Wiskunde leren is niet altijd gemakkelijk. Misschien herinner je je nog hoe je wanhopig probeerde om erbij te blijven terwijl je wiskundeleraar op school vastomlijnde methoden liet zien om een probleem op te lossen.

Zo hebben de meeste mensen wiskunde geleerd, maar het is zeker niet de meest effectieve methode. Het kan zelfs de onhandigste manier zijn om wiskunde te leren en de kennis goed te kunnen onthouden. Eén wiskunde onderwerp doorwerken kan al aanvoelen als een hele klus.

Er blijkt niet slechts één manier te zijn om een wiskunde probleem aan te pakken.

Er wordt de laatste jaren steeds meer onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar de manier waarop mensen het beste informatie opnemen en leren hoe ze wiskundige problemen kunnen oplossen.

Het is evenwel zo dat de landelijke wiskunde examens vereisen dat er een bepaalde methode wordt gebruikt om tot een juist antwoord te komen.

In veel examens en proefwerken worden punten toegekend voor het tonen van de uitwerking naast het feit dat het goede antwoord wordt gegeven.

Maar bij hoofdrekenen en bij veel ingewikkelde wiskunde problemen is het belangrijk om te onthouden dat het juiste antwoord op verschillende manieren gevonden kan worden. Tegenwoordig worden leerlingen steeds meer aangemoedigd om meerdere methoden te gebruiken. Voor bijles statistiek zullen ook weer heel andere methoden gebruikt worden dan voor algebra.

Als leraren er op staan dat er maar één juiste manier is om een probleem op te lossen heeft dat tot gevolg dat de leerlingen belangrijke elementen zoals creativiteit, innovatie en ruim denken niet meekrijgen.

Het zijn allemaal noodzakelijke elementen om wiskunde leuker en uitdagender te maken.

Probeer op verschillende manieren les te geven om studenten makkelijk wiskunde te leren
Variatie in wiskunde methode zorgt kan voor meer begrip zorgen bij leerlingen | Bron: visualhunt.com

Het is erg waardevol om leerlingen de verschillende benaderingen van wiskunde te laten ontdekken, en ze de mogelijkheid te geven om verschillende methoden van oplossen met elkaar te vergelijken.

Als leraren beperken hoe leerlingen leren, beperken ze ook hoevéél ze kunnen leren.

Als leerlingen verschillende wiskundige werkwijzen met elkaar kunnen vergelijken helpt het hen om te denken waarom bepaalde methoden wel en andere niet werken. Je wilt toch uiteindelijk je studenten bemoedigen en ze zover krijgen dat ze wiskunde leuk vinden – en niet ze frustreren en hun zelfvertrouwen onderuit halen.

We zien dus dat slechte studiegewoontes samenhangen met hoe wiskunde wordt geleerd aan kinderen op school. Het is een landelijk probleem; een probleem dat zowel leerlingen, ouders als leraren opvalt.

In het algemeen wordt erkend dat leerlingen snel achterop raken met wiskunde en vervolgens niet de juiste hulp en ondersteuning krijgen.

Wat we willen bereiken voor onze leerlingen is een blootstelling aan verschillende werkwijzen en leermethoden. Door dit te doen zullen de leerlingen niet zo snel achterop raken of het zo moeilijk vinden om de achterstand in te halen. Ze zullen baat hebben bij een dieper en een flexibeler begrip van wiskunde.

Hieronder is een overzicht van benaderingen die gebleken hebben te werken. Ze zullen je bijles aanpak voor de leerling evenwichtig en stimulerend maken.

Of het nu rekenen, algebra, goniometrie, klok kijken of staartdelingen betreft  – met deze handleiding kun je elke les leuk maken!

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wiskundeles relevant maken met alledaagse voorbeelden

Dit is een van de belangrijkste dingen als wiskunde wordt geleerd. Vandaar dat het bovenaan staat. Wiskunde komt overal bij kijken in het alledaagse leven.

Als leerlingen dit beseffen zal het hen helpen om een dieper inzicht in wiskundige begrippen en methoden te ontwikkelen.

Als wiskunde op school wordt geleerd is het maken van verbindingen tussen wiskunde en het dagelijks leven een van de zaken die meestal ontbreekt.

Er zijn veel manieren om plezier en spelletjes aan je lessen toe te voegen. Je kunt daarmee het leren van wiskunde veel aantrekkelijker en gemakkelijker maken. Daardoor wordt het opeens zinvol en in een context geplaatst die de leerling zal kunnen begrijpen en waarderen.

Er zijn, afhankelijk van de leeftijd en het begrip van je leerling, allerlei manieren om verbindingen te gaan maken met het gewone leven en de dagelijkse bezigheden.

Leg je manier van onderwijs erop toe om wiskunde in verband te brengen met overige dingen zodat je leerling kan begrijpen waarom ze het aan het leren zijn.

Dit kan op allerlei wijzen gedaan worden. Stel dat je werkt met maten en omrekeningen. In dit geval kan een beetje koken wel een leuke manier zijn om je leerling te tonen hoe wiskunde in normale omstandigheden wordt toegepast.

Wiskunde leren online op Superprof

Voor sommige kinderen werkt een praktische wiskunde methode beter
Maak wiskunde interessanter door het aan veelvoorkomende voorbeelden te koppelen | Bron: Visualhunt - aMichiganMom

Misschien is het onderwerp met geld omgaan, wisselgeld berekenen en uit het hoofd rekenen. Je zou hiervoor een namaakwinkel of café kunnen opzetten of betalingen kunnen nabootsen om te laten zien hoe we wiskunde in het alledaagse leven gebruiken.

Als je je leerling helpt om verbanden te leggen en de samenhang te zien van het gebruik van wiskunde in het dagelijkse leven, zal het gaandeweg in het lange-termijn geheugen opgeslagen worden.

Hij of zij zal in staat zijn om veel gemakkelijker kennis op te nemen en te onthouden.

Als je vooruitkijkt naar je volgende bijles wiskunde, denk er dan aan hoe wiskunde in het leven van alledag kan passen, en hoe je dat kan aantonen en grijpbaar maken voor je leerling.

Wiskunde methode: gebruik visuele hulpmiddelen

Visuele hulpmiddelen zijn niet alleen nuttig, maar voor veel studenten zijn ze zelfs noodzakelijk om nieuwe concepten op een juiste manier te leren en om uitdagingen op wiskundig gebied te overwinnen.

Leerlingen moeten zien wat ze leren en er niet alleen over horen. De klassikale omgeving is niet toegespitst op de individuele leering. Vaak is het gewoon een soort hoorcollege vanwege de grote aantallen leerlingen.

Daarom wenden veel mensen zich tot privédocenten. Leerlingen hebben behoefte aan één-op-één ondersteuning en onderwijs. Tijd, aandacht en de vereiste hulpmiddelen zijn daarbij nodig om het onderwerp begrijpelijk te maken.

Als privéleraar kun je afstand nemen van klassikaal onderwijs en wiskunde zichtbaar maken, niet alleen hoorbaar. Je kunt verschillende methoden  toepassen om te zien wat het beste werkt voor je leerling.

Visuele hulmiddelen kunnen van alles zijn, zoals:

  • plaatjes
  • tekeningen
  • grafieken
  • video's
  • modellen

Het is gemakkelijk om zulke hulpmiddelen te vinden  – net zo simpel als het maken van een diagram! Alles kan je leerling helpen om te zien wat je hem leert.

Het zien van een begrip in de zichtbare wereld kan een enorm verschil maken in hoe hij het probleem voor zich ziet.

Het wordt algemeen erkend dat kinderen het beste leren wanneer de les wordt gekoppeld aan een visueel hulpmiddel in welke vorm dan ook.

Zorg dat je variatie in je lessen brengt en probeer verschillende dingen uit. Hou je leerling betrokken bij en geïnteresseerd in wat je hen leert.

Wissel de verschillende wiskunde methoden af
Laat leerlingen wiskunde beter begrijpen door het ze te laten zien in de vorm van plaatjes en filmpjes | Bron: Visualhunt

Wiskunde leren met behulp van wiskunde materiaal en leermiddelen

Wat leermiddelen betreft als deel van je privélessen is er zoveel beschikbaar om uit te kiezen en door geïnspireerd te worden.

Evenals het gebruik van visuele hulpmiddelen om zaken relevant te maken, moeten verschillende onderwijsmethoden en strategieën gebruikt worden om de student te helpen leren.

Dat houdt in dat je creatief wordt met wat je gebruikt om te leren, en hoe je leert.

Visuele hulpmiddelen horen zeker bij het pakket leermiddelen in het algemeen, maar er is zoveel meer dat gebruikt kan worden in je lessen.

Denk aan bijvoorbeeld het aanbevelen van verschillende websites, spelletjes, apps, boeken en filmpjes tijdens je lessen. Hiermee kun je ze echt betrekken bij het ontdekken van nieuwe wiskunde concepten.

Wat ook goed werkt is om aan verschillende dingen te denken die je op kan geven als huiswerk of extra taak die de leerling in zijn of haar vrije tijd kan uitproberen.

Het kan zo simpel zijn als een paar toetsonderwerpen aangeven op een website, of het downloaden van een spelletje op hun smartphone of tablet.

Er zijn zoveel schitterende websites tegenwoordig. Veel ervan passen bij het landelijk onderwijsprogramma zodat je leerling precies dat kan leren wat ze nodig hebben voor de schooltoetsen.

Er zijn websites die volledig zijn toegespitst op wiskundespelletjes voor kinderen. Deze sites bieden vraagstukken op een speelse wijze aan en maken wiskunde hanteerbaar in een formaat waar kinderen goed mee vooruit kunnen.

Het is vooral bij jongere studenten belangrijk om het leren te koppelen aan spelen zodat ze de kennis het beste kunnen opnemen. Zoek daarom naar spelletjes. Dat kan online, maar nog beter zijn oude bord- en kaartspelletjes!

Spellen zijn een voorbeeld van een andere wiskunde methode
Leerlingen zullen meer hun best doen om de wiskunde stof te begrijpen als ze er meer plezier in hebben | Bron: Visualhunt

Je wiskundeleerling toetsen

Het evalueren van leerlingen kan best lastig zijn. Toch is het de beste wijze waarop je kunt inschatten hoe je leerling vooruitkomt en waar ze nog mee worstelen. Wiskunde heeft alles te maken met vooruitgang, en kennis moet laag voor laag worden opgebouwd.

Als je je leerling onderwijl toetst zullen ze minder snel achterop raken of de weg kwijt raken in de wiskunde.

Veel van de leerproblemen in wiskundig opzicht zijn het gevolg van het feit dat er niet genoeg steun geboden wordt terwijl de leerling vordert. Regelmatige toetsing is zeer belangrijk om op het goede spoor te blijven.

Toetsen kunnen net zo formeel of vrijblijvend zijn als je maar wilt, en kunnen variëren van een simpele quiz tot een compleet examen.

Hoe kleiner en minder intimiderend de test is, des te geruster en overtuigder van zichzelf zal de leerling zich voelen. Je wilt uiteindelijk te weten komen wat je leerling begrijpt, en dit komt het beste tot uiting als ze ontspannen zijn.

Het gaat hier niet zozeer over prestaties en cijfers. Het is het beste om kleine toetsen of tests te bezien als een ijkpunt, omdat deze aangeven waar de leerling zich bevindt en hoe ze vooruit kunnen gaan.

Toetsing is ook erg belangrijk voor de leraar. Het zal je tonen waar je wat meer tijd en aandacht aan moet schenken, of waar de lesmethoden niet zo heel goed werken voor je leerling.

Denk dus na over ideeën voor je volgende leersessie en speel met lesvormen om de methode te vinden die het beste werkt voor jouw leerling! Denk ook na over het verschil in wiskunde B en wiskunde A uitleg.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!