Schooluitval, wat is dat?

Het woordenboek definieert het woord schooluitval als:

"Als leerlingen van school gaan voordat ze klaar zijn met hun opleiding."

Eén op de vijf leerlingen in Nederland verlaat de school voortijdig. Er spelen hier veel factoren in mee, maar veel voorkomende zijn bijvoorbeeld het verlies van het vertrouwen in professionele leraren en een gebrek aan persoonlijke ondersteuning en ouderlijke begeleiding.

Onderwijs is echter een belangrijke troef in de huidige samenleving!

Je maakt niet veel kans op een succesvolle carrière zonder een diploma van het voortgezet onderwijs. Zonder eindexamens is het onmogelijk om je in te schrijven bij prestigieuze universiteiten.

Bovendien leidt schooluitval vaak tot sociale uitsluiting en verliest men het vertrouwen in de goede werking van het land en zijn leiders.

Uitsluiting bij studenten
Degenen die op jonge leeftijd van school gaan, worden in de toekomst vaker sociaal uitgesloten.  (Bron: Unsplash.com)

Uit andere cijfers van studieadviseurs blijkt dat meer dan 25.000 leerlingen in Nederland de school al op 14-jarige leeftijd verlaten.

De reden?

Studenten op deze leeftijd geloven dat school hen niets meer te bieden heeft. Ze belanden later in slecht betaalde banen of leven zelfs op straat zonder baan.

Dit is de ergste nachtmerrie van vele ouders en daarom nemen velen onder hen nu hun toevlucht tot persoonlijke bijlessen om schooluitval tegen te gaan.

Pedagogische en effectieve privéleraren bieden bijles die leerlingen geboeid houdt, het gemiddelde naar boven haalt en de student doet slagen!

De beste beschikbare leraren
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Dorien
5
5 (3 reviews)
Dorien
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kevin
4,9
4,9 (8 reviews)
Kevin
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kylie
5
5 (3 reviews)
Kylie
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Louise
5
5 (2 reviews)
Louise
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
4,8
4,8 (6 reviews)
Jasper
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
5
5 (13 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jordan
4,9
4,9 (22 reviews)
Jordan
18€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (23 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Lisa
5
5 (9 reviews)
Lisa
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marcel
Marcel
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Catarina
5
5 (8 reviews)
Catarina
50€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Fatima
4,9
4,9 (11 reviews)
Fatima
40€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Op Welke Leeftijd Kunnen Leerlingen het Schoolsysteem Verlaten?

Schooluitval kan zelfs de jongste leerlingen treffen.

Waarom?

Omdat zowel kinderen als ouders weten dat de traditionele school niet per se de enige manier is om jongeren te onderwijzen.

Sommige Nederlandse ouders verkiezen thuisonderwijs, bijvoorbeeld door middel van correspondentiecursussen of privéleraren die het academische succes van de jonge student garanderen.

Op welke leeftjid kunnen leerlingen dan officieel de school verlaten?

Er zijn verschillende antwoorden op die vraag: 

 • Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen.
 • Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is deze niet meer kwalificatieplichtig.
 • De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

Is een student die van school gaat volledig gedoemd tot mislukking?

Het antwoord is nee!

Studenten kunnen ervoor kiezen om de school te verlaten en thuisonderwijs te volgen.

Thuisonderwijs is de laatste jaren sterk in opmars in Nederland. In 2012 hadden 4290 kinderen vrijstelling van inschrijving op een school.

Hier zijn een aantal logische redenen waarom ouders ervoor kiezen om hun kinderen thuis te onderwijzen:

 • Het persoonlijke belang van onderwijs door de ouders, in tegenstelling tot traditionele onderwijzers. Vergeet echter niet dat privébegeleiding in deze situatie de voorkeur heeft boven ouderlijke alomtegenwoordigheid,
 • Religieuze redenen,
 • De slechte kwaliteit van de school en negatieve groepsdruk,
 • Bezwaar en afkeer voor het leerplan van het nationale onderwijssysteem,
 • Een ontoereikend schoolniveau en de behoefte aan fulltime corrigerende ondersteuning.

In de overgrote meerderheid van de gevallen houdt schooluitval echter verband met het onvermogen van de student om om te gaan met de problemen van het formele onderwijs.

Vanuit het gebrekkige oogpunt van de leerling, beschikt de leraar niet over academische vaardigheden, ontbreekt het hem aan pedagogische scholing, biedt hij geen suggesties voor huiswerkbegeleiding en is hij niet in staat om zijn academische prestaties te verdiepen.

Nederlandse studenten vertrouwen hun leraren niet langer om hen te helpen slagen in hun opleiding.

Voor leerlingen zonder enige intrinsieke of extrinsieke hulp lijkt het vroegtijdig schoolverlaten de enige logische en onvermijdbare optie.

Je inschrijven voor online bijles is het geheim!

Hoe Bestrijdt het Nationale Onderwijssysteem Schooluitval?

Sommige ouders overwegen extra ondersteuning om de tekortkomingen van het nationale onderwijssysteem tegen te gaan.

De Nederlandse regering biedt ook veel ideeën om voortijdig schoolverlaten te bestrijden.

Leergierige studenten
Voortijdig schoolverlaten kan alle leerlingen treffen, zelfs de meest leergierige en toegewijde onder hen. (Bron: Unsplash.com)

De bestrijding van schooluitval heeft een hoge prioriteit gekregen, er worden elk jaar hervormingen en programma's voorgesteld om om jongeren in moeilijkheden te helpen.

De meest voor de hand liggende oplossingen zijn:

 • Herstructurering van de school of klas (meer corrigerende ondersteuning, bijles en huiswerkbegeleiding bieden),
 • Beroepsopleiding (stages of werk dat verband houdt met de toekomstige loopbaan van de student),
 • Mentoren en begeleiding (meer gepersonaliseerde specialisten die leerlingen helpen bij het kiezen van een toekomstige carrière of hen helpen omgaan met persoonlijke kwesties die schooluitval kunnen veroorzaken),
 • Alternatieve scholen die ontworpen zijn om diegenen te helpen die zich verzetten tegen het traditionele schoolsysteem,
 • Aanwezigheidscontrole (sommige van deze programma's suggereren zelfs geldprijzen voor ononderbroken aanwezigheid, als stimulans om kansarme leerlingen op school te houden),
 • Collegegerichte programmering (hulp bij de voorbereiding van het collegeprogramma),
 • Casemanagement dat studenten en ouders in contact brengt met de juiste studentendiensten.

Schooluitval is niet alleen gevaarlijk voor de student, maar ook voor de toekomst van het land. Dat is de reden waarom er zoveel maatregelen worden genomen, de jeugd is namelijk de toekomst van Nederland!

Veel waardevol talent gaat inderdaad verloren door slecht onderwijs. 

Schooluitval betekent niet dat de student niet intelligent of bekwaam genoeg is, integendeel!

Iemand die hoogbegaafd is kan uit het schoolsysteem vallen door een slechte werking of een gebrek aan opvolging en academische coaching.

Om deze situaties en omstandigheden tegen te gaan, moet eerst een groot probleem worden aangepakt waarmee de scholen vandaag de dag worden geconfronteerd: afwezigen!

Het totale afwezigheidscijfer van leerlingen in Nederland bedraagt 4,5%, waarbij 1 op de 10 van deze schoolkinderen als "aanhoudend afwezig" wordt aangegeven.

Er zijn meer afwezigheden op de middelbare school dan op de lagere school en het aantal ongeoorloofde afwezigheden is gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren.

Een nieuwsploeg vroeg leerlingen in het hele land waarom ze spijbelden. Er waren veel verschillende antwoorden, maar de meest populaire redenen zijn depressie, pesten, angst en weinig belangstelling in de vakken op school. 

"Weeral lineaire vergelijkingen??? (grote zucht)"

Een andere factor die bijdraagt aan het ziekteverzuim is dat studenten en hun leraar niet klikken en geen tijd willen "verspillen" aan lessen van de leraar die ze niet mogen.

Ondanks de inspanningen van het nationale onderwijssysteem om nieuwe academische structuren te installeren, moeten we eerst het probleem in de kiem smoren: op welke manieren kunnen we de belangstelling wekken van een student die teleurgesteld is in het schoolsysteem?

Ontdek hoe extra huiswerkbegeleiding via academische bijlessen studenten kan aanmoedigen om op school te blijven.

Hoe kan Corrigerend Onderwijs een Student Helpen om Zijn Academische Studies Voort te Zetten?

Om de moeilijkheden die je kind op school ondervindt te overkomen en op te lossen, is bijles de ideale oplossing.

Academische coaching heeft vele vormen: de leerling nieuwe studiestrategieën aanleren, examenvoorbereiding of hem klaarstomen voor het volgende academiejaar. The sky is the limit!

In de eerste plaats biedt de thuisbegeleider intensieve sessies in alle kernvakken die op school worden gegeven.:

 • Nederlands en Literatuur,
 • Wiskunde,
 • Moderne Talen zoals Duits, Frans en Spaans,
 • Geschiedenis en Aardrijkskunde,
 • Menswetenschappen,
 • Filosofie,
 • Scheikunde en Natuurkunde,
 • Biologie,
 • Kunsten,
 • Muzieklessen,
 • en zelfs Lichamelijke Opvoeding!

Bovendien kan de privéleraar tijdens thuisbegeleiding je kind helpen om zijn sterktes en zwaktes te bepalen. 

Ontdek meer redenen waarom een bijlesdocent inschakelen het beste is om je leerlingen verder te helpen!

Thumbs up
Elk kind heeft positieve bevordering en aanmoediging nodig om te kunnen slagen! (Bron: Unsplash.com)

Met een gestructureerd en goed gepland schema kan academisch privé-mentorschap een doeltreffend wapen zijn tegen slechte cijfers!

Naast advies voor de student en het verbeteren van zijn studievaardigheden, worden persoonlijke bijlesgevers behulpzame mentoren die ervoor zorgen dat je kind verstandige beslissingen neemt in zijn schooloriëntatie.

Het doel van de privéleraar is bovenal het academische succes van de student: in tegenstelling tot traditionele schoolleraren bieden bijlesdocenten gepersonaliseerde educatieve ondersteuning die je kind zal helpen slagen en aanmoedigen!

Corrigerend onderwijs is zeer nuttig tijdens examenperiodes :

 • Havo-examens,
 • Vwo-examens,
 • Internationaal Baccalaureaat,
 • Universitaire Tentamens,
 • Toelatingsexamens voor privéscholen of vooraanstaande universiteiten.

Slagen voor deze examens is uiteraard van essentieel belang om de voortzetting van de studie te waarborgen: met het vwo-diploma in je achterzak heeft je kind toegang tot de meeste onderwijsinstellingen!

Succes wekt zelfvertrouwen op bij de leerling en dat is absoluut noodzakelijk om schooluitval te voorkomen.

Vanaf het begin van het schooljaar zal de academische bijlesdocent de student coachen en zijn capaciteiten helpen uitbreiden. De studieadviseur bekijkt in alle rust en zonder druk de toekomstige carrièremogelijkheden van de student.

Stipte en pedagogische, privé-docenten bieden zelfs coachingsessies via webcam. Ideaal voor een student met een druk schema!

Vooral bij de voorbereiding van bijvoorbeeld de vwo-examens, is het een goed idee om beroep te doen op een privéleraar.

Educatieve Ondersteuning: Een Nieuwe Manier om Studeren Leuk te Maken!

Privé-begeleiding is een geweldige manier om onderwijs anders te benaderen en wordt geprezen door zowel ouders als studenten

Dus wat zijn de belangrijkste verschillen tussen privélessen thuis en het traditioneel onderwijs?

Het is vooral de pedagogie die voorrang krijgt.

Les via Skype
Bijles kan via Skype of met behulp van leer-apps op je smartphone. Corrigerende hulp is nog nooit zo makkelijk of leuk geweest! (Bron: Unsplash.com)

Gesprekken tussen de student en de leraar helpen de privéleraar om lessen op te stellen die specifiek zijn afgestemd op het leerproces van je kind.

De student zal weer verliefd worden op het leren, dankzij:

 • Een voortdurende herhaling van de geleerde lessen, zodat ze niet "verloren" gaan tussen de verschillende vakken,
 • Het gebruik van technologie: smartphones, tablets, apps, Skype, Rosetta Stone enz.,
 • De mogelijkheid om in een nieuwe omgeving te leren (thuis, park, koffiebar etc.),
 • Leer nieuwe herhalingstechnieken zoals "mind-mapping"",
 • Aanvullende huiswerkbegeleiding,
 • Mondelinge communicatie: kan ervoor zorgen dat leerlingen hun lessen beter onthouden,
 • Het gesprek met de leraar om de academische moeilijkheden beter te begrijpen,
 • De mogelijkheid om online lessen te volgen op een tijdstip dat de leerling schikt vermindert een hoop stress!

Dit is waar je gerenommeerde docenten in de buurt kunt vinden.

In veel gevallen ontstaat er een speciale band tussen de leerling en zijn privéleraar: de bijlesdocent wordt een vriend die de student helpt om te gaan met de moeilijkheden van het schoolleven. 

Het gevoel dat je de zoveelste persoon in de klas bent is volledig weg!

De privéleraar kent de verschillende vakken, de moeilijkheden en de sterktes van zijn leerling uit het hoofd.

De ouders van Mica Bowman zijn zeer tevreden over het inschakelen van een privéleraar:

"Mica heeft een goede band met haar leraren opgebouwd en heeft dankzij de bijlessen meer zelfvertrouwen gekregen.”

Privé-onderwijs maakt het dus mogelijk om het schoolgemiddelde van de student te verhogen, de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind te stimuleren en vooral de belangrijkste doelstellingen van het nationale onderwijssysteem te verwezenlijken (minder schooluitval, hogere slagingspercentages, enz.)

Een privéleraar kan dankzij nieuwe en moderne onderwijstechnieken het leren leuker maken!

Om te voorkomen dat je achterstand oploopt, of zelfs voortijdig van school gaat, is privéles de beste oplossing!

Aan de ouders: ontdek de vele manieren waarop bijles je leerlingen op het juiste pad kan brengen, zelfs op zeer jonge leeftijd!

 

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1ste les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Dieter