Iedereen die Engels spreekt, of het nu hun moedertaal is of Engels als vreemde taal wil leren, weet hoe moeilijk de spelling kan zijn.

Omdat de Engelse taal een mengelmoes is van verschillende talen van mensen die de Britse eilanden binnenvielen, is het soms moeilijk voor niet-moedertaalsprekers om een ​​betrouwbaar patroon in de spelling te herkennen.

Dit betekent dat vloeiend Engels leren een ontmoedigende taak kan zijn, omdat er maar weinig voorbeelden zijn waarnaar verwezen wordt.

Een ander nadeel hiervan is dat regels die worden gemaakt meestal veel uitzonderingen hebben, zoals de 'I voor de E' regel.

De regel zegt:

I voor E is altijd hetzelfde, behalve na de C.

Helaas is dit niet altijd waar.

Uitzonderingen zijn ‘weird’ (raar), ‘ceiling’ (plafond), en ‘science’ (wetenschap) om er maar een paar te noemen.

Sommige Engelse spellingsregels moet je domweg uit je hoofd leren
De Engelse spelling kent veel uitzonderingen ǀ Pixabay - Free-Photos

Maar het is niet allemaal even erg, zelfs de lastigste spellingen kunnen met de juiste methoden en veel oefening worden geleerd.

Dus, laten we ons verdiepen in de wereld van de Engelse spellingsregels, en uitvinden welke het meest waarschijnlijk zijn om je te zullen helpen je woordenschat te verbeteren, evenals je schriftelijke taalbeheersing en nauwkeurigheid, zodat je schrijfvaardigheid snel dichtbij die van Engelse moedertaalspreker is.

Nota bene: deze blog zal zich richten op de Brits Engelse spelling.

De beste leraren Engels beschikbaar
Jonathan
5
5 (27 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (46 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (23 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Megan
5
5 (26 reviews)
Megan
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jonathan
5
5 (27 reviews)
Jonathan
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Cristina
4,9
4,9 (46 reviews)
Cristina
27€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Monique
4,9
4,9 (23 reviews)
Monique
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Eline
4,9
4,9 (10 reviews)
Eline
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Peter
4,9
4,9 (11 reviews)
Peter
16€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Seyyed abbas
5
5 (7 reviews)
Seyyed abbas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Sylvia
4,9
4,9 (9 reviews)
Sylvia
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Megan
5
5 (26 reviews)
Megan
21€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Meervoud van Zelfstandige Naamwoorden

Het meervoud maken van zelfstandige naamwoorden is waarschijnlijk het gemakkelijkste onderdeel van de Engelse spelling, omdat de regels regelmatig en logisch zijn.

Als basisregel, om een ​​zelfstandig naamwoord in het Engels meervoudig te maken, voeg je een 'S' toe aan het woord.

Curtain (gordijn) → Curtains

Sommige regels van de klankleer laten dit echter niet toe in de Engelse uitspraak, zoals het woord ‘church’ (kerk), dat bijna onmogelijk uit te spreken is als ‘churchs’.

Om deze reden krijgen enkelvoudige zelfstandige naamwoorden eindigend op 's', 'ch', 'z', 'sh' en 'x' een extra 'E' als ze meervoudig worden.

Church → Churches

Gas → Gases (gas)

Bush → Bushes (struik)

Box → Boxes (doos)

Waltz → Waltzes (wals)

Een andere uitzondering op de algemene regel 'voeg een S toe' zijn woorden die eindigen op de letter 'Y' en aangezien 'Y' zich kan gedragen als zowel een klinker als een medeklinker, zijn er twee verschillende regels die elkaar tegenspreken.

Een zelfstandig naamwoord dat eindigt op een 'X', krijgt een extra 'E'
Dit zijn 'foxes', geen 'foxs' ǀ Visualhunt - rrrtem

Ten eerste, woorden die eindigen op een 'Y' na een klinker.

Deze zijn eenvoudig, alles wat je hoeft te doen is een 'S' toevoegen zoals gewoonlijk.

Boy (jongen) → Boys

Maar voor woorden die een medeklinker hebben vóór het einde van 'Y', verandert de regel en moet je de 'Y' verwijderen en vervangen door 'i-e-s'.

Dolly (popje) → Dollies

Woorden die eindigen op een enkele letter 'F' veranderen ook enigszins wanneer ze meervoud worden.

Dit gebeurt door de 'F' te vervangen door 'v-e-s' om de uitspraak eenvoudiger te maken.

Calf (kalf)→ Calves

Dit geldt ook voor woorden die eindigen op 'f-e', zoals 'knife' (mes).

Knife → Knives

Pas echter op voor woorden die eindigen op 'ff', omdat deze zoals gewoonlijk een 'S' krijgen.

Quiff (vetkuif) → Quiffs

Het onder de knie krijgen van subtiele verschillen zoals deze, zal een groot verschil maken in hoe anderen jouw niveau van Engelse taalbeheersing zien in zowel gesproken als geschreven Engels.

Er zijn uitzonderingen op deze meervoud regels en, net als bij Engelse werkwoorden, zijn de uitzonderingen van invloed op enkele van de meest gewone woorden.

Man (man) → Men

Child (kind) → Children

Tooth (tand) → Teeth

Andere, minder vaak voorkomende voorbeelden zijn:

Crisis (crisis) → Crises

Criterion (voorwaarde) → Criteria

Cactus (cactus) → Cacti

Helaas is er geen echt patroon voor de zeer onregelmatige meervoudsvormen, dus moet je ze leren.

Gelukkig is het makkelijker dan je denkt.

Door regelmatig in het Engels te praten en jezelf bloot te stellen aan de Engelse taal, zul je wennen aan uitzonderingen zonder dat je het beseft.

Engels leren groep 8 bij Superprof.

Stille en Tegenstrijdige Letters

Logica of English is een handige website die de concrete regels van de Engelse spelling uiteenzet en hoe deze zich verhoudt tot de uitspraak.

Het behandelt alle onderwerpen zoals hoe de 'stille E' klinker geluiden verandert en hoe letters zoals 'C' en 'G', die twee mogelijke uitspraken hebben, moeten klinken afhankelijk van hun positie in een woord.

De 'stille E' lijkt misschien stil, maar dodelijk voor sommige Engelse leerlingen, maar gelukkig zijn er genoeg regels en uitleg rond deze regel om hem onder de knie te krijgen.

Als de laatste letter in een woord 'E' is, verandert de voorgaande klinker zijn uitspraak.

Dit betekent dat 'A' 'ay' wordt in plaats van 'ah', 'E' wordt 'ee', 'I' wordt 'eye', 'O' wordt 'oh', en 'U' wordt 'yoo'.

Dus als je een 'E' toevoegt aan het woord 'hat' (hoed), krijg je 'hate' (haat), uitgesproken als 'hayt'.

En het zijn niet alleen klinkers die worden gewijzigd door een laatste 'E'.

'C' en 'G' worden ook op een bepaalde manier uitgesproken als ze gevolgd worden door een 'E'.

Oefening baart kunst
In het begin kan de Engelse spelling lastig zijn, maar hoe meer je oefent, hoe sneller je het weet ǀ Pixabay - RobinHiggings

De letter 'C' kan in sommige gevallen worden uitgesproken als een harde 'K' en in andere gevallen als een zachtere 'S'.

'C' neemt zijn zachte uitspraak aan, wordt 'ss', dus woorden zoals 'dance' (dans) eindigen met een 's' klank.

En 'G' klinkt eerder als een 'J' dan als een harde, stemband 'g' in woorden als 'tonnage' (laadruimte).

Wanneer deze regels op schrift worden gesteld, kunnen ze echter te ingewikkeld lijken. Als je echter verder komt in je Engelse taalvaardigheid, zullen spellingsregels instinctief worden en in geval van twijfel zul je een goede inschatting kunnen maken.

Engelse les online - start vandaag nog!

Hoe Tijden de Spelling Beïnvloeden

Tijden zijn een ander aspect van de Engelse grammatica die een dramatisch effect kunnen hebben op de spelling - vooral als het gaat om de onregelmatige werkwoorden.

Dus de algemene (eenvoudige) regel van het vormen van de verleden tijd in het Engels gaat als volgt:

Voeg voor regelmatige werkwoorden aan het einde '-ed' toe aan het woord.

In gesproken Engels wordt dit meestal uitgesproken als een 'd' of een 't' klank aan het einde van de infinitief (basis) vorm van het werkwoord.

Dus, in plaats van ‘walk' (lopen), heb je 'walked’, uitgesproken als 'walk-t'.

Een belangrijk punt over het verschil tussen Brits en Amerikaans Engels heeft te maken met deze werkwoorden.

In het Amerikaans Engels volgt het voltooid deelwoord van werkwoorden als 'learn’ (leren) en 'dream’ (dromen) het '-ed'-patroon, terwijl in het Brits Engels er een 't' is in de plaats van '-ed', omdat dit de uitspraak beter weerspiegelt.

Infinitief                 VD in Amerikaans Engels   VD in Brits Engels

To learn (leren)                   learned                             learnt

To dream (dromen)           dreamed                          dreamt

Soms zal het '-ed' uitgang soms een nieuwe lettergreep toevoegen aan de infinitief, waardoor je ‘wanted' in plaats van 'want' (willen) krijgt.

Dit is meestal het geval voor infinitief werkwoorden die al eindigen met een 'D' of een 'T'.

Shout (schreeuwen) → Shouted

Found (oprichten) → Founded

De Engelse taal bevat minstens 370 onregelmatige werkwoorden, en dit lijkt misschien ontmoedigend, maar gelukkig maken de meeste deel uit van het dagelijks taalgebruik, wat betekent dat elke Engelse leerling gemakkelijk aan hen kan wennen.

De meest opvallende voorbeelden zijn 'to be' (zijn), dat 'was' wordt, 'go' (gaan), wat 'went' wordt en 'do' (doen) dat 'did' wordt.

Zowel regelmatige als onregelmatige werkwoorden zijn gemakkelijk te leren in de verleden tijd, omdat ze niet veranderen afhankelijk tot wie ze zich verhouden.

Dit betekent dat je kunt hebben:

I walked (ik liep)

You walked

He/she walked

They walked

We walked

Maar ook:

I did (ik deed)

You did

He/she did

They did

We did

En natuurlijk moet er een uitzondering zijn op deze regel en - in dit geval - is het het werkwoord 'to be' , dat twee verleden tijd vormen heeft: 'was' en 'were'.

I was

You were

He/she was

They were

We were

Problemen ontstaan ​​in de spelling als het gaat om het vervoegen van de verleden tijd van een onregelmatig werkwoord.

Een goed voorbeeld van hoeveel het hele werkwoord en de verleden tijd  kunnen verschillen, is het werkwoord 'buy’ (kopen).

Dit komt omdat 'I buy', 'I bought' wordt, wat totaal niet lijkt op zijn infinitief.

Een nog opvallender werkwoord is 'to seek' (zoeken), wat 'sought' wordt.

Het is belangrijk om niet afgeschrikt te worden door de spelling van deze werkwoorden, en wees dankbaar dat je ze niet voor elk voornaamwoord hoeft te vervoegen zoals je in zoveel andere talen moet doen.

Als het gaat om het leren van de vormen van deze werkwoorden en hun soms belachelijke spelling, zijn er veel methoden die je kunt gebruiken.

Kijk naar films met de ondertitels in het Engels
Engelse ondertitels kunnen helpen bij het leren van de Engelse spelling ǀ Pixabay - Stocksnaps

Sommige mensen testen zichzelf met online quizzen en grammatica oefeningen als voorbereiding op het grammatica onderdeel van Engelse examens, terwijl anderen hun best doen om zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen door zichzelf te omringen met Engelstalig materiaal.

Zelfs het kijken naar Engelse tv en films met ondertitels kan je helpen wennen aan hoe de uitspraak en spelling in het Engels met elkaar samenhangen.

Online Engels leren via Superprof. 

Op deze manier zul je kunnen vertrouwen op je natuurlijke instinct in plaats van op onsamenhangende 'spellingregels' en het verbeteren van je Engelse spreek- en luistervaardigheid terwijl je Engels studeert.

Het maakt niet uit of Engels je moedertaal of tweede taal is, de Engelse spelling is allesbehalve een wandeling in het park, maar het verbeteren van je algemene taalvaardigheden, terwijl je slang leert en werkt aan je begrip van idiomatische uitdrukkingen en zinnen om vloeiend te worden, komen allemaal neer op de praktijk.

Dus als je Engels als tweede taal wilt leren spreken, moet je de lastige details, inclusief de spelling, onder de knie krijgen. Waarom draag je geen woordenboek bij je om je dagelijkse taal te perfectioneren?

Er zijn tal van manieren waarop je je Engels kunt oefenen en je algemene Engelse vaardigheden kunt verbeteren, waaronder oefenen in het Engels en niet afhankelijk zijn van je moedertaal, en het meeste uit je Engelse lessen halen door grammaticaregels te leren door Engels te leren en te wennen aan Engelse media.

Met de juiste instelling en een goede hoeveelheid motivatie, zul je snel op weg zijn naar spellingsucces en 0 fouten!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (2 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!