Van de vele aspecten van de politieke geschiedenis is de diplomatieke geschiedenis gericht op de relaties tussen politieke entiteiten waar geen puntige voorwerpen of wapens aan te pas komen. Over het algemeen is de rol van diplomatie het vermijden van conflicten en het beschermen van grenzen door bondgenoten te beveiligen.

We denken vaak aan diplomatie in termen van mannen in grijze pakken die het buitenlands beleid bespreken, maar vergeten vaak dat internationale betrekkingen niet alleen een zaak van de twintigste eeuw zijn. Hier zijn enkele van de vele manieren waarop diplomatieke relaties de wereldwijde geschiedenis hebben beïnvloed.

De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Over Huwelijken en Fusies

Een van de trieste waarheden uit de diplomatieke geschiedenis is dat belangrijke vrouwen vaak werden geruild als handelswaar. In monarchieën was een koninklijke vrouw een belangrijke troef als je haar correct gebruikte.

Koninklijke Gijzelaars

In het vroege Midden-Oosten en het Oude Egypte werden allianties gesmeed door huwelijken. Bij polygamie, een gemeenschappelijke factor onder heersende families, was het gebruikelijk om een dochter als bruid naar de ambassade van je nieuwe bondgenoot te sturen. De familie zou regelmatig meldingen ontvangen via hun ambassade - meestal een officiële gezant met een entourage - en ze zou als gijzelaar kunnen worden vastgehouden als de geallieerde bondgenoot geen goed verdrag vertoonde.

In China zouden de bezette gebieden, voor het grootste deel van haar geschiedenis, dochters uit invloedrijke families leveren voor het huishouden van de keizer als echtgenotes of concubines om in de gunst te komen.

In Christelijk Europa werd polygamie officieel veroordeeld, wat betekent dat de minnaressen van Europese koningen wel degelijk invloed hadden, maar afkomstig waren van de plaatselijke aristocratie en meer pionnen waren in interne aangelegenheden dan in internationale aangelegenheden. Het feit dat ze slechts één officiële partner hadden, maakte de keuze van partner des te belangrijker. Alle Europese koninklijke families wedijverden om elkaars zonen en dochters als middel om allianties te smeden.

Hoewel de vrouwen weinig te zeggen hadden in deze zaken, gebruikten velen van hen hun charisma en seksualiteit om hun eigen doelen na te streven en de politiek zowel intern als extern te beïnvloeden. Onder de vele invloedrijke koninginnen van de Europese geschiedenis, is een van de beroemdste Eleonore van Aquitaine, een Franse prinses die een Engelse koning trouwde en de moeder werd van Richard Leeuwenhart en John Lackland in de Engelse Middeleeuwen of Catherine de Medici - een Italiaanse edelvrouw die in de zestiende eeuw koningin van Frankrijk werd.

Vrouwen waren vaak pionnen in internationale affaires
Catherine de Medici werd in de 16e eeuw koningin van Frankrijk ǀ Visualhunt - archer10 (Dennis)

Op zoek naar een geschiedenis privéleraar? Geschiedenis studeren is gemakkelijker met behulp van een van onze deskundigen!

Trouwen in de Familie

Als je als beginnend stamhoofd je territorium wilde uitbreiden, had je verschillende opties om je territorium uit te breiden. Je zou het natuurlijk met geweld kunnen veroveren. Maar als je geluk had, ontbrak het je buurman aan een mannelijke erfgenaam - in welk geval je hem er een kon aanbieden door met zijn dochter te trouwen. De daaruit voortkomende kinderen zouden dus over beide koninkrijken heersen

Vroege ivoren opschriften uit het Oude Egypte tonen diplomatieke huwelijken tussen stamhoofden die een klein territorium hebben helpen uitbreiden om een ​​groot deel van de Nijl vallei te omvatten - en voor altijd de Noord-Afrikaanse geschiedenis veranderden.

Diplomatie door Uitwisseling van Geschenken

Natuurlijk werden niet alleen vrouwen geruild. Veel samenlevingen praktiseerden royale geschenk transacties om relaties met andere groepen te versterken. Oude Egyptische diplomatieke correspondentie vermeldt de uitgebreide geschenken uitwisseling tussen Egypte en Mitanni, inclusief paarden, gouden kelken, wapens en beelden.

Door de sociale geschiedenis heen presenteren sommige samenlevingen geschenken aan andere stamhoofden of koningen tijdens uitgebreide feesten in de verwachting dat er in de toekomst een wederkerige ceremonie zou zijn met geschenken van gelijke of steeds hogere waarde. Vanuit het oogpunt van de economische geschiedenis zou het geven van geschenken de belangrijkste vorm van economische uitwisseling tussen de ene natie en de andere kunnen zijn.

Diplomatie door het geven van geschenken
Het geven van geschenken aan elkaar was bedoeld om goede relaties te behouden ǀ Visualhunt - Free Public Domain Illustrations by rawpixel

Zelfs in samenlevingen waar het geven van geschenken niet de belangrijkste vorm van internationale betrekkingen was, bleef het lange tijd gebruikelijk voor diplomatieke gezanten om geschenken van hun betrokken naties mee te brengen. Zo ontving Karel de Grote bijvoorbeeld een olifant van de Kalief van Bagdad. De geschenken waren bedoeld om waardering te tonen voor de hoge status van de ontvanger, terwijl de rijkdom van de gever werd genegeerd en ze werden gepresenteerd als economieën om rekening mee te houden.

Lees meer over de oude beschavingsgeschiedenis.

De beste leraren Geschiedenis beschikbaar
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Nadine
5
5 (8 reviews)
Nadine
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Marijn
4,9
4,9 (7 reviews)
Marijn
39€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thomas
5
5 (22 reviews)
Thomas
20€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Bas
5
5 (3 reviews)
Bas
15€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Hanneke
5
5 (5 reviews)
Hanneke
19€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Jennifer
5
5 (8 reviews)
Jennifer
14€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Thivija
4,9
4,9 (13 reviews)
Thivija
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Kate
Kate
25€
/u
Gift icon
1e les gratis!
Let's go

Verdragen: de Bureaucratie van de Vrede

De opkomst van geletterdheid betekent natuurlijk dat er uiteindelijk een verlangen ontstond om de exacte voorwaarden van verdragen en andere punten van buitenlandse zaken op te schrijven. Het vroegst overgebleven geregistreerde vredesverdrag van de moderne beschaving dateert van rond 1276 voor Christus en geeft een punt-voor-punt lijst van alle artikelen van de bilaterale overeenkomst tussen de Egyptische Farao Ramses II en de Hettitische heerser Hattusili III.

Sommige oude verdragen zijn bewaard gebleven
De Hettitische versie van het Verdrag van Kadesh ǀ Visualhunt - Following Hadrian

De tekst overleefde zowel in Hettitische als in Egyptische versies en bevat artikelen gewijd aan wederzijdse financiële/humanitaire hulp (ongeveer een generatie later van kracht geworden toen Ramses 'zoon Merenptah graan stuurde om een ​​hongersnood in het Hettitische Rijk te helpen stoppen) en uitlevering van politieke criminelen die naar het ene of het andere land vluchten. De voortdurende relaties tussen de twee koninkrijken zijn ook interessant voor de geschiedenis van de geneeskunde, omdat de Hettitische koning om hulp vroeg aan de hofartsen van Ramses.

Sindsdien omvatten vredesverdragen een aantal verschillende vooronderstellingen, ondertekend tussen gelijkwaardige partners en volkeren die geen idee hadden wat ze ondertekenden, werden ondertekend tussen twee instemmende partijen en onder dwang. Vredesverdragen hebben in feite vrede en samenwerking tussen twee landen bevorderd, terwijl andere tot meer oorlog hebben geleid.

Wanneer Vredesverdragen Misgaan

Veel 'vredesverdragen' tussen Europese landen en inheemse volkeren in de zeventiende eeuw hebben het zelfbestuur van inheemse bevolkingsgroepen gestolen, wat leidde tot hun ontmoediging en de verspreiding van armoede en besmettelijke ziekten. In sommige gevallen veroordeelden de verdragen van het Europese imperialisme de inboorlingen tot weinig meer dan slavernij.

En ten minste één vredesverdrag in de moderne geschiedenis leidde tot een wereldoorlog. Na de overgave van Duitsland aan het einde van de Grote Oorlog, legden de verschillende diplomatieke korpsen, die een delegatie naar de top stuurden om het Verdrag van Versailles op te stellen, extreem zware sancties en wapenbeheersing op aan Duitsland. Ze voelden zich bedreigd door de invloed van Duitsland op wereldzaken tijdens de oorlog. De economische geschiedenis toont aan dat de sancties leidden tot ongebreidelde inflatie, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor de strategische opkomst van het nationalisme en een machtsspel van een intellectuele elite die zich op de onderwerping van Europa richtte door twijfelachtige ethiek en de opkomst van het Duitse imperiale regime.

Feodale Diplomatie: het Spel van de Verplichting

Een van de meest fascinerende en gecompliceerde manieren om ​​machtsevenwicht te behouden, is het ingewikkelde web van feodale verplichtingen dat een groot deel van de Middeleeuwen kenmerkte. In sommige gevallen veranderden de grenzen van landen afhankelijk van de loyaliteit van feodale grondbeheerders.

Het idee was dat een kleinere heer zichzelf verplicht zou stellen aan een feodale heer. Hij zou voor mensen en middelen zorgen, en de opperheer zou zijn grotere middelen gebruiken - uitgebreid door de mannen en belastingen van zijn andere onderheren - om zijn onderheren tegen bedreigingen te verdedigen en hen te helpen in tijden van nood. Alles van economie tot landbouwarbeid was op de een of andere manier verwikkeld in het feodale systeem.

Buiten Europa bestond ook feodalisme
Ander culturen hadden ook feodalistische systemen ǀ Visualhunt - Okinawa Soba (Rob)

Door de eeuwen heen werden feodale verplichtingen doorgegeven van vader op zoon en de feodale hiërarchieën werden rigider.

Absolute monarchieën ontstonden die het grootste deel van de aristocratie op hetzelfde niveau onder de koning plaatsen, en het complexe geven en nemen van internationale zaken onder het feodale systeem gaf aanleiding tot afzonderlijke machten die rechtstreeks met elkaar te maken hadden door middel van ambassades en variaties op de buitenlandse dienst - tot de golf van revolutie in de achttiende en negentiende eeuw democratie op het diplomatieke toneel introduceerde.

Op zoek naar een privéleraar gespecialiseerd in kunstgeschiedenis? Zoek nu naar kunstgeschiedenis studeren.

Allianties en Gevolgen

Vanuit een ander perspectief begonnen sommige oorlogen op een indirecte wijze van diplomatie. Elke historicus zal je vertellen wat een vreemde stroomversnelling van omstandigheden de Grote Oorlog heeft veroorzaakt. Het is af en toe vergeleken met een bargevecht tussen cafévrienden. De feitelijke crisis leek eerst een zaak te zijn tussen twee landen - of tenminste tussen de opkomende Servisch-Joegoslavische nationalisten en Oostenrijk-Hongarije.

Maar na de oorlogen van de negentiende eeuw begonnen landen allianties te vormen om vrede en handel te bevorderen. Helaas vormde dit alliantiesysteem in de twintigste eeuw twee hoofdblokken in Europa. Toen de erfgenaam van het Oostenrijks-Hongaarse rijk werd gedood, trokken zijn bondgenoten ten oorlog. Elk van hen bracht hun eigen bagage en vijanden mee en veroorzaakte een kettingreactie van conflicten die zouden leiden tot een van de meest gruwelijke oorlogen in de geschiedenis - een waar zelfs de Heilige Stoel geïnteresseerd in was. Het Vaticaan probeerde tevergeefs een poging tot onderhandeling tussen de internationale gemeenschap te initiëren.

Het Verdrag van Versailles
Het Verdrag van Versailles pakte voor Duitsland niet goed uit ǀ Visualhunt - Archives New Zealand

Maar het was pas bij het Verdrag van Wenen in 1969 dat een poging werd ondernomen om de internationale wetgeving inzake verdragen te reguleren en regels te geven over hoe buitenlandse betrekkingen het breken ervan moesten aanpakken.

Vind een kunstgeschiedenis privéleraar in Amsterdam! Kunstgeschiedenis Amsterdam

Wederzijds Verzekerde Vernietiging

Elke student van de culturele geschiedenis zal je vertellen dat mogelijk de belangrijkste oorlog van de twintigste eeuw de oorlog was die nooit plaatsvond. Het interessante van de Koude Oorlog was dat een evenwicht werd bereikt zonder diplomatie, maar in plaats daarvan met de voortdurende oorlogsdreiging tussen Rusland/de communistische landen en de VS/de Westerse wereld. De dreiging van wederzijds verzekerde nucleaire vernietiging heeft tientallen jaren lang totale conflicten voorkomen en tegelijkertijd in een verbazingwekkend tempo een bijdrage geleverd aan de vooruitgang van technologie.

Er werd echter geen echte vrede bereikt totdat de Cubaanse Raketcrisis de twee facties dwong om kritiek van hun meer agressieve leden te negeren en communicatielijnen te herstellen. Hoewel de Cubaanse regering onder Cubaanse president Castro afgesloten bleef en het pas sinds kort mogelijk werd Cuba te bezoeken, overtuigden de gebeurtenissen van die dag beide partijen om daadwerkelijk te gaan zitten en te praten. Dit gaf de wereld echte hoop op vrede, wat het belang aantoonde van onderhandelen versus simpelweg grotere wapens hebben.

Lees meer over waar het studeren van geschiedenis echt over gaat.

>

Het platform dat privé leraren en leerlingen met elkaar verbindt

1e les gratis

Vond je dit artikel leuk? Laat een beoordeling achter!

5,00 (1 beoordeling(en))
Laden...

Marianne

Ik vind dat iedereen overal op de wereld recht heeft op onderwijs. Onderwijs geeft je een betere toekomst. Ik heb de mogelijkheid om mijn kennis te delen, zodat ik mensen van arm tot rijk, van jong tot oud misschien een helpende hand kan bieden om hun doel te bereiken. Dat is mijn ambitie!