denken dat ze het beter weten en dat het kind veel beter op hen zal reageren. Dit standpunt is echter zeer onjuist.

Ouders zijn zich zo gaan voelen als gevolg van de overvolle klassen in het lager en secundair onderwijs. In een dergelijke omgeving kunnen leraren niet elke leerling de hulp bieden die hij verdient en nodig heeft...

Het risico van dit alles?

Dalende cijfers en frustratie die uiteindelijk kunnen leiden tot schooluitval, wat uiteindelijk veel problemen veroorzaakt, zoals sociale uitsluiting.

Ontdek hoe aanvullende instructie van privé-leraren kan helpen om studenten te doen slagen!

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (14 reviews)
Mick
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
5
5 (25 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (25 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
55€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Huiswerkbegeleiding: Tot Welke Leeftijd Moeten Ouders Hulp Bieden?

Of je kinderen nu in het lagere, secundaire of zelfs het hoger onderwijs zitten, het is doodnormaal dat ouders ze willen bijstaan in hun opleiding.

Over het algemeen begint alles aan de start van de lagere school: de gedachte dat je in de toekomst naar een school voor "grote kinderen" gaat, kan leerlingen gemakkelijk stress bezorgen, vooral omdat ze beseffen dat de schooltaken alleen maar complexer en moeilijker zal worden!

Daarom is het van het grootste belang om de student het gevoel te geven dat hij er niet alleen voor staat.

Dit is een cruciale periode voor het toekomstige leerproces van de leerling. Het doel is om studeren leuk en boeiend te maken en daarvoor is er niemand beter geschikt dan de moeder en vader van het kind zelf!

Als je de tijd hebt en beschikbaar bent, help dan je kleintje met examenvoorbereiding, huiswerk nakijken en mondelinge presentaties.

In feite is de hulp van een liefhebbende ouder een poort naar de toekomstige autonomie van de jonge leerling!

Aan het einde van het zesde leerjaar zou de leerling echter al moeten weten hoe hij zijn eigen taken zelf moet maken, omdat je hem in de voorgaande jaren er bij hebt geholpen.

Jouw kleine Einstein is nu klaar om alleen te werken. Zorg er voor dat je niet te emotioneel wordt als je de teugels laat vieren!  

Vind online de beste docenten bij mij in de buurt.

Kinderen helpen
Ouders willen hun kinderen helpen om te slagen. Ze zijn ook de beste hulp tijdens de eerste jaren van de lagere school. (Bron: Unsplash.com)

Hier zijn enkele regels die je moet onthouden als je doeltreffende hulp wilt verlenen:

 • Begrijp en ken de omgeving waarin je kind zich het best voelt ('s avonds, buiten, met of zonder muziek en externe afleidingen...),
 • Stimuleer besprekingen en communicatie zodat de leerling uitspraken en vragen zelf beter begrijpt,
 • Wees eerlijk en deel je eigen persoonlijke ervaringen over de onderwerpen waar je in het verleden zelf mee worstelde. Dit zorgt voor een ontspannen en stressvrije omgeving,
 • Neem een positieve houding aan en bekritiseer nooit hun leraren of het Nederlandse onderwijssysteem in hun bijzijn,
 • Maak nooit ofte nimmer zelf het huiswerk voor je kind! (Vergeet dit nooit.)

Wanneer de leerling de grote stap zet en naar de middelbare school trekt, zullen er veel veranderingen en aanpassingen zijn en word je een verre steun.

Daarna ligt de bal in zijn/haar kamp en zal hij/zij vrij snel leren spelen!

Natuurlijk betekent dit niet dat je je kind niet meer mag begeleiden of helpen om vragen te beantwoorden, maar de leerling moet nu in een fase zijn waarin hij zelfstandig is en zijn huiswerk volledig zelf kan maken. De leerling weet dat zijn taken af moet zijn voordat hij de volgende ochtend naar school vertrekt.

Als je het gevoel hebt dat je als ouder niet genoeg aanwezig was en niet geslaagd bent om voldoende academisch advies te geven, aarzel dan niet om je kind de nodige hulp te bieden om zijn academisch succes te verzekeren.

Kijk wat er na school op je wacht.

De leerling moet nog leren om zelfstandig te werken en tot conclusies te komen: mama en papa zullen er niet altijd zijn om het handje vast te houden!

Ontdek waarom het een goed idee is om al vroeg in de schoolcarrière van je kinderen voor academische ondersteuning te zorgen...

Ouderlijke Hulp Kan Schadelijk Zijn voor de Studies van Hun Kinderen

Ouderlijke hulp is goed, maar is het echt zo doeltreffend?

Veel onderwijsspecialisten beweren dat ouders niet goed zijn uitgerust om het huiswerk te begrijpen dat het onderwijssysteem voor hun kinderen opstelt.

Waarom?

Nou, het antwoord is vrij simpel: The Times They Are a-Changin' (bedankt Bob Dylan!). Schoolprogramma's, leerplannen en generaties veranderen. Ouders leerden niet op dezelfde manier als hun kinderen nu leren.

Op basis van een recent onderzoek voelen 5 van de 6 ouders zich niet geschikt om hun kinderen te helpen met taken voor bepaalde vakken, vooral wiskunde, dat 37% van de ouders het moeilijkst vindt.

Volgens de studie gaf 83% van de ouders met kinderen tussen 9 en 13 jaar aan de opiniepeilers toe dat ze niet in staat waren om het huiswerk van hun tieners te maken. 

Justine Roberts van Mumsnet zei iets heel interessants over moeders en vaders die huiswerkbegeleiding bieden in een artikel door The Guardian:

"Het kan eigenlijk meer kwaad dan goed doen, want je kunt ze verwarren door ze op een heel andere manier les te geven dan hun leraren."

Deze "hulp" kan de vorderingen van de leerling belemmeren en hem/haar ontmoedigen en verwarren. Dit is het natuurlijk het laatste wat ouders willen!

Huiswerk maken
Veel goedbedoelde, Nederlandse ouders willen hun kind helpen met huiswerk, maar hebben eigenlijk geen idee wat ze doen! (Bron: Unsplash.com)

Deze statistieken zijn niet bedoeld om ouders een slecht gevoel te geven, maar ze tonen aan dat ouderlijke hulp de schoolresultaten van de kinderen naar beneden haalt, ongeacht hun sociale achtergrond, ras, land of werk.

Volgens een artikel van The Conversation kan een ouder die te veel probeert te helpen (een helikopterouder) meer kwaad dan goed doen. De hulp wordt niet langer als nuttig beschouwd en deze aanpak kan leiden tot angst, stress, uitstelgedrag en een gebrek aan veerkracht en controle bij het jonge schoolkind. Vrijwel allemaal dingen die je je kind niet toewenst!

Het kind raakt gestresseerd en richt zich te veel op het tevreden stellen van de ouder, wat resulteert in angst wanneer de resultaten niet positief zijn.

Hier zijn enkele nuttige tips om te voorkomen dat je een helikopterouder wordt: 

 • Laat je kind zijn huiswerk nakijken samen met een klasgenoot,
 • Installeer leertoepassingen of software om je kind te helpen zelfstandig te werken,
 • Roep een privéleraar in om te helpen met bepaalde studievaardigheden,
 • Schrijf je kinderen in voor bijlessen tijdens de zomer- of wintervakantie,
 • Kijk opdrachten na met de academische middelen die je kind ter beschikking staan.

Om niet onder te veel spanning te staan, komt een beetje onafhankelijkheid goed van pas!

Met educatieve ondersteuning door een persoonlijke studieadviseur is het mogelijk om de fouten van het Nederlandse onderwijsstelsel tegen te gaan.

Schoolwerk maken
Zorg ervoor dat je kind niet gestresseerd raakt op school (Bron: Unsplash.com)

Academische Studies: De Rollen van Ouders en Leraren Zijn Door Elkaar Gehaald

In tegenstelling tot wat ouders zeggen en geloven, beschikken de ouders van vandaag niet over de juiste kennis en instrumenten om hun kinderen op academisch vlak goed bij te kunnen staan. Ze weten niet hoe ze hun kinderen moeten boeien en zijn niet zo vertrouwd met de schoolvakken. Dit is een groot probleem in heel Nederland.

Volgens een artikel van de BBC, besteden ouders vaak niet meer dan een uur om hun kinderen te helpen met het huiswerk.

Ouders in Nederland liggen ver achter op de 29 ondervraagde landen, met slechts 11% van de ouders die hun kind een uur per dag helpt met het huiswerk. 

De weinige tijd die ze besteden om hun kind te helpen kan aan twee factoren liggen:

 • Het onvermogen om de taken van hun kinderen volledig te begrijpen. Dit kan tot frustraties leiden bij de ouders die de hulp aan de jonge leerling wel als prioriteit stellen,
 • Een extreem druk en hectisch schema dat nauwelijks tijd biedt voor huiswerkbegeleiding.

Wat dit alles nog erger maakt is dat de 11% van de ouders die er meer dan een uur aan wijden, vaak veel te intens optreden en veel meer ingrijpen dan ze zouden moeten. Deze overbezorgde ouders trekken zelfs het leerplan van het Nederlandse onderwijssysteem en de leerkrachten zelf in vraag.

Door het onevenwicht tussen te weinig en te veel aandacht zijn leerlingen in Nederland in de war en vragen ze zich af of ze nu naar hun leraar of hun ouders moeten luisteren.

Het antwoord is nochtans duidelijk: de leraren weten het het beste.

Leraren hebben een universitaire opleiding gevolgd en zijn opgeleid om met de leerbehoeften van je kinderen om te gaan. Ze kunnen ook identificeren wanneer een ouder overdreven bezorgd is over de academische vaardigheden van hun kinderen. Een goed opgeleide leraar weet dat dit nefast is voor de schoolcarrière van een leerling.

Het debat over de afschaffing van huiswerk in Nederland is zeer verdeeld.

Velen zijn van mening dat leerlingen geen huiswerk zouden mogen hebben, omdat ze al hun schoolwerk tijdens de les zouden moeten afwerken. Dit terwijl degenen aan de andere kant van het debat er sterk van overtuigd zijn dat huiswerk laat zien dat het kind leert en werkt.

Als je een ouder bent die voortdurend de efficiëntie van het Nederlandse onderwijssysteem in vraag stelt of een kind hebt dat op het punt van schooluitval staat, is de perfecte oplossing om een privéleraar in te schakelen die je kind aanvullende begeleiding zal bieden om uiteindelijk met glans te slagen!

Punctueel, betrokken, bekwaam, pedagogisch en ernstig, een privéleraar is getraind om extra steun voor school te bieden en leerlingen in moeilijkheden verder te helpen.

Het doel van een privéleraar is om studenten te helpen leren zodat ze het schooljaar met succes kunnen afwerken!

Schoolonderwerpen op de agenda:

 • Wiskunde,
 • Nederlands en Literatuur,
 • Aardrijkskunde,
 • Geschiedenis,
 • Biologie,
 • Scheikunde en Natuurkunde,
 • Frans,
 • Spaans, enz.

De thuisbegeleider staat volledig ter beschikking van je kind om het hoofd te bieden aan al hun vragen en zorgen, en tegelijkertijd de nodige begeleiding en academische ondersteuning te bieden, vooral bij de voorbereiding op dat cruciale examen!

Een Thuisbegeleider Inschakelen: Welke Voordelen Biedt het voor de Student en het Gezin?

Tijdens thuislessen zal de privéleraar niet huiswerkbegeleiding bieden, maar ook academische vaardigheden en tips kunnen doorgeven aan de student. Dit wordt uiteindelijk een schat aan kennis!

Vandaag de dag is privé-mentorschap sterk in opmars!

Meer dan 40% van de leerlingen in Amsterdam heeft ooit de hulp van een privédocent ingeroepen. 

Privélessen en schoolcoaching zijn meer gepersonaliseerd dan de traditionele lessen die op gewone scholen worden gegeven.

Hoewel er in Nederland niet echt belasting- of andere voordelen zijn voor het inhuren van een privéleraar, bieden veel bijlesbedrijven en -bureaus een deel van hun privélessen gratis aan kansarme studenten. De staat heeft ook al een aantal vzw's opgericht om ervoor te zorgen dat alle studenten, ongeacht hun sociale achtergrond, dezelfde kansen krijgen.

Geld besparen
Nu er voor kansarme kinderen meer mogelijkheden zijn om gratis bijles te krijgen, kun je meer geld besparen! (Bron: Unsplash.com)

Door regelmatige controle en intensief leren kan de leerling zijn academisch gemiddelde snel verhogen terwijl hij leert om zelfstandiger te werken. 

Hoe dan?

Met behulp van nieuwe onderwijstechnieken:

 • Online bijles,
 • Online oefeningen en tests met behulp van leertoepassingen,
 • Mogelijkheden tot afstandsonderwijs via webcam en Skype,
 • Een methodologie aangepast aan het niveau van de student,
 • Herhalingstechnieken,
 • Herziening van cursussen om de academische moeilijkheden van de student te overkomen,
 • Huiswerkbegeleiding die voldoet aan de normen van het nationale onderwijssysteem,
 • Examenvoorbereiding dankzij academische ondersteuning (vwo-examens, Internationaal Baccalaureaat enz.)
 • Een gepersonaliseerd schema aangepast aan het leertempo van de student, enz.

De leraar zal tevens fungeren als studieadviseur en begeleidt de leerlingen naar de juiste opleiding.

Als verantwoordelijke ouder is het jouw taak om van op een afstand de vorderingen van je kind te overzien zonder extra druk uit te oefenen die de jonge leerling bezorgd zou kunnen maken!

Om een tweede taal te oefenen of wiskunde te verbeteren, zal de student zich niet langer alleen voelen en profiteert hij/zij van een op maat gemaakte thuisstudie die wordt voorbereid door een bekwame leraar.

Om schoolgerelateerde stress en spanningen te voorkomen, is privé-bijles de perfecte remedie!

Aangezien thuisbegeleiding vaak de motivatie stimuleert, kun je er zeker van zijn dat je kind een mogelijke mislukking op school, ten gevolge van schooluitval of groepsdruk, vermijdt.

Huiswerk wordt niet langer gezien als een last, maar als een manier om de academische studies van je kind te optimaliseren!

Om de leermoeilijkheden van je kinderen op te lossen en de vaak storende alomtegenwoordigheid van ouders te voorkomen, kun je op één van onze Superprofs vertrouwen om je kind bijles te geven!

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Dieter

Fanatiek reiziger, schrijver en levensgenieter. Actief voor Superprof sinds 2020.