Het Britse Rijk was het grootste rijk in de wereldgeschiedenis dat ooit heeft bestaan. Het is dan ook niet zonder reden dat het de bijnaam het 'rijk waar de zon nooit ondergaat' had.

Het besloeg bijna een kwart van de wereld en domineerde zo'n 23% van de wereldbevolking. Niet gek voor een eiland gelegen op de hoek van Europa.

Hoog tijd dus om erachter te komen wat het Britse Rijk eigenlijk was, hoe het ontstond, hoe het verzwakte en ten val kwam, en hoe het de wereld veranderde waarin we nu leven. Of je nou al veel weet over het Britse rijk, of juist nog helemaal niets, blijf vooral lezen!

De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wanneer Was het Britse Rijk, en Welke Landen Vielen Daaronder?

Vaak wordt het Britse Rijk door historici in twee delen gesplitst: het Eerste Britse Rijk en het Tweede.

Een wereldkaart met het Britse Rijk
De Britten veroverden een gigantisch gedeelte van de wereld. | Bron: Pixabay.

De Eerste begint bij de koloniën die werden gesticht in de 'Nieuwe Wereld' in de zestiende eeuw, en eindigt bij het verlies van de Verenigde Staten als koloniaal gebied in 1783. Bij de Tweede waren de Britten vooral meer gericht op de Stille Oceaan en op het winnen van land in India, Australië en Nieuw-Zeeland.

Gedurende de hele periode hadden de Britten ook grote gebieden in Afrika in bezit.

Het kwam echter allemaal ten einde in de twintigste eeuw. Sommige historici wijzen op het einde van de Tweede Wereldoorlog, die een golf van onafhankelijkheidsbewegingen door het hele rijk teweegbracht. Anderen zeggen dat het rijk formeel eindigde in 1997, toen Hongkong werd teruggegeven aan China.

De Oorsprong van het Britse Rijk

De Britse activiteiten begonnen aan het eind van de zestiende eeuw, nadat de Spanjaarden en Portugezen op verkenning waren gegaan in de Nieuwe Wereld en genoten van de rijkdom die hieruit voortvloeide. Andere belangrijke mogendheden in Europa, waaronder Frankrijk, Nederland en Engeland, wilden hier ook graag aan meedoen.

Elizabeth I ging op verkenning met Engeland in Amerika, waarbij conflicten ontstonden met de Spanjaarden. Figuren als Walter Raleigh en Francis Drake hielden zich bezig met piraterij, waarbij de buit van Spanjaarden werd geplunderd en pogingen werden gedaan om eigen kolonies te stichten.

In de laatste jaren van Elizabeth's bewind, in 1601, werd Ierland veroverd na een aantal eerdere mislukte pogingen. Dit was het begin van een proces waarbij protestantse Engelsen en Schotten zich in het katholieke eiland gingen mengen.

Tijdens de regering van James I tekende Engeland een verdrag met Spanje, waarbij werd afgesproken dat het land zich minder zou gaan richten op het aanvallen van zijn Iberische rivalen. In plaats daarvan kwam de focus meer te liggen op het vestigen van koloniale nederzettingen in Noord-Amerika en het Caribisch gebied.

Toen er eenmaal kolonies waren gevestigd, beschermden de Engelsen met man en macht hun bezit. Er werd geprobeerd om alle opbrengsten uit de veroverde gebieden veilig te stellen, maar de Britse rivalen waren hier niet blij mee.

De daaropvolgende zeeoorlogen met de Nederlanders, terwijl ze verloren werden door de Britten, resulteerden uiteindelijk in de Britse overheersing. De Britten verwierven bijvoorbeeld Nederlands grondgebied, waaronder New York, in de Engels-Nederlandse oorlog van 1665-1667. Na de Glorieuze Revolutie van 1688 ondertekenden beide landen een wapenstilstand.

Standbeeld van Francis Drake.
Francis Drake speelde een grote rol in het Eerste Britse Rijk. | Bron: Pixabay.

Het "Eerste" Britse Rijk (1707-1783)

De Britten raakten verwikkeld in de Spaanse Successieoorlog en vochten samen met de Nederlanders, Portugezen en Romeinen, die op dat moment nog steeds van keizerlijke aard waren. Deze oorlog eindigde in 1714 toen de Spaanse koning Filips V afstand deed van het recht van zijn opvolgers op de Franse troon.

Na de ondertekening van de Vrede van Utrecht gaf Frankrijk Newfoundland en Acadië aan Engeland, en gaf Spanje Gibraltar en Minorca. Gibraltar was vooral een belangrijk voordeel omdat het de Britten controle gaf over de toegang tot de Middellandse Zee.

Ook gaven de Spanjaarden de controle over de Afrikaanse slavenhandel aan de Britten. Dit was een bijzonder lucratieve bron van inkomen die de Britse uitbuitingen in Amerika hielpen financieren.

Het feit dat de Spanjaarden werden teruggedrongen en er schadevergoedingen werden betaald betekende niet dat de band vanaf dat moment goed was tussen de twee mogendheden.

De koning van Spanje slaagde er niet in Gibraltar te heroveren tijdens de twee jaar durende Spaans-Engelse Oorlog (1727-1729). Toen de Spanjaarden de kans kregen om alle Britse schepen die in de havens van Nieuw-Spanje waren aangelegd in beslag te nemen, aarzelden ze niet om dat te doen.

Je weet misschien al dat Nieuw-Spanje bestaat uit gebieden in Amerika, het Caribisch gebied en zelfs in Azië en Oceanië.

Daarna volgde een reeks kleine aanvallen van de Spanjaarden. Deze waren echter niet van grote betekenis voor de Britten, het kostte voornamelijk onnodig veel geld.

Pas in 1746 voerden de Britten en Spanjaarden vredesbesprekingen. De Spaanse koning stemde ermee in om te stoppen met het aanvallen van Britse schepen, maar in ruil daarvoor verloren de Britten het recht om te handelen in slaven, dat ze 35 jaar daarvoor als schadevergoeding hadden gekregen.

Ondertussen, in Oost-Indië…

De concurrentie was hevig: de Nederlandse en Britse bedrijven probeerden elkaar voortdurend te overtroeven in handel en overnames. De twee belangrijkste markten waren de specerijen- en textielhandel. Met name de textielhandel was voor de Britten een zeer lucratieve handel.

Dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen last hadden van concurrentie. Naast verschillende militaire conflicten, waaronder de Carnatische oorlogen, bleven Britse handelaren en kroon vertegenwoordigers verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd met de Fransen om het machtsvacuüm op te vullen dat was ontstaan door de instorting van het Mogolrijk.

Pas in 1757 verkreeg de Britse Oost-Indische Compagnie de controle over India, wat het meest waardevolle gebied zou worden dat ze in bezit hadden.

Onder leiding van Robert Clive, ook wel Clive of India genoemd, versloegen de Britten de Fransen in de Slag bij Plassey, waardoor de Britten volledige militaire en politieke controle kregen over India. De Franse, Britse en andere Europese mogendheden bleven echter verwikkeld in strijd, met name in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763).

De ondertekening van het Verdrag van Parijs in 1763 maakte een einde aan alle aanspraken die de Fransen konden maken op hun koloniale gebieden, dat bestond uit grote delen land in Noord-Amerika. Samen met de overwinningen in India konden de Britten uitgroeien tot de grootste zeemacht ter wereld.

Hoe Hebben de Britten de Dertien Amerikaanse Koloniën Verloren?

Hoewel de Britten nog niet de machtigste waren van de hele wereld, had het Britse Rijk het bevel over een aanzienlijk deel ervan. Geen enkele kolonie was zo veelbelovend als de koloniën die in Noord-Amerika waren gevestigd.

In 1763 had het Britse Rijk ongeveer een derde van wat nu de Verenigde Staten heet in zijn macht, plus twee derde van Canada en gebieden in Zuid-Amerika. De kolonisten in de 13 gevestigde koloniën stoorden zich echter aan de schending van hun rechten als Engelsman door de Britten.

De kolonisten werden gedwongen belasting te betalen aan hun vaderland terwijl ze geen stem hadden in het Britse parlement. Hun gevoel van onvrede over het betalen van belastingen zonder vertegenwoordiging in het parlement, was de aanleiding voor de Amerikaanse Revolutie, waarbij de kolonisten eerst het parlementaire bestuur afstootten en vervolgens een eigen regering vormden.

Het Britse Rijk gaf zich niet zomaar over en stuurde troepen en politici om de heerschappij te herstellen; een stap die leidde tot een regelrechte oorlog. De gearriveerde Britten werden echter niet alleen geconfronteerd met afvallige kolonisten, maar ook met hun oude vijanden, Frankrijk en Spanje.

Zodra in 1776 het Continentale Leger was opgericht, stuurden de Fransen voorraden en geld om alle wapens te kopen die ze maar konden. 

De haven van Yorktown.
De overgave van Lord Cornwallis in Yorktown betekende het einde van de Amerikaanse oorlog. | Bron: Pixabay.

Terwijl de Fransen logistieke en financiële steun boden, namen de Spanjaarden deel aan de gevechten. Britse troepen werden aangevallen in wat nu bekend staat als Florida. Ook werden gevechten aan de kust gevoerd.

Ook de Nederlanders deden mee in de gevechten, maar niet om de kolonisten te ondersteunen, ook al hadden ze geholpen met de uitrusting en bevoorrading van het Continentale Leger. De Britten waren niet blij met het feit dat de Nederlanders handel dreven met hun vijanden: de Fransen, de Spanjaarden en de kolonisten.

Die ruzies sloegen om in een volwaardige oorlog tussen de Nederlanders en de Britten, terwijl de Britse troepen probeerden de controle over hun grondgebied en hun volk terug te krijgen. Het was een eenzame strijd, aangezien de Britten geen bondgenoten hadden om aan hun zijde te vechten. Door twee oorlogen tegelijk te voeren werden de reserves die ze hadden al snel uitgeput.

De Slag bij Yorktown (1781) leverde de Amerikanen een beslissende overwinning op. Er werd onderhandeld over een vredesverdrag en Amerika werd tot een onafhankelijke natie verklaard in de Vrede van Parijs.

Het verlies van zo'n groot en dichtbevolkt gebied betekende het einde van het Eerste Britse Rijk.

Het Hoogtepunt van de Britse Rijk

Het hoogtepunt van het Britse Rijk vond plaats tussen 1815 en 1914. Dit was de periode na de Amerikaanse onafhankelijkheid, maar toch hadden de Britten toen meer grondgebied in handen dan ooit tevoren. De onafhankelijkheid van de Amerikanen inspireerde de Britten namelijk tot verdere uitbreiding richting de Stille Oceaan en Oost-Azië.

Zoals we ook zien bij het Mongoolse en het Romeinse Rijk ontstond er door de onaantastbare macht van de Britten een soort Pax Britannica: vrede in alle Britse gebieden. Overal in de gebieden die eigendom waren van het Rijk bloeide de handel op.

De Marine

In tegenstelling tot andere grote rijken, zoals het Russische Rijk, het Mongoolse Rijk en de Qing-dynastie, vond de uitbreiding van het Britse Rijk voornamelijk plaats via de oceaan. De Britse militaire vloot was de grootste die ooit heeft bestaan en daarmee konden veel vijanden worden verslagen, vandaar het beroemde lied 'Britannia Rules the Waves'.

De Wereldhandel

Hoewel veel van de koloniën op zichzelf al enorm waardevol waren voor de Britten vanwege hun grondstoffen, industrieën en mankracht, werden veel koloniën ook opgericht om de wereldwijde handelsroutes te perfectioneren. Bovendien waren handelsondernemingen vaak de belangrijkste drijfveren achter het imperialisme.

Het was bijvoorbeeld de Oost-Indische Compagnie die de kolonie in India vestigde, met de hulp van de marine. Tegelijkertijd werd er met de Nederlanders gevochten in Zuid-Afrika, omdat de 'Kaap' een handige rustplek bood op weg naar de Stille Oceaan vanaf de Atlantische Oceaan. Het feit dat particuliere handel en overheidsmacht met elkaar vervlochten waren is goed te zien in het voorbeeld van Cecil Rhodes. Hij was een zakenman, mijnwerker en diamanthandelaar, die minister-president van Zuid-Afrika werd en naar wie Rhodesië is vernoemd.

Industriële Revolutie

In de loop van de negentiende eeuw kwam de industrie van de Britten tot bloei. De handel en de goederen die werden geproduceerd domineerden de wereld, omdat er een goedkoop productieproces was en er snel kon worden gedistribueerd dankzij de combinatie van de Britse marine en de industriële revolutie.

De welvaart en middelen die deze ontwikkeling mogelijk maakten kwamen vaak uit de koloniën, zoals de Indiase textielindustrie.

De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jasper
Jasper
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mandy
5
5 (5 reviews)
Mandy
7€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Tweede Britse Rijk

Na het verlies van de Amerikaanse koloniën gingen de Britten over naar Azië en de Stille Oceaan. Later zouden ze ook grondgebied in Afrika verkrijgen. Deze nieuwe overnames werden deels gefinancierd door de handelssamenwerking met Amerika, dat een veel grotere economische opbrengst zou leveren dan eerst werd verwacht.

Een nadeel van het verlies van de Amerikaanse koloniën was dat de Britten nergens heen konden om veroordeelden naartoe te brengen. Sinds 1718 werden criminelen namelijk naar de koloniën verscheept om hun straf uit te zitten; een relatief korte reis over de Atlantische Oceaan.

Australië werd de nieuwe kolonie van de Britten waar straffen werden uitgezeten.

Australië was al in 1660 door de Nederlanders ontdekt en opgeëist, maar het werd niet gekoloniseerd. Toen kapitein James Cook in 1770 op de oostelijke kusten stuitte, noemde hij het New South Wales en verklaarde het als een geschikte locatie om gevangenen naartoe te brengen.

Botany Bay werd de eerste strafkolonie en anderen volgden al snel. Het zou een flinke opbrengst opleveren voor het Rijk. Eerst met ladingen wol en later werd er goud ontdekt in Victoria. Dankzij de goudkoorts werd Melbourne na Londen de op één na rijkste stad ter wereld.

Kapitein Cook verkende ook de Noord- en Zuidelijke eilanden van Nieuw-Zeeland. Hij eiste ze snel op in naam van het Britse Rijk en kwam handelsverdragen overeen met de Maori stammen. Al snel vestigden de Europeanen kolonies en bedrijven, waarvan de meest lucratieve de New Zealand Trading Company was, die in 1839 werd opgericht.

Dit bedrijf kocht grote percelen land op, en een jaar later ondertekende William Hobson het Verdrag van Waitangi met meer dan 40 Maori stamhoofden. Kapitein Hobson zou de eerste gouverneur van Nieuw-Zeeland worden en het verdrag dat hij opstelde en ondertekende vormde de oprichting van de natie.

Ondanks de Australische en Nieuw-Zeelandse veroveringen van land door de Britten, dat vrijwel ongehinderd kon gebeuren, verliep het niet allemaal zo vlekkeloos.

Napoleon Bonaparte was in Frankrijk aan de macht gekomen en hij was bereid om het Britse Rijk uit te dagen. Niet alleen vanwege de militaire macht van de Britten, maar ook vanwege hun ideologie. Dit was een strijd die de Britten zich niet konden veroorloven te verliezen. Het Rijk wilde niet overrompeld worden door de kleine dictator, een lot dat zoveel andere landen in Europa al hadden ondergaan.

De volledige inhoud van de Britse oorlogskas werd besteed aan de poging om een invasie te voorkomen en de meest sluwe militaire strategieën werden in actie gebracht.

De Britse Royal Navy blokkeerde de Franse havens en versloeg vervolgens de gehele Frans-Spaanse zeevloot in de Slag bij Trafalgar in 1805. De legers van Napoleon waren echter flink op stoom en terwijl de Britten deze strijd wisten te winnen, trokken zijn legers alweer verder.

Napoleon veroverde nog meer gebieden en koloniën, en het kostte de gezamenlijke Europese strijdkrachten veel moeite om hem uiteindelijk te verslaan in 1815.

Nog steeds genoot het Britse Rijk van de oorlogsbuit en veroverde Malta, de Ionische eilanden, de Seychellen, Mauritius, Santa Lucia en Tobago van de Fransen. De Spanjaarden gaven Trinidad weg en Nederland droeg de Kaapkolonie, Guyana, Ceylon en Helgoland over.

Deze winsten werden enigszins tenietgedaan door de teruggave van Frans-Guyana, Martinique, Guadeloupe en Réunion aan Frankrijk, en Suriname en Java aan de Nederlanders.

Conflict en Controverse

De manier waarop het Britse Rijk bestuurde werd vaak niet gewaardeerd, noch door de kolonisten die zich in de provincies hadden gevestigd, noch door de inheemse bevolking waarover het Rijk heerste. Zo was er bijvoorbeeld veel slavernij.

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) laat zien hoe de koloniën uiteindelijk problemen veroorzaakten voor het Rijk vanwege hun wrok richting de Britten. Door deze oorlog werden de Dertien Koloniën, die uiteindelijk de Verenigde Staten zouden gaan vormen, onafhankelijk van de Britten. In de oorlog werd een bondgenootschap met Frankrijk gesloten, die hun eigendommen in dat deel van de wereld wilden behouden en de Britse overheersing wilden dwarsbomen.

De aanleiding voor de revolutie was de belastingheffing. De koloniën moesten namelijk belasting betalen aan de Britten, maar ze kregen vervolgens geen stem in parlement. De democratie stond als thema centraal in dit conflict.

Slavernij en Racisme

In India, waar de inheemse bevolking niet door de kolonisten werd uitgeroeid, maakte het Britse regime vaak gebruik van de inheemse bovenklasse om onder het gezag van de Britten te regeren.

Het feit dat er sprake was van veel racisme binnen het Rijk komt nog het duidelijkst naar voren in de Royal African Company. Deze werd in 1672 opgericht om slaven uit Afrika naar het Caribisch gebied te brengen. De compagnie vervoerde tot 1807 ongeveer 3,5 miljoen slaven over de Atlantische Oceaan om voornamelijk op plantages te werken.

Kolonialisme en de Slavenhandel

Met kolonies verspreid over de hele wereld en met al het werk dat daarbij komt kijken, hebben de Britten flink gebruik gemaakt van slaven.

Ze hadden al ontdekt hoe lucratief de slavenhandel kon zijn in de begindagen van het Eerste Rijk. Al snel ontdekten ze hoe kosteneffectief het gebruik van slavenarbeid op afgelegen plantages en in andere industrieën was.

De slaven kwamen echter in opstand en het werd steeds duurder om hen te onderdrukken. Bovendien was de industriële revolutie in volle gang, waardoor de behoefte aan slaven minder werd. De kwestie van de slavernij kwam pas echt onder vuur te liggen toen de Abolitionistische Beweging in het parlement meer te zeggen kreeg.

Religieuze groeperingen veroordeelden de slavernij al meer dan een eeuw en waren van mening dat het gebruik van mensen als slaven een fundamentele schending van de 'rechten van de mens' was.

Terwijl Engeland zelf in 1102 de slavernij had verboden, was er geen verbod op het verschepen van slaven naar de koloniën. Deze praktijk ging nog eeuwenlang door, tot de Wet op de slavenhandel die alle slavenhandel in het hele rijk verbood, in 1807 door het parlement werd ondertekend.

Het jaar daarop werd de Sierra Leone Kolonie gesticht waar bevrijde slaven naartoe konden, maar dit begon pas op gang te komen toen de Wet op de slavenhandel in 1834 werd geratificeerd.

De oorspronkelijke wet betekende dat, terwijl er geen slaven meer verhandeld zouden worden, het nog steeds legaal was om de slaven die men al in bezit had te houden. Pas toen de tweede wet werd aangenomen, kwam er een einde aan de praktijk van de slavernij in het hele Britse Rijk.

Hoewel het fijn was voor de slaven om vrij te zijn, was het voor voormalige slavenhouders de vraag wat ze moesten doen met alle mensen die vroeger als een bezit werden beschouwd.

Niet lang na de ondertekening van de akte waarbij slavernij werd afgeschaft, ontwikkelden de slavenhouders een soort leerprogramma die tussen de vier en zes jaar duurde, zogenaamd om geëmancipeerde slaven een vak te leren.

Dit veroorzaakte veel verontwaardiging onder de abolitionisten. Zij zagen dit als een manier om de praktijk van de slavernij onder een andere naam voort te zetten. Kort na het begin van de leerprogramma’s in 1838 werd het alweer afgeschaft.

Wereldoorlogen en de Terugval van het Rijk

De Wereldoorlogen

Net als het lot van andere rijken, begon het Britse Rijk aan zijn verval in de loop van de twintigste eeuw. Terwijl ze beide wereldoorlogen hadden gewonnen, waren de Britten ernstig verzwakt en financieel uitgeput. Met de opkomst van Duitsland en de strijd tussen het Ottomaanse Rijk en het Russische Rijk, kan de Eerste Wereldoorlog als een zeer imperialistische oorlog worden bestempeld.

De Tweede Wereldoorlog was een echte wereldoorlog, waarbij de koloniale mogendheden de bijdrage van de troepen van de koloniën eisten. In het verre oosten was Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog Britse gebieden binnengevallen waarbij duidelijk werd dat de Britten ook kwetsbaar waren. Ook hadden de Japanners een anti-Brits sentiment verspreid in de gebieden die ze controleerden.

Onafhankelijkheidsbewegingen en Dekolonisatie

Na de twee oorlogen heeft de combinatie van de zwakte die de Britse regering begon te vertonen en de groei van het nationalisme in de wereld, ertoe geleid dat men in binnen- en buitenland gedurende de hele twintigste eeuw zich steeds meer tegen het imperialisme ging keren.

Na een massale en vreedzame opstand onder leiding van de nationalist Mahatma Gandhi werd in 1947 de Indiase onafhankelijkheid uitgeroepen, ondertekend door de regering van Clement Attlee. Dit verlies van het grootste Britse gebied leidde tot een periode van twintig jaar vol onafhankelijkheidsbewegingen.

De Britten trokken zich terug uit Palestina in 1948, nadat joodse terroristen de onafhankelijkheid hadden geëist, en de staat Israël werd kort daarna uitgeroepen. Kort daarna liet de Suezcrisis van 1956 zien dat de Britten niet meer zo machtig waren als vroeger, aangezien er zonder hulp van de Verenigde Staten niet werd gewonnen.

In Afrika hoopten de Britten een zelfde soort situatie als de Fransen in Algerije te vermijden: een lange en brute onafhankelijkheidsoorlog. De Britten streefden naar een vreedzame dekolonisatie, waarbij in de jaren zestig bijna dertig Afrikaanse gebieden onafhankelijk werden verklaard. Alleen Rhodesië bleef technisch gezien tot de jaren tachtig een deel van het rijk, als een gebied met zelfbestuur.

1997 wordt vaak beschouwd als het einde van het Britse Rijk, toen de Britten Hongkong teruggaven aan China.

Een afbeelding van Gandhi.
Gandhi heeft een bijdrage geleverd aan het onafhankelijk maken van India. | Bron: Pixabay.

Het Britse Rijk Vandaag de Dag

Een Problematische Erfenis

Tegenwoordig wordt het verleden van Groot-Brittannië als controversieel beschouwd. Sommigen kijk ernaar met trots, terwijl anderen wijzen op problemen als racisme en de overheersing van verschillende etnische en politieke groeperingen.

Het kolonialisme was in feite een gewelddadig fenomeen, waarbij racistische ideologieën werden gebruikt om plunderingen te rechtvaardigen. Critici wijzen erop dat Groot-Brittannië zijn rijkdom heeft opgebouwd door middel van uitbuiting van andere landen.

Vandaag de dag kunnen we de invloed van het Britse Rijk over de hele wereld terugzien in het feit dat veel mensen Engels spreken. Ook het Gemenebest van Naties (Commonwealth of Nations) is onderdeel van de erfenis van het rijk: een samenwerking en vereniging van 53 onafhankelijke en soevereine staten die voorheen Britse koloniën waren.

Conclusie

Lees meer over de grote wereldrijken uit de geschiedenis in onze serie over dit onderwerp!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Bart