In de loop van de geschiedenis hebben wetenschappers vele ontdekkingen gedaan die mogelijk een revolutie teweeg hebben gebracht in de wiskunde. Sir Isaac Newton was een bijzonder geval en behoort tot een van deze wiskundigen uit de geschiedenis.

De wet van de zwaartekracht, de spiegeltelescoop, zijn boek “The Methods of Fluxions”, Newton bestudeerde de natuurlijke fenomenen van zijn omgeving om wetenschappelijke waarheden vast te stellen en indien mogelijk te bewijzen. Sir Isaac Newton staat bekend als een van de grootste wetenschappers mogelijk van zijn tijd en is tot op de dag van vandaag nog steeds relevant. Hoewel er veel wiskundigen zijn die zijn werk hebben geïnspireerd en zelfs hebben geholpen bij sommige van zijn ontdekkingen, liet Newton zich vooral inspireren door het milieu om hem heen.

Ontdek de rol van Sir Isaac Newton in de geschiedenis van de wiskunde, met name bij het berekenen van integralen!

Als je geïnteresseerd bent in het leren over de meer moderne wiskundigen, kijk dan eens naar René Descartes!

Gebouw in Woolsthorpe
Newton is geboren in Woolsthorpe, Engeland. | Bron: Pixabay.
De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Vroege Leven Van Sir Isaac Newton

Bij het bespreken van de geschiedenis van de wiskunde is het moeilijk om niet de beroemde Newton te noemen. Isaac Newton, een Engelse fysicus, filosoof, astronoom en wiskundige, werd in 1642 geboren in Woolsthorpe, Lincolnshire in het Verenigd Koninkrijk.

Zijn vader stierf enkele maanden voor zijn geboorte en Newton's moeder hertrouwde toen hij drie jaar oud was. Het waren zijn grootmoeder van moederskant en zijn stiefvader die in zijn geval over zijn opvoeding gingen.

Newton was een zeer nieuwsgierig kind, dat de werking van de machines om hem heen observeerde. Als student was Newton een beetje verstrooid en zat hij altijd met zijn hoofd in de wolken. Ondanks zijn verstrooidheid leerde hij zichzelf hoe hij zonnewijzers, windturbines, mechanische transportmiddelen, vliegers, enz. moest fabriceren.

Enkele jaren later haalde zijn moeder hem van school met het doel om van hem een boer te maken, ook al toonde de toekomstige wiskundige op zijn veertiende geen interesse in dat beroep. Zijn succes is te danken aan een oude professor die zijn moeder wist te overtuigen om hem Newton te laten voorbereiden op de Universiteit van Cambridge.

Daar werd hij in 1661 student aan het Trinity College van Cambridge. Om geen schoolgeld te hoeven betalen, voerde Newton huishoudelijke taken uit voor de school. Door deze regeling kon hij wiskunde, meetkunde, trigonometrie, astronomie en optica studeren. Isaac Barrow, de grote wiskundige en professor van Cambridge, nam Newton onder zijn hoede. Newton kreeg uiteindelijk zijn diploma in 1665.

Na zijn afstuderen besteedde de wetenschapper zijn tijd aan het uitwerken van verschillende hypotheses en wetten over universele zwaartekracht en over de beweging van objecten. Hij bestudeerde zijn omgeving en hoe de objecten om hem heen zich bewogen. Hij deed grote ontdekkingen door het gedrag van licht en de functie van de optica te bestuderen. Tijdens zijn carrière was een van de meest beroemde uitvindingen van Newton de spiegeltelescoop.

Maar Newton hield het daar niet bij. De wetenschapper was ook actief op gebieden als theologie, tijd, alchemie en scheikunde.

Na een grote carrière als wetenschapper nam Newton afstand van de Engelse hoofdstad om in Kensington te gaan wonen, waar hij in 1727 stierf. Hij was de eerste wetenschapper die in de Westminster Abbey werd begraven.

Bijles Wiskunde, voor meer informatie neem een kijkje op Superprof.

Beeld van Isaac Newton
Een beeld van Sir Isaac Newton. | Bron: Pixabay

Isaac Newton En Zijn Werk Op Het Gebied Van Zwaartekracht

Newton is vooral bekend om zijn onderzoek naar de zwaartekracht. Volgens de legende probeerde Newton te begrijpen hoe de maan in een baan om de aarde kon draaien. Hij observeerde en merkte op dat er langs een boomgaard altijd appels vielen. Hij ontdekte op dat moment dat de appel was onderworpen aan een aantrekkingskracht, namelijk aan de wet van de zwaartekracht en hij ging deze wet ontwikkelen. Hij bedacht dat de reden voor de val van de appel dezelfde was als de reden waarom de maan dicht bij de aarde staat.

Om zijn hypothese te verifiëren heeft Newton een vergelijking ontwikkeld waaruit blijkt dat een grootheid omgekeerd evenredig verloopt met het kwadraat van de afstand tot de bron van die grootheid. We noemen deze wet de omgekeerde kwadratenwet.

Om dit te ontwikkelen, breidde de wetenschapper zijn hypothese uit om sterren zoals de zon en ook andere planeten hierbij te kunnen betrekken. Newton heeft echter geen berekeningen gemaakt over de relatie tussen de appel en de boom omdat de afstand te kort leek in vergelijking met de sterren en planeten aan de hemel.

Toch staat hij vooral bekend om zijn onderzoek over de zwaartekracht. Ook vandaag de dag maakt de legende van de vallende appel deel uit van de geschiedenis die we vaak vertellen in wetenschap en wiskunde cursussen.

De beste leraren Wiskunde beschikbaar
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Paul
4,9
4,9 (25 reviews)
Paul
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (54 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (13 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sjoerd
4,9
4,9 (12 reviews)
Sjoerd
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marvin
5
5 (26 reviews)
Marvin
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ayoub
4,9
4,9 (21 reviews)
Ayoub
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Daniel
4,9
4,9 (18 reviews)
Daniel
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Rong
4,9
4,9 (72 reviews)
Rong
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Newton's Ontdekkingen: Van Calculus Tot Optica

Ondanks dat Newton vooral bekend staat om zijn ontdekkingen op het gebied van de natuurkunde, is het belangrijk om zijn bijdrage in de wiskunde niet te vergeten. Onder toezicht van Isaac Barrow tijdens zijn studie aan het Trinity College of Cambridge, vertrouwde Newton hem een manuscript toe waarin verschillende wiskundige conclusies stonden geschreven.

De titel hiervan was "On Analysis by Infinite Series", en Newton beschreef en ontwikkelde hierin de integraal- en differentiaalrekening. Newton noemde dit “The Methods of Fluxions”.

Integraal- en differentiaalrekening behelst ook andere wiskundige berekeningen zoals:

  • De procentuele verandering van bepaalde hoeveelheden
  • De helling van een curve op een bepaald punt
  • De berekening van de minimum- en maximumwaarden van functies
  • De berekening van de oppervlakten bestaande uit curven

Eenmaal in de handen van Isaac Barrow liet de wiskundeprofessor het manuscript zien aan veel van de toenmalige grote wetenschappers in Europa. Newton werd daardoor erkend als de grondlegger van de wiskundige calculus en werd beschouwd als een van de groten van zijn tijd.

Newton maakte zich ook bekend met wat we nu het Binomium van Newton noemen. Dit wordt gedefinieerd door de formule “(a+b)n”, die geldt voor elke waarde van n.

Volgens de legende gaf Isaac Barrow op het moment van zijn pensionering het Trinity College of Cambridge het idee om Newton in te huren als opvolgende professor in de wiskunde. Newton en het college stemden hier unaniem voor. De wiskundige gaf zijn eerste wiskundeles in de optica, een grote passie die hij en een van zijn voorgangers, Euclides, deelden.

Wiskunde leren volwassenen via Superprof.

Newton's Bijdrage Aan Het Gedrag Van Het Licht

Van al zijn onderzoeken besteedde Newton bijzonder veel aandacht aan alles wat met optica te maken heeft. Deze passie begon toen de Engelse wetenschapper zich voor het eerst interesseerde in het gedrag van het licht.

Voor de wetenschappers van die tijd werd wit licht als homogeen beschouwd en men geloofde dat het niet vervormd kon worden.

Newton hield ervan om de ‘zekerheden’ van zijn tijd niet als zeker te beschouwen.

Hij gebruikte daarvoor een doorzichtig prisma en stelde het bloot aan de stralen van de zon. Tijdens deze experimenten realiseerde hij zich dat het licht van de zon zich transformeerde in vele lichtstralen die allemaal verschillende kleuren hadden. Hij noemde dit een “spectrum”.

Hij introduceerde vanaf dat moment de term refractie, een fenomeen dat verklaart dat de verschillende kleuren in de stralen van de zon kunnen buigen wanneer ze in contact komen met bepaalde objecten.

Maak van je wiskundestudie een makkelijke opgave door hier goede wiskundedocenten te vinden.

Elke kleur waaruit een zonnestraal is samengesteld, heeft een andere manier van breken. Tijdens het contact met een prisma gedragen alle kleuren van het spectrum zich niet op dezelfde manier. Newton bestudeerde ze en noteerde wat hij tijdens deze experimenten zag.

Al zijn waarnemingen hebben een belangrijke stempel gedrukt op het gebied van de optica, die Newton de rest van zijn leven bleef bestuderen.

Als je geïnteresseerd bent in meer wiskundige principes, kijk dan eens naar de oude Griekse filosoof en wiskundige Thales.

Bijles wiskunde Amsterdam, boek vandaag nog je eerste les op Superprof.

Prisma licht
Newton was gefascineerd door de gedragingen van licht. | Bron: Pixabay

Newton's Beroemde Spiegeltelescoop

De ontdekkingen van Newton dat jaar met betrekking tot het licht en het fenomeen van de veranderende breking hebben een grote invloed gehad op de wereld van de wetenschap. Newton maakte in zijn geval gebruik van zijn rol als wiskundedocent aan het Trinity College in Cambridge om zich verder te verdiepen op het gebied van de optica.

Na de ontdekking van het gedrag van het licht en de verschillende kleuren die uit een prisma kwamen, heeft Newton de mechaniek van telescopen die destijds met behulp van lenzen werden gemaakt, opnieuw bestudeerd.

Deze lenzen werden ontwikkeld met behulp van één materiaal, glas. Hierdoor veranderde de baan van de lichtbundels. Newton besloot deze lenzen te vervangen door spiegels met de gedachte dat de kleuren op dezelfde manier maar efficiënter door spiegels konden worden gereflecteerd. In 1668 was Newton klaar om zijn aangepaste telescoop te fabriceren.

De telescoop werd gemaakt met een spiegel van 3,3 cm en een vergrotingsfactor van ongeveer 40. De begaafde wetenschapper combineerde in deze uitvinding zijn liefde voor mechanische objecten met zijn obsessie voor de functie van objecten en licht.

Enkele jaren na zijn uitvinding ontving Newton adellijke brieven van de Royal Society, een vereniging van ervaren wiskundigen, om zijn telescoop te testen en een patent op het apparaat te vestigen in een artikel. Zijn status als een genie in de wetenschappen en de wiskunde in zijn geval werd dat jaar vastgelegd in een artikel.

Als je geïnteresseerd bent om meer te leren over de beroemde wiskundigen in de geschiedenis, lees dan dit artikel!

Telescoop klein
Newton heeft belangrijke uitvindingen gedaan op het gebied van telescopen. | Bron: Pixabay
>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,00 (2 beoordeling(en))
Laden...

Bart

Schrijver, Amsterdammer en Ajax-supporter in hart en nieren. Duizendpoot met minstens zoveel interesses!