Niemand is echt zeker waar de mensen die zichzelf als Azteken definieerden vandaan kwamen. De meest prominente theorie is dat ze vanuit Noord-Amerika zijn gemigreerd.

De leider van deze ronddolende groep mensen vond het vruchtbare land waar ze wilden gaan wonen. Dit gebied was echter al opgeëist door verschillende strijdende stammen. Toen de leider echter vroeg om een relatief kaal stuk land werd zijn verzoek ingewilligd.

Wat er daarna gebeurde, is een verhaal over geweld en wreedheid, in gelijke delen gedreven door spirituele overtuigingen en een honger naar suprematie die nooit kon worden gestild.

Laten we eens kijken naar wat de Azteken zo machtig maakte, hoe ze leefden en, uiteindelijk, hoe hun macht hen bezielde, een erfenis achterlatend die nog steeds wordt verkend.

De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Het Pre-Azteekse Meso-Amerika

Azteekse danser
De Azteken waren trotse mensen, maar ze hadden ook een andere kant... ǀ Pixabay - Joaquín Enríquez

In het begin van de 13e eeuw ontstonden er kolonies afstammend van Noord-Amerika die zich in kleine stammen vestigden in wat we tegenwoordig kennen als Mexico. Ze vochten om dominantie te bewerkstelligen, maar geen enkele stam was volledig succesvol in het domineren van de regio of een andere groep.

De Mexica, een volk dat ook de Nahuatl-taal sprak, kwamen vrij laat aan.

Toen ze zagen dat de meest vruchtbare delen van het land al bezet waren, overtuigden ze de koning van Culhuacan om hen een schijnbaar waardeloos stuk land toe te staan ​​om te bewerken. In ruil daarvoor beloofden ze hun dienst als huursoldaten aan de koning.

Deze afspraak werkte redelijk goed. Terwijl een paar mannen aan de wens van de koning gehoor gaven, begon de rest van de bevolking met het breken en verplaatsen van rotsen om hun stad te bouwen.

Op bevel van de koning vochten de Mexica een bijzonder bloedige strijd met een naburig rijk. Aldus in beslag genomen, merkten ze niet op dat de koning hun vorderingen in de gaten hield - zowel bij het bouwen van hun stad als bij het bewerken van het land.

Nadat de strijd was gewonnen, stuurde de koning zijn dochter om over de Mexica te regeren, een daad die die mensen als verraad beschouwden. Ze hebben de jonge vrouw doodgeslagen, vermoedelijk omdat hun god Xipe Totec hen dat had opgedragen.

Er zijn eigenlijk tegenstrijdige versies van deze gebeurtenis. Sommigen zeggen dat ze door de koning was gestuurd en anderen zeggen dat het Mexica-volk de koning om zijn dochter vroeg met het specifieke doel koninklijk bloed te vergieten.

Hoe dan ook, het offer van deze dochter maakte de koning woedend. Hij beval zijn troepen de Mexica uit het land te verdrijven.

Hun lange vlucht werd abrupt gestopt door de aanblik van een adelaar die boven op een cactus een slang verslond. Ze interpreteerden dit alles als een teken van hun goden dat ze van dat land hun thuis moesten maken.

Het maakte niet uit dat het land in kwestie een eiland was midden in het Texcocomeer. Vanuit militair oogpunt betekende dit dat de locatie moeilijk aan te vallen en gemakkelijk te verdedigen zou zijn.

De Mexica begonnen aan de bouw van hun grootste stad: Tenochtitlan.

Oprichting van de Azteekse Gemeenschap

Omdat ze tot dan toe nomaden waren geweest, moesten de mensen die bekend werden als Azteken veel leren over beschaving en overheid, maar omdat ze altijd snelle leerlingen waren, kwamen de methoden voor het opzetten van een samenleving gemakkelijk.

Ten eerste, aangezien ze nog steeds in de schaduw van een gevestigd koninkrijk leefden, leerden ze door observatie hoe een monarchie bestuurd moest worden.

Daar trouwden ze ook met Culhuacan vrouwen die ervaring hadden met het bouwen en onderhouden van huizen. Deze vrouwen hadden een dubbel voordeel omdat ze de volgende generatie konden leren hoe ze in de samenleving moesten functioneren.

Toen ze zich eenmaal redelijk gevestigd voelden - ze hadden huizen gebouwd en een groeiende bevolking -  kozen ze hun eerste koning, opnieuw volgens de tradities die ze van de Culhuacan hadden geleerd.

Dat klinkt allemaal een beetje idyllisch, maar vergis je niet: er was geen vreedzaam naast elkaar leven tussen aangrenzende rijken.

Voortdurende gevechten onderling - voor rijkdom en politieke dominantie - wakkerde de Azteekse honger naar bloed aan en toonde hun vermogen om dit te realiseren.

Na verschillende van dergelijke schermutselingen sloegen de buurlanden Texcoco en Tlacopan de handen ineen met Tenochtitlan om een ​​drievoudige alliantie te vormen; een militaire heerschappij die de Vallei van Mexico domineerde.

Nu de bondgenoten stevig gevestigd waren, zou de beschaving kunnen gedijen!

Onderwijs in de Azteekse Samenleving

De gang van zaken in deze samenleving was complex en vereiste veel kennis - niet alleen in wiskunde om belastingen te berekenen, maar ook om wetten op te stellen en gegevens bij te houden. Daartoe kreeg elk kind, zowel mannen als vrouwen, een formele opleiding.

Er waren twee schoolafdelingen; één voor kinderen van edellieden en één voor de rest van de samenleving, maar die scheidslijnen waren niet in steen gebeiteld. Als het kind van een gewone burger bijvoorbeeld een bijzonder hoge aanleg voor een bepaald onderwerp vertoonde, zou hij/zij naar de 'adellijke' school worden gestuurd.

Jonge kinderen zouden thuis worden opgevoed; meisjes bij hun moeder en jongetjes bij hun vader.

Deze training volgde traditionele geslachtsrollen: jongens zouden  jagen, vissen en vechten; meisjes zouden weven, maïs malen, leren koken en voor het huishouden zorgen.

Eenmaal stevig verankerd in ‘genderwerk’, gingen ze naar school voor een academische opleiding, meestal rond de leeftijd van vijftien jaar. Daar leerden ze wiskunde, schrijven, geschiedenis en nationale liedjes.

Hun vroege jaren in het formele onderwijs zaten alle kinderen, van adel en gewoon, in hetzelfde klaslokaal. In latere jaren zouden ze worden opgesplitst volgens klassen- en geslachtslijnen.

Je vraagt ​​je af: als iedereen dezelfde opleiding krijgt, hoe kunnen er dan sociale klassen zijn?

De Azteken aanbaden vele goden
Quetzalcoatl, broer van de god van de nacht ǀ Visualhunt - Gwendal_
De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
28€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

De Azteekse Sociale Structuur

Op het hoogtepunt van de Azteekse beschaving, in het begin van de 16e eeuw, telde hun hoofdstad meer dan 200.000 inwoners: Tenochtitlan was de grootste stad van alle Pre-Columbiaanse beschavingen.

De Azteekse samenleving was georganiseerd in drie lagen: slavernij, boerenstand en adel.

In de begintijd van de Azteekse samenleving erfde men geen sociale positie; die moest worden verdiend door blijk te geven van bekwaamheid op het slagveld of door een buitengewone bijdrage aan de samenleving te leveren.

In zekere zin was dit systeem een ​​vals spel omdat edelen de middelen hadden om hun positie te 'verdienen', maar gewone mensen deden dat in het algemeen niet.

Een manier voor een zoon van een bescheiden familie om de adellijke stand te verwerven, was door zichzelf als een sluwe en meedogenloze jager te bewijzen.

Vreemd genoeg was acceptatie als krijger voorwaardelijk; je kon alleen als militair worden beschouwd als je vijf of meer gevangenen gevangen had genomen.

Gevangenen werden gebruikt bij religieuze offerrituelen, dus het was waardevoller om ze te vangen dan om ze in de strijd te doden.

Elke voorwaardelijke soldaat die er niet in slaagde iemand gevangen te nemen tijdens zijn eerste drie gevechten, zou voor altijd beschaamd worden door gedegradeerd te worden naar de boerenklasse. Om deze reden zouden militaire ingewijden vaak samenwerken om een ​​vijand te vangen, wat hen een kans garandeerde om uiteindelijk in de adelstand te komen.

Een Azteekse slaaf zijn was ook nogal opmerkelijk.

Als je was veroordeeld voor een misdrijf, kon je als slaaf worden beschouwd. Je kon echter wel je eigendom behouden - je eigenaar zou je verzorger worden tijdens de tijd van je 'straf' en je kon ook zelf slaven bezitten.

Slavernij was over het algemeen de straf voor niet sociaal gedrag zoals gokken of als 'onverbeterlijk' worden beschouwd. Op die manier kwamen koppige kinderen vaak in slavernij terecht.

Slaven konden hun vrijheid terugkrijgen na de dood van hun eigenaars als ze hun taken uitzonderlijk goed hadden vervuld, door te trouwen of een kind te krijgen met hun eigenaar of door hun vrijheid te kopen.

Als geen van deze voorwaarden van toepassing was, werden de slaven doorgegeven aan de volgende generatie.

Kinderen van de armen konden als slaven worden verkocht, maar alleen voor een bepaalde tijd. Individuen kunnen zichzelf ook als slaaf verkopen, maar hun vrijheid een tijdje behouden voordat ze in dienst traden.

Elke weggelopen slaaf die zonder betrapt te worden in het koninklijk paleis aankwam, zou onmiddellijk zijn/haar vrijheid krijgen.

Leer meer over slavernij in het oude Egypte ...

Vrouwen in de Azteekse Samenleving

In tegenstelling tot andere samenlevingen die floreerden vóór de Spaanse verovering, verhoogden de Azteken hun vrouwen tot een positie die vergelijkbaar was met die van mannen.

Edelvrouwen konden werken als secretaresses of overheidsfunctionarissen - boekhouders en beheerders.

'Gewone' vrouwen konden niet zulke verheven posities hebben, maar ze konden kooplieden, naaisters of voedselverkopers zijn. Ze hadden ook de mogelijkheid om prostituee te worden - een beroep waar helemaal niet op werd neergekeken.

Vrouwen fungeerden als verloskundigen of ze konden medicijnen verspreiden, diagnosticeren en zieken behandelen.

Als een moeder wilde dat haar pasgeboren meisjeskind priesteres zou worden, brachten ze het kind naar de tempel om de voorwaarden van haar ambtstermijn vast te stellen. Nadat het kind vijf jaar oud was geworden, woonde ze in de tempel, leerde de rituelen en maakte ze schoon.

Dat moet een geweldige klus zijn geweest, gezien het aantal offers dat elke tempel heeft gebracht!

Azteekse Goden

De goden zouden nooit worden genegeerd, maar, zoals bij veel Meso-Amerikaanse culturen, vielen goden in en uit de gratie, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment.

Zo zouden de goden van regen en landbouw worden aangeroepen in tijden van droogte en oogst, maar als er een overwinning in het verschiet lag, zouden de oorlogsgoden extra offers krijgen.

In tegenstelling tot andere beschavingen in Pre-Columbiaans Centraal-Amerika, hadden de Azteken drie verschillende groepen goden: sommige voor hemelse gebeurtenissen, andere voor oorlog en opoffering en de derde groep hield zich bezig met vruchtbaarheid - van het land en de mensen.

In totaal aanbaden de Azteken meer dan 200 goden. Hun meest prominente waren:

  • Huitzilopochtli, de vader van de Azteken. Hij was het die ze liet zien waar ze hun stad konden vestigen;
  • Tlaloc, god van de regen: geleend van de Maya's, hij is een van de oudste goden;
  • Tezcatlipoca, god van de nacht: over het algemeen geassocieerd met donker, kwaad en dood;
  • Quetzalcoatl: broer van de god van de nacht, hij vertegenwoordigt leren en licht, schepping en goedheid:
    • Deze gevederde slangengod is ook erg oud en staat bekend in de Maya-cultuur.
De gevederde slang quetzalcoatl
De gevederde slang quetzalcoatl is een belangrijke god in de Meso-Amerikaanse samenleving ǀ Pixabay - Rodrigo de la torre

Ontdek ook hoe de inheemse Australiërs hun goden eerden.

De Betekenis van het Menselijk Offer

Volgens de huidige maatstaven zou elke god die een constante aanvoer van vers bloed eist, als angstaanjagend en barbaars worden beschouwd. Voor de Azteken echter werd een mensenoffer gezien als een manier om de goden te sussen en bij hen in de gunst te komen.

Hoewel de Azteken tamelijk gul waren in hun offergaven, begon de ritus niet bij hen, maar in het Inca-rijk.

Niettemin kregen offerrituelen een nieuwe betekenis voor de Azteken; naar schatting meer dan 10.000 mensen 'ontmoetten de goden' elk jaar.

De Azteken hadden veel goden en ze moesten elk regelmatig worden gevoed. Dat was maar één reden om te offeren.

Anderen zijn offers voor gunstige resultaten bij handels- of militaire betrokkenheid, en, vreemd genoeg, om politieke redenen.

De Azteken waren relatief klein in aantal. Als ze hun meedogenloosheid op zo'n openbare manier zouden tonen, zouden omliggende stammen te bang zijn om ze aan te vallen. Bovendien verzamelden de Azteken op het hoogtepunt van het rijk eerbetuigingen van alle naburige steden.

In plaats van een eigen iemand te offeren, was het niet ongebruikelijk dat een dorp enkele mensen uit het naburige dorp ontvoerde en hen voor opoffering aan de Azteken overhandigde.

Al met al zorgde deze slimme truc ervoor dat de omliggende steden zich niet organiseerden en de Azteken aanvielen, terwijl ze tegelijkertijd voldoende offers brachten om hun goden tevreden te houden.

Vreemd genoeg is dat logisch. Wat een beetje moeilijker te begrijpen en goed te keuren is, is het offeren van kinderen.

Geleerden zijn van mening dat de kinderen die werden geofferd grotendeels vooraf waren gedrogeerd, zodat ze gemakkelijker te hanteren waren. Het is mogelijk dat het gedrogeerd zijn de voortvloeiende pijn die daarna volgde een beetje draaglijker maakte.

Aan de andere kant werden kinderen aan het huilen gemaakt voordat ze werden opgeofferd omdat men dacht dat hun tranen de aarde zouden bevochtigen, waardoor hun regengod gedwongen zou worden zijn gave uit te voeren.

Als het kind niet uit zichzelf zou huilen, scheurden de priesters misschien een paar vingernagels af. Als de tranen eenmaal begonnen te stromen, was het ‘door met de show!’.

Hoe werden kinderen behandeld in het oude Griekenland?

De Val van het Azteekse Rijk

Het Azteekse rijk duurde iets minder dan 100 jaar: van 1428 tot 1521. In die tijd vestigden ze een opmerkelijke beschaving die misschien nog eeuwen zou hebben standgehouden als Hernán Cortés er niet was geweest.

Ze bouwden prachtige structuren om hun goden te aanbidden, paleizen en mooie huizen voor de adel om in te wonen, en vruchtbare velden om gewassen te verbouwen.

Een van hun meest opmerkelijke agrarische prestaties, chinampas, produceerde genoeg graan en planten om de hele bevolking te voeden.

Deze drijvende tuinen waren ongeveer 300 voet lang en 30 breed. Ze zijn gemaakt door stokken aan elkaar te weven om een ​​vlot te vormen. Op dat vlot werd modder en slib opgestapeld totdat het vlot ongeveer een meter of drie was gezonken.

Door die vlotten aan bomen te verankeren, konden ze vervolgens voldoende planten om de hele bevolking van voedsel te voorzien.

De Azteekse kalender werd de standaard van Meso-Amerikaanse beschavingen.

De Azteekse kent verschillende cycli
De Azteekse kalender werd veel gebruikt in Meso-Amerika ǀ Pixabay - paula_mondragon

Deze zonnekalender was gebaseerd op een cyclus van 365 dagen en een rituele cyclus van 260 dagen. De Azteekse religie was voor riten en opofferingsevenementen afhankelijk van deze kalenders.

Veel van de Azteekse cultuur en poëzie is vastgelegd in een reeks boeken of codices.

Hadden de oude Mesopotamiërs ook een codex-bibliotheek?

Elk vertelt een verhaal over een bepaald aspect van het leven van de Azteekse mensen - religieus, militair, landbouwkundig ... sommige zijn historische verslagen van gebeurtenissen tijdens en na de aankomst van de Spanjaarden.

De doodsklok klonk voor het Azteekse rijk niet aan de oevers van het Texcocomeer, maar op het schiereiland Yucatan: het was daar dat Spaanse troepen op een verkenningsmissie vanuit Cuba arriveerden.

Na terugkomst beval de Spaanse gouverneur Velasquez een veel grotere delegatie om uit te zeilen. Hun orders waren om het land voor de kroon op te eisen en alle rijkdommen in bezit te nemen.

Cortés bracht niet alleen een strijdmacht, hij en zijn mannen brachten ziekten mee waartegen de Azteken geen immuniteit hadden.

Een groot deel van de bevolking bezweek aan pokken en griep en een aanzienlijk aantal werd door de Spanjaarden afgeslacht. Toch gaven de Azteken niet op.

Een neef van Montezuma, de onlangs vermoorde keizer, eiste de troon op en verdreef de indringers. Onverschrokken sloeg Cortés de handen ineen met een andere Azteekse rivaal, bestormde de stad voor de derde keer en versloeg de Azteken voor eens en altijd.

Na zijn overwinning stichtte hij en zijn troepen Tenochtitlan. Uit de ruïnes bouwde hij Mexico-Stad, dat het Europese centrum van de Nieuwe Wereld werd.

Toch is Mexico haar Azteekse erfgoed niet vergeten; de scène van de adelaar boven op een cactus die een slang verslindt - het visioen dat de Azteken ertoe dwong zich in dat gebied te vestigen, is op hun vlag afgebeeld zodat iedereen het kan zien.

De adelaar op een cactus die een slang verslindt
Het erfgoed van de Azteken is nog steeds te zien op de Mexicaanse vlag ǀ Pixabay -DavidRockDesign

Azteken waren dichters, kunstenaars, intellectuelen en geweldige ingenieurs. Ze waren ook briljante militaire strategen, meedogenloze jagers en gegijzeld door een groep bloeddorstige goden.

Het lijkt jammer dat ze meer herinnerd worden om hun negatieve aspecten dan om hun geweldige aspecten.

Neem nu deel aan de discussie: hoe verhouden andere oude beschavingen zich tot de Azteken?

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

4,67 (3 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!