De Industriële Revolutie wordt geacht rond 1760 te zijn begonnen en te hebben gespeeld tot de vroege 19e eeuw. Sommige historici zijn het oneens met het beginjaar. Zij stellen dat het eigenlijk rond 1780 moet zijn geweest vanwege het grote aantal sociale veranderingen die ook tijdens dit tijdperk plaatsvonden.

Deze periode van intense verandering hing samen met een wijziging in fabricage en productieprocessen zowel binnen de landbouw als in de industrie. In Brittannië leidde dit tot geweldige veranderingen in alle aspecten van het leven gedurende die tijd.

Enkele van de grootste veranderingen die teweeggebracht zijn door de Industriële Revolutie:

  • veranderingen binnen de textielindustrie door gebruik van geavanceerde productietechnologieën zoals de ontwikkeling van het waterframe door Richard Arkwright
  • toegenomen gebruik van stoomkracht hetgeen leidde tot een verhoogd gebruik van steenkool
  • de introductie van gasverlichting waardoor fabrieken en winkels langer open konden openblijven dan met kaarslicht mogelijk was geweest

Er waren echter zoals hieronder aangegeven nog veel meer veranderingen voor het Britse rijk en zijn economie op komst.

Mocht je meer willen weten van wat de Industriële Revolutie heeft veroorzaakt en wat voor blijvende effecten deze heeft gehad op de Britse economie als geheel dan zul je waarschijnlijk er wat over in het geschiedenis of economie leerplan van je school tegenkomen.

Het is echter niet ongebruikelijk dat dit tijdperk minder aandacht krijgt dan andere historische gebeurtenissen. Mocht je ervaren dat dit het geval is, dan is het misschien nuttig om een bijlesleraar geschiedenis of economie in de arm te nemen die je langs gebeurtenissen van de Industriële Revolutie kan leiden.

Via Superprof zijn allerlei bijlesleraren op dit en andere terreinen beschikbaar die je kunnen helpen om ervaring op te doen.

Lees ook over de economie van het Romeinse Rijk!

oude foto van rokerige fabriekscomplexen
De langetermijneffecten van de Industriële Revolutie kunnen tot op heden in heel het Verenigd Koninkrijk gezien worden. | bron: Wikimedia Commons
De beste leraren Economie beschikbaar
Adam
4,9
4,9 (38 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Isa
4,9
4,9 (16 reviews)
Isa
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josephine
4,9
4,9 (22 reviews)
Josephine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (11 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Julia
4,9
4,9 (8 reviews)
Julia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (6 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Adam
4,9
4,9 (38 reviews)
Adam
35€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Isa
4,9
4,9 (16 reviews)
Isa
22€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Josephine
4,9
4,9 (22 reviews)
Josephine
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Mick
4,9
4,9 (15 reviews)
Mick
30€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Huib
5
5 (8 reviews)
Huib
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (11 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Julia
4,9
4,9 (8 reviews)
Julia
17€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Ton
4,8
4,8 (6 reviews)
Ton
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Wat Gebeurde er met de Britse Economie Tijdens de Industriële Revolutie?

Gedurende de Industriële Revolutie vonden er grote veranderingen plaats. De voorganger ervan, de landbouwrevolutie, heeft de weg er voor vrijgemaakt. Massale productie van gewassen maakte het mogelijk om een bevolkingsaanwas van voedsel te voorzien.

Los van wat er op het platteland gebeurde was elders ook vooruitgang zichtbaar. Door de komst van stoomkracht die door pioniers als James Watt en Matthew Boulton was ontdekt vonden er grote veranderingen plaats in hoe goederen werden geproduceerd.

Veel industrieën zijn destijds door technologische vooruitgang beïnvloed, zoals:

  • de katoen en de textielindustrieën
  • de ijzerindustrie
  • glasfabricage
  • de steenkool en mijnindustrie

Veel van deze industrieën, in het bijzonder de katoen en de textielindustrie, zijn door mechanisering voortgeholpen. Fabrieken worden door historici vaak aangehaald als voorbeelden van hoeveel de werkomstandigheden en de productiviteit tijdens de Industriële Revolutie veranderden.

Dit werd veroorzaakt doordat stoommachines in staat waren om de fabrieken van meer kracht te voorzien waardoor er nog grotere hoeveelheid goederen geproduceerd konden worden. Hierdoor kwamen fabrieksstadjes tot stand, vooral in het noorden van Engeland zoals bijvoorbeeld Manchester of het nabije Salford.

Naast de vooruitgang door stoomkracht van de productie in de katoenindustrie was de invloed van stoomkracht en stoommachines op Brittannië nog veel groter.

Economie les op Superprof, vind een leraar.

Wijzigingen in het Transportstelsel

Stoomkracht en de beschikbaarheid van steenkool zorgden in het Verenigd Koninkrijk ook voor een verbeterd transportstelsel. Grote aantallen spoorwegen en treinen verschenen om goederen naar alle richtingen van het land te vervoeren.

Buiten het land kon de vooruitgang ook worden gevoeld. Internationale handel nam toe en de ontwikkeling van veel havensteden zoals Liverpool en Newcastle kwam op gang. Veel steden maakten een groei mee vanwege de aandacht voor een specifieke industrie. Manchester was bijvoorbeeld in die dagen synoniem met de katoenindustrie.

Al deze veranderingen werden ook gedreven door een nadruk op een vrije markt kapitalisme, wat inhield dat economische gedachten ook een sturende invloed hadden tijdens deze periode van grote veranderingen.

rijdende stoomtrein
De stoomtrein bepaalde het vervoersbeeld van de Industriële Revolutie. | bron: Malcolm Best op Wikimedia Commons

Er zijn in het verleden veel vooraanstaande economen geweest. John Maynard Keynes en Milton Friedman zijn maar twee recentere voorbeelden tijdens de twintigste eeuw.

Adam Smith wordt geacht één van de grondleggers van de moderne economie te zijn. Hij wordt vaak aangehaald als er gesproken wordt over de Industriële Revolutie. Dit is niet omdat hij een rechtstreekse rol gespeeld heeft in het begin van de Industriële Revolutie, maar vanwege de invloed die zijn theorieën hadden op de economie van Brittannië en de handel tijdens deze periode.

Lees meer over de economie van de 21e eeuw!

De Rol van Adam Smith

Adam Smith (1723 – 1790) was een Schotse filosoof die tijdens zijn leven een aantal aanzienlijke werken geschreven heeft.

Wat de economie betreft worden zijn meest erkende bijdragen vaak beschouwd te zijn The Theory of Moral Sentiments uit 1759 en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations uit 1776

Adam Smith is met name bekend als een van de oprichters van de klassieke school van de economie. Hij heeft ook een invloed uitgeoefend op de latere neoklassieke school. Concepten van hem zoals de "onzichtbare hand" zijn een reden dat hij vaak in verband wordt gebracht met de Industriële Revolutie gezien vanuit een economisch perspectief.

Het boek "Welvaart van Volken" heeft tijdens de eerste jaren van de revolutie de fundamenten van het economisch beleid helpen leggen. Het is ook niet overdreven om te zeggen dat Smith invloed had op het aanvang van het kapitalisme.

De invloed van Smith kan worden gezien in het feit dat de Industriële Revolutie gekenmerkt werd door vrijhandel en in grote mate een liberaal economisch beleid. Daardoor ontstond een klimaat van toegenomen handel, zowel binnen Brittannië als internationaal.

Bijles economie op Superprof

gedenkteken waarop woonhuis Adam Smith vermeld wordt
Gedenkteken waarop vermeld waar Adam Smith in Edinburg gewoond heeft. | bron: summonedbyfells op Flickr

De Industriële Revolutie Begrijpen

Zoals we al eerder aangaven was de Industriële Revolutie een keerpunt in de economie van Brittannië. Het veroorzaakte niet alleen enorme veranderingen in de scheepvaartindustrie en de handel maar het had ook een verreikend invloed op de Britse samenleving als geheel.

Landbouwgemeenschappen veranderden doordat nieuwe apparatuur en technologische vooruitgang het mogelijk maakte om meer gewassen te oogsten. Er vond ook een verhuizing van arbeiders plaats naar nieuw opgerichte steden of grote industriële centra.

Als gevolg hiervan werden de woonomstandigheden van veel mannen, vrouwen en kinderen vooral binnen de stedelijke gebieden moeilijk. Kinderen werden tewerkgesteld in fabrieken en de rol van vrouwen veranderde ook als gevolg van de grote aantallen die gingen werken in industrieën zoals textielfabricage.

Alhoewel deze slechte leefomstandigheden en lange arbeidsuren het leven voor velen zwaar maakten kwam er toch iets positiefs uit de Industriële Revolutie voort. Er was bijvoorbeeld meer besteedbaar inkomen waardoor meer mensen culturele activiteiten ondernamen zoals het bezoeken van het theater.

Het hangt af van welke historicus je vraagt, maar de werk en leefomstandigheden van de werkers was waarschijnlijk niet zo moeilijk als voorheen werd gedacht. Het verdienen van een hoger salaris kon volgens sommigen hebben geleid tot een verbetering van het collectieve welzijn.

Hoe je er ook tegenaan kijkt, het blijft een feit dat de Industriële Revolutie beslist alle facetten van het leven van de arbeiders op zijn kop heeft gezet, van de opkomst van het fabriekssysteem waardoor hun werktijden en omgeving werden voorgeschreven tot het salaris wat ze mee naar huis namen.

Deze veranderingen zouden een directe of indirecte invloed hebben op hoe mensen eeuwenlang zouden werken.

redactie krant in Rusland
Door de Industriële Revolutie kwam er een middenklasse tot stand | bron: Wikimedia Commons

De Industriële Revolutie baande ook de weg voor de opkomst van de middenklasse die het veel beter had dan de arbeidersklasse, al waren hun rijkdommen ver verwijderd van de weelde van de gevestigde hogere klasse.

Lees over de economie tijdens het Interbellum!

Hoe kan ik Meer te Weten Komen?

Als je meer wilt leren van de Industriële Revolutie of een studie wilt maken van economische geschiedenis of meer in het algemeen van economische denkwijzen dan kan je voordeel halen uit economie bijles gegeven door een professionele bijlesleraar. Hij of zij kan je voeren langs vooraanstaande denkers en gebeurtenissen in de economie van de laatste paar honderd jaar.

Superprof heeft een breed scala aan bijlesleraren economie en geschiedenis die alle vragen die je hebt kunnen beantwoorden. Als je de bijlesleraar vooraf laat weten welke gebieden van de economische geschiedenis je in geïnteresseerd bent, dan kan hij of zij aangepaste lessen voorbereiden die voor je van nut kunnen zijn.

Dit onderwerp wordt veelal maar even aangetipt in de leerplannen van de school of in enkele modules op de universiteit. Het is daarom soms verstandig om externe hulp te zoeken. Wees proactief en zoek iemand op die je kan helpen!

Lees hier een economie samenvatting van de Romeinse tijd tot nu!

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Klaas

Techneut met een onderwijsachtergrond. Graag en vaak op zoek naar manieren om zowel jongeren als ouderen in staat te stellen om beter te leren. Vertaler en schrijver voor Superprof sinds het begin!